PDA

Bekijk Volledige Versie : Hoe zuiver ik mijn intentie voor Allah?hassan
11-05-06, 10:46
Hoe zuiver ik mijn intentie voor Allah?


Er is overgeleverd van Ibn al-Moebaarak dat hij heeft gezegd: "Ik
hoorde Ja'far bin Hayyaan zeggen: "De fundamenten van deze daden zijn
de intenties. Waarlijk, een persoon bereikt met zijn intenties een
niveau die hij met zijn daden niet kan bereiken."


Een van de mensen van wijsheid was gewoon te zeggen: "Wanneer een
persoon in een bijeenkomst spreekt en zijn toespraak verwondert hem,
laat hem dan zwijgen. En wanneer hij zwijgt en zijn zwijgzaamheid
verwondert hem, laat hem dan spreken."Er is overgeleverd van Aboe Soelaimaan ad-Daarimi (rahimahoellah) dat
hij heeft gezegd: "Toeba (boom in het paradijs) voor degene die een
stap gezet heeft en hierbij niets anders wenst dan het aangezicht van
Allah."

Er is eveneens gezegd: "Ikhlaas is dat de innerlijke en uiterlijke
daden van een dienaar gelijk zijn. Riyaa' is wanneer de uiterlijke
daden beter zijn dan de innerlijke. En waarachtigheid in iemands
oprechtheid is wanneer het innerlijk beter ontwikkeld en verder
ontplooid is dan de uiterlijke verschijning."

Een aantal van de salaf heeft gezegd: "Ikhlaas is dat je geen andere
getuigen zoekt over jouw daden naast Allah, noch iemand anders die
beloont naast Hem."