PDA

Bekijk Volledige Versie : Gehoorzaamheid»¤ƒãïtµ¤«
11-06-06, 15:56
[CENTER:cf21751678]De verplichting voor de vrouw in het gehoorzamen van haar echtgenoot

Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan[/CENTER:cf21751678]


Het is u verplicht gesteld, O moslimvrouw, om u echtgenoot te gehoorzamen in elke goede zaak. Abu Hurairah leverde over dat de boodschapper van Allaah (aleihi salaatu wa salaam) zei: "Als een vrouw haar vijf (dagelijkse) gebeden verricht, en haar geslachtsdelen kuis houdt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal ze het Paradijs betreden door welke deur ze zelf wil." (overleverd door Ibn Hibaan in zijn Saheeh)

Van Abu Hurairah (radiallaahoe anhoe), dat de boodschapper van Allaah (aleihi salatu wa salaam) zei: "Het is niet toegestaan voor een vrouw om te vasten wanneer haar echtgenoot aanwezig is behalve wanneer ze toestemming heeft. En ze mag niemand in zijn huis toelaten zonder zijn toestemming." (overleverd door Al-Bukharee en Muslim)

Ook van Abu Hurairah (radiallaahoe anhoe), dat de boodschapper van Allaah (aleihi salatu wa salaam) zei: "Wanneer een man zijn vrouw naar bed roept en zij komt niet naar hem, en hij brengt de nacht kwaad op haar door, vervloeken de engelen haar tot aan de ochtend." (Overleverd door al-Bukharee en Muslim.)

En in de overlevering van al-Bukharee en Muslim, zegt de boodschapper van Allaah (aleihi salatu wa salaam): "Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, er is geen man die zijn vrouw naar bed roept en zij weigert hem, dan dat Degene die boven de hemelen is ontevreden met haar is, totdat hij (de echtgenoot) tevreden met haar wordt."

Van de rechten die de echtgenoot over zijn echtgenote heeft is dat zij de verplichting van het waken over het huishouden vervult, en het huishouden niet verlaat zonder zijn toestemming. De Boodschapper van Allaah (aleihi salaatu wa salaam) zei: "De vrouw is de verzorger van het huishouden van haar echtgenoot, en ze zal ondervraagd worden over haar verantwoordelijkheid." (overleverd door al-Bukharee en Muslim)

Een ander recht wat hij over haar heeft is dat ze de verplichtingen jegens het huishouden vervult. En dat ze ervoor zorgt dat hij geen vrouwelijke dienstmeid hoeft aan te nemen, wat veel kwaad kan veroorzaken wegens het eventuele gevaar voor hemzelf en de kinderen.

Shaikh-ul-Islaam ibn Taimiyah (rahimahoellah) noemde als commentaar op Allaah's Woorden: aa‚¬Å“En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken in de afwezigheid van hun man waar Allaah hun opdraagt om over te waken (hun kuisheid).aa‚¬? (Surah An-Nisaa:34): "Dit houdt de onvoorwaardelijke verplichting in van een vrouw om haar man te gehoorzamen, in elke zaak, zoals hem dienen, met hem meereizen, hem helpen en andere zaken, zoals terug te vinden in de Soennah van de Boodschapper van Allaah.aa‚¬?1

De grote geleerde, Ibn Al-Qayyim, zei: aa‚¬Å“Degenen die zeggen dat het verplicht is voor de vrouw om haar echtgenoot te dienen gebruiken (deze ayah) als bewijs aangezien degenen naar wie Allaah Zijn Woorden richtte (in deze situatie) dit zagen als al-maaa‚¬a„¢roof (goeds). Echter de vrouwen die nauwelijks iets doen en zich door hun mannen laten dienen, laten vegen, de vloer laten schrobben, brood kneden, kleren wassen, bedden opmaken en het huishouden doen, dan is dat van al-munkar (slechtheid).

En Allaah zegt: aa‚¬ËœEn zij (vrouwen)hebben rechten (over hun mannen) overeenkomstig met die van hen (van hun mannen) over hen.aa‚¬a„¢ [Surah Al-Baqarah: 228]

En Allaah zegt: aa‚¬ËœDe mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen.aa‚¬a„¢ [Surah An-Nisaa: 34]

Dus wanneer een vrouw haar man niet dient, maar in plaats daarvan dient hij haar, dan zou dit betekenen dat zij zijn beschermer en onderhouder is.aa‚¬?

Hij zegt verder: aa‚¬Å“Want voorzeker, Allaah verplicht hem om aan haar uit te geven, haar te kleden, en haar te voorzien van een plaats om in te wonen. Dit in ruil voor datgene waar hij van geniet bij haar, en dat zij hem dient, alsook datgene waar de gewoontes van het echtpaar toe roepen.

Zo ook vraagt het huwelijkscontract van het echtpaar dat ze in vriendelijkheid met elkaar leven. En vriendelijkheid betekent dat een vrouw (haar man) dient en dat ze zorg draagt voor de zaken binnen in het huishouden.

En Hij zegt: aa‚¬Å“En er is geen verschil wanneer de vrouw een hoge status heeft of een lage status, of wanneer ze arm of rijk is. Kijk maar naar de vrouw die de hoogste status had van de vrouwen op deze wereldaa‚¬Â¦aa‚¬? 2

Hij doelt hier op Faatimah (radiallaahoe anha) want ze diende haar man en kwam naar de profeet (aleihi salatu wa salaam) om over hem te klagen, maar hij klaagde niet over haar.Voetnoten:
1 Majmooaa‚¬a„¢ al-Fataawaa (32/260-261)
2 al-Hadee (5/188-189)

Bron: Tanbeehaat aa‚¬Ëœalaa Ahkaam takhtassu bil-Muaa‚¬a„¢minaat (blz. 97-99)

Moe'tasima
11-06-06, 21:06
:assal:

Ik had enkele ahadith nooit eerder gelezen, masha Allah. Baraka Allahoe fieky oeght Faith voor het plaasten hiervan. Heb een aantal dingen bij geleerd, omtrent het huwelijk, wa Alhamdoelilah.

Abu Hurairah leverde over dat de boodschapper van Allaah (aleihi salaatu wa salaam) zei: "Als een vrouw haar vijf (dagelijkse) gebeden verricht, en haar geslachtsdelen kuis houdt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal ze het Paradijs betreden door welke deur ze zelf wil." (overleverd door Ibn Hibaan in zijn Saheeh)

Het is voor een vrouw gemakkelijk om het Paradijs binnen te treden (insha Allah). Maar lees het volgende hadith wat de profeet :salah: gezegd heeft.

Het is overgeleverd van 'Imraan ibn Hoesayn dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners armen waren. En ik keek in de hel en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren." (Overgeleverd door Al Boekhaarie, 3241; Moesliem, 2737)

De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) vroegen de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) wat de reden is, voor dit verschijnsel, en hij antwoordde als volgt: Het is overgeleverd dat 'Abd Allaah ibn 'Abbaas zei, dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: 'aan mij werd de Hel getoond en ik heb nog nooit iets angstaanjagender gezien dan dat. Tevens zag ik dat de meerderheid van de Hel vrouwen waren. Zij vroegen, "waarom, O boodschapper van Allah?" Hij zei: "Het komt door hun ondankbaarheid (koefr)." De metgezellen vroegen: "zijn zij ondankbaar tegenover Allah?" De boodschapper antwoordde hierop: "zij zijn ondankbaar tegen hun metgezellen (echtgenoten) en ondankbaar voor goede behandeling. Als je haar een leven lang vriendelijk behandelt en ze ziet 1 (onwenselijke) gedraging in jou, zal ze zeggen, 'ik heb nog nooit iets goeds van jou gekregen." (Overgeleverd door Al Boekhaarie, 1052)

Soebhana Allah! Moge Allah Soebhan wa Ta'ala ons hiervan behouden, amien ya Rabb..

»¤ƒãïtµ¤«
11-06-06, 21:38
Salaam 3aleikom,

Wa fieki barraka allah. Shokran voor je waardevolle toevoeging.

Ma3a salama

Moe'tasima
13-06-06, 14:43
La chokran 'ale wazjieeb zuster :sjans:

:wasalam:

Sweet*Lady*
14-06-06, 08:40
:djazak: voor jullie waardevolle info
mOge allah (swt) jullie belonen :sjans:

»¤ƒãïtµ¤«
14-06-06, 15:47
:djazak: voor jullie waardevolle info
mOge allah (swt) jullie belonen :sjans:

Ameen jamee3 elmoslimeen!

:waiyak: :sjans:

Moe'tasima
18-06-06, 18:23
:djazak: voor jullie waardevolle info
mOge allah (swt) jullie belonen :sjans:

Wa iyaaki zuster..
:sjans: