PDA

Bekijk Volledige Versie : Trouwen doordat andere je dwingen?»¤ƒãïtµ¤«
11-06-06, 16:03
1. Vraag: Is het voor een vader toegestaan om zijn dochter dwangmatig te huwen met iemand die zij niet wenst?


Antwoord: Het is niet toegestaan voor de vader of voor iemand anders dan hem, om degene die onder zijn voogdij staat te dwingen met iemand te trouwen waar zij niet naar verlangt. In plaats daarvan is het noodzakelijk om haar goedkeuring en toestemming te verkrijgen, vanwege wat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd (toen hem werd gevraagd): "O boodschapper van Allaah! Wat is haar goedkeuring? Hij antwoordde: Haar zwijgen." Met andere woorden, met betrekking tot de maagd zoekt haar vader haar goedkeuring, en haar goedkeuring is haar zwijgen.

Daarom is het verplicht voor de vader om wanneer zij de negen jarige leeftijd of ouder bereikt, dat hij vraagt om haar goedkeuring. Evenzo voor de voogd, zij huwen haar niet uit zonder haar goedkeuring. Dit is verplicht voor hen allen. Wie er ook zijn dochter ten huwelijk stelt zonder goedkeuring/toestemming, dan is het huwelijk niet correct; omdat een van de voorwaarden van het huwelijk de goedkeuring en behagen van beide partijen een vereiste is. Dus als hij haar huwt zonder haar goedkeuring ermee en haar dwingt onder zware bedreigingen of zelfs mishandeling, het huwelijk is dan ongeldig.

Het is verreist van de aanstaande man, wanneer hij weet dat zij hem niet wenst voor een huwelijk, dat hij er geen gevolg aan geeft. Zelfs wanneer haar vader het voor hem gemakkelijk maakt (hem toestemming verleent). Het is verplicht voor hem om Allaah te vrezen, en om niet de vrouw te benaderen die hem niet verkiest voor een huwelijk. Het is verplicht voor hem om zich te hoeden voor hetgeen Allaah hem verboden heeft, en dit vanwege het feit dat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, maande dat de goedkeuring van de meiden (als eerst) gezocht moet worden.

Shaikh Bin Baaz in Fataawal-Mar'ah Vol. 2. p.50

»¤ƒãïtµ¤«
11-06-06, 16:06
2. Vraag: Ik heb een zus en mijn vader heeft haar aan iemand gehuwt zonder naar haar mening te vragen en zonder haar goedkeuring ermee. Zij is 21 jaar oud en hij heeft een valse getuigenis afgelegt voor het huwelijkscontract, (zeggende) dat het meisje met het huwelijk heeft ingestemd... Wat is het oordeel over deze huwelijksvoltrekking?

Antwoord: Echter de juiste uitspraak in dit geval is dat het niet toegestaan is voor de vader of voor wie dan ook, om het meisje met iemand te huwen die zij niet verlangt, zelfs wanneer hij geschikt is. Omdat de boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd: "Huw niet de maagd totdat haar goedkeuring is verzocht." En dit is algemeen - niemand is hiervan gevrijwaard, zelfs haar voogdij niet. Het is overgeleverd in Saheeh Moesliem: "De maagd, haar vader moet haar goedkeuring verzoeken..."

Shaikh Ibn Uthaimeen in Fataawal-Mar'ah Vol. 1. p.47