PDA

Bekijk Volledige Versie : Gedwongen huwelijkenhassan
17-07-06, 18:01
Gedwongen huwelijkenMag een vader zijn maagdelijke dochter die de leeftijd van de puberteit heeft bereikt tot een huwelijk dwingen?

Twee bekende meningen met betrekking hiertoe zijn van Imaam Ahmed (Rahimahulaah) vermeld:

1) Dat hij haar mag verplichten. Dit is ook de mening van Imaam Maalik (Rahimahulaah) , Imaam ash-Shaafi'ie (Rahimahulaah) en anderen.

2) Dat hij dit niet mag doen. Dit is tevens de mening van Imaam Aboe Haniefa (Rahimahulaah) en anderen en is de correcte.

Moeslims verschillen van mening over de reden wanneer dwang is toegestaan:

Ofwel het de maagdelijkheid is, ofwel de dochter onvolwassen is of een combinatie van beide. De mening die het dichtst bij de waarheid is, is haar onvolwassenheid, hoewel niemand een volwassen maagd kan dwingen tot een huwelijk.

Aboe Hurayrah (Radia Allahu 3anhu) vermeldde:

De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heeft gezegd

Een niet maagdelijke vrouw mag niet getrouwd worden zonder haar bevel en een maagd mag niet getrouwd worden zonder haar toestemming, en voldoende toestemming voor haar is haar zwijgen (vanwege haar natuurlijke verlegenheid). (al-Boechaarie, Moeslim en anderen)De profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) verbiedt het dus een maagd tot een huwelijk te dwingen zonder haar toestemming, of het nu haar vader of iemand anders is.

Aisha (Radia Allahu 3anha) zei dat zij aan de profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) vroeg:
"In het geval van een jong meisje wiens ouders haar laten trouwen, moet haar toestemming gevraagd worden of niet? " Hij (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) antwoordde:

De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heeft gezegd

Ja, zij moet haar toestemming geven.


Vervolgens vroeg zij(Radia Allahu 3anha) : " Maar een maagd zal verlegen zijn, O Allah's boodschapper." Hij (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) antwoordde:

De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heeft gezegd

Haar zwijgen is (beschouwd als) haar toestemming.
(al-Boechaarie, Moeslim en anderen)

Dit is van toepassing zowel op haar vader als op anderen. De islaam geeft de vader niet het recht iets van haar rijkdom te gebruiken, hoe zou het dan voor hem toegestaan zijn om zonder haar toestemming haar lichaam (welke veel belangrijker is dan haar rijkdom) te gebruiken, vooral als zij er niet mee instemt en volwassen is om voor zichzelf te beslissen?

Wat betreft het verschil tussen een niet-maagd en een maagd in de hadith van de profeet
Het is geen onderscheid tussen dwang en geen dwang; het verschil tussen de twee gevallen is dat;

a) de niet-maagd haar opdracht geeft te willen trouwen en dat

b) de maagd en haar zwijgen als toestemming gelden.

De reden daarvoor is dat een maagd te verlegen zal zijn de kwestie van een huwelijk te bespreken, zij wordt dus niet direct ten huwelijk gevraagd; eerder via haar Walie(voogd). Hij wordt benaderd, hij neemt/vraagt haar toestemming en daarna geeft zij hem de toestemming en niet het bevel/opdracht haar te laten trouwen.

En wat betreft de niet-maagd; zij heeft niet meer de verlegenheid van maagdelijkheid, dus kan zij de kwestie van haar huwelijk bespreken.

Zij kan ten huwelijk worden gevraagd en zij geeft de opdracht aan haar Walie een huwelijk te regelen, waaraan hij haar gehoorzaamt. De Walie is dus in het geval van de niet-maagd een 'bevel-uitvoerder' en in het geval van de maagd degene die toestemming vraagt. Dit is wat de woorden van de profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) inhouden.

In geval van haar te dwingen tot een huwelijk ondanks haar afkeer ervoor, dit gaat in tegen de fundamenten van de islaam.
Allah (Subhanahu wa Ta'ala) stond het een Walie niet toe haar te dwingen om haar eigendom te verkopen of te verhuren zonder haar toestemming. Noch stond Hij (Subhanahu wa Ta'ala)het hem toe haar te dwingen te eten of te drinken of iets te dragen wat zij niet wil. Hoe kan Hij (Subhanahu wa Ta'ala) haar dan verplichten met een persoon te leven wiens gezelschap zij verafschuwt, juist terwijl Allah (Subhanahu wa Ta'ala) tussen de twee echtgenoten liefde en genade heeft gestuurd?

Als zo'n gezelschap plaatsvindt ondanks haar haat en verzet, waar is dan de liefde en genade?

Fatwa van 'al Masaa'il oeI Maardieniyyah
Imaam Ibn Taymiyyah