PDA

Bekijk Volledige Versie : Gedwongen huwelijken..iwiss_n_tmezirt
22-07-06, 23:42
Gedwongen huwelijken

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Asalaam oe 'alaykoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,
Eerst en vooral hoop ik dat je in goede staat, innerlijke geloof en gezondheid verkeert insja'Allah. Beste zuster /broeders

Mag een vader zijn maagdelijke dochter die de leeftijd van de puberteit heeft bereikt tot een huwelijk dwingen?

Twee bekende meningen met betrekking hiertoe zijn van Imaam Ahmed vermeld:
1) Dat hij haar mag verplichten. Dit is ook de mening van Imaam Maalik , Imaam ash-Shaafi'ie en anderen.
2) Dat hij dit niet mag doen. Dit is tevens de mening van Imaam Aboe Haniefa en anderen en is de correcte.

Moeslims verschillen van mening over de reden wanneer dwang is toegestaan:
Ofwel het de maagdelijkheid is, ofwel de dochter onvolwassen is of een combinatie van beide. De mening die het dichtst bij de waarheid is, is haar onvolwassenheid, hoewel niemand een volwassen maagd kan dwingen tot een huwelijk.
Aboe Hoeraira vermeldde:
De Profeet heeft gezegd

Een niet maagdelijke vrouw mag niet getrouwd worden zonder haar bevel en een maagd mag niet getrouwd worden zonder haar toestemming, en voldoende toestemming voor haar is haar zwijgen (vanwege haar natuurlijke verlegenheid).(al-Boechaarie, Moeslim en anderen)De profeet verbiedt het dus een maagd tot een huwelijk te dwingen zonder haar toestemming, of het nu haar vader of iemand anders is.
Aisha zei dat zij aan de profeet vroeg:
aa‚¬Å“ In het geval van een jong meisje wiens ouders haar laten trouwen, moet haar toestemming gevraagd worden of niet? aa‚¬? Hij antwoordde:
De Profeet heeft gezegd

Ja, zij moet haar toestemming geven.


Vervolgens vroeg zij : aa‚¬Å“ Maar een maagd zal verlegen zijn, 0 Allahs boodschapper.aa‚¬? Hij antwoordde:
De Profeet heeft gezegd

Haar zwijgen is (beschouwd als) haar toestemming.
(al-Boechaarie, Moeslim en anderen)

Dit is van toepassing zowel op haar vader als op anderen. De islaam geeft de vader niet het recht iets van haar rijkdom te gebruiken, hoe zou het dan voor hem toegestaan zijn om zonder haar toestemming haar lichaam (welke veel belangrijker is dan haar rijkdom) te gebruiken, vooral als zij er niet mee instemt en volwassen is om voor zichzelf te beslissen?

Wat betreft het verschil tussen een niet-maagd en een maagd in de hadith van de profeet
Het is geen onderscheid tussen dwang en geen dwang; het verschil tussen de twee gevallen is dat aa‚¬Â¦
a) de niet-maagd haar opdracht geeft te willen trouwen en dat
b) de maagd en haar zwijgen als toestemming gelden.
De reden daarvoor is dat een maagd te verlegen zal zijn de kwestie van een huwelijk te bespreken, zij wordt dus niet direct ten huwelijk gevraagd; eerder via haar Walie(voogd). Hij wordt benaderd, hij neemt/vraagt haar toestemming en daarna geeft zij hem de toestemming en niet het bevel/opdracht haar te laten trouwen.

En wat betreft de niet-maagd; zij heeft niet meer de verlegenheid van maagdelijkheid, dus kan zij de kwestie van haar huwelijk bespreken.

Zij kan ten huwelijk worden gevraagd en zij geeft de opdracht aan haar Walie een huwelijk te regelen, waaraan hij haar gehoorzaamt. De Walie is dus in het geval van de niet-maagd een 'bevel-uitvoerder' en in het geval van de maagd degene die toestemming vraagt. Dit is wat de woorden van de profeet inhouden.
In geval van haar te dwingen tot een huwelijk ondanks haar afkeer ervoor, dit gaat in tegen de fundamenten van de islaam.
Allah stond het een Walie niet toe haar te dwingen om haar eigendom te verkopen of te verhuren zonder haar toestemming. Noch stond Hij ( )het hem toe haar te dwingen te eten of te drinken of iets te dragen wat zij niet wil. Hoe kan Hij haar dan verplichten met een persoon te leven wiens gezelschap zij verafschuwt, juist terwijl Allah tussen de twee echtgenoten liefde en genade heeft gestuurd?
Als zo'n gezelschap plaatsvindt ondanks haar haat en verzet, waar is dan de liefde en genade?

Fatwa van 'al Masaa'il oeI Maardieniyyah
Imaam Ibn Taymiyyah

Ouassima
21-09-06, 17:18
Selaam alaikoem

Moge Allah(swt) jouw Insha'Allah Jinnaut El-Firdaous voor belonen!!

Djzak allahoegayran nu heb k weer iets nieuws bij geleerdt vandaag :p

Wa selaam alaikoem
Oegtie Ouassima

Oemshakir
26-09-06, 20:25
Salaam alaikom,

Helaas zie je dat wel vaak gebeuren, vooral in onze cultuur, maar daar wordt dan niet naar de Islam gekeken...Gair insha allah.
Dzjazaka allahoe gairan voor je info Iwiss;)

wa alaikom salaam

Sweet*Lady*
27-09-06, 12:06
Salaam alaikom,

Helaas zie je dat wel vaak gebeuren, vooral in onze cultuur, maar daar wordt dan niet naar de Islam gekeken...Gair insha allah.
Dzjazaka allahoe gairan voor je info Iwiss;)

wa alaikom salaam

Ik heb het eigenlijk nog ni!et meegemaakt in onze streken/familie/vrienden/kennissen
een gedwongen huwelijk!
Maar ik weet wel dat het veel geberud!


:djazak:

Karima
27-09-06, 13:05
Salaam alaikom,

Helaas zie je dat wel vaak gebeuren, vooral in onze cultuur, maar daar wordt dan niet naar de Islam gekeken...Gair insha allah.
Dzjazaka allahoe gairan voor je info Iwiss;)

wa alaikom salaam

Wa aleikoum a salaam,

Ja idd oughty, het is cultuur en dat strookt niet altijd met Islam. Dit is een serieuze zaak omdat er moslims zijn die de grens tussen religie en cultuur niet duidelijk kunnen onderscheiden. En dan heb ik het maar niet over de niet-moslims die denken dat wat de moslims doen ook islamitisch-verantwoord is....

De Islam is perfect, de moslims niet altijd

Allah jehdina.. {Amin}

Wa aleikoum a salaam,

Nordin
27-09-06, 13:08
MaschAllah, je hebt gesproken zuster.