De uitnodiging begint eerst met het corrigeren van de geloofsovertuiging

Afdrukvoorbeeld