Uitleg van het vers: ‘En bespioneer elkaar niet’.

Afdrukvoorbeeld