As Salaam 'Alaikoem wa Rahmatoellah wa Barakatoehoe, Beste broeders en zusters,

Islamitisch Centrum Imam Maalik (Overvecht) een afsluitingsfeest voor schooljaar 2012-2013

“Een Programma met...