Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Het onvermogen van de doden om te horen

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Het onvermogen van de doden om te horen

  Het onvermogen van de doden om te horen  Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-Kanadi rahimahullah
  Vertaling : Aboe Abdir-Rahmaan
  Nagekeken en gepubliceerd : Selefienederland
  Inleiding

  Men vraagt zicht vaak af over het doen en laten van de ziel in de Barzakh (het tussenstation
  tussen de dood en de Wederopstanding). Kan het horen? Kan het zien? Is het in staat om
  kennis te hebben over bepaalde zaken die afspelen in deze wereld?
  Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet men eerst zorgvuldig en kritisch de
  bewijzen onderzoeken die tot bepaalde uitspraken hebben geleid in dit onderwerp, door
  sommige geleerden.  Het onvermogen van de overledene om te horen

  Het is algemeen geaccepteerd onder sommige geleerden en anderen, dat de doden in hun
  graven het vermogen hebben om de groet van de bezoeker aan het graf te horen en zo ook
  zijn smeekbede, zijn woorden etc. Maar dit begrip is ongefundeerd, en wordt niet
  ondersteund door de duidelijke teksten van de goddelijke wet. Sterker nog, het is in
  duidelijke tegenspraak met de verzen uit de Qur’aan en de authentieke overleveringen van
  de Profeet salallaahoe alayhie wa sallam, die elke mogelijkheid uitsluit dat de dode ook maar
  iets kunnen horen.

  Bewijs vanuit de Qur’aan en de Sunnah die dit ontkennen

  Er zijn twee duidelijke verzen uit de Qur’aan die het vermogen van de dode om te horen
  uitsluiten.

  Allaah, de Verhevene zegt :

  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

  "Voorwaar, jij bent niet in staat de doden te doen horen en de doven de roep te doen horen
  wanneer zij de rug toekeren. "

  [Surah an-Naml 27:80]

  en

  وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

  "En de levenden zijn niet gelijk aan de doden. Voorwaar Allaah doet horen wie Hij wil, maar jij
  kunt degenen die in de graven zijn niet doen horen."

  [Surah Fatir 35:22]

  In het eerste vers wendt Allaah zich tot Zijn Boodschapper, Mohammed salallaahoe alayhie wa
  sallam, en herinnert hem eraan dat hij de ongelovigen niet kan overhalen om gehoor te geven
  aan de uitnodiging van de Islaam. Zulke mensen zijn vergelijkbaar met de doden, die niet in
  staat zijn om te horen.

  In het tweede vers maakt Allaah duidelijk het verschil tussen de levende en de dode. Dat de
  twee niet gelijk zijn. Verder maakt Hij hierin duidelijk dat Zijn Profeet salallaahoe alayhie wa
  sallam, degene die het geloof verwerpen, niet kan overhalen om de boodschap te horen (zodat
  ze die kunnen accepteren, omdat zij dood zijn in hun hart en hun zielen). Zo een situatie is
  vergelijkbaar wanneer hij salallaahoe alayhie wa sallam zich zou richten tot de doden in de
  graven en tot hen zou spreken, want de doden zijn niet in staat om te horen! 1

  Net zoals de Qur’aan de mogelijkheid tot horen voor de overledenen onmogelijk acht, zijn er
  ook een aantal bewijzen uit de Soennah die tot dezelfde conclusie leiden.

  Een van die ahaadieth is de volgende:

  Op gezag van ibn Mas’oed radiyaAllaahoe ‘anhoe dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam zei:

  “Allaah heeft engelen die reizen door de wereld,
  zij zullen aan mij de vredesgroet van mijn oemmah doorgeven.”

  [authentiek overlevert door Abu Dawud]

  Deze hadieth verduidelijkt het feit dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam de vredesgroet
  die de moslims uitspreken over hem, niet kan horen. Als dit wel het geval zou zijn en hij de
  vredesgroet direct zou kunnen horen, dan zouden de engelen die het naar hem toe zouden
  brengen overbodig zijn.

  Hieruit kunnen we ook herleiden dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam ook de woorden
  die tot hem gericht worden niet kan horen. Wat nog logischer hieruit te begrijpen valt, is dat
  de doden, die in rang lager zijn dan de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam, al helemaal niet
  de vredesgroet en enige andere vorm van conversatie kunnen horen als die tot hen gericht
  zou worden 2.

  Dus dit alles is in tegenstrijd met het wijdverspreide máár foute begrip onder de mensen. De
  Boodschapper salallaahoe ‘alayhie wa sallam is niet in staat om de vredesgroet van degene die
  het over hem uitspreekt of rechtstreeks tegen hem zegt te horen, of hij nu ver verwijderd is of
  dichtbij is, maakt niet uit van welke plaats dan ook.

  Het foute begrip dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam in staat is deze begroetingen
  rechtstreeks te horen is in tegenstrijd met de authentieke overleveringen die net werden
  genoemd en die juist duidelijk maken dat de engelen deze vredesgroeten aan hem
  mededelen. Bovendien is het ook nog eens gebaseerd op een gefabriceerde hadieth, waarvan
  de tekst als volgt is:

  Het is overlevert dat de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam zei:

  “Wie dan ook de vredesgroet uitspreekt over mij bij mijn graf, ik zal hem horen, en wie dan ook de
  vredesgroet uitspreekt van ver weg, het zal aan mij worden medegedeeld.”
  3

  De weerlegging op dit valse bewijs

  Om de bewijzen te weerleggen die zogenaamd bewijzen dat de overledene in het graf het
  vermogen heeft om te horen, is het belangrijk om ze goed te analyseren. Zodat men daarna
  ontdekt dat al die zogenaamde bewijzen zich baseren op zwakke en gefabriceerde
  overleveringen en ook gebaseerd zijn op verkeerde interpretaties van bepaalde teksten.
  Er zijn een aantal authentieke overleveringen waarin vermeld wordt dat de Profeet
  salallaahoe ‘alayhie wa sallam de lijken van de polytheïsten van de Quraysh die gedood waren
  door de gelovigen in de strijd bij Badr liet leggen in een opgedroogde put. De volgende twee
  voorbeelden gaan hierover en voldoen voor deze discussie:

  Abu Talha overleverde: ”Op de dag van de strijd bij Badr, beval Allaah’s profeet salallaahoe ‘alayhie
  wa sallam dat de lichamen van de vierentwintig leiders van de Quraysh gelegd moesten worden in een
  van de onreine, verlaten (water)putten bij Badr. De derde dag na de strijd bij Badr vroeg de Profeet
  salallaahoe ‘alayhie wa sallam om zijn paard en besteeg het. Toen vertrok hij, en de metgezellen volgde
  hem. Ze zeiden tegen elkaar:”Hij zal wel gegaan zijn om iets belangrijks te doen.” Toen de profeet
  salallaahoe ‘alayhie wa sallam bij de put arriveerde stond hij bij de rand en begon degenen te roepen die
  daarin lagen en noemde ze bij hun namen, “Ooh zo en zo, zoon van zo en zo, en jij, zo en zo, zoon van zo en
  zo! Zou het niet makkelijker zijn geweest als jullie Allaah en Zijn Boodschapper hadden gehoorzaamd? Wij
  weten nu dat wat onze Heer ons had beloofd waar is. Weten jullie nu ook wat jullie Heer beloofd had waar is?”
  Hierop zei Omar: ”Oh Allaah’s boodschapper, wat zegt u tegen deze lichamen zonder zielen?! Kunnen zij
  horen? Omdat Allaah, de Majestueuze en Machtige zegt:
  "Voorwaar, jij bent niet in staat de doden te doen horen."
  [Surah an-Naml 27:80]

  Waarop de Profeet antwoordde: “Bij degene in wiens Hand de ziel van Mohammed ligt, jij hoorde niet
  beter dan zij van datgene wat ik zojuist zei.”

  Qataadah 4 voegt hier aan toe: ”Allaah bracht ze (tijdelijk) weer tot leven zodat ze de berisping konden
  horen als teken van vernedering en (zodat ze) spijt en berouw (konden voelen).”
  (authentiek overlevert door
  al-Boekharie en Muslim)


  In een andere overlevering over dit incident is er een kleine variatie in de tekst die als volgt
  gaat:

  Ibn ‘Oemar vermeldt: “De Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam stond aan de rand van de put bij
  Badr en zei: “Weten jullie nu dat wat jullie Heer belooft had waar is?” en toen voegde hij eraan toe:
  ”Voorwaar op dit moment horen zij wat ik zeg.”

  Later werd dit verteld aan Aa’ieshah, waarop ze het volgende commentaar gaf,
  “Wat de Profeet salalahu aleihi wa sallam bedoelde was, “Nu weten zij dat wat ik ze vertelde de waarheid
  is”
  En ze reciteerde het vers).: "Voorwaar, jij bent niet in staat de doden te doen horen,"
  [Surah an-Naml 27:80] tot het einde van de vers."

  [authentiek vermeldt door al-Bukhari en anderen]

  Sommigen leggen deze teksten van de twee overleveringen hiervoor verkeerd uit en
  gebruiken het als bewijs dat de doden kunnen horen. Echter, de volgende argumentatie
  weerleggen zulke claims:

  Dit wonderbaarlijke moment waarbij de lijken van de gedode Quraysh in staat werden
  gesteld om de woorden die de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam tot hen richtte te kunnen
  horen, is een speciaal geval– een uitzondering van de algemene regel dat de doden niet kunnen
  horen.5 Door middel van een wonder, maakte Allaah de Almachtige het mogelijk voor hun
  om de woorden van de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam te horen tijdens dat moment, en
  alleen op dat moment toen hij die woorden uitte! 6

  Dit is duidelijk bewezen door de tweede overlevering, omdat gezegd werd dat het horen
  voor hun voorwaardelijk was, alleen op dat moment dus toen de Profeet salallaahoe ‘alayhie
  wa sallam tot hen de berispende woorden toe sprak. Hij zei:
  ” Voorwaar op dit moment horen zij wat ik zeg.”

  Ook in de eerste overlevering ontkent de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam het juiste begrip
  van ‘Oemar niet, die hij had over de algemene betekenis van het vers dat de doden niet
  kunnen horen. Hij verklaart eerder aan ‘Oemar van dat wat er heeft plaatsgevonden bij Badr
  een goddelijke wonder was, en dus, een uitzondering was van de algemene regel die
  aangegeven wordt door het vers (dat de doden niet kunnen horen).7
  Een andere tekst die vaak geciteerd wordt door degenen die geloven dat de doden kunnen
  horen is de volgende hadieth:

  Anas bin Malik heeft overgeleverd dat Allaah’s boodschapper salallaahoe ‘alayhie wa sallam zei:
  ”Nadat de overledene geplaatst wordt in zijn graf en zijn metgezellen (familie/vrienden) zich omkeren om te
  vertrekken, hoort hij het sloffen van de voeten terwijl ze aan het weglopen zijn. Dan komen de twee engelen naar
  hem.”

  [deel van een authentieke hadieth vermeldt door al-Boekharie en Moeslim]

  Deze tekst vormt geen geldig bewijs dat de doden kunnen horen, nee integendeel, deze
  overlevering maakt alleen nog een uitzondering duidelijk van wat er algemeen geldt. In dit
  geval hoort de overledene het sloffen van de voeten van degene die zijn begrafenis hebben
  bezocht terwijl ze weg lopen. Dit is slechts een tijdelijk vermogen die ze bezitten om te
  kunnen horen en waaraan een einde komt wanneer de twee engelen van het ondervragen
  naar hem toe komen 8.

  Van wat er is gezegd nu, is het heel erg duidelijk, dat de doden in het algemeen niet het
  vermogen hebben om te kunnen horen. Dit door het feit dat ze ver weg voorbij de barrière
  (Barzakh) zitten, welke hen afscheidt van onze wereld. Dit bewijst tevens de grove fout in het
  denken van degenen die steeds pogingen wagen om gesprekken te voeren met de doden, of
  nog erger, hen om gunsten te vragen. De doden vragen om gunsten is klaarblijkelijke shirk,
  wat voorzeker de grootste der zonden is.

  Einde

  ____________________________
  1 Zie Tafsier at‐Tabari, vol.21, p.36 en al‐Qurtubiʹs al‐Jami, vol.13, p.232
  2 Aldus het is absoluut dwaas om te proberen te converseren met de Profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam of anderen bij hun
  graven. Ze om hulp vragen is klaarblijkelijke shirk. En zo is de dwaling die verspreidt wordt van de verdwaalde soefies.
  3 [deze hadith werd vermeld door al‐ʹOeqayli in zijn boek, adh‐Dhuʹafa en door al‐Khateeb, Ibn ʹAsakir et. al., en zij allen waren
  het er over eens dat het een gefabriceerde hadith is. Zie al‐Albaniʹs al‐Ahadith adh‐Dhaʹiefah, vol.1, hadith no.203]
  4 Een beroemde tafsier geleerde van de taabi’ien.
  5 Zie al‐Aloesiʹs Roeh al‐Maʹaani, vol.6 p.455
  6 Dit is bevestigd door vele betrouwbare commentatoren van de Qoer’aan en rechtsgeleerden. Bijvoorbeeld, zie al‐Ayaat al‐
  Bayyinaat fie ‘adama semaa’a al‐amwaat ‘alaa madhab al‐hanafiyyati as‐saadaat van Shaykh Muhammed Naasieroedien al‐Albaanie –
  rahiemahoellaah., p. 29, 56 en 59.
  7 Zie al‐Ayaat al‐Bayyinaat fie ‘adama simaa’a al‐amwaat ‘alaa madhab al‐hanafiyyati as‐saadaat van Shaykh Muhammed
  Naasieroedien al‐Albaanie –rahiemahoellaah., p.30‐31
  8 Zie al‐Ayaat al‐Bayyinaat fie ‘adama simaa’a al‐amwaat ‘alaa madhab al‐hanafiyyati as‐saadaat van Shaykh Muhammed
  Naasieroedien al‐Albaanie –rahiemahoellaah., p.38 en 56

 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  YAzzak Allah ghair voor deze informatie.

  Ma3a salama,
  Faith

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door »¤ƒãïtµ¤« Bekijk Berichten
  YAzzak Allah ghair voor deze informatie.

  Ma3a salama,
  Faith
  Ameen wa iyaakum.

  Wassalam

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •