Pagina 4 van de 4 EersteEerste 1234
Resultaten 31 tot 39 van de 39

Onderwerp: Stukjes uit Tafsir van Ibn Kathir.

 1. #31
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Re: Stukjes uit Tafsir van Ibn Kathir.

  De Tafsir van Surah At-Takweer (81) Aayah 1-6.
  Vertaald door Abdel-'Aziz Ezhar.

  1.Wanneer de zon wordt omhuld 2.En wanneer de sterren dof (verspreid) worden 3.En wanneer de bergen verdwijnen 4.En wanneer de (zwangere) drachtige kamelen worden verlaten 5.En wanneer de dieren worden (verzameld) bijeengegaard 6.En wanneer de zeeën worden geledigd (laaiend vuur) (QS81:1-6.)

  Imam Ahmad registreerde van Ibn 'Umar (radya Allahu 'anhu) dat de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, "Degene die wenst om te kijken naar de Dag des Oordeels alsof hij het met zijn eigen ogen kan (waarnemen) zien, laat hem dan (reciteren) lezen: 'Wanneer de zon wordt omhuld' (QS81:1.), 'Wanneer de hemel wordt gespleten' (QS82:1) en 'Wanneer de hemel uiteen splijt' (QS84:1.)." At-Tirmidhi registreerde deze hadith ook.

  Wat er zal gebeuren op de dag de Oordeels, zoals het oprollen van de zon.

  'Ali bin Abi Talhah overleverde van Ibn 'Abbas (radya Allahu 'anhum): "1.Wanneer de zon wordt omhuld. Dit betekent, het (de zon) zal donker worden." Al-'Awfi overleverde van Ibn 'Abbas: "Het zal weggaan." Qatadah zei, "Zijn licht zal verdwijnen." Sa'id bin Jubayr zei, "Kuwwirat betekent, het zal inzinken." Abu Salih zei, "Kuwwirat betekent, het zal naar beneden gegooid worden." At-Takwir betekent een deel van iets verzamelen met een ander deel (zoals het opvouwen). Dit komt van het opvouwen van de tulband ('imamah) en het opvouwen van de kleren samen, daarom de betekenis van Allah zijn bevestiging, "kuwwirat", is het gedeelte wat opgevouwen zal worden in een andere deel daarvan. Dan zal het opgerold worden en weg gegooid worden. Wanneer dit gedaan is, zal het licht verdwijnen. Al-Bukhari registreerde van Abu Hurayrah (radya Allahu 'anhu) dat de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd, "De zon en de maan zullen worden opgerold op de Dag des Oordeels." Al-Bukhari was de enige die deze hadith heeft geregistreerd en dit is de bewoording ervan.

  Het verspreiden van de sterren.

  2.En wanneer de sterren inkadarat. Betekent, wanneer zij verstrooid zijn. Dit is zoals Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt, 'En wanneer de sterren verstrooid worden' (QS82:2.). De basis van het woord inkidar is insibab wat betekent uitgestort worden. Ar-Rabi' bin Anas overleverde van Abu Al-'Aliyah, welke het overleverde van Ubayy bin Ka'b (radya Allahu 'anhu) dat hij zei, "Zes tekenen zullen plaats vinden voor de dag des Oordeels. De mensen zullen op hun marktplaatsen zijn wanneer het zonlicht zal verdwijnen. Wanneer ze zich in deze situatie bevinden, zullen de sterren verstrooid worden. Wanneer ze zich in deze situatie bevinden, zullen de bergen neervallen op de aardoppervlakte, en de aarde zal bewegen, en beven en de aarde zal zich in een verwarde situatie bevinden. De djinns zullen van de angst vluchten naar de mensen en de mensen zullen vluchten naar de djinns. De huisdieren, vogels en wilde dieren zullen met elkaar mixen, en zij zullen plotseling samen komen in een golf (van chaos)."

  4.En wanneer de dieren worden bijeengegaard. Dit betekent dat ze allen samenkomen (door elkaar gemixt). 5.En wanneer de drachtige (zwangere) kamelen worden verlaten.Dit betekent, de eigenaren zullen hun zwangere kamelen negeren (verlaten). 6.En wanneer de zeeën worden geledigd (als brandend vuur). Toen ging hij (Ubayy bin Ka'b) verder om te zeggen, "De djinns zullen zeggen, 'Wij komen naar jullie met nieuws'. Dus zij zullen allen gaan naar de zee, en het zal een laaiend vuur zijn. Wanneer ze zich in deze situatie bevinden, zal de aarde splijten met een enorme splijting die zal lopen van de laagste zevende aardlaag tot de hoogste, zevende hemel. Wanneer ze zich in deze situatie bevinden, zal er een wind komen die iedereen zal doden." Ibn Jarir registreerde deze overlevering met deze bewoording.

  Het bewegen van de bergen, het verlaten van de zwangere kamelen, en het verzamelen van de wilde dieren.

  Betreffende Allah Zijn bevestiging, 3.En wanneer de bergen verdwijnen, betekent, zij zullen niet op hun plek blijven en zij zullen vernietigd worden. Dan zal de aarde achtergelaten worden als een eenvoudig plat vlak. Dan zegt Allah, 4.En wanneer de (zwangere) drachtige kamelen ('ishar) worden verlaten ('uttilat). Ikrimah en Mujahid hebben gezegd, "Ishar zijn zwangere kamelen." Mujahid zei, "Uttilat betekent verlaten en achtergelaten." Ubayy bin Ka'b en Ad-Dahhak hebben beiden gezegd, "Hun eigenaren zullen de kamelen negeren (achterlaten)." Ar-Rabi' bin Khuthaym zei, "Zij zullen niet gemolken of vastgebonden worden. De eigenaren zullen hun eigen kamelen achterlaten." Ad-Dahhak zei, "De kamelen zullen achtergelaten worden en niemand zal hun bijeen houden." En de betekenis van allen komen overeen. Wat duidelijk wordt gemaakt is dat 'ishar een soort kameel is. Het is eigenlijk de beste soort kameel, en in het bijzonder een zwangere kameel van deze soort die de tiende maand heeft bereikt van zwangerschap. Eén van deze soort die enkel verwezen wordt als ushara', en ze behoud deze naam totdat ze bevalt. Dus de mensen zullen het te druk hebben om haar aandacht te geven, om voor haar te zorgen of om er voordeel uit te halen, terwijl zij daarvoor het meest belangrijke (waardevolle) bezit was voor hen. Dit komt doordat de grote verschrikkelijke en gruwelijke situatie hen spontaan zal overvallen. Dit zijn de zaken van de Dag des Oordeels, het bijeenkomen van de gebeurtenissen, en de dingen die zullen gebeuren voor de Dag des Oordeels.

  5.En wanneer de dieren worden bijeengegaard. Betekent, verzameld. Dit is zoals Allah zegt, 'En er is geen beest dat op de aarde kruipt, noch een vogel die op zijn vleugels vliegt, of zij vormen gemeenschappen, zoals gij. Wij hebben niets uit het Boek weggelaten. Dan zullen zij tot hun Heer tezamen worden gebracht.' (QS6:38.) Ibn 'Abbas (radya Allahu 'anhum) zei, "Alles (iedereen) zal worden verzameld zelfs de vliegjes." Deze bevestiging werd geregistreerd door Ibn Abi Hatim. Allah zegt ook, 'En de vogelen die tezamen verzameld waren' (QS38:19.), betekent verzameld.

  Het branden van de zeeën.

  Allah zegt, 6.En wanneer de zeeën worden geledigd (branden vuur worden). Ibn Jarir registreerde van Sa'id bin Al-Musayyib dat 'Ali (radya Allahu 'anhu) tegen een joodse man zei: "Waar is het hellevuur?" De man zei, "De zee." 'Ali zei, "Ik denk dat hij eerlijk is, want Allah zegt, 'En bij de boordevolle (ontstoken) oceaan (masjur)' (QS52:6.) en 'En wanneer de zeeën worden geledigd (branden vuur worden)' (QS81:6.)." Deze uitleg (tafsir) van deze aayah (QS81:6.) wordt uitgelegd in aayah (QS52:6.) voor degenen die de tafsir van deze aayah willen lezen.

 2. #32
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Re: Stukjes uit Tafsir van Ibn Kathir.

  De Tafsir van Surah Al-Mujadilah (58) Aayah 1-4.
  Vertaald door Abdel-'Aziz Ezhar.

  1.Allah heeft het woord gehoord van degene die met u aangaande haar man twistte en tot Allah klaagde. En Allah heeft uw gesprek gehoord. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziende. 2.Degenen onder u, die hun vrouwen moeders noemen (zihar)- dezen zijn hun moeders niet; hun moeders zijn alleen degenen die hen baarden, en voorzeker zij zeggen iets onbetamelijks en een leugen; doch Allah is Verdraagzaam, Vergevensgezind. 3.Degenen, die hun vrouwen moeders noemen (zihar) en willen terugnemen wat zij zeiden, (als straf) moeten hiervoor een slaaf bevrijden voordat zij elkander aanraken. Dit is een vermaning voor u. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet. 4.Maar wie geen slaaf vindt, laat hem twee achtereenvolgende maanden vasten, voordat zij elkander aanraken. En wie dat niet doen kan, moet zestig arme mensen voeden. Dit is een bevel, opdat gij moogt geloven aan Allah en Zijn boodschapper. Dit zijn de verordeningen van Allah; en er is een pijnlijke straf voor de ongelovigen. (QS58:1-4.)

  De reden voor de openbaring van deze surah.

  Imam Ahmad registreerde dat 'A'ishah (radya Allahu 'anha) zei, "Geprezen zij Allah, Degene die alle stemmen (gesprekken) hoort. Al-Moedjadala (de vrouw die pleit) kwam naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en discussieerde met hem terwijl ik in een andere deel van de kamer was, en hetgeen niet kon horen wat ze zei. Toen openbaarde Allah (Subhana wa Ta'ala) deze aayah, 1.Allah heeft het woord gehoord van degene die met u aangaande haar man twistte en tot Allah klaagde. En Allah heeft uw gesprek gehoord. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziende." Al-Bukhari verzamelde deze hadith zonder een overleveringsketting in het boek van tawhid in zijn sahih. An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Abi Hatim en Ibn Jarir verzamelde deze hadith ook. In de overlevering die Ibn Abi Hatim heeft verzameld, zegt 'A'ishah (radya Allahu 'anha), "Geprezen is Hij, Wiens gehoor alles omvat. Ik hoorde wat Khawlah bint Tha'labah zei terwijl ik sommige dingen niet kon horen. Ze was aan het klagen bij de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) over haar echtgenoot. Zij zei, "O Boodschapper van Allah! Hij gaf mijn geld uit, mijn jeugd werd door hem uitgeput, en mijn baarmoeder heeft overvloedig gedragen voor hem. Toen ik oud begon te worden, onbekwaam om kinderen te dragen (om zwanger te worden), sprak hij de zihar op mij! O Allah! ik klaag bij U." Kort daarna, bracht Jibreel deze aayah naar beneden, 1.Allah heeft het woord gehoord van degene die met u aangaande haar man twistte." A'ishah (radya Allahu 'anha) voegde daar aan toe, "Haar echtgenoot was Aws bin As-Samit."

  Az-Zihar en de Boetedoening voor Az-Zihar.

  Imam Ahmad registreerde dat Khuwaylah bint Tha'labah zei, "Bij Allah! Allah heeft het begin van surah Al-Mujadilah naar beneden gezonden in connectie met mij en 'Aws bin As-Samit. Hij was mijn echtgenoot en was oud en moeilijk (in omgang). Op een dag, kwam hij bij me en discussieerde met me over iets en hij zei, uit woede, 'Jij bent voor mij zoals mijn moeder haar achterkant'. Hij ging naar buiten en ging zitten bij een paar van zijn mensen. Toen kwam hij terug en wilde gemeenschap met me hebben. Ik zei, 'Nee, Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Khuwaylah is! Jij zult het niet op jouw manier hebben met mij na hetgeen je hebt gezegd, totdat Allah en zijn boodschapper een oordeel geven over deze kwestie (over onze zaak)'. Hij wilde het op zijn manier ondanks mijn keuze en ik duwde hem van me weg; hij was een oude man. Ik ging daarna naar één van mijn buren en leende een kledingstuk van haar en ging naar de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam). Ik vertelde hem wat er was gebeurd en bleef klagen bij hem over hoe slecht ik behandeld werd door 'Aws bin As-Samit. Hij zei, 'O Khuwaylah! Jouw neef is een oude man, dus heb taqwa voor Allah betreffende hem'. Bij Allah! Voordat ik vertrok, werden delen van de Qur'an geopenbaard over mij. De boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) voelde de ontbering van het ontvangen van de openbaring zoals hij het meestal ervaarde en toen hij tot rust kwam, zei hij tegen me, 'O Khuwaylah! Allah heeft iets geopenbaard over jou en je echtgenoot'. Hij reciteerde voor mij, 1.Allah heeft het woord gehoord van degene die met u aangaande haar man twistte en tot Allah klaagde. En Allah heeft uw gesprek gehoord. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziende. tot en er is een pijnlijke straf voor de ongelovigen.

  Hij zei toen tegen mij,
  'Beveel hem om een slaaf te bevrijden.' Ik zei, 'O boodschapper van Allah! Hij heeft er geen één om vrij te laten.' Hij zei, 'Laat hem twee achtereenvolgende maanden vasten.' Ik zei, 'Bij Allah! Hij is een oude man en kan niet vasten.' Hij zei, 'Laat hem dan zestig arme mensen voeden met een wasq dadels (één wasq is gelijk aan zestig sa').' Ik zei, 'O boodschapper van Allah! Bij Allah, hij heeft niets (van hetgeen er gevraagd wordt).' Hij zei, 'Wij zullen hem helpen met een mand dadels.' Ik zei, 'En ik, O boodschapper van Allah! Ik zal hem helpen met een ander (dadelmand).' Hij zei, 'Jij hebt een rechtvaardig goede daad begaan. Ga en geef de dadels weg (voor hem) en zorg goed voor jouw neef.' Ik deed dat." Abu Dawud verzamelde deze hadith ook in het boek scheiding (kitab at-talaaq) in zijn Sunan, waarin haar naam Khawlah bint Tha'labah is. Ze staat ook bekend als Khawlah bint Malik bin Tha'labah, en Khuwaylah. Deze allen komen overeen, en Allahu a'lim. Dit is wat correct is wat betreft de reden achter de openbaring van deze surah.

  Daarom Allah Zijn bevestiging, 2.Degenen, die hun vrouwen moeders noemen (zihar), refereert naar zihar, welke is afgeleid van az-zahr, wat de achterkant betekent. In de tijd van de Jahiliyyah wanneer iemand zihar wilde aankondigen richting zijn vrouw, dan zei degene, 'voor mij ben je zoals de achterkant van mijn moeder'. Dat was een manier hoe zij de scheiding verklaarde in die tijd. Allah liet deze Ummah toe om boetedoening te betalen voor deze bevestiging en vertolkte dit niet als een scheiding, in plaats van deze zaak in de tijd van Jahiliyyah. Allah zei, dezen zijn hun moeders niet; hun moeders zijn alleen degenen die hen baarden, betekent, wanneer de echtgenoot tegen zijn vrouw zegt dat ze hetzelfde is als zijn moeder of de achterkant van zijn moeder etc., ze wordt dan niet zijn moeder, want zijn moeder is degene die hem baarde. Dit is waarom Allah zegt, en voorzeker zij zeggen iets onbetamelijks en een leugen, betekent, vals en zondige spreekwijze. Doch Allah is Verdraagzaam, Vergevensgezind, betekent, wat je gewoonlijk deed in de tijd van Jahiliyyah, en wat je per ongeluk uit je mond liet glippen, ongewild.

  Allah Zijn bevestiging, 3.Degenen, die hun vrouwen moeders noemen (zihar) en willen terugnemen wat zij zeiden. Ash-Shafi'i zei: 'Het betekent om haar te houden voor een tijdje nadat de zihar, zonder het scheiden van haar, hoewel hij dat kan.' Ahmad bin Hanbal zei: 'Om terug te gaan naar haar om gemeenschap te hebben of om het slechts te plannen om het te doen, maar alleen nadat hij de boetedoening voltooit, genoemd in de aayah voor deze bevestiging.' Het is verhaald van Imam Malik dat het de intentie is om gemeenschap te hebben of om haar te houden of om eigenlijk gemeenschap te hebben. Sa'id bin Jubayr zei, dat deze aayah, willen terugnemen wat zij zeiden, betekent, als ze terug willen om gemeenschap te hebben wat verboden was tussen hen. Al-Hasan Al-Basri zei dat het is om haar seksueel orgaan te benutten, en hij zag er geen kwaad in het doen van iets minder dan dat voordat de boetedoening is voltooid. 'Ali bin Abi Talhah overleverde van Ibn 'Abbas: "Voordat zij elkander aanraken. Het 'aanraken' verwijst hier naar de seksuele gemeenschap.' Hetzelfde werd gezegd door 'Ata', Az-Zuhri, Qatadah en Muqatil bin Hayyan. Az-Zuhri voegde daarbij: 'Hij mag haar niet kussen of haar aanraken totdat hij de boetedoening betaalt.'

  De Sunan verzamelaars registreerde van 'Ikrimah, van Ibn 'Abbas dat een man zei: 'O boodschapper van Allah! Ik heb zihar uitgesproken op mijn vrouw, maar ik had daarna gemeenschap met haar voordat ik de boetedoening had voltooid.' De Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, 'Moge Allah genade met je hebben, wat was de reden waarom je dit hebt gedaan?' Hij zei: 'Ik zag de versiering die zij droeg dat glinsterde in de maanlicht.' De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, 'Dan moet je haar niet aanraken totdat je doet wat Allah (Subhana wa Ta'ala) jou heeft bevolen om te doen.' At-Tirmidhi zei, 'Hasan gharib sahih.' Abu Dawud and An-Nasa'i registreerde dit ook. Allah zegt, de boetedoening, in deze zaak is het vrijlaten van een slaaf, duidt aan dat het noodzakelijk is om een slaaf vrij te laten voordat ze elkaar aanraken. Deze aayah heeft het over een willekeurige slaaf, niet zoals bij de zaak van het per ongeluk doden van iemand wanneer men een gelovige slaaf moet vrijlaten. Dit is een vermaning voor u, betekent, een waarschuwing om jou te dreigen in deze zaak. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet, betekent, Hij is de Alwetende in wat jou voordeel brengt.

  Allah zijn bevestiging, 4.Maar wie geen slaaf vindt, laat hem twee achtereenvolgende maanden vasten, voordat zij elkander aanraken. En wie dat niet doen kan, moet zestig arme mensen voeden, is uitgelegd door de hadiths die deze boetedoening op deze manier aangeven. Zoals de hadith verzameld in de twee Saheehayn (Bukhari & Muslim) over een man die gemeenschap had met zijn vrouw overdag in de Ramadan. Allah zegt: Dit is een bevel, opdat gij moogt geloven aan Allah en Zijn boodschapper. Dit zijn de verordeningen van Allah; en er is een pijnlijke straf voor de ongelovigen. Betekent, wij hebben deze wetten gemaakt (deze boetedoening) zodat je deze kwaliteit kan verwerven. Dit zijn de verordeningen van Allah, betekent, de zaken die Hij verboden heeft gemaakt, dus overtreed deze niet. En er is een pijnlijke straf voor de ongelovigen, betekent, degene die niet geloven en die zich niet houden aan de regels van de islamitische wetgeving zouden denken dat zij zullen worden gered van de bestraffing. Maar in feite zal er voor hen een pijnlijke kwelling zijn in dit leven en in het hiernamaals.

 3. #33
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Re: Stukjes uit Tafsir van Ibn Kathir.

  De Tafsir van Surah Al-Anfaal (8) Aayah 30.
  Vertaald door 'Abdul-Aziz Ezhar.

  En herinner toen de ongelovigen plannen tegen u smeden om jou gevangen te nemen, of jou te doden of te verbannen, En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te verijdelen. (QS8:30.)

  De Mekkanen maakten plannen om de Profeet te doden, hem vast te zetten of te verbannen uit Mekka.

  Ibn 'Abbas, Mujahid en Qatadah hebben gezegd: "Liyoethbitooka betekent gevangen nemen". As-Suddi zei, "Ithbat is om een grens te stellen of om vast te ketenen". Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, de auteur van Al-Maghazi, overleverde van 'Abdullah bin Abi Najih van Mujahid, van Ibn 'Abbas: "Een paar van de leiders van verschillende stammen van Quraysh verzamelden zich in Dar An-Nadwah (hun ontmoetingsplek) en Iblies (shaytan) ontmoette hen in de vorm van een uitstekende oude man. Toen ze hem zagen, vroegen ze, 'Wie ben jij?' Hij zei, 'Een oude man van Najd, ik hoorde dat jullie een bijeenkomst hielden, en ik wens aanwezig te zijn bij jullie bijeenkomst. Jullie zullen profiteren van mijn mening en advies'. Zij zeiden, 'Wij gaan akkoord, kom maar binnen'. Hij ging bij hen binnen. Iblies zei, 'Jullie moeten goed nadenken over deze man (Mohammed)! Bij Allah, hij zal jullie snel overspoelen met zijn zaak (religie)'. Eén van hen zei, 'Laten we hem opsluiten, vastgeketend aan kettingen, totdat hij sterft zoals de dichters voor hem allemaal stierven, zoals Zuhayr en An-Nabighah! Waarlijk, hij is een dichter zoals zij waren'. De oude man van Najd, de vijand van Allah, gaf commentaar, 'Bij Allah! Dit is geen goed idee. Zijn Heer zal hem bevrijden uit gevangenschap door middel van zijn metgezellen, die hem zullen bevrijden van jullie handen. Zij zullen hem tegen jullie beschermen en dan zullen ze jullie uit het land verdrijven'. Zij zeiden, 'Deze oude man heeft de waarheid gesproken. Daarom moeten we een andere keuze nemen dat deze'. Iemand anders zei, 'Verdrijf hem van jullie land, zodat jullie vrij zijn van zijn problemen! Als hij jullie land verlaat, zul je niet ergeren aan wat hij doet of waar hij naar toe gaat, zolang hij maar niet onder jullie is zodat hij jullie met problemen opscheept. Hij zal dan bij iemand anders zijn'. De oude man van Najd antwoordde 'Bij Allah! Dit is geen goed idee. Ben je zijn zoete en overtuigende spreekwijze vergeten, zoals hoe de spreekwijze wordt gevangen door het hart. Bij Allah! Op deze manier zal hij nog meer volgelingen trekken onder de Arabieren, en die zullen zich tegen jullie verzamelen en zij zullen jullie dan aanvallen in jullie eigen land, zij zullen jullie verdrijven en de leiders doden'. Zij zeiden, 'Hij heeft de waarheid gesproken, bij Allah! Daarom moeten we een andere manier zoeken dan deze'.

  Abu Jahl, moge Allah hem vervloeken, was de volgende die ging spreken, 'Bij Allah! Ik heb een idee die niemand nog opgenoemd heeft, en ik zie geen betere manier voor jullie (dan deze manier). Kies een sterke, sociale hoge jonge man van elke stam, en geef elk van hen een scherp zwaard. Dan zullen ze Mohammed tegelijk aanvallen met hun zwaarden en doden zij hem, want dan zal het bloed worden vergoten door alle stammen. Op deze manier, zal zijn stam Banu Hashim realiseren dat ze niet de oorlog kunnen verklaren tegen alle stammen van de Quraysh en ze zullen geforceerd worden om akkoord te gaan om het bloedgeld te accepteren; we zullen dan rust brengen bij onszelf en hem hebben gestopt van het ergeren van ons' . De oude man van Najd reageerde, 'Bij Allah! De man heeft de beste keuze genoemd, en ik verdedig geen andere keuze dan die van hem'. Zij beëindigden snel hun bijeenkomst en begonnen met het voorbereiden van het uitvoeren van dit plan. Jibriel kwam naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en gaf hem het bevel om niet te slapen in zijn bed die nacht en bracht hem het nieuws van hun plan. De Boodschapper van Allah sliep die nacht niet in zijn huis, en Allah gaf hem toestemming om te emigreren. Nadat de Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) emigreerde naar Al-Madinah, openbaarde Allah hem surah Al-Anfal om hem te herinneren aan Zijn gunsten en schatten die Hij hem gegeven heeft."

  En herinner toen de ongelovigen plannen tegen u smeden om jou gevangen te nemen, of jou te doden of te verbannen, En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te verijdelen. (QS8:30.)

 4. #34
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Re: Stukjes uit Tafsir van Ibn Kathir.

  De Tafsir van Surah Al-Hadid (57) Aayah 12-15.
  Vertaald door 'Abdul-Aziz Ezhar.

  12. En de Dag waarop gij de gelovige mannen en vrouwen zult zien, hun licht voor hen en aan hun rechter handen uitstralende; verblijdend nieuws is er voor u op deze Dag! Tuinen waar doorheen rivieren stromen (paradijs), waarin gij zult vertoeven. Dat is de opperste zegepraal. 13. Op de Dag, waarop huichelaars en huichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen: "Laat ons iets van uw licht nemen," zal er gezegd worden: "Gaat terug en zoekt licht." Dan zal er tussen hen een muur worden opgericht met een poort er in. Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn en aan de buitenkant zal straf zijn. 14. (De huichelaars zullen tot de gelovigen) roepen: "Waren wij niet met u?" Zij zullen antwoorden: "Ja, maar gij hebt uzelf in verzoeking laten brengen en gewacht en getwijfeld en uw begeerte bedroog u, totdat de verordening van Allah kwam. En de bedrieger bedroog u ten opzichte van Allah. 15. Derhalve zal op deze Dag geen losgeld van u worden aangenomen, noch van degenen die ongelovig waren. Uw tehuis zal het Vuur zijn; dat is uw vriend en het is een slechte bestemming!" (QS57:12-15.)

  De gelovigen worden volgens hun goede daden beloond met licht op de Dag des Oordeels.

  Allah (Subhana wa Ta'ala) verklaart dat de gelovigen die spenderen in liefdadigheid zullen komen op de Dag des Oordeels met hun licht voor hen in de omgeving van de verzamelplaats, volgens het niveau van hun goede daden. Zoals het is verhaald door 'Abdullah bin Mas'ud: hun licht voor hen.'Abdullah bin Mas'ud zei: "Zij zullen over de Sirat gaan volgens hun daden, Sommige hebben een licht (dat voor hen schijnt) zo groot als een berg, sommige zoals een palmboom, sommige zoals een man in staande positie. De minste onder hun hebben verlichting ter grote van een wijsvinger, het schijnt soms en op andere tijden dooft het." Ibn Abi Hatim en Ibn Jarir hebben deze hadith verzameld. Ad-Dahhak gaf toelichting op deze aayah: "Aan iedereen zal een licht worden gegeven op de Dag des Oordeels. Wanneer zij arriveren bij de Sirat, zullen de lichten van de hypocrieten doven. Wanneer de gelovigen dit zien, zijn zij bezorgd dat hun licht ook dooft zoals het licht van de hypocrieten. Dit is wanneer de gelovigen Allah aanroepen (dua doen), 'O Onze Rabb! Perfectioneer ons licht voor ons'." Allah's verklaring, en aan hun rechter handen uitstralende. Ad-Dahhak zei: "Hun registratie (van daden) boeken." Zoals Allah zei: zij die hun boek in de rechter hand ontvangen. (QS17:71.) Allah zei, verblijdend nieuws is er voor u op deze Dag! Tuinen waar doorheen rivieren stromen (paradijs), betekent, er zal gezegd worden tegen hen: ontvang het verblijdende nieuws deze dag, van tuinen waaronder rivieren stromen. Waarin gij zult vertoeven. Jij zult daar altijd in verblijven. Dat is de opperste zegepraal.

  De toestand waarin de Hypocrieten zullen bevinden op de Dag des Oordeels.

  Allah zei, op de Dag, waarop huichelaars en huichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen: Laat ons iets van uw licht nemen. Allah informeert ons in deze aayah over de vreselijke gruwelheden en enorme gebeurtenissen die zullen plaatsvinden op de Dag des Oordeels bij de plek van verzameling. Niemand zal gered worden op die dag, behalve degenen die geloofden in Allah en Zijn boodschapper, Zijn bevelen gehoorzaamden en Zijn verboden vermeden. Al-'Awfi, Ad-Dahhak en anderen verhaalde van Ibn 'Abbas: "Wanneer de mensen verzameld zijn in duisternis, zal Allah het licht verzenden, en wanneer de gelovigen het licht zien zullen ze ernaar toe marcheren. Dit licht zal hun gids zijn van Allah naar het Paradijs. Wanneer de hypocrieten de gelovigen zien dat ze het licht volgen, zullen zij hen volgen, maar Allah zal het licht doven voor de hypocrieten en zij zullen zeggen tegen de gelovigen, wacht op ons), "laat ons iets van uw licht nemen". De gelovigen zullen antwoorden, "Gaat terug en zoekt licht", naar de duisternis waar jullie in waren en zoek daar het licht!"

  Allah zei, dan zal er tussen hen een muur worden opgericht met een poort erin. Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn en aan de buitenkant zal straf zijn. Al-Hasan en Qatadah zeiden dat de muur die hier genoemd wordt is gelokaliseerd tussen het paradijs en het hellevuur. Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam zei dat deze muur die in deze aayah wordt genoemd de muur is die Allah beschrijft in zijn verklaring, en er zal een scheiding tussen beiden zijn. (QS7:46.) Hetzelfde werd verhaald door Mujahid en anderen, en het is correct. Allah zei, aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn, betekent, het paradijs en alles wat zich daarin bevindt. En aan de buitenkant zal straf zijn, betekent, het helle vuur, volgens Qatadah, Ibn Zayd en anderen.

  Allah zei, (De huichelaars zullen tot de gelovigen) roepen: "Waren wij niet met u?". Betekent, de huichelaars zullen roepen naar de gelovigen: "Waren we niet met jullie in dunya (dit leven), aanwezig bij de vrijdagsgebeden en gezamenlijke gebeden. Stonden wij niet samen met jullie op berg 'Arafah (tijdens Hajj), namen wij geen deel aan het slagveld aan jullie zijde en verrichten wij niet alle soorten van aanbidding samen met jullie?" Zij (de gelovigen) zullen antwoorden: "Ja,.." De gelovigen zullen huichelaars beantwoorden met de woorden: "Ja, jullie waren met ons". Maar gij hebt uzelf in (verleiding) verzoeking laten brengen en gewacht en getwijfeld (in het geloof) en uw begeerte bedroog u. Qatadah zei, gewacht (op vernietiging), van de waarheid en de mensen. En getwijfeld, dat de (wederopstanding) herrijzenis zal plaatsvinden na de dood. En uw begeerte bedroog u, betekent, jij zei dat je vergeven zal worden voor jouw zonden; of, zij zeiden dat het betekent, "dit leven (dunya) heeft jou bedrogen". Totdat de verordening van Allah kwam, betekent, jij zult blijven op dit pad totdat de dood naar jou toe komt.

  En de bedrieger bedroog u ten opzichte van Allah. De bedrieger is shaytan. Qatadah zei: "Zij werden bedrogen door shaytan. Bij Allah! Zij zullen blijven bedrogen worden totdat Allah hun het hellevuur in werpt." De betekenis hier is dat de gelovigen de huichelaars zullen beantwoorden door het zeggen van: "Jullie waren met ons met jullie lichamen welke harteloos waren en zonder intenties. Jullie waren geworpen in twijfel en achterdocht. Jullie waren aan het uitsloven voor de mensen en herinnerden Allah weinig." Mujahid zei: "De huichelaars waren samen met de gelovigen in dit leven (dunya), trouwden onder elkaar, maar zij verraden zichzelf toen zij zich associëren met hen. Zij waren dood. Zij zullen beiden een licht krijgen op de Dag des Oordeels, maar het licht van de huichelaars zal doven wanneer zij de muur bereiken, dit is wanneer de twee groepen uit elkaar gaan!" Allah's verklaring, uw tehuis zal het Vuur zijn, betekent, het vuur is jouw eindbestemming en dat zal jouw terugkeer zijn naar jouw verblijf. Dat is uw vriend, betekent, dit is een waardige schuilplaats voor jou in plaats van een andere verblijf, door jouw ongeloof en twijfel, en hoe ernstig is het vuur als eindbestemming.

 5. #35
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Waar kan ik de Nederlandse vertaling van Tafsir van Ibn kathir halen?
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 6. #36
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jamal Bekijk Berichten
  Waar kan ik de Nederlandse vertaling van Tafsir van Ibn kathir halen?
  Up Up... Daar was ik ook naar op zoek.

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 7. #37
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jamal Bekijk Berichten
  Waar kan ik de Nederlandse vertaling van Tafsir van Ibn kathir halen?

  2 weken geleden was ik in Antwerpen en toen zag ik in een islamitische winkel een exemplaar staan ...

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 8. #38
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Wat jammer, Antwerpen is wel erg ver voor mij. Iemand anders misschien nog enig idee?

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 9. #39
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Djazak Allahoe Ghairan zuster voor dit allemaal,heb er erg veel van geleerd.

  Moge Allah Subhana Wata3ala je belonen met Djanat al Firdaws!

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Hoe groot is de Kursi van Allah? - Tafsir Ibn Kathir
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Hadith
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 26-08-09, 11:37
 2. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 23-02-09, 02:53
 3. Tafsir Ibn Kathir Surah As-Saffat Ayah 51t/m57
  Door iwiss_n_tmezirt in forum De Koran
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 19-02-08, 20:20
 4. Tafsir Ibn Kathir Surah Luqman Ayah 12...
  Door iwiss_n_tmezirt in forum De Koran
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 14-09-07, 01:17
 5. Tafsir van Ibn Kathir
  Door hassan in forum Islam Downloads
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 09-06-06, 23:19

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •