Toen de profeet :salah: bij de volgende Woorden van Allah Soebhana wa Ta'ala kwam:

«"Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd. Of bevinden zich bij hen de schatten van jou Heer, of hebben zij de heerschappij?"»(Soerah atToor, ayah 54)
zei Djoebayr hierop: "Mijn hart vloog bijna, en dit was het moment dat de Imaan zich voor het eerst in mijn hart nestelde."

«"Weet dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden.."»(Soerah al'A'raaf, ayah 54)

«"Allah is de Schepper van alle dingen.."»(Soerah azZoemar, ayah 62)

De mens creeerde zichzelf niet, omdat hij niet bestond vóórdat hij in deze wereld tot leven kwam; en datgene wat niet bestaat is niets, en dat wat niets is, kan totaal niets scheppen. Noch is het het geval dat zijn vader of moeder of iemand anders hem geschapen heeft. Noch is hij per toeval ontstnaan zonder een Schepper Die hem tot bestaan heeft gebracht, aangezien alles wat tot bestaan kkomt of zich voordoet, dat alleen kan als er iemand aanwezig is die dat tot bestaan brengt of veroorzaakt dat het gebeurt.


Soebhana Allah als je dit dan leest, deze korte maar zeer zeker krachtige woorden, dan moeten we weer even stilstaan voor de Gunst die Allah Ta'ala ons geschonken heeft - Islaam.
Alhamdoelilahi Rabbi al'Alamien. Allahoe Akbar


Bron: uit het boek 'Uitleg van de 3 fundamentele grondbeginselen en de 4 principes'