Resultaten 1 tot 8 van de 8

Onderwerp: Het leren van de Qoraan (Q&A)

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24

  Het leren van de Qoraan (Q&A)

  Vraag:
  Kunt u met behulp van overleveringen aangeven wat voor deugdzaamheid zit in het reciteren van de volgende Soerahs: Soerat an Naba, al Waqi'ah, Soerat Ya-Sien en al Moelk?

  Kunt u misschien ook vertellen wat de beste manier is om Qor-aan te leren en met welke soerahs ik moet beginnen? Is het overigens toegestaan om de geleerde verzen in Nafiel-gebeden te reciteren? Wat moet ik doen als ik een versregel vergeet, terwijl ik in het gebed sta?


  Sheikh Mohammad salieh al Moenajjied antwoordde hierop met het volgende:

  In de Naam van Allah de Erbarmer, de Meest Barmhartige

  Met betrekking tot de deugdzaamheid van het lezen van Soerat an Naba, kennen wij geen overleveringen die hier iets specifieks over zeggen. Aan deze soerah is niets speciaals, buiten het feit dat iemand één hasanah (beloning) ontvangt voor elke letter die men leest uit de Qor-aan.

  'Abd Allaah ibn Mas'oed heeft namelijk overgeleverd, dat de boodschapper van Allah zei: "degene die één letter uit het Boek van Allah leest, voor hem zal er een hasanah opgeschreven worden. Een hassanat zal vermenigvuldigd worden tot 10 hasanaath. Voorwaar, ik zeg niet dat Alif-Laam-Miem een letter is, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Miem is een lettter."
  (Overgeleverd door at Tirmidhie, 2910; als authentiek geclassificeerd door Sheikh al Albaanie in Sahieh at Tirmidhie)

  Het is echter wel overgeleverd dat Soerah an Naba een van de verzen is die veel waarschuwingen bevat, die moeilijk waren voor de boodschapper van Allah.

  Het is overgeleverd van Ibn 'Abbaas dat de profeet heeft gezegd: "Hoed, al Waqi'a, al Moersalaat, 'Amma yatasa-aloen (an Naba) en Idha 'shamsoe koewwirat (at Takwier) hebben mijn haren grijs gemaakt."
  (Overgeleverd door at Tirmidhie, 3297. Als authentiek geclassificeerd door sheikh al Albaanie, as Sahiehah, 955)

  Met betrekking tot het lezen van Soerat al Waqi'a, is er een hadieth die spreekt over haar deugdzaamheid, alleen deze hadieth is niet authentiek - m.a.w. het is een zwakke overlevering.

  "Het is overgeleverd door Shoejaa' via Abi Abi Fatimaah, dat 'Oethmaan ibn 'Affaan een bezoek bracht aan Ibn Mas'oed toen hij ziek was. 'Oethmaan ibn 'Affaan vroeg: wat doet er pijn? Ibn Mas'oed zei: mijn zonden. 'Oethmaan vroeg vervolgens: wat is het dat je nodig hebt? Ibn Mas'oed antwoordde: de genade van mijn Heer. 'Oethmaan vroeg toen: zullen we geen dokter halen voor jou? Hij zei: nee, het is de dokter die me ziek heeft gemaakt. 'Oethmaan vroeg: zal ik bevelen dat je inkomen weer volledig aan je wordt toegekend (door de staat)? Ibn Mas'oed zei hierop: je liet (de staat) mijn volledige inkomen vóór vandaag niet toekennen en nu heb ik het niet meer nodig. 'Oethmaan zei: laat het dan achter aan je familie en degenen die afhankelijk zijn van jou. Ibn Mas'oed zei tenslotte: ik heb hen bepaalde woorden geleerd, die ervoor zullen zorgen dat zij nooit arm worden, indien ze uitgesproken worden. Ik hoorde de boodschapper van Allah namelijk zeggen, 'degene die iedere nacht al Waaqi'ah reciteert zal nooit arm worden.'"
  (Overgeleverd door al Bayhaaqie in Shoe'ab al Iemaan, 2/491. Deze hadieth is als da'ief geclassificeerd door sheikh al Albaanie in As Silsilah ad Da'ief, 289)

  Met betrekking tot de deugdzaamheid van het reciteren van soerat Ya-sien zijn er een aantal overleveringen die niet-authentiek zijn.

  Het is overgeleverd dat Anas zei, dat de profeet heeft gezegd: "alles heeft een hart en het hart van de Qor-aan is Ya-sien. Degene die Ya-sien reciteert, Allah zal voor hem een beloning opschrijven die gelijk staat aan het 10 keer reciteren van de Qor-aan."
  (Overgeleverd door at Tirmidhie, 2887. at Tirmidhie zei, dat het geen authentieke overlevering is, doordat haar isnaad - keten - da'ief is. Sheikh al Albaanie zei in ad Da'iefah (169): het is mawdoe' (verzonnen)).

  Hetzelfde geldt voor de hadieth die overgeleverd is van Aboe Hoerairah, waarin gezegd wordt dat de profeet zei: Allah reciteerde Ta-Ha en Ya-sien duizend jaar voordat Hij de hemelen en aarde schiep. Toen de engelen de Qor-aan hoorden zeiden zij, 'Blijde tijdingen zullen komen voor de natie aan wie dit geopenbaard zal worden, en blijde tijdingen zullen komen voor de tongen die deze woorden zullen spreken.'"
  (Overgeleverd door ad Daarimi, 3280. Sheikh al Albaanie zei in Ad Da'iefah (1248): deze hadieth is moenkar - dit is een bepaalde graad van da'ief of zwakte van een hadieth).

  Hetzelfde kan gezegd worden over de hadieth die overgeleverd is door Ma'qal ibn Yassaar, die zei dat de boodschapper van Allah heeft gezegd: "reciteer Ya-Sien over jullie doden."
  (Overgeleverd door Aboe Dawoed, 3121; Ibn Maajah, 1448. Sheikh al Albaane zei: er is geen sahieh hadieth, met betrekking tot het reciteren van Soerat Ya-Sien over de doden en hen draaien richting de Qiblah. Ahkaam janaa-iez, p.11)

  Een andere zwakke overlevering, is die van Anas ibn Maliek, waarin de profeet gezegd zou hebben: "degene die een begraafplaats betreedt en soerat Ya-Sien reciteert, voor hem zal de pijniging verminderd worden die dag [Vertaler: hiermee wordt waarschijnlijk de 'adhaab van de Qabr of Dag der Opstanding bedoeld] en hij zal evenveel hasanaath ontvangen als het aantal mensen dat op die begraafplaats ligt."

  Sheikh al Albaanie zei in ad Da'iefah (1246): het is mawdoe' (verzonnen). De overlevering was overigens overgeleverd door at Tha'labi in zijn Tafsier (3/161/2)

  Met betrekking tot Soerat al Moelk zijn er authentieke overleveringen die spreken over haar deugdzaamheid:

  Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah, dat de boodschapper van Allah zei: "er is een soerah van de Qor-aan die dertig verzen bevat, die net zolang voor een man bemiddelde totdat hij was vergeven. Deze soerah is Tabaarak alladhie bi yadihi'l-moelk."
  (Overgeleverd door at Tirmidhie, 2891; Ahmad, 7634; Aboe Dawoed, 1400; Ibn Maajah, 3786. Deze hadieth is als hasan geclassificeerd door at Tirmidhie en sheikh al Albaanie in Sahieh at Tirmidhie, 3/6)

  Een andere hadieth die spreekt over de deugdzaamheid van Soerat al Moelk, is overgeleverd door Jaabier. Hij zei dat de profeet nooit ging slapen voordat hij Alif-Laam-miem tanziel (As Sajdah) en Tabaarak alladhie bi yadihi'l-moelk (Al Moelk) had gereciteerd.
  (Overgeleverd door at Tirmidhie, 2892; Ahmad, 14249. Sheikh al Albaanie zei in Sahieh Tirmidhie (3/6) dat deze hadieth sahieh is).

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  (Vervolg van hierboven)

  Ten tweede:

  Er is geen beste manier om Qor-aan te leren. Elke mens verschilt in zijn of haar capaciteit om verzen te onthouden; elke persoon heeft een manier en een tijdstip die hem of haar het beste uitkomt.

  Sommige mensen houden ervan om Qor-aan te leren en lezen na het Fajr-gebed, terwijl anderen het weer beter uitkomt om dit na Maghreb te doen. Men dient dus de eigen situatie te bekijken en te kiezen wat het beste uitkomt.

  Sommige mensen vinden de korte Mekkaanse verzen gemakkelijker om te leren, terwijl anderen weer de langere Mediaanse verzen prefereren. Kortom, kies hetgeen dat jou het beste uitkomt.

  Wat je kan doen, is om te beginnen met soerahs die vaak gereciteerd worden en die gemakkelijk om te onthouden zijn; voorbeelden zijn al Kahf, Mayam en de laatste joez' (gedeelten) van de Qor-aan. Wanneer je namelijk veel joez' uit je hoofd kent, zul je zien dat je motivatie hebt om meer Qor-aan te leren.

  Wat goed in de gaten gehouden moet worden, bij het leren van de Qor-aan, is dat men telkens teruggaat naar de eerder geleerde verzen, om deze nogmaals te lezen, zodat ze niet vergeten worden. Sommige mensen die de Qor-aan proberen te leren, reciteren terwijl ze op straat lopen, in de bus zitten en naar de winkels of markten gaan; zij reciteren in alle situaties Qor-aan, dag en nacht.

  Het handelen naar hetgeen dat je geleerd hebt, is een van de beste manieren om de Qor-aan met het hart te leren.

  Het is namelijk overgeleverd dat Aboe 'Abd ar Rahmaan zei: "de metgezellen van de boodschapper van Allah, die ons Qor-aan onderwezen, vertelden ons dat zij slechts 10 verzen leerden en niet verder gingen naar de volgende 10 verzen, totdat zij de kennis uit de voorgaande verzen hadden geleerd en in praktijk hadden gebracht. Zij vertelden, dat zij op deze manier de kennis opdeden en in praktijk brachten.
  (Overgeleverd door Ahmad, 22384)

  Een goed beproefde methode, die veelvuldig door mensen geprobeerd is, om Qor-aan te leren, is om de geleerde versregels te herhalen in gebeden als Soennah en Naafil salawaat - vooral het nachtgebed (Qiyaam al Layl) laat zich hiervoor goed gebruiken. Er is namelijk niets mis met het reciteren van de joez' in de naafiel- gebeden, die je kortgeleden hebt geleerd.

  Als je echter een bepaalde gedeelte van de Qor-aan vergeet terwijl je aan het bidden bent, probeer dit dan te herinneren, net zolang tot je het gevoel hebt dat je het echt niet weet. Op dat moment is er niets mis met het overslaan van een aantal versregels, tot het gedeelte dat je je wel herinnert. Wanneer het gebed klaar is, pak dan een Moeshaf en bekijk het gedeelte dat je vergeten was.


  En Allah Weet het het Beste


  (Bron: via mail ontvangen)

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15
  Surah al-Waqi'ah.

  There is a weak Hadith reported by al-Baihaqi in the branches of Faith.

  Ibn Masoud (Radiya Allahu Anhu) reported that the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said: "Whoever reads Surah of al-Waqi'ah every night, poverty will not come over him" .

  According to al-AlBani in his compilation of weak Hadith, it is weak.
  However, al-Salaf (the worthy ancestors) acted according to such Hadith since it is permissible to perform some meritorious deeds in accordance with weak Hadith as long as it is not very weak and it is entered into under a general permissible principle and it should not contradict a sound Hadith.
  Ibn Kathir reported the above-mentioned narration in his introduction to Surah of al-Maidah (5).
  Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt. - Ash-Shaafi’ie Rahimaho Allah

  اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين و ارحم شهداءهم أجمعين و الحمد لله رب العالمين

 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Karima";p="30083
  Surah al-Waqi'ah.

  There is a weak Hadith reported by al-Baihaqi in the branches of Faith.

  Ibn Masoud (Radiya Allahu Anhu) reported that the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said: "Whoever reads Surah of al-Waqi'ah every night, poverty will not come over him" .

  According to al-AlBani in his compilation of weak Hadith, it is weak.
  However, al-Salaf (the worthy ancestors) acted according to such Hadith since it is permissible to perform some meritorious deeds in accordance with weak Hadith as long as it is not very weak and it is entered into under a general permissible principle and it should not contradict a sound Hadith.
  Ibn Kathir reported the above-mentioned narration in his introduction to Surah of al-Maidah (5).
  Chokran voor je toevoeging Karima. Djazaki Allahoe ghairen
  :sjans:

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 5. #5
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15
  A Salaam aleikoum warahmatullah wabarakatuh,

  Wa iyaaki oughty, heel graag gedaan lieverd.
  Moge Allah swt ons laten behoren tot de mensen die bemiddeling zullen krijgen door de Koran {Amin}

  Wa aleikoum a salaam,
  Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt. - Ash-Shaafi’ie Rahimaho Allah

  اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين و ارحم شهداءهم أجمعين و الحمد لله رب العالمين

 6. #6
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Karima";p="31258
  A Salaam aleikoum warahmatullah wabarakatuh,

  Wa iyaaki oughty, heel graag gedaan lieverd.
  Moge Allah swt ons laten behoren tot de mensen die bemiddeling zullen krijgen door de Koran {Amin}

  Wa aleikoum a salaam,
  Allahuma Ameen op je du3a zuster Karima

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 7. #7
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24

  Allahoema Amien ya Rabbi.

  oeght Karima & Faith :sjans:

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 8. #8
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Moe'tasima";p="31281

  Allahoema Amien ya Rabbi.

  oeght Karima & Faith :sjans:
  :sjans: Moe'tasima

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Al-Qoraan
  Door Al-oegt Noer Aicha in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-03-09, 15:55
 2. al-Qoraan
  Door Moe'tasima in forum Islam video's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 21-12-07, 22:47
 3. De Qoraan
  Door abdelhaq in forum Gedichten
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 02-02-07, 20:04
 4. Geduld in de Qoraan
  Door Moe'tasima in forum Hadith
  Reacties: 8
  Laatste Bericht: 22-05-06, 19:39
 5. Hij reciteerde de Qoraan
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Verhalen
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 20-04-06, 17:49

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •