Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: Zusters, wees standvastig

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35

  Zusters, wees standvastig

  [CENTER:dd742bf6e4]:assal: [/CENTER:dd742bf6e4]

  Wanneer wij vrouwen het kleed van godvrucht (h'idjaab) dragen, zullen de meeste mensen spotten, onze ideeën belachelijk maken, lachen om onze waarden maar dit moet het hart van de gelovige niet verzwakken. Alleen wanneer we een sterk geloof en vertrouwen in Allah Subhana Wata3ala hebben, kunnen kritiek en spotternij onze kracht van vastberadenheid niet aantasten. Wij vrouwen moeten vasthouden aan onze nobele levenswijze en kledingstijl alsof het een kostbare steen is in een aa‚¬Ëœsamen'leving die verstoken is van religie, van karakter, van hoge waarden, van edele manieren en alles wat schoon, zuiver en mooi is. Voor elk gelovend individu dat zich totaal overgeeft aan de Leiding van Allah, zijn Schepper, betekent dit onvermijdelijk en onafwendbaar dat hij/zij ondervraagd (ofwel: met verachting bespot) zal worden zoals gebeurde bij al Zijn boodschappers en de enkelingen die hen volgden en in Allah Subhana Wata3ala geloofden.

  De Goddelijke boodschap die zij verkondigden, was precies tegenovergesteld aan alle dingen waar de mensen naar streven en DAT behaagt hun zielen niet. Zulke mensen bedrijven spotternij om degenen die zich overgeven aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: moslims) te ontmoedigen en anderen ervan te weerhouden naar de Waarheid te luisteren en tegen de gelovigen op te zetten.

  "Wij (Allah) weten inderdaad dat uw boezem benauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen, maar verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt en behoor tot degenen die zich ter aarde werpen" (Qor-aan 15:98 ).

  We kunnen waarnemen dat met name de gelovige vrouwen en hun status bekritiseerd en belachelijk gemaakt worden. Wij, zusters in Het Geloof, zijn immers de religieuze vaandeldragers doordat wij onze overgave aan God heel duidelijk zichtbaar, merkbaar en levend houden door middel van het kleed van godvrezendheid (hidjaab), het waarborgen van de heiligheid van de funktie van de vrouw als ziel van de gemeenschap en grondige studie van de bronnen naar het pad van Overgave: Qor-aan en hadieth (overleveringen van profeet Moeh'ammad). Zei de profeet (salla llaahoe 'alayhi wa sallam) niet: "Het onderwijzen van een vrouw is het onderwijzen van een volk, van een natie." En DIT geheel werkt bij velen allergisch!

  Doordat wij een levenswijze hoog houden die lijnrecht tegenover die van de ontkenners (al kaafiroen) staat, menen zij dat wij geen vrijheid hebben. Wij, nemen precies het tegenovergestelde standpunt in. Voor ons is overgave aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: Islaam) bevrijdend. We vinden onze zingeving erin, ontlenen onze inspiratie eraan. De boodschap van bevrijding, weg uit ellende, is voor ons een houvast, een belofte, een kracht waaraan we ons kunnen optrekken.

  Zo smeekt een gelovige in elk gebed aan Allah Subhana Wat3ala, zijn Onderhouder:

  "Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie Gij Uw gunsten hebt geschonken," (Qor-aan 1:6-7) ofwel: het pad van de profeten. De rest van de Qor-aan is het antwoord op dit smeekgebed. De weg naar de heilige Qor'aan, de laatste Roep van God - die nu gericht is tot de gehele mensheid - is het rechte pad. Elk hoofdstuk is een fontein van rijkdom dat onophoudelijk stroomt:

  "Voorwaar, Wij (Allah) hebben u in overvloed het goede gegeven. Bid daarom tot uw Heer en offer" (108:1-2).

  "Als het een onmiddelijke winst en een korte reis was geweest, zouden zij u zeker zijn gevolgd, maar de vermoeiende reis scheen hen te lang" (9:42).

  De weg naar Allah Subhana Wata3ala is eenzaam en niet winstgevend op de korte termijn maar kan ondermeer betekenen: vrees, aantasting van onze eer, schorsing van school, ontslag van de werkgever, verlies van aa‚¬Ëœvrienden', verlies van (warm) contact met familie... Als zij zich dan afwenden, zeg dan:

  "Allah is mij voldoende. Er is geen god naast Hem. Op Hem vertrouw ik want Hij is de Heer van de grote heerschappij" (9:128 ).

  Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige tevreden, hoewel hij zijn leven kan doorbrengen zonder uiterlijk succes. Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning, dit is maar een van de vele vormen van triomf.

  "Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht in ruil voor het Paradijs ... een onfeilbare belofte in de Torah, en de Indjiel (Evangelie) en de Qor-aan"... (9:110)

  "Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk behalve voor degenen die zich nederig onderwerpen (aan Allah)" (2:45)

  "...En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allah?... (9:110)

  "Vervolgens begon hij (profeet Noach) de ark te bouwen en telkens wanneer leiders van zijn volk hem voorbijgingen spotten zij met hem. Hij zei: "Hoewel gij nu met ons spot, toch zullen wij (op onze beurt) spotten met u, zoals gij met ons doet. Spoedig zult gij weten over wie het is dat een vernederende straf zal komen en op wie een blijvende bestraffing zal neerdalen." (Heilige Qor-aan 11:38 en 39)

  "Maar er kwam nooit een boodschapper tot hen of zij bespotten hem. Zij geloven er niet in, hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest." (Heilige Qor-aan 15:11 en 13)

  "Telkens als een boodschapper tot u kwam met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij zich hooghartig gedragen." (Heilige Qor-aan 2:87)

  "Waarlijk, de schuldigen lachten gewoonlijk om de gelovigen, en wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij tegen elkander." (Heilige Qor-aan 83:29)

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Onbreekbaar

  Mijn beste zusters, kiezen voor het juiste pad dat van dwaling is onderscheiden, houdt in dat we alles achter ons laten en ons richten op iets nieuws en onbekends. De Qor'aan wijst de weg aan en bereidt ons voor om de hindernissen die het leven voor ons in petto heeft, te overwinnen.

  "Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een leidraad voor de godvruchtigen" (2:2).

  En heeft Allah's laatste boodschapper Mohammad (de veel geprezene) ons in dit smeekgebed geen sterk houvast gegeven dat onbreekbaar is?: "...Diegene die wordt geleid door Allaah; er is niemand die hem kan misleiden en diegene die afdwaalt; er is niemand die hem kan leiden..."

  Daarom moeten wij naar de woorden van Allah, De Al-Wijze, luisteren en ze geheel opvolgen zonder uitzondering, zonder trots en zonder uitstel. Doe je eigen ziel daarbij geen onrecht aan door jezelf voor de gek te houden. Wees alsjeblieft heel eerlijk tegen jezelf.

  Profeet Mohammad (salla llaahoe 'alayhi wa sallam) confronteert ons met onze houding:
  "Het geloof is niet gebaseerd op verwachting, maar op hetgeen het hart vervuld en hetgeen blijkt uit daden. Er zijn mensen bedrogen uitgekomen door hun verwachtingen tot zij het aardse leven verlieten zonder goede daden (hassanaat). Zij hadden gezegd: aa‚¬ËœWij hebben vertrouwen in Allah'... leugenaars, als ze vertrouwen hadden, dan hadden ze hun plicht goed moeten vervullen."

  En Allah, De Al-Doorziende, houdt ons een spiegel voor en zegt:

  "...En wanneer tot hen gezegd wordt: aa‚¬ËœKomt tot wat Allaah heeft geopenbaard en tot de boodschapper', dan ziet gij de huichelaars vol afschuw hun gezicht van u afwenden" (4:61).

  "...Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van Het Boek en verwerpt gij de rest?... (2:85)

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Overwinning

  Mijn beste zusters, het geloof in de harten van de gelovigen moet sterk zijn zodat het ons verheft boven alle kritiek, spotternij, onderdrukking en slavernij aan onze ego (nafs).

  "Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, indien gij gelovig blijft" (3:140).

  Deze overwinning wordt niet alleen behaald door geduld en standvastigheid maar ook door het gevoel van superioriteit van het geloof. Word je nagestaard omdat je hidjaab draagt? Nou en! Laat ze maar kijken dan zien ze tenminste hoe het moet!

  "Gij (moslims) zijt de beste gemeenschap die voor de mensheid (ter lering) is voortgebracht" (3:110).

  En laat hen de vastberadenheid in je vinden van iemand die een doel voor ogen heeft "...en weet dat Allaah met de godvruchtigen is" (9:122).

  Recht je rug; een goede houding is net zo belangrijk als een goede instelling. En als de gelovige vrouw vanuit haar hoogte met medelijden en sympathie naar de dwalende mensheid kijkt, met haar hulpeloosheid en fouten dan ervaart zij niets anders in haar hart dan een gevoel van triomf over de fouten en de domheden. "...Verheugt u daarom in de verbintenis die gij met Hem hebt gesloten. En dat is de grote zegepraal" (9:110).

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  [CENTER:32183b3512]Zegeningen

  Laffe opmerkingen,
  schimpende blikken
  mensen die (stiekem) naar me kijken
  omdat ik een hidjaab draag...
  Ik zal er zegeningen voor krijgen!

  Lachende gezichten
  over m'n lange (wijde) kleding
  In de zomer: "Goh, dat is toch warm en benauwd,
  doe af dat ding."
  "NEE! want ik krijg de zegening!"

  Leven, in een niet-moslim 'samen'leving
  waarlijk, dat is een beproeving
  Alh'amdoelillaah:
  geprezen zij Allaah
  toch makkelijk verdiend, die zegening!
  [/CENTER:32183b3512]

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. O selefiyyun.. wees rechtvaardig!
  Door Umar in forum Aqiedah
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 01-09-07, 17:17
 2. Lees in dit verhaal hoe standvastig deze zuster is.
  Door abdelhaq in forum Verhalen
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 17-01-07, 12:54
 3. Een wees
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Hadith
  Reacties: 10
  Laatste Bericht: 25-06-06, 17:39
 4. wees goed voor je man!
  Door mujahida in forum Het huwelijk in de Islam
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 25-01-06, 07:53
 5. O moslima's wees niet bang...
  Door Mouslima4Life in forum De vrouw in de Islam
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 10-12-05, 20:35

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •