Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: De Mahdi

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19

  De Mahdi

  De Mahdi

  Bron: De tekenen voor de Dag des Oordeels, door Ibn Kathir blz. 26 t/m 32.

  De Mahdi zal aan het einde der tijden komen;hij is één van de rechtgeleide kaliefen en imams.Hij is niet de "Mahdi" die door de Shi'ah verwacht wordt,van wie zij beweren dat hij uit een tunnel in Samarra zal verschijnen.Deze bewering van hen is niet op realiteit of op een betrouwbare bron gebaseerd.Zij beweren dat zijn naam Mohammed ibn al-Hassan ibn al-askari is,en dat hij die tunnel op vijfjarige leeftijd binnenging.

  De zaak die wij hier willen bespreken,is door de hadiths van de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) bewezen: namelijk dat de Mahdi aan het einde der tijden zal verschijnen.Ik geloof dat hij zal verschijnen voordat Jezus,de zoon van Maryam naar beneden komt,zoals de hadiths dat aangeven. [*]

  Hadjdjadj (Radia Allahu 3anhu) zei,dat hij 'Ali (Radia Allahu 3anhu) hoorde zeggen: De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: Zelfs al zou er nog maar één dag van de wereld over zijn,dan zou Allah toch nog een man sturen om de wereld met rechtvaardigheid te vullen,net zoals het met de onderdrukking en onrechtvaardigheid is gevuld." (Ahmad) [1]

  'Ali (Radia Allahu 3anhu) zei: De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "De Mahdi is één van ons,van de mensen van mijn huishouden.Op een nacht zal Allah hem inspireren en hem er klaar voor maken om zijn taak succesvol uit te voeren." (Ahmad en Ibn Madjah.) [2]


  'Ali (Radia Allahu 3anhu) zei terwijl hij naar zijn zoon al-Hasan(Radia Allahu 3anhu) keek: "Deze zoon van mij is een sayyid (meester),want de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heeft hem zo genoemd.Onder zijn afstammelingen zal een man zijn die naar jullie Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) is genoemd.Hij zal in zijn gedrag op hem lijken maar niet wat uiterlijk betreft." En toen vertelde hij hen het verslag waarin ter sprake komt dat de aarde met rechtvaardigheid gevuld zal zijn.(Aboe Dawoed.) [3]  Aboe Dawoed (Radia Allahu 3anhu) heeft een hoofdstuk van zijn Soenan aan het onderwerp van de Mahdi gewijd.Aan het begin van dit hoofdstuk citeerde hij de hadith van Djabir ibn Samrah,waarin de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Deze religie zal standvastig blijven tot er twaalf kaliefen over jullie hebben geregeerd." (Volgens een andere overlevering zei hij: "Deze religie zal krachtig blijven tot er twaalf kaliefen over jullie geregeerd hebben.a€™) Djabir zei: a€˜De mensen juichten en riepen Allahoe Akbar!" Toen fluisterde de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) iets. Ik vroeg mijn vader: "Wat zei hij?" Mijn vader zei: "Hij zei: "ze zullen allemaal van de Qoeraish afstammen." Een andere overlevering zegt dat toen de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) naar zijn huis terugkeerde. De Qoeraish naar hem toekwamen en vroegen: "Wat zal er daarna gebeuren?" Hij zei: "Dan zullen er rampspoeden en moord zijn."


  Aboe Dawoed (Radia Allahu 3anhu) overleverde een hadith van 'Abd Allah ibn Mas'oed (Radia Allahu 3anhu) : De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Als er slechts één dag voor de wereld was overgelaten,dan zou deze dag verlengd worden tot er een man van mijn afstammelingen of van de mensen van mijn huishouden gestuurd werd; zijn naam zal dezelfde als mijn naam zijn,en zijn vaders naam zal dezelfde zijn als mijn vaders naam.Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen,net zoals deze met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was.De wereld zal niet tot een einde komen tot de man van mijn huishouden, wiens naam met mijn naam overeenkomt zal regeren." [4]

  'Abd Allah (Radia Allahu 3anhu) zei: De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Een man van mijn huishouden, wiens naam met mijn naam overeenkomt,zal de macht hebben." (Tirmidhi)

  In een andere overlevering, van Aboe Hurayrah (Radia Allahu 3anhu) , zei de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) : "Als er maar éen dag in deze wereld over zou zijn,dan zou Allah hem verlengen tot hij de macht had." [5]

  Aboe Sa'id (Radia Allahu 3anhu) zei : De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "De Mahdi zal een van mijn afstammelingen zijn; hij zal een hoog voorhoofd hebben en een haakneus.Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen net zoals deze met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was,en hij zal zeven jaar regeren."(Aboe Dawoed.) [6]

  Oem Salamah (Radia Allahu 3anha) zei: "Ik hoorde de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zeggen: "De Mahdi zal één van mijn afstammelingen zijn,een afstammeling van de kinderen van Fatimah." ( Aboe Dawoed.) [7]

  Oem Salamah (Radia Allahu 3anha) overleverde, dat de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) gezegd heeft: "De mensen zullen beginnen verschil van mening hebben na de dood van een khalifah.Een man uit Medina zal naar Mekka vluchten.Een paar mensen uit Mekka zullen naar hem toe komen en hem tegen zijn wil eruit trekken; zij zullen trouw aan hem zweren tussen al-Roekn en al-Maqam.Een leger uit Syrië zal tegen hem ten strijde trekken,maar dat zal in de woestijn tussen Mekka en Medina verzwolgen worden.Als de mensen dat horen,zullen groepen mensen uit Syrië en Irak komen en hem trouw zweren.Dan zal er een man van de Qoeraish verschijnen,wiens moeder van Kalb komt,en hij zal een leger naar hem toesturen om hem te bevechten,en dat zal hem verslaan,dit zal bekend worden als de Slag van Kalb.Iedereen die de buit van deze slag niet ziet,zal veel missen!De Mahdi zal de weelde verdelen en over de mensen volgens de soennah van de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heersen.Dan zal hij sterven en de moslims zullen voor hem bidden." (Aboe Dawoed.) [8]


  'Ali (Radia Allahu 3anhu) zei: De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Een man met de naam Al-Harith ibn Harith zal uit Transoxanië komen.Zijn leger zal geleid worden door een man die Mansoer heet.Hij zal de weg banen en een regering instellen van de familie van Mohammed,op dezelfde manier waarop de Qoeraish de regering ingesteld hebben van de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) .Elke gelovige zal verplicht zijn hem te steunen." (Aboe Dawoed)


  'Abd Allah ibn Al-Harith ibn Djoez' al-Zoebaydi (Radia Allahu 3anhu) zei: De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Er zal een volk uit het oosten verschijnen dat de weg voor de Mahdi zal vrijmaken." (Ibn Madjah) [9]

  'Abd Allah (Radia Allahu 3anhu) zei: "Toen wij bij de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) waren,kwamen er een paar jongemannen van de Banoe Hashim bij ons.Toen de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) hen zag,vulden zijn ogen zich met tranen en de kleur van zijn gezicht veranderde.Ik zei: "Wij kunnen aan uw gezicht een verandering zien,en dat maakt ons van streek." De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Wij zijn de mensen van het huishouden voor wie Allah eerder het hiernamaals dan deze wereld heeft gekozen.De mensen van mijn huishouden zullen na mijn dood veel lijden en zij zullen vervolgd worden tot er een volk uit het oosten komt dat zwarte vlaggen draagt.Zij zullen de mensen zeggen het goede te doen,maar de mensen zullen weigeren;zij zullen vechten tot zij overwinnen en de mensen zullen doen wat hen gevraagd wordt,maar zij zullen het niet van hen accepteren tot de macht in handen komt van een man uit mijn huishouding.Dan zal de aarde met eerlijkheid gevuld worden,op dezelfde manier waarop het met onrechtvaardigheid gevuld was.Als één van jullie leeft en dit ziet,dan moet je naar hem toe gaan,zelfs al moest je over het ijs kruipen." [10]

  Deze tekst slaat op de overheersing van de Abbasiden, zoals we eerder in de tekst vermeld hebben,toen we verwezen naar het begin van hun regeringsperiode in 132 AH.Het geeft ook aan dat de Mahdi na de Abbasiden zal verschijnen en dat hij één van de Ahl al-Bayt, een afstammeling van Fatima,dochter van de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zal zijn.Ook Hasan en niet Hoesain wordt in de Hadith van a€˜Ali ibn Abi Talib genoemd; en Allah weet het beste. [11]


  Thawban (Radia Allahu 3anhu) zei: De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) zei: "Drie mannen zullen gedood worden op de plaats waar jullie schat is.Ze zullen alle drie een zoon van een khalifa zijn,en geen van hen zal de schat bemachtigen.Dan zullen de zwarte vlaggen uit het oosten komen en zullen jullie op zoa€™n manier afslachten zoals nog nooit vertoond is.a€™Toen zei hij iets wat ik mij niet meer kan herinneren; daarna: "Als je hem ziet,ga naar hem toe en zweer hem trouw,zelfs als je over ijs zou moeten kruipen,want hij is de khalifa van Allah,de Mahdi." (Ibn Madjah.) [12]

  De schat waar in deze tekst naar verwezen wordt,is de schat van de Ka'aba.Tegen het einde der tijden zullen drie zonen van de khalifas vechten om hem te bemachtigen,tot de Mahdi verschijnt.Hij zal uit het oosten verschijnen,niet uit de tunnel van Samarra zoals de Shi'ah beweren; zij geloven dat hij nu in die tunnel is en zij wachten tot hij aan het einde der tijden te voorschijn zal komen.Er is in geen enkel boek of sahih-overlevering en bewijs hiervoor,het is daarom nutteloos om erin te geloven.

  De waarheid is dat de Mahdi,wiens komst beloofd is,aan het einde der tijden uit het oosten zal verschijnen,en de mensen zullen hem trouw zweren bij de Ka'aba,zoals sommige hadiths aangeven.

  In de tijd van de Mahdi zal er vrede en voorspoed heersen,met overvloedige oogsten en weelde en sterke heersers en de Islam zal goed gevestigd zijn.


  Aboe Sa'id (Radia Allahu 3anhu) zei: "Bij Allah, elke heerser die wij gehad hadden,was slechter dan degene die ervoor was,elke jaar was slechter dan het jaar ervoor was,maar ik heb de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) horen zeggen: "Onder jullie heersers zal er één zijn die de weelde vrijelijk uitdeelt,zonder te tellen.Een man zal naar hem toekomen en hem om geld vragen en hij zal zeggen 'Neem';de man zal zijn mantel uitspreiden en de heerser zal er het geld in storten." De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) spreidde de dikke mantel die hij droeg uit om te laten zien hoe de man het zou doen;daarna pakte hij hem bij de punten op en zei: "Dan zal de man hem opnemen en weggaan." (Ahmad.) [13]
  _________________________________
  Voetnoten:

  [1] Ahmad,Al-Musnad;komt overeen met een hadith in Aboe Dawoed,Kitab awwal al-Mahdi.
  [2] Ahmad,Al-Musnad en Ibn Madjah,Kitab al-Fitan.
  [3] Zie ook Aboe Dawoed,Kitab al-Mahdi.
  [4] Idem.
  [5] Al-Tirmidhi,in zijn hoofdstukken die over al-fitan gaan.
  [6] Aboe Dawoed Kitab al-Mahdi.
  [7] Idem.
  [8] Idem.
  [9] Ibn Madjah,Kitab al-Fitan,hadith 3088.
  [10] Ibn Madjah,ibid,hadith 4082.
  [11] Zie ook de hadith op p.(begin van dit hoofdstuk).
  [12] Overgeleverd door Ibn Madjah,idem hadith 4084.
  [13] Ahmad,Moesnad,3/98.  [*]De Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heeft gezegd: "Wat zullen jullie doen wanneer de zoon van Maria (Jezus) te midden van jullie zal neerdalen en jullie imaam één van jullie zal zijn?"

  [Rechtsgeleide hadieth bij Al-Boechaarie,Zie <Samenvatting van de sahieh van Al-Boechaarie> (p.324,hadith nr.1440).]


  [*] = Dit komt niet van het aangegeven boek bij de bronvermelding.
  Laatst gewijzigd door hassan; 10-04-14 om 12:40.

 2. #2
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  30
  :djazak: voor deze info...Als je meer hebt over de mehdi want ik zou er wel meer over willen weten...


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  2.173
  Reputatie Macht
  16
  masha'allah shokran voor de info broeder... vind de verhalen rond de Mahdi ook héél nuttig, shokran en moge allah je belonen... amine

 4. #4
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  30
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door *laila*";p="33078
  masha'allah shokran voor de info broeder... vind de verhalen rond de Mahdi ook héél nuttig, shokran en moge allah je belonen... amine
  Macha'allaj jah dan weet je wat er in de toekomst kan gebeuren en zal gebeuren


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19

  De Mahdi

  De Mahdi

  Bron: De Tekenen van het Einde van de wereld blz. 104-109
  Auteur: Dr. 'Izzu-ddin Husayn ash-Shaykh


  De Mahdi zal verschijnen aan het einde der tijden en hij is familie van de Profeet .Hij is een kleinzoon van Fatima,van het nageslacht van Al-Hoessayn Ibn 'Ali.Allah zal de godsdienst door hem laten zegevieren.De moslims zullen hem volgen en hij zal de Islamitische koninkrijken binnenvallen.

  Wanneer zijn leven bijna ten einde is,zal Jezus neerdalen en achter hem bidden.Ze zullen elkaar helpen om de Antichrist te doden die zich in die tijd zal vertonen.Ze zullen hem kunnen doden in een stad in Palestina die Lod heet.Kort daarna zullen Gog en Magog verschijnen.

  Naam en beschrijving

  Volgens aa‚¬ËœAbd Allah Ibn Mas'oed heeft de Boodschapper van Allah gezegd: "Het zal niet stoppen vooraleer de Arabieren de monarchie gehad hebben,met een man van mijn familie die dezelfde naam heeft als ik". [1]

  Ibn Kathier heeft gezegd: "Het is Mohammed Ibn 'Abd Allah Al-'Alaoui Al-Faatimi Al-Hassani. [2] Hij heeft een hoog voorhoofd en een haviksneus.De Profeet heeft gezegd: "De Mahdi maakt deel uit van mij.Hij heeft een hoog voorhoofd en een haviksneus.Hij zal de aarde vullen met billijkheid en rechtvaardigheid,net zoals ze het toneel geweest was van onrecht en tirannie.Hij zal zeven jaren heersen en hij is één van de kleinzonen van Fatima." [3]

  Volgens Oem Salama heeft de Boodschapper van Allah gezegd: "De Mahdi is familie van mij.Hij komt uit het nageslacht van Fatima." [4]

  Volgens 'Ali heeft de Boodschapper van Allah gezegd: "De Mahdi is één van de onzen,mensen van de familie van de Profeet - ahl al-bayt-. Allah zal hem in één nacht perfect maken." [5]

  Plaats en tijd van zijn komst

  De Mahdi zal in het Oosten tevoorschijn komen,maar hij zal niet uit een grot komen in Samoerra',zoals de (sjietische) sekte al-kassaniya,die denkt dat hij nu leeft,beweert.Dat de aanhangers van deze sekte dit geloven komt echter doordat ze afgeweken zijn en ook door de influisteringen van de satan,want er is geen basis voor noch in de Koran,noch in de Soenna.

  De waarheid is dat de Mahdi gesteund zal worden door mensen uit het Oosten en hun vlaggen zullen zwart zijn,zoals die van de Profeet.Wanneer hij uit het Oosten zal komen,zal hij gevolgd worden door zwarte vlaggen.De mensen zullen hem trouw zweren bij de Ka'ba in de Heilige Moskee.

  Volgens Thawbane heeft de Boodschapper van Allah gezegd: "Als jullie de zwarte vlaggen uit Khorasan zien komen,ga dan bij hen,zelfs al moet je in de sneeuw op handen en voeten kruipen,want daar is de kalief van Allah,de Mahdi." [6]

  Ten tijde van de Mahdi zal het overvloedig regenen.Uit de aarde zal gras en allerhande fruit voortkomen;er zal veel geld zijn en veel vee.

  Volgens Aboe Said Al-Khoedrie heeft de Boodschapper van Allah gezegd: "De laatste mensen van mijn gemeenschap zullen de Mahdi zien.,Allah zal veel regen naar hem sturen.De aarde zal verschillende planten laten verschijnen,geld zal zonder tellen uitgedeeld worden,het vee zal zich vermenigvuldigen.De gemeenschap zal op haar hoogtepunt zijn.Hij zal zeven of acht jaar blijven." [7]


  De gebeurtenissen ten tijde van de Mahdi

  De neerdaling van Jezus Volgens Aboe Hoerayra heeft de Boodschapper van Allah gezegd: "Wat zullen jullie doen wanneer de zoon van Maria (Jezus) te midden van jullie zal neerdalen en jullie Imaam één van jullie zal zijn?" [8]

  Jezus zal neerdalen op het moment van het gebed en de Mahdi zal net de gelovigen in rijen gezet hebben om het gebed te leiden.Hij zal hem vragen om zijn plaats in te nemen,maar Jezus zal zeggen: "Leid het gebed voor elkaar, want jullie gemeenschap is begenadigd." [9]

  Na de dood van de Mahdi zal Jezus gedurende veertig jaar (vijfenveertig volgens andere bronnen) regeren en hij zal een einde maken aan het geloof over het kruis.Hij zal de varkens doden,het hoofdgeld -al-djizya- [10] niet meer aanvaarden en de mensen zullen een comfortabel en broederlijk leven leiden.

  De verschijning van de Antichrist

  Hij zal uit Ispahaan komen.Hij zal gevolgd worden door de hypocrieten en zij die niet de ware boodschap van Jezus en Mozes hebben gevolgd.De moslims zullen in die tijd Constantinopel bezetten onder de leiding van de Mahdi . Ze zullen deze stad verlaten in de richting van Damascus.De Mahdi zal met Jezus deelnemen aan de strijd tegen de Antichrist.Jezus zal de Antichrist en degenen die bij hem zijn overwinnen in de stad Lod,in Palestina.

  Een leger zal door de woestijn opgeslokt worden

  De Mahdi zal een toevluchtsoord zoeken in Mekka,een leger uit Ash-Shaam zal hem achtervolgen om hem gevangen te nemen en Allah zal de Mahdi redden en dat leger in de grond doen zinken.

  Volgens Oem Salama heeft de Profeet gezegd:"Bij de dood van de kalief zal er een ruzie zijn en een man (de Mahdi) uit Medina zal uit de stad vluchten om naar Mekka te gaan.Er zullen mensen zijn die hem zullen komen zoeken en hem tegen zijn zin zullen meenemen naar de Ka'ba om hem trouw te zweren,precies tussen de hoek met de zwarte steen en de standplaats van Ibrahiem -al-maqaam-.Er zal dan een leger uit Syrië gestuurd worden tegen hem,en wanneer dit in een woestijn komt die Al-Bayda' heet en tussen Mekka en Medina ligt,zal de aarde het opslokken.De mensen zullen dat zien en deugdzame mensen uit Ash-Shaam zullen hen vervoegen,en ook groepen die uit Irak komen,en ze zullen hem trouw zweren.Dan zal er een Qoeraisjiet optreden wiens ooms langs moederszijde verwant zijn aan de Kalbestam,en hij zal tegen deze man (de Mahdi) zijn leger erop uit sturen dat zal verliezen door toedoen van zijn aanhangers.Dit is wat zal gebeuren met het leger van Kalb en wee degene die niet deelneemt aan het verdelen van de buit van Kalb.Deze man zal daadwerkelijk de buit onder de mensen verdelen en hen leiden volgens de Soenna van hun Profeet .De Islaam zal zich overal op aarde verspreiden.Die man zal zeven jaar onder de moslims blijven.Dan zal hij overlijden en de moslims zullen het begrafenisgebed over hem verrichten." [11]


  ____________________

  Voetnoten:

  [1] Hadieth bij imaam Ahmad in zijn Moesnad (5/199) (hadieth nr.3573).Hij zegt dat de isnaad of overleveringsketen rechtsgeldig is.

  [2] Zie An-Nihaaya Fil-Fitan Wal-Malaahim (1/31)

  [3] Rechtsgeldige hadieth.Zie Tartieb Sahieh Al-Djaami' As-Saghier Wa Ziyaadaatih (4/165), hadieth nr.8.),hoofdstuk over de Mahdi.

  [4] Hadieth met goede overleveringsketen.Zie Djaami' Al-Oesoel (10/331),hadieth nr.7835).

  [5] Hadieth met goede overleveringsketen.Zie Tartieb Sahieh Al-Djaami' As-Saghier Wa Ziyaadaatih (6/22).Bij Ibn Maadjah en Ahmad.

  [6] Hadieth bij Al-Haakim in zijn Moestadrak.Hij zegt dat hij rechtsgeldig is en dat aan de voorwaarden van in de sahiehs van Al-Boechaarie en Moeslim voldaan is,maar zij vermelden hem niet.Adh-Dahabi bevestigt dat.

  [7] Hadieth bij Al-Haakim in zijn Moestadrak (4/557).Hij zegt dat de overleveringsketen rechtsgeldig is en dat aan de voorwaarden van in de sahiehs van Al-Boechaarie en Moeslim voldaan is,maar zij vermelden hem niet.Adh-Dahabi bevestigt dat.

  [8] Rechtsgeldige hadieth bij Al-Boechaarie.Zie Samenvatting van de sahieh van Al-Boechaarie (p.324,hadieth nr.1440).

  [9] Rechtsgeldige hadieth bij Moeslim.Zie Samenvatting van de sahieh van Moeslim p.549,hadieth nr.2061.

  [10] De belasting die men in de Islamitische staat eist van de niet-Islamitische onderdanen.In ruil daarvoor kunnen ze leven in veiligheid en ondertussen hun eigen godsdienst beoefenen.

  [11] Hadieth bij Aboe Dawoed in zijn Soenan,hoofdstuk over de Mahdi.Zie Samenvatting van de Soenan van Aboe Dawoed van Al-Khattaabi (6/161),(hadieth nr.4117).

 6. #6
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  30
  Soubha'allah..Echt mooi en nuttig om dit te weten...Barraka allahoe fiek!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Surah At-tawbah aya 73-100 - Mahdi Mubarak
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-01-09, 14:25
 2. --)) Mahdi ((--
  Door Oem_Nisa in forum Hadith
  Reacties: 21
  Laatste Bericht: 28-05-07, 17:58

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •