Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: O, jij die het gebed niet verricht ...

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35

  O, jij die het gebed niet verricht ...

  [CENTER:cf54ec92d4][/CENTER:cf54ec92d4]


  Ik weet niet hoe ik je moet aanspreken. Het is moeilijk voor mij om van je te houden, terwijl jij een hekel hebt aan Allah saw. Nu zul je vast zeggen: "Waarom? Waarom zeg je dat ik een hekel heb aan Allah saw?! Ik houd van Allah saw!" Dan vraag ik je: Als je van Allah saw houdt, waarom weiger je dan om Zijn huis te betreden? Als je van Allah saw houdt, waarom gehoorzaam je Hem dan niet? Als je van Allah saw hield, zou je voor Hem staan om je gezicht voor Zijn Gezicht te plaatsen. Je zegt dat je van Allah saw houdt, en ik wil je graag geloven. Maar ik wil je 1 vraag stellen. Een duidelijke en directe vraag die een stellig antwoord vereist: "Waarom bid je niet?"

  Antwoord mij, zodat ik van jou kan houden, zodat ik jou kan helpen. Ik wil niet dat je dit antwoord aan mij richt, maar dat je bij jezelf stil blijft staan en jezelf afvraagt: "Inderdaad, waarom bid ik niet? Deze mensen die het gebed verrichten en de moskeeën vullen, in welk opzicht zijn zij beter dan ik? Waarom bidden zij wel en ik niet?"

  Kan het zijn dat je hooghartig bent? Dat je je voorhoofd niet op de grond wil leggen voor Allah saw? Dat je niet voor Allah saw wil staan en je handen op je borst wil plaatsen? Stel je je hooghartig op tegenover Allah saw? Nee! Nee! Ik zoek toevlucht voor je bij Allah saw hiertegen. Als dit het geval is, dan is het een groot probleem! Wees nederig, je bent immers een dienaar van Allah saw.

  En zeg niet: "Ik ben geen dienaar, ik ben een vrij mens!" Nee, jij bent de dienaar van Allah saw, en jij - mijn zuster die het gebed niet verricht - bent de dienares van Allah saw. Denk niet dat het gebed alleen voor de mannen verplicht is. Het gebed is verplicht voor de mannen én de vrouwen. Het gebed is verplicht voor elk schepsel dat zuurstof in en uitademt, voor ieder schepsel dat een ziel in zich heeft.

  O jij die het gebed niet verricht! Lees deze woorden van mij en word niet boos, want ik zal mijn best doen om je niet boos te maken in deze brief. Integendeel, ik wil graag dat je van mij houdt en dat ik van jou houd, opdat we samen het Paradijs kunnen bereiken. Of wil je het Paradijs niet betreden? Jawel toch?

  Weet je dat er vele mensen zijn die wensen dat zij zouden bidden? Maar zij zijn ongelovig. De ongelovigen benijden jou - O Moslim - omwille van het gebed, terwijl jij niet bidt!

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  "Hoezeer wensen degenen die ongelovig zijn dat zij Moslims waren."[Surah al-Hidjr 15:2]

  Vele mensen zijn tot de Islaam gekomen door middel van het gebed, toen zij de Moslims zagen bidden! Lees wat deze Franse filosoof, genaamd Renan, zegt:

  "Ik ben geen enkele keer een moskee binnengaan, zonder dat een vurig gevoel mij overstelpte, of anders uitgedrukt: zonder dat ik overmand werd door een enorme spijt dat ik geen Moslim ben."

  Een ongelovige die spijt heeft dat hij geen Moslim is, wanneer hij de Moslims ziet bidden! Terwijl jij een Moslim bent, en weigert de moskee binnen te gaan, weigert om te bidden. De vraag staat nog steeds. Antwoord mij: Waarom? Waarom bid je niet?

  Geef me antwoord. Bij Allah saw, ik zal naar je luisteren, en proberen je te helpen. Maar antwoord me: Waarom bid jij niet?

  Zal ik je over een andere ongelovige vertellen die wenst dat hij zou bidden? Zijn naam is Thomas Arnold. Wat zegt hij?

  "Niemand die zich voor de eerste keer onder de Moslims mengt, is in staat om niet overweldigd en geraakt te worden door de manifestatie van hun geloofsleer. Want waar je je ook begeeft, of het nu op straat is of op het station, is datgene wat je oog het meeste ziet, een man op wie geen vleugje hoogmoed of liefde voor aandacht te bekennen is, die zijn werk laat - wat voor werk het ook moge zijn - en in alle kalmte en nederigheid vertrekt om het gebed te verrichten op zijn voorgeschreven tijdstip."

  Het is voor hem iets zeer speciaals dat iemand bidt. Waarom wil jij niet gerespecteerd worden in de ogen van de mensen, wanneer zij jou zien bidden, staand voor de Heer der Werelden? Lees wat de volgende bekende Joodse man zegt, genaamd Zaki Aribi, die als geheim agent voor de Joden werkte in Egypte:

  "Er was een vraag die zich altijd aandrong in mijn ziel en zichzelf telkens opnieuw stelde in mijn hoofd: Waarom omarm ik de Islaam niet? Deze stem verhief zich in mijn innerlijk en schudde mij in mijn binnenste wanneer ik een nederige man zag die het land bewerkte, die voor Allah saw zou staan en zijn gebed dan verrichtte in zijn kleine gebedsplaats aan de oever van een kanaal, waarop ik wenste dat ik een gebed zoals de zijne kon verrichten en een intiem gesprek (met Allah saw) zoals de zijne kon voeren. Daarna leidde Allah saw mij tot de Islaam, maar nadat ik 65 jaar het gebed had moeten missen..."

  Hij werd Moslim op 65-jarige leeftijd, als gevolg van zijn liefde om te bidden! Waarom vertel ik jou dit? Omdat ik bang ben dat de Joden en Christenen wensen dat zij zouden bidden, en jij - als Moslim - niet bidt, waardoor Allah saw de Islaam van jou wegneemt en jou verandert in een Jood of Christen. Ik maak me zorgen om jou! Ik ben verdrietig over jou! Red jezelf! Red jezelf en ga tegenover jouw Heer staan. Verricht het gebed!

  Misschien zal je zeggen: "Ik heb geen tijd! Ik wil graag bidden, maar ik heb het te druk."

  In dat geval zeg ik tegen jou: Allah - de Majesteitelijke - heeft ons bericht dat het geld moet dienen en de religie gediend moet worden. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

  "Allah saw heeft gezegd: Voorwaar, Wij hebben de bezittingen neergezonden, opdat het gebed wordt onderhouden en de zakaah wordt gegeven." [Moesnad Ahmad]

  Weet je nu waarom Allah saw je geld heeft geschonken? Je zegt: "Omdat Hij van mij houdt!" Goed, mijn broeder en zuster, als dat het geval is, waarom heb je dan een hekel aan Hem? Dan zeg je: "Maar ik zei toch dat ik geen hekel aan Hem heb!" Goed, je hebt geen hekel aan Hem, maar de vraag staat nog steeds: Waarom bid je niet?

  "Ik heb geen tijd!" Hoe bedoel je, geen tijd? Ben je bang dat als je gaat bidden, je minder geld verdient? Nee! Degene die door dit wereldse leven bezig wordt gehouden van de verplichtingen tegenover Allah, komt in aanmerking voor de Woorden van Allah saw:

  "Neen, jullie geven de voorkeur aan het wereldse leven Maar het Hiernamaals is beter en blijvender." [ Surah al-A'laa 87:16-17].

  En ik herinner jou aan de Woorden van Allah saw:

  "Voorwaar, zij houden van het vergankelijke en laten een zware Dag achter zich." [Surah al-Insaan 76:27].

  En ik stel je gerust met de Woorden van Allah saw, overgeleverd door de Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem:

  "O zoon van Aadam, wijd je toe aan Mijn aanbidding; dan zal Ik je borst vullen met rijkdom en je armoede wegnemen. En als je dat niet doet; dan zal Ik je handen vullen met bezigheden en je armoede niet wegnemen." [Overgeleverd door Ahmad, at-Tirmidhie, al-Haakim, Ibn Hibbaan en Ibn Abie Shaybah]

  Degene Die jou voorziet is Allah saw. Degene Die jou rijkdom geeft, is Allah saw. En Degene Die jouw rijkdom wegneemt, is Allah saw. Het is vreemd dat wanneer degenen die niet bidden en vervallen zijn in het wereldse leven geadviseerd worden en eraan herinnerd worden dat de voorzieningen van Allah saw komen, je een zeer vreemd antwoord krijgt.

  Dit bekende gezegde dat wijdverspreid is onder de mensen, de jongere is ermee opgegroeid en de oudere is ermee oud geworden. Het is geen Qor-aanvers, noch is het een profetische overlevering: "Werken is ook aanbidding!"

  Wat voor werk? En wat voor aanbidding?! Het werk dat jou weghoudt van jouw verplichtingen tegenover Allah, is een aanbidding van de duivel! De Boodschapper van Allah - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

  "Ellendig is de dienaar van de dirham en de dinar." [Overgeleverd door al-Boekhaarie]

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  O jij die niet eens enkele minuten wil missen! Ben je bang dat je 50 cent verliest? Ben je bang dat je 50 euro verliest? Dat je 1000 euro verliest? Wanneer je je werk niet wil verlaten, om even het gebed te verrichten... word je een dienaar van het geld! Dan zul je ellendig zijn, zoals de Profeet - vrede en gebeden over hem - gezegd heeft:

  "Ellendig is de dienaar van de dirham en de dinar."

  Zeg jij tegen me: "Ik heb geen tijd"? Als er iemand was die het gebed zou mogen laten, dan was het wel de moedjaahid (De moedjaahid is degene die djihaad voert, en hiermee bedoel ik de werkelijke djihaad onder een Islamitische leider en een Islamitische vlag, en niet de loze beweringen die vandaag de dag door onbetekenende individuen gedaan worden), degene die djihaad voert op de weg van Allah saw. Degene die zich op het slagveld bevindt, terwijl de zwaarden van de vijanden hem bestormen. Maar toch is deze persoon verplicht om het gebed te verrichten: de eerste groep gaat bidden, terwijl de andere groep hen bewaakt en andersom. Als er dus iemand zou zijn die geen tijd heeft en het gebed zou mogen verlaten, dan was het wel de moedjaahid. Of de zieke. Toch is ook hij verplicht om het gebed te verrichten. Als hij niet kan staan, mag hij het zittend verrichten, en als hij niet kan zitten, mag hij liggen. Of degene die zich in een angstige situatie bevindt. Maar nee, voor hem is salaat al-khawf (het gebed van de angst) voorgeschreven.

  Het is dus absoluut niet voor te stellen dat een Moslim niet bidt! Behalve de menstruerende vrouw en de vrouw die postnatale bloedingen heeft. Tot welke van deze twee behoor jij?!

  Jij bent toch een Moslim? "Natuurlijk ben ik een Moslim!" zeg je dan. Ok, waarom bid je dan niet?

  Een ander zal zeggen: "Ik wil graag bidden, en het is niet dat ik geen tijd heb, maar het gebed is te zwaar voor mij. Telkens wanneer ik wil gaan bidden, voel ik alsof ik door iets word tegengehouden."

  Dan zeg ik: het antwoord hierop is heel simpel. Deze kwaal waaraan jij leidt is geen kanker, noch is het een nierontsteking. Het is geen dodelijke ziekte, maar het is heel simpel. Al is het gevaar ervan groter dan nierontsteking en kanker. Want het laten van het gebed, leidt tot het de Hel - en wij zoeken onze toevlucht bij Allah saw!

  Je zegt dat het gebed te zwaar voor je is. Het wordt lichter voor je, wanneer je weet wiens dienaar jij bent. Je zegt: "Zeg je nu weer dat ik een dienaar ben? Ik ben geen dienaar, ik ben een vrij mens!" Nee, jij bent geen vrij mens. Jij bent een dienaar, en een kind van een dienaar! Dienaar van wie? Van Allah saw, en niemand anders. En je zult nooit vrij zijn, behalve wanneer je begint te bidden! Je zult vrij zijn, van alles en iedereen buiten Allah saw. Je zult een dienaar zijn van wie? Van Allah saw alleen.

  Maar zolang jij bang bent voor de directeur, ben jij een dienaar van de directeur. Ben je bang over het geld, dan ben jij een dienaar van het geld. Al datgene waarvoor en waarover jij bang bent, word jij een dienaar van. Maar de dag dat jij gaat bidden en je overgeeft tot Allah saw, zul je de dienaar van Allah saw alleen zijn en zul je vrij zijn van al het andere!

  Zal ik jou vertellen waarom het gebed zwaar voor je is? Het gebed is in feite niet zwaar, het is juist heel gemakkelijk. Maar aangezien jij zolang bevriend was met de duivel en zijn voetstappen volgde, heeft hij jou bediend, jou tevreden gesteld, jou sterk gemaakt en de zonden gemakkelijk voor je gemaakt. Maar zodra jij hem wil verlaten en het pad van Allah saw wil volgen, zal hij jou tegenhouden en je niet laten gaan. Allah saw zegt:

  "Als de gelijkenis van de Shaytaan (Duivel), wanneer hij tegen de mens zegt: "Wees ongelovig." En wanneer hij (de mens) dan ongelovig is, zegt hij (Shaytaan): "Ik neem afstand van jou, ik ben bang voor de Heer der Werelden!" [Surah al-Hashr 59:16]

  Neem afstand van hem, voordat hij afstand neemt van jou! Verlaat hem, voordat hij jou ruïneert! Vlucht van hem, voordat hij jou naar het ongeloof leidt! Je zegt dat het gebed zwaar voor je is, en dat telkens wanneer je het gebed wil verrichten, het lijkt alsof iemand je tegenhoudt? Strijd tegen jezelf. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je ging slapen, maar geen slaap kreeg. Wat heb je toen gedaan? Je stopte watjes in je oren, bedekte je ogen, deed de deur op slot, en stilde je broertjes. Het was een strijd omwille van de slaap. Ik wil dat je tegen jezelf strijdt omwille van het gebed.

  Treed het gebed binnen, zoek toenadering tot Allah saw, en zeg tegen Hem: "Mijn Heer, Meester en Schepper! Uw dienaren buiten mij zijn er velen, en ik heb niemand dan U. Mijn Heer, ik wil U gehoorzamen, maar ben niet in staat. Ik houd van U, maar ik ben zwak. Mijn ziel verleidt me, de duivel grist mij weg, de begeerte misleidt me en het wereldse leven houdt mij van U weg. Neem dus mijn hand en help me tegen alle zaken die mij van U afleiden."

  Kniel je neer en huil. Deze tranen die wij verspillen aan de meest nutteloze dingen, zijn zeer kostbaar bij Allah saw. Ga de moskee binnen en geef je over aan Allah saw. Hij is de Meest Barmhartige. Hij zegt:

  "Wie een handbreedte dichter tot Mij komt; Ik kom een armlengte dichter tot hem." [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim]

  Neem de eerste stap, en Hij zal jouw hand nemen en jou steunen.

  Weer een ander zal zeggen: "Dat is het probleem niet. Degene die zegt dat hij geen tijd heeft, liegt. Het gebed duurt maar een paar minuten! En degene die zegt dat het gebed te zwaar is, dat is helemaal niet waar. Wij verrichten zaken die vele malen zwaarder zijn!" Wat is dan het probleem? "Elke keer als ik ga bidden, gebeurt er iets slechts! Op een dag ging ik in de moskee bidden en deed een dutje. Toen ik wakker werd, was mijn portemonnee gestolen! En een andere keer kwam ik van de moskee af en werd aangereden door een auto, waardoor ik mijn been brak! Etc., etc."

  Ik zeg: al deze zaken gebeuren, omdat Allah saw van jou houdt en jou wil leiden. Hij treft jou met deze rampen, zodat je Hem aanroept en zegt: "Yaa Rabb (O Heer)!" Wanneer je alleen maar voorspoed kent, zul je nooit zeggen: "Yaa Rabb!" Allah saw beproeft jou dus, opdat jij Hem aanroept. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - zegt:

  "Degene die Allah niet vraagt, Hij wordt boos op hem." [Overgeleverd door Ahmad, at-Tirmidhie, al-Bazzaar en al-Haakim]

  Deze zaken zijn om jou te beproeven. Want Allah saw zegt:

  "Denken de mensen dat zij met rust gelaten worden, wanneer zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet beproefd worden?" [Surah ar-Roem 30:2]

  Wees dus geduldig tijdens de beproevingen en zeg: "Alle lof is aan U, O Heer." Wanneer je dat doet, zal Allah saw van je houden, je beschermen tegen elk onheil en jou overstelpen met Zijn gunsten.

  Dan hebben we nog een andere persoon, wanneer je hem vraagt: "Waarom bid je niet?" zegt hij: "Het gaat niet om het bidden of niet bidden. Het belangrijkste is het hart. Zolang het hart goed is, is alles in orde. Bidden is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat ik niemand kwaad doe. Ik dank mijn Heer en houd ook veel van Hem. Het laten van het gebed is niet zo'n probleem!"

  Dan zeg ik: Degene Die op de hoogte is van wat in de harten zit, is Allah saw. Het kan zijn dat jij een goed hart hebt, maar dat weet ik niet. Datgene wat bevestigt dat jij een goed hart hebt, is dat je het gebed verricht. Maar degene die niet bidt... De Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft over hem gesproken. Wie spreekt er dus de waarheid, jij of de Profeet? Hij - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

  "Voorwaar, tussen een persoon en tussen ongeloof en afgoderij is het laten van het gebed." [Overgeleverd door Moeslim]

  Het is onmogelijk dat iemand zich op ongeloof bevindt en een zuiver hart heeft. Als jij tegen mij zegt dat jij een goed hart hebt, niemand kwaad doet en van Allah houdt: waarom bid je dan niet?

  "Morgen ga ik beginnen!" Dat is weer een ander excuus dat gebruikt wordt. Wanneer je iemand aanspoort om te bidden, zegt hij: "Aanstaande vrijdag ga ik beginnen! De eerste dag van Ramadaan ga ik beginnen!" En wat als je voor vrijdag sterft? Dan zegt hij: "Dan sterf ik met een goede intentie. Allah weet dat ik de intentie had om te bidden."

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Ik zeg: een goede intentie zet een slechte daad niet recht, terwijl een slechte intentie een goede daad wel verderft. Bijvoorbeeld: iemand staart naar een onbedekte vrouw, en zegt: "Ik bewonder de schoonheid van de schepping van Allah!" Is dit toegestaan? Nee, dit is niet toegestaan, en deze persoon wordt beschouwd als een ontuchtpleger! Zeg dus niet dat je de intentie hebt, want dit is geen intentie, maar ijdele hoop. De intentie dient opgevolgd te worden door de daden.

  Wanneer je een ander vraagt om te bidden, antwoordt hij: "Ik verricht vele grote zonden. Wanneer ik deze zonden laat, zal ik beginnen met bidden."

  Tegen hem zeg ik: begin met bidden, en Allah saw zal jou helpen deze zonden te laten. Als je denkt dat je uit jezelf in staat bent om berouw te tonen voor deze zonden, heb je het mis. Jij zult nooit in staat zijn om berouw te tonen, totdat Allah saw jou bij de handen neemt om berouw te tonen!

  Let hier dus goed op! Je zegt: "Ik doe vele slechte zaken!" Toon berouw hiervoor, en begin met bidden. "Ik ben niet in staat om berouw te tonen!" Begin met bidden, en Allah saw zal je helpen om berouw te tonen.

  "Voorwaar, het gebed weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke." [Surah al-‘Ankaboet 29:45]

  Een ander zal zeggen: "Waarom pak je ons zo hard aan? Rustig aan! Allah is Vergevend en Genadevol. Zijn Barmhartigheid is uitgestrekt. Heb geduld met ons!"

  Ik ben bang dat ik geduld met je heb, maar dat de dood geen geduld met je zal hebben. Ik ben bang dat je in deze situatie sterft, en dat zal een ramp zijn! Je zult sterven terwijl je je op het ongeloof bevindt. Inderdaad, onze Heer is Vergevend en Genadevol. Maar luister naar wat één van onze Vrome Voorgangers gezegd heeft:

  "Het hopen op de barmhartigheid van iemand, terwijl je hem niet gehoorzaamt, is krankzinnigheid."

  Je hoopt op de Barmhartigheid van Allah saw, terwijl je Hem niet gehoorzaamt. Gehoorzaam Zijn geboden, volg Zijn rechte pad, en zeg daarna: "Ik hoop op de Barmhartigheid van Allah!" Dan ben je in staat om te hopen op Zijn Barmhartigheid.

  Ik denk dat wij zowat alle excuses hebben gehad die iemand kan gebruiken om het gebed te laten. Het laatste wat ik kan verzinnen, is dat iemand zegt: "Ik bid, maar heb het gevoel dat mijn gebed niet aanvaard wordt!"

  Ik zeg: integendeel, Allah saw zegt juist:

  "Ik ben (voor Mijn dienaar) zoals hij denkt dat Ik ben. Laat Mijn dienaar dus denken wat hij wil." [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim]

  Het enige wat je moet doen is de eerste stap zetten en bidden, en Allah saw zal je bij de handen nemen. Begin met bidden, en Allah saw zal je succes schenken. Begin met bidden, en Allah saw zal je steunen. Begin met bidden, en Allah saw zal je de overwinning geven tegen jezelf. Begin met bidden, en Allah saw zal je daden aanvaarden. Heb het goede vermoeden over Allah saw, en Allah saw zal tevreden met jou zijn. Ik vraag Allah saw om tevreden te zijn met mij en jullie ...


  Geselecteerd en vertaald door: Aboe ‘Abdir-Rahmaan Harkaatie
  Bron

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 5. #5
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  mashallah oeghtie,
  het is echt een mooi stukje barkallah oe fiek lieve oeghtie


  moge allah jouw belonen lieverd,amien
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 6. #6
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Wa Fieki Barrak Allah

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Shaykh Dr. 'Aidh al-Qarni: 'Het gebed! Het gebed!'
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 22-02-10, 13:32
 2. Verlegenheid mag er niet voor zorgen dat je niet vraagt.
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 02-04-07, 20:46
 3. De manier waarop de Hadj en Oemrah verricht dienen te worden
  Door Jamal in forum Hadj & Oemrah (Umrah)
  Reacties: 13
  Laatste Bericht: 02-01-07, 17:56
 4. Vergeten hoeveel raka3aat je verricht hebt
  Door Rahmatullah in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 06-06-06, 06:57
 5. Reacties: 9
  Laatste Bericht: 26-12-05, 14:16

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •