Pagina 3 van de 4 EersteEerste 1234 LaatsteLaatste
Resultaten 21 tot 30 van de 34

Onderwerp: Een samenvatting van de Islamitische geloofsleer

 1. #21
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 11:

  Wie heeft Allah geschapen?

  Antwoord 11:

  Als de Satan bij iemand deze vraag influistert, dan dient hij bescherming bij Allah te zoeken tegen de Satan. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En als een kwade influistering van de Satan jouw treft, zoek dan bescherming bij Allah. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.'"
  (41:36)

  En de Boodschapper van Allah (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft ons geleerd om de list van de Satan af te weren door te zeggen:

  "Ik geloof in Allah en in Zijn Boodschappers. Allah is de Enige van Wie de gehele schepping afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig." Vervolgens dient men drie keer aan zijn linkerzijde te blazen, bescherming bij Allah te zoeken tegen de Satan en hij dient afstand te nemen van de influisteringen. Hierdoor zullen de influisteringen verdwijnen.
  (Dit is concluderend een samenvatting van de authentieke overleveringen uit Al-Boecharie, Moesliem, Ahmad en Abu Dawoed)

  Wat ik (de auteur) nog wil opmerken: Allah is (de) Schepper en is niet geschapen. Om dit te verduidelijken kan het volgende voorbeeld gegeven worden: het getal twee wordt voorafgegaan door het getal één. Echter het getal één wordt door niets voorafgegaan. Allah is Eén en er is niets vóór Hem.

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) zei:

  "O Allah, U bent de Eerste. Er is dus niets vóór U."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 12:

  Wat was de geloofsovertuiging ('Aqiedah) van de Mushrikoen (polytheïsten) vóór de komst van de Islaam?

  Antwoord 12:

  Zij riepen heiligen aan om nader (tot Allah) te komen en om bemiddeling (Shafaa'ah) te vragen.

  1. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen:.) 'Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.'"
  (39:3)

  2. En Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en (ook) niet baat. En zij zeggen: 'Dit zijn onze voorsprekers bij Allah.'"
  (10:18.)

  Sommige Moslims die dit ook doen imiteren hierin dus de Mushrikoen (polytheïsten).

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:12.

 2. #22
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 13:

  Hoe kunnen wij Shirk elimineren?

  Antwoord 13:

  De eliminatie van Shirk kan slechts tot stand komen door de volgende zaken uit te sluiten:

  1. Shirk in de daden van de Heer. Hieronder valt bijvoorbeeld de overtuiging dat er zogenaamde 'Aqtaab' bestaan. Sommige geloven dat deze 'Aqtaab' het heelal regelen. Terwijl Allah in de Qor'aan de Mushrikoen vraagt:

  "En wie regelt het bestuur? Zij zullen zeggen: Allah."
  (10:31)

  2. Shirk in de aanbidding. Dit omvat bijvoorbeeld het aanroepen van profeten en heiligen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt namelijk:

  "Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken aan Hem niemand als deelgenoot toe."
  (72:20)

  En de Boodschapper van Allah (Sallalahoe alaihi wa Salaam) zegt:

  "De aanroeping is de aanbidding."
  (Overgeleverd door At-Tirmidhie, die heeft gezegd dat het een goede en authentieke overlevering is)

  3. Shirk in de Eigenschappen (Sifaat) van Allah. Een voorbeeld hiervan is het geloven dat de Boodschappers en de heiligen het verborgene kennen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt daarover:

  "Zeg: Niemand in de hemelen en de aarde kent het verborgene, behalve Allah."
  (27:65)

  4. Shirk in het vergelijken van Allah met Zijn schepping (Tashbeeh). Zoals de volgende uitspraak die door sommigen wordt gedaan: 'Ik moet een bemiddelaar hebben (tussen mij en Allah) als ik Allah aanroep. Dit is net als bij een heerser (bijv. koning, president, etc.), bij wie ik niet kan binnenkomen, behalve als ik een tussenpersoon (bemiddelaar) heb.' Diegene die deze uitspraak doet vergelijkt de Schepper met Zijn schepping. Deze uitspraak behoort derhalve tot Shirk. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt immers:

  "Niets is aan Hem gelijk"
  (42:11)

  Op de persoon die dit zegt is de volgende uitspraak van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) van toepassing:

  "Als jij Shirk begaat, dan zullen jouw daden vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren"
  (39:65)

  Indien deze persoon echter berouw heeft en deze vormen van Shirk elimineert, dan is hij een Muwahhid (iemand die in de Eenheid van Allah gelooft).

  O Allah, laat ons behoren tot de Muwahhidoen en laat ons niet behoren tot de Mushrikoen.

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 3. #23
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H7. Vormen van Grote Shirk

  Vraag 14:

  Wat is het gevaar van Grote Shirk (As-Shirk ul-Akbar)?

  Antwoord 14:

  Door (het begaan van) Grote Shirk zal een persoon voor eeuwig in het Hellevuur verblijven. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt namelijk:

  "Voorwaar, een ieder die deelgenoten aan Allah toekent; voor hem heeft Allah zeker het Paradijs verboden. En zijn verblijfplaats zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers'"
  (5:72)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "En wie Allah ontmoet, terwijl hij iets als deelgenoot aan Hem toekent; diegene zal het Vuur binnengaan.
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 15:

  Hebben (goede) daden enig nut voor de persoon die Shirk pleegt?

  Antwoord 15:

  Daden hebben geen enkel nut indien men Shirk pleegt. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt immers:

  "En als zij Shirk zouden plegen, dan zou voor hen wat zij deden vruchteloos geworden zijn.'"
  (6:88.)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) zegt dat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Ik heb geen behoefte aan Shirk. Wie (dus) een daad verricht, waarin hij aan Mij een deelgenoot toekent; diegene zal Ik overlaten aan zijn Shirk"
  (Hadieth Qudsi, overgeleverd door Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 4. #24
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H8. Kleine Shirk en zijn vormen

  Vraag 1:

  Wat is Kleine Shirk (As-Shirk ul-Asghar)?

  Antwoord 1:

  Kleine Shirk is het verrichten van aanbiddingen om door anderen gezien te worden (Ar-Riyaa'). Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Wie dus hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, laat hij dan goed doen en (laat hij) in de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen."
  (18:110)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Hetgeen wat ik het meest vrees voor jullie is Kleine Shirk: Ar-Riyaa'."
  (Authentiek, overgeleverd door Ahmad)

  Tot de categorie Kleine Shirk behoort bijvoorbeeld ook de volgende uitspraak: 'Als het niet Allah en die persoon was...' of: 'Wat Allah wil en wat jij wilt...'

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Zegt niet: 'Wat Allah wil en wat die persoon wil', maar zegt: 'Wat Allah wil, en vervolgens wat die persoon wil'."(Authentiek, overgeleverd door Ahmad)

  Vraag 2:

  Is het toegestaan om te zweren bij een ander (of iets anders) dan Allah?

  Antwoord 2:

  Het is niet toegestaan om bij een ander of bij iets anders dan Allah te zweren. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Zeg: 'Welzeker, bij mijn Heer! Jullie zullen zeker opgewekt worden'.'"
  (64:7)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie bij een ander dan Allah zweert, heeft Shirk gepleegd."
  (Authentiek, overgeleverd door Ahmad)

  En hij (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie wil zweren, laat hij dan bij Allah zweren of zwijgen (en niet zweren)."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moesliem)

  Het zweren bij Profeten of heiligen kan tot de categorie van Grote Shirk behoren. Dit is het geval indien degene die zweert gelooft dat (bijv.) de heilige de kracht heeft om hem schade te berokkenen. Daarom is deze persoon bang om liegend bij hem te zweren.

  Verder dient men te weten dat Kleine Shirk behoort tot de Grote Zonden. Echter, de pleger van Kleine Shirk zal niet voor eeuwig in het Vuur blijven.

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:13.

 5. #25
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H8. Kleine Shirk en zijn vormen

  Vraag 3:

  Mogen wij een draad of ring omhangen gelovend dat, dat genezing met zich meebrengt?

  Antwoord 3:

  Nee, wij mogen deze zaken niet omhangen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt namelijk:

  "En als Allah jou met iets schadelijks treft, dan is er niemand die dat kan opheffen, behalve Hij."
  (6:17)

  Hudhaifah zag eens een man met een draad om zijn hand ter genezing van koorts. Hudhaifah brak dit draad en reciteerde de volgende woorden van Allah:

  "En de meeste van hen geloven niet in Allah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen."
  (12:106)

  Vraag 4:

  Mogen wij een kraal, een schelp of iets dergelijks omhangen ter bescherming tegen boze ogen?

  Antwoord 4:

  Nee, wij mogen zoiets niet omhangen ter berscherming tegen boze ogen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt namelijk:

  "En als Allah jou met iets schadelijks treft, dan is er niemand die dat kan opheffen, behalve Hij.'"
  (6:17)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie een amulet omhangt, heeft Shirk gepleegd."
  (Authentiek, overgeleverd door Ahmad)

  Een amulet is alles wat wordt gedragen of omgehangen ter bescherming tegen boze ogen.

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 6. #26
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H9. Het zoeken van toenadering tot Allah (At-Tawassul) en het vragen van bemiddeling (As-Shafaa'ah)

  Vraag 1:

  Waarmee kunnen wij toenadering tot Allah zoeken (At-Tawassul)?

  Antwoord 1:

  Er bestaan toegestane en verboden manieren van At-Tawassul:

  1. Toegestane Tawassul: dit is zelfs een gewenste vorm van At-Tawassul en bestaat uit het zoeken van toenadering tot Allah door middel van:

  - De Namen en Eigenschappen van Allah;
  - Goede daden, en;
  - Het vragen van Du'aa van levende vromen (oprechten)

  Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En aan Allah behoren de Meest Schone Namen. Roept Hem daarmee dus aan."
  (7:180)

  En Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "O jullie die geloven, vreest Allah en zoekt middelen om (zo dicht mogelijk nader) tot Hem te komen."
  (5:35)

  Ibn Kathir noemt in de uitleg van dit vers de volgende uitspraak van Qataadah: 'Zoekt toenadering tot Hem door gehoorzaamheid en door het verrichten van daden die Hem tevredenstellen.'

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Ik vraag U bij elke Naam die aan U toebehoort, waarmee U Uzelf heeft genoemd."
  (Authentiek, overgeleverd door Ahmad)

  En hij (Sallalahoe alaihi wa Salaam) zei tegen de metgezel die hem vroeg om samen met hem te zijn in het Paradijs:

  "Help mij voor jezelf veel Sudjuud te verrichten."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Hij bedoelt daarmee (met Sudjuud) het gebed, wat ongetwijfeld behoort tot de goede daden.

  Een ander voorbeeld is het verhaal van 'de mensen van de grot' (Ashaab ul-Ghaar), die Allah aanriepen door het noemen van hun goede daden. Hierdoor bevrijdde Hij hen uit de grot.

  Het is ook toegestaan om toenadering tot Allah te zoeken door middel van onze liefde voor Allah, voor Zijn Boodschappers of voor de vromen. Onze liefde voor hen behoort immers ook tot de goede daden.

  2. Verboden Tawassul: is het zoeken van toenadering tot Allah via overleden personen en het vragen van zaken aan hen. Dit is wat vandaag de dag veel voorkomt en behoort tot de categorie Grote Shirk. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt immers:

  "En roep behalve Allah niet aan wat jou geen baat en ook geen schade aanbrengt. Indien je dit wel zou doen, dan zou jij tot de onrechtplegers behoren."
  (10:106)

  De onrechtplegers zijn in dit vers de Mushrikoen (polytheïsten).

  3. Wat betreft At-Tawassul door middel van de 'Djaah' (rang, eer, verheven positie) van de Profeet; hiervoor bestaat geen bewijs. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak: 'O Heer, genees mij bij de Djaah van Moehammad'. De metgezellen hebben dit namelijk ook niet gedaan. Toen de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) was overleden, deed 'Omar At-Tawassul tot Allah via de Du'aa van Al-'Abbaas en niet via de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam).
  Deze vorm van At-Tawassul kan leiden tot Shirk. Dat is het geval indien men gelooft dat Allah een tussenpersoon nodig heeft, net zoals een koning of heerser. In dit geval vergelijkt men de Schepper namelijk met Zijn schepping.

  Abu Hanifah heeft gezegd: 'Ik haat het om Allah (wat) te vragen via een ander dan Allah.' (Genoemd door de auteur van Ad-Durr Al-Mukhtaar).

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:14.

 7. #27
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H9. Het zoeken van toenadering tot Allah (At-Tawassul) en het vragen van bemiddeling (As-Shafaa'ah)

  Vraag 2:

  Heeft het aanroepen van Allah (Du'aa) een menselijk tussenpersoon (bemiddelaar) nodig?

  Antwoord 2:

  Nee, Du'aa heeft geen menselijke tussenpersoon nodig, omdat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt:

  "En als Mijn dienaren jou over Mij vragen; voorwaar, Ik ben nabij."
  (2:186)

  En omdat de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) zegt:

  "...Jullie roepen Hem aan Die hoort en dichtbij is. En Hij is met jullie."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  De betekenis van deze overlevering is: Hij is met jullie met Zijn Wetenschap. Hij hoort en ziet jullie.

  Vraag 3:

  Is het toegestaan om Du'aa te vragen van levende personen?

  Antwoord 3:

  Ja, het toegestaan om levenden te vragen Du'aa voor jou te verrichten. Men mag dit echter niet vragen van overledenen. Allah zei tegen de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) toen hij in leven was:

  "En vraag om vergeving voor jouw zonden en voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen."
  (47:19)

  En in de authentieke Hadith die is overgeleverd door At-Tirmidhie: "Een blinde man kwam naar de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) en zei: Vraag Allah om mij te genezen... ".

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 8. #28
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H9. Het zoeken van toenadering tot Allah (At-Tawassul) en het vragen van bemiddeling (As-Shafaa'ah)

  Vraag 4:

  Op welke manier is de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) (dan wel) een tussenpersoon?

  Antwoord 4:

  De profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) is een tussenpersoon wat betreft hetgeen wat hij overbrengt (van de boodschap van Allah). Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "O Boodschapper, breng over wat op jou is neergezonden van jouw Heer (vandaan)."
  (5:67)

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) zei:

  "O Allah, getuig."

  Hij zei dit als antwoord op de metgezellen die de volgende verklaring aflegden: 'Wij getuigen dat jij (de Boodschap) hebt overgebracht'.

  Vraag 5:

  Wie kunnen wij om de bemiddeling (voorspraak) van de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) vragen?

  Antwoord 5:

  De voorspraak van de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) kunnen wij aan Allah vragen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Zeg: 'Aan Allah komt alle voorspraak toe'."
  (39:44)

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) leerde zijn metgezellen om het volgende te zeggen:

  "O Allah geef hem (de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam)) voorspraak voor mij."
  (Overgeleverd door At-Tirmidhie, die heeft gezegd dat het een goede en authentieke overlevering is.)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Ik heb mijn aanroeping bewaard als voorspraak voor mijn Ummah op de Opstandingsdag. Deze (voorspraak) zal - met de Wil van Allah - aan iedereen van mijn Ummah gegeven worden die is overleden, terwijl hij niets als deelgenoot aan Allah toekent."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 9. #29
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H9. Het zoeken van toenadering tot Allah (At-Tawassul) en het vragen van bemiddeling (As-Shafaa'ah)

  Vraag 6:

  Mogen wij de levenden om bemiddeling vragen?

  Antwoord 6:

  Wij mogen de levenden om bemiddeling vragen in onze wereldse zaken. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft namelijk gezegd:

  "Wie voor een goede zaak bemiddelt; hem zal een deel (van de beloning) ervan toekomen. En wie voor een slechte zaak bemiddelt; hem zal een deel (van de last) ervan toekomen."
  (4:85)

  En de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Bemiddelt en jullie zullen beloond worden."
  (Authentiek, overgeleverd door Aboe Daawoed)

  Vraag 7:

  Mogen wij de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) overdreven en excessief prijzen?

  Antwoord 7:

  Nee, wij mogen hem niet overdreven en ook niet buitensporig prijzen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt namelijk:

  "Zeg (O Mohammad): 'Ik ben slechts een mens net als jullie. Aan mij wordt geopenbaard dat jullie God één God is'."
  (18:110)

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Looft mij niet overdreven, zoals de Christenen 'Iesaa, de zoon van Maryam (Jezus), overdreven loofden. Ik ben slechts een dienaar. Zegt daarom: Dienaar van Allah en Zijn Boodschapper."
  (Overgeleverd door Al-Boechaarie)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:16.

 10. #30
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H9. Het zoeken van toenadering tot Allah (At-Tawassul) en het vragen van bemiddeling (As-Shafaa'ah)

  Vraag 8:

  Wie is de eerste menselijke schepping?

  Antwoord 8:

  De eerste menselijke schepping is Adam. Het eerste ding dat is geschapen is de Pen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Toen jouw Heer tegen de Engelen zei: Voorwaar, Ik ga een mens uit klei scheppen."
  (38:71)

  De Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Jullie zijn allemaal zonen van Adam, en Adam is uit aarde geschapen."
  (Overgeleverd door Al-Bazzaar en authentiek verklaard door Al-Albaanie)

  En hij (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Het eerste wat Allah geschapen heeft is de Pen."
  (Overgeleverd door Aboe Dawoed en At-Tirmidhie, die heeft gezegd dat het een goede en authentieke overlevering is)

  Uitleg van de overlevering: het eerste wat Allah geschapen heeft na het water en de Troon, is de Pen.

  Wat betreft de overlevering die zegt:

  "Het eerste dat jouw Heer geschapen heeft, O Jaabir, is het licht van jouw Profeet."

  Dit is een verzonnen en gelogen overlevering, die strijdig is met de Qor'aan, de Soennah en het (gezond) verstand. As-Suyuti heeft gezegd: 'Deze overlevering heeft geen keten van overleveraars.' Al-Ghomaari heeft gezegd: 'Deze overlevering is Mawdoo' (verzonnen).' Al-Albaanie heeft gezegd: 'Deze overlevering is ongeldig.'

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Al'aqiedah (de geloofsleer)
  Door Salah al Dien in forum Aqiedah
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 14-06-08, 18:23
 2. Het belang van de juiste geloofsleer!
  Door Umar in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-08, 23:25
 3. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-08, 23:20
 4. Een samenvatting van een aantal Voedsel en Eetgewoontes..
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 01-08-07, 09:50
 5. Kleine kinderen en hen geloofsleer...
  Door Ridouan in forum Islam video's
  Reacties: 11
  Laatste Bericht: 13-09-06, 21:12

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •