Pagina 1 van de 4 1234 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 34

Onderwerp: Een samenvatting van de Islamitische geloofsleer

Hybride Weergave

Vorig Bericht Vorig Bericht   Volgend Bericht Volgend Bericht
 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Een samenvatting van de Islamitische geloofsleer





  Beste broeders en zusters.

  Hier komt insha Allah een samenvatting van de Islamitische geloofsleer.
  Laatst gewijzigd door hassan; 23-06-15 om 10:47.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H1. De zuilen van Al-Islaam

  Vraag 1:

  Jibriel vraagt: 'O Mohammad, vertel mij over Al-Islaam?'

  Antwoord 1:

  De boodschapper van Allah (Sallalahoe alaihie wa Salaam) antwoordt: 'Al-Islaam is:

  • 1. Dat je getuigt dat er geen ware god is, behalve Allah:
   (Wat betekent dat er geen ware god is in de hemelen en de aarde, behalve Allah).

   En dat Mohammad de Boodschapper van Allah is:
   (Allah heeft Mohammad namelijk gezonden om Zijn godsdienst over te brengen).
   2. Dat je de Salaat (het gebed) verricht:
   (Men dient dit gebed uit te voeren met alle fundumentele bestanddelen, in een totale overgave en nederigheid).
   3. Dat je Zakaat ((armen)belasting) geeft:
   (Als een moslim de drempelwaarde van 85 gram goud bezit, of de hieraan gelijke drempelwaarde, moet hij hiervan 2,5% afstaan, na het verstrijken van één Islamitisch jaar. Andere vormen van weelde en rijkdom hebben andere vastgestelde waarden).
   4. Dat je gedurende de (Islamitische) maand Ramadhaan vast:
   (Men dient zich te onthouden van eten, drinken, wellust en alle andere verboden zaken, vanaf de morgenstond tot zonsondergang).
   5. Dat je Hadj (bedevaart) verricht naar Mekkah, als je daartoe in staat bent.'

   (Overgeleverd door Moeslim)


  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:05.

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H2. De zuilen van het geloof (Al-Imaan)

  Vraag 1:

  Jibriel vraagt verder: 'Vertel mij dan over Al-Imaan (het geloof)?'

  Antwoord 1:

  De boodschapper van Allah (Sallalahoe alaihie wa Salaam) antwoordt: 'Al-Imaan is:
  • 1. Dat je gelooft in Allah:
   (De overtuiging dat Allah de Schepper is en dat (alleen) Hij met recht aanbeden wordt. Hij heeft Namen en Eigenschappen).

   (Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende . (42:11))
   2. En in Zijn Engelen:
   (Uit licht geschapen creaties, om de bevelen van Allah uit te voeren. Wij kunnen de Engelen niet zien).
   3. En in Zijn Boeken:
   (De Tawraah (de Thora), de Indjiel (Het evangelie), de Zaboer (de Psalmen) en de Qor'aan. De Qor'aan heeft alle voorgaande boeken ongeldig gemaakt).
   4. En in Zijn Boodschappers:
   (De eerste boodschapper is Noeh en de laatste is Mohammad (Sallalahoe alaihi wa Salaam).
   5. En in de Laatste Dag:
   (De Dag der Opstanding, waarop de mensen afgerekend worden op hun daden).
   6. En dat je gelooft in de voorbeschikking (Qad'r) van zowel het goede als het kwade:
   (Dit houdt in: tevredenheid met wat Allah voorbeschikt, zonder het nalaten van eigen handelen als middel).'

   (Overgeleverd door Moeslim)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H3. Het recht van Allah ten aanzien van Zijn dienaren

  Vraag 3:

  Hoe dienen wij Allah te aanbidden?

  Antwoord 3:

  Wij dienen Allah te aanbidden zoals Allah en Zijn Boodschapper ons hebben bevolen. Allah (Soenhanahu wa Ta'ala) heeft namelijk gezegd:

  "O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en maakt jullie daden niet waardeloos."
  (47:33)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie een daad verricht die niet behoord tot deze zaak van ons (Al-Islaam); die daad wordt niet geaccepteerd."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 4:

  Dienen wij Allah te aanbidden met zowel vrees (voor Zijn bestraffing) als hoop (op Zijn beloning)?

  Antwoord 4:

  Ja, wij dienen Hem inderdaad zo te aanbidden. Allah beveelt Zijn dienaren namelijk en zegt:

  "...En roept Hem vrezend en hopend aan"
  (7:56)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Ik vraag Allah het Paradijs en ik zoek bescherming bij Hem tegen de Hel."
  (Overgeleverd door Aboe Dawoed met een athentieke keten)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H3. Het recht van Allah ten aanzien van Zijn dienaren

  Vraag 5:

  Wat is Al-Ihsaan (perfectie) in de aanbidding?

  Antwoord 5:

  Al-Ihsaan is om bewust te zijn van Allah gedurende de aanbidding. Allah (Soenhanahu wa Ta'ala) zegt:

  "Degene Die jou (O Mohammad) ziet wanneer jij staat (te bidden in de nacht). En jouw bewegingen (ziet) tussen de knielenden."
  (26:218, 219)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Al-Ihsaan (perfectie in geloof) is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet. Besef dat ondanks jij Hem niet kan zien, Hij jou wel ziet."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Vraag 6:

  Wat zijn de vormen van aanbidding (Al-'Ibaadah)?

  Antwoord 6:

  Er zijn veel vormen van aanbidding. Enkele vormen zijn bijvoorbeeld: de aanroeping, angst, hoop, vertrouwen, verlangen, ontzag, offeren, het doen van aanwijdingen, vasten, buigen, knielen, Tawaaf (rondgang om een object), zweren, oordelen, en vele andere aanbiddingen die Allah heeft bepaald.

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H4. De vormen en het voordeel van Tawheed (Eenheid van Allah)

  Vraag 1:

  Waarom heeft Allah de Boodschappers gezonden?

  Antwoord 1:

  Hij heeft hen gezonden om (de mensen) op te roepen tot de aanbidding van Allah, en om Shirk te bestrijden. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En voorwaar, Wij hebben tot iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden: 'Aanbidt Allah en vermijdt de Taaghoet.' "
  (16:36)

  De Taaghoet is wie, met zijn instemming, naast Allah wordt aanbeden en aangeroepen door de mensen.

  De profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "De Profeten zijn elkaars broeders van verschillende moeders. Hun moeders zijn verscheiden, maar hun religie is één."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moeslim)

  De betekenis van deze overlevering is dat het fundament van hun geloof één is, maar hun wetten zijn verschillend. Zij kennen dus geen onderling verschil wat betreft de fundamenten van Tawheed (Eenheid van Allah). Het verschil bestaat alleen in de wetgeving.

  Vraag 2:

  Wat is Tawheed Ar-Rabb (Eenheid van Allah in de Heerschappij)?

  Antwoord 2:

  Dat is het erkennen van de Eenheid van Allah in Zijn daden, zoals het scheppen en regelen (van Zijn schepping), en andere daden. Allah heeft gezegd:

  "Alle lof zij Allah, Heer der Werelden."
  (1:2)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "O Allah, lof zij U. U bent de Heer van de hemelen en de aarde..."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-06-16 om 15:25.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H4. De vormen en het voordeel van Tawheed (Eenheid van Allah)

  Vraag 3:

  Wat is Tawheed Al-'Ilaah (Eenheid van Allah in de aanbidding)?

  Antwoord 3:

  Dat is het aan Hem alleen toewijden van alle vormen van aanbidding, zoals aanroeping, offeren, doen van aanwijdingen, Salaat, hoop, vrees, vragen om hulp, vertrouwen en andere vormen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En jullie God is één God. Er is geen ware god, behalve Hem, de Erbarmer, de Barmhartige."
  (2:163)


  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "En laat het eerste waar jij hen tot oproept, zijn: de getuigenis dat er geen ware god is behalve Allah."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moeslim)

  En in de versie van Al-Boecharie:

  "...tot het geloven in (en handelen naar) de Eenheid van Allah."

  Vraag 4:

  Wat is de betekenis van 'Laa Ilaaha Illa-Llaah'?

  Antwoord 2:

  De betekenis van deze uitspraak is: Niemand (geen enkele god) wordt met recht aanbeden, behalve Allah. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Dat is (zo) omdat Allah de Waarheid is en omdat wat zij behalve Hem aanroepen valsheid is."
  (22:62)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie 'Laa Ilaaha Illa-Llaah' zegt en niet gelooft in wat behalve Allah aanbeden wordt; zijn bloed en eigendom zijn verboden."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:06.

 8. #8
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H4. De vormen en het voordeel van Tawheed (Eenheid van Allah)

  Vraag 5:

  Wat is Tawheed Sifaat-Illaah wa Asmaa'ih (Eenheid van Allah in Zijn Eigenschappen en Namen)?

  Antwoord 5:

  Dat is het bevestigen van de Eigenschappen waarmee Allah Zichzelf heeft omschreven in de Qor'aan, of waarmee Zijn Boodschapper Hem heeft omschreven in zijn authentieke overleveringen. Men dient deze Eigenschappen te bevestigen zoals deze zijn overgeleverd, zonder interpretatie, vergelijking, ontkenning en zonder hieraan een hoedanigheid toe te schrijven. Voorbeelden hiervan zijn Al-'Istiwaa' (De Verhevenheid van Allah boven Zijn Troon), het neerdalen van Allah, Zijn Hand en alle andere Eigenschappen die passen bij de Perfectie van Allah. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt:

  "Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende."
  (42:11)


  De profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Allah daalt elke nacht neer naar de nabije hemel (de hemel van de aarde)."
  (Athentiek, overgeleverd door Ahmad)

  Allah daalt neer op een manier die past bij Zijn Majesteit zonder daarin ook maar te lijken op iets van Zijn schepping.

  Vraag 6:

  Waar is Allah?

  Antwoord 6:

  Allah is boven de Troon, boven de hemel. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "De Barmhartige, Hij is Verheven (Istiwaa) boven de Troon."
  (20:5)

  Istiwaa wil zeggen: Hoog en Verheven. (Zoals dit door Al-Boecharie is overgeleverd van de Taabi'een (generatie na de metgezellen.))

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Allah heeft een boek opgesteld, voordat Hij de schepping heeft geschapen...Dit boek bevindt zich bij Hem boven de Troon."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 9. #9
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H4. De vormen en het voordeel van Tawheed (Eenheid van Allah)

  Vraag 7:

  Is Allah met ons?

  Antwoord 7:

  Allah is met ons, doordat Hij ons hoort en ziet. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt immers:

  "Hij (Allah) zei: Vreest niet. Voorwaar Ik ben met jullie beiden, Ik hoor en Ik zie."
  (20:46)


  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "...Jullie roepen Hem aan Die hoort en dichtbij is. En Hij is met jullie."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  De betekenis van deze overlevering is: Hij is met jullie met Zijn Wetenschap. Hij hoort en ziet jullie.

  Vraag 8:

  Wat is het nut van (het geloven in) Tawheed (de Eenheid van Allah)?

  Antwoord 8:

  Het nut van (het geloven in) Tawheed is dat men zichzelf veilig stelt van de eeuwige bestraffing in het hiernamaals. Daarnaast betekent Tawheed leiding (op het rechte pad) in dit leven en kwijtschelding van zonden. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Degene die geloven en hun geloof niet met onrecht hebben vermengd; Zij krijgen veiligheid en zij zijn rechtgeleid."
  (6:82)

  Met onrecht wordt in dit vers Shirk (veelgoderij) bedoeld.

  De profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Het recht van de dienaren ten aanzien van Allah is dat Hij, wie niets als deelgenoot aan Hem toekent, niet zal bestraffen."
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino

 10. #10
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  BismiAllahi Rahmani Rahiem,
  Assalaamoe alaikoem wa Rahmatulahi wa Barrakatuh,

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  H5. Voorwaarden voor geaccepteerde daden

  Vraag 1:

  Wat zijn de voorwaarden voor acceptatie van daden?

  Antwoord 1:

  De voorwaarden die gesteld worden aan daden zodat deze geaccepteerd worden bij Allah zijn er drie:

  1. Geloof (Imaan) in Allah en in Zijn Eenheid (Tawheed). Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt het volgende over de ongelovigen:

  "En Wij zullen Ons wenden tot wat zij aan daden hebben verricht en Wij zullen die (daden) tot verstrooid stof maken."
  (25:23)

  En de Boodschapper van Allah (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Zeg: 'Ik geloof in Allah', en wees vervolgens rechtgeleid."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  Tot de voorwaarden voor acceptatie van daden behoort ook dat degene die de daad verricht zijn geloof niet ongeldig mag maken door het begaan van ongeloof of Shirk. Dit doet men door bijvoorbeeld (een deel van) de aanbidding te verrichten aan een ander dan Allah, zoals het aanroepen van of vragen van hulp aan Profeten en overleden personen.

  A. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Indien zij Shirk hadden bedreven dan zou voor hen wat zij deden vruchteloos geworden zijn."
  (6:88.)

  B. En Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft ook gezegd:

  "En voorzeker, aan jou en aan hen (die) vóór jou (zijn gekomen) is geopenbaard (dat): 'Als jij Shirk begaat, dan zullen jouw daden vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren.'"
  (39:65)

  2. Zuiverheid (exclusieve toewijding). Men dient de daad voor Allah alleen te verrichten, zonder Riyaa' of Sum'ah (Dit zijn twee termen die respectievelijk slaan op het verrichten van een daad zodat anderen dit zien, of ervan horen.). Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "Roept Allah dus aan, het geloof zuiver aan Hem richtend."
  (40:14)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie 'La Ilaaha Illa-Llaah' zegt, zuiver (uit het hart); hij zal het paradijs binnentreden."
  (Authentiek, overgeleverd door Al-Bazzaar en anderen)

  3. De daad moet in overeenstemming zijn met dat waarmee de Profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) is gekomen. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft gezegd:

  "En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat. En wat hij jullie verbiedt, onhoudt jullie daarvan."
  (59:7)

  En de profeet (Sallalahoe alaihi wa Salaam) heeft gezegd:

  "Wie een daad verricht die niet tot onze zaak (Al-Islaam) behoort; die (daad) wordt niet geaccepteerd."
  (Overgeleverd door Moesliem)

  ------------------------------------------------------------------------------------
  Bron: "(Een samenvatting van) De Islamitische Geloofsleer", Sheich Mohammad Bin Jamil Zino
  Laatst gewijzigd door hassan; 06-02-12 om 10:08.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Al'aqiedah (de geloofsleer)
  Door Salah al Dien in forum Aqiedah
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 14-06-08, 18:23
 2. Het belang van de juiste geloofsleer!
  Door Umar in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-08, 23:25
 3. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-05-08, 23:20
 4. Een samenvatting van een aantal Voedsel en Eetgewoontes..
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 01-08-07, 09:50
 5. Kleine kinderen en hen geloofsleer...
  Door Ridouan in forum Islam video's
  Reacties: 11
  Laatste Bericht: 13-09-06, 21:12

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •