Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: De Hadj

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35

  De Hadj

  [CENTER:5124c419de][/CENTER:5124c419de]


  Voorwaar, alle lof is aan Allaah. Wij prijzen Hem aan en vragen Hem alléén om hulp en vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwaad in onszelf en tegen (het uitvoeren van) onze slechte daden. Wie geleid wordt door Allaah kan nooit misleid worden. Maar wie afdwaalt, kan door niemand anders geleid worden. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als Enige, zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is. Moge Allaahs Zegen en Vrede met hem, Zijn familie, Zijn metgezellen en een ieder die hen met volledige oprechtheid en overgave volgt tot aan de Dag der Opstanding zijn.

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  [CENTER:04eda3aa62]O jullie die geloven! Vrees Allaah zoals hij gevreesd dient te worden, en sterf niet anders dan als moslims!

  [Surah Ali-aa‚¬ËœImraan, aya: 102]
  [/CENTER:04eda3aa62]

  [hr:04eda3aa62][CENTER:04eda3aa62]O mensheid! Vrees jullie Heer die jullie Schiep uit één enkele ziel (Adam) en die daaruit zijn echtgenote (Hawwa -Eva) Schiep en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allaah in Wiens Naam jullie elkaar (om rechten) vragen en (verbreek niet) de familiebanden. Voorwaar, Allaah Waakt eeuwig en altijd over jullie.

  [Surah An-Nisaa, aya: 1][/CENTER:04eda3aa62]

  [hr:04eda3aa62][CENTER:04eda3aa62] O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid! Hij (Allaah) zal jullie naar het doen van vrome daden leiden en zal jullie zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft werkelijk een geweldig succes bereikt (i.e. hij zal beschermd worden tegen het binnengaan van de Hel en naar het Paradijs gaan).

  [Surah Al-Ahzaab, aya: 70-71][/CENTER:04eda3aa62]

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  in de bergen tussen de koeien en de schapen, waar de zon schijnt en de bloemen bloeien, mmmm ik verl
  Berichten
  789
  Reputatie Macht
  15
  soukran bezaf oegti barakkalah o fiek!

 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  En wat hierna komt, voorzeker de beste woorden zijn de Woorden van Allaah. En de beste leiding is de Leiding van Mohammed Salla Allahoe 3aleehie wassalaam. En de slechtste zaken (in de godsdienst) zijn de toevoegingen, want elke toevoeging is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling, en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur. En wat hierna komt, Allaah de Meest Verhevene zegt:

  Alle lof is voor Allaah, Die zegt in de duidelijke Verzen van Zijn boek:


  [CENTER:68bdab4460]وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [/CENTER:68bdab4460]

  Een interpretatie van de betekenis:

  [CENTER:68bdab4460]En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er toe in staat zijn. [/CENTER:68bdab4460]

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 5. #5
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  [CENTER:27f93237d4]De Hadj

  Auteur: Shaych al-Islaam Ibn Qayyim al-Jawziyyah

  Bron: aa‚¬Å“Moekhtasar Zaad al-Maaa‚¬a„¢aadaa‚¬?
  Vertaald door: Amin Tap al-Hollandie
  [/CENTER:27f93237d4]

  Het woord Hadj betekend, letterlijk; zich naar een plaats begeven om het te bezoeken, maar in de terminologie van de Islaamitische Sharia wordt ermee bedoeld; zich begeven naar Bait-Allaah (het Huis van Allaah, één van de namen van de Kaaa‚¬a„¢abah) om de noodzakelijke aanbiddingen te verrichten. De Hadj is geen nieuwe instelling die geïntroduceerd is door de Islaam en zijn Sharia, deze instelling is zo oud als de Kaaa‚¬a„¢abah zelf, hetgeen in de Heilige Qoraa‚¬a„¢aan (op de volgende manier) beschreven staat;


  [CENTER:27f93237d4]aa‚¬Å“Het eerste Huis van Verheven Aanbidding dat voor de mensheid voorgeschreven isaa‚¬?
  [Surah Al-Imraan 3:95][/CENTER:27f93237d4]


  Dit Vers bevestigt de Hadieth die ons uit legt dat de Kaaa‚¬a„¢abah het eerst gebouwd werd door Adam (aa‚¬Ëœalayhie salaam), de eerste man op aarde.

  De gehele plechtigheid van de Hadj is een herdenking van de handelingen van toewijding van de Profeet Ibrahiem en zijn familie, aan Allaah de Almachtige. Dit toont aan dat de Profeet Mohammed (salallaahoe aa‚¬Ëœalayhie wasellem) met deze instelling geen nieuwigheid heeft ingevoerd, maar het gezuiverd heeft van alle kwaadaardige gebruiken, en heeft het een verplichte handeling van vroomheid gemaakt waardoor men Godsbewustzijn kan ontwikkelen. Vandaar dat het één van de vijf pillaren van het geloof is, en een plicht voor elke gelovige, mits hij er fysiek en financieel toe in staat is. Bedevaart wordt terrecht de perfectie van het geloof genoemd, omdat het een combinatie is van alle kenmerkende kwaliteiten van andere verplichte handelingen, zoals gebed, geduld, gemis aan de genoegens van het leven, toewijding, Zakaat (aalmoezen) en smeekbeden. In feite vormt de lichamelijke bedevaart een inleiding tot de geestelijke bedevaart tot Allaah, wanneer een man alles van de wereld vaarwel zegt en zichzelf voor Hem presenteert als Zijn nederige dienaar, zeggende: aa‚¬Å“Hier sta ik voor U, mijn Heer, zijnde een slaaf voor U.aa‚¬?

  De rites die verbonden zijn met de bedevaart zijn verdeeld in twee soorten:
  1. 1. aa‚¬ËœOemrah (kleine bedevaart) wordt door de individu op een willekeurige datum naar wens verricht, behalve tijdens de tijd van de officiële bedevaart.
  2. 2. Hadj (officiële bedevaart) hetgeen verricht moet worden op een specifieke datum en in gezelschap van de andere pelgrims. Het vindt plaats tijdens de maanden van Shawwal, Dhoel-Quaaa‚¬a„¢da en Dhoel-Hidjaa (de laatste drie maanden van de Hidrie kalender).


  Het Mekkaans gebied is heilig (al-Haram). De pelgrims betreden dit grondgebied, zijnde in een staat van Ihraam (men treedt een staat binnen, waarin men verboden is om bepaalde handelingen te verrichten die daarvoor wel toegestaan waren. In technische termen houdt het in; het ondernemen van de Hadj of de aa‚¬ËœOemrah). Al-Ihraam brengt met zich mee dat men een speciaal kledingstuk draagt. Betreffende dit onderwerp is er een consensus dat het een pelgrim niet is toegestaan om genaaide kleren te dragen, noch (is het voor hem toegestaan) om zijn hoofd of handen te bedekken. Wanneer hij kousen of schoenen draagt dan moeten deze onder de enkels blijven. Dit wordt gedaan om een gevoel van nederigheid te creëren en een gevoel van broederschap onder de Moslims. Al-Ihraam of het kledingstuk van de pelgrims bestaat uit twee zeemloze (ongenaaide) lappen witte wollen of katoenen stof, waarvan men er één om de taille windt en zodat het tot over de knieën rijkt, terwijl de andere losjes over de schouders geworpen wordt, en het hoofd onbedekt blijft. Deze kleding is voor mannen, terwijl vrouwen hun hele lichaam moeten bedekken behalve het gezicht[1], de handen en de voeten. En voordat men deze heilige kleding aan trekt, moet de pelgrim een reiniging ondergaan (Ghoesl voor grote reiniging en zijn haren worden geschoren). Een man in Ihraam wordt ingewijd; hij mag niet jagen, planten plukken, bloed afstaan, noch seksuele omgang hebben. Nadat de pelgrim zich in een staat van Ihraam heeft gebracht draagt hij een gebed voor en spreekt hij tegelijkertijd zijn intentie uit voor het maken van de aa‚¬ËœOemrah en de Hadj, of alleen één van beide, naar gelang van de omstandigheid. Vervolgens begint hij met luide stem aa‚¬Å“Labeekaa‚¬? uit te spreken, hetgeen betekent; aa‚¬Å“tot Uw beschikkingaa‚¬?. Deze uitspraak wordt veelvuldig herhaald tot aan het begin van de ceremonie van het gooien van de stenen.

  Wanneer men in Mekka aangekomen is, circuleert de pelgrim zeven keer de Kaaa‚¬a„¢abah (Tawaf), en treedt het hof van het heiligdom binnen, kust de Zwarte Steen en raakt het aan[2]. Wanneer de pelgrim het heiligdom verlaat spreekt hij zijn intentie uit voor het verrichten van het ritueel van as-Saaa‚¬a„¢i, hetgeen bestaat uit enkele malen (zeven keer heen en terug) de twee heuvels van Mekka te passeren; Safa en Marwa. Een gedeelte van de route wordt afgelegd door op een drafje te lopen.

  Deze bezoeken voltooien de rites van de aa‚¬ËœOemrah. Als de pelgrim geen verdere intentie heeft voor het verrichten van de officiële Hadj, dan scheert hij zijn hoofd als teken dat hij vrij is van verdere rituele verboden. Anderzijds, als hij de intentie heeft om verder te gaan met de Hadj, dan behoudt hij zijn Ihraam en neemt hij de volgende regels in acht:
  1. Op de achtste dag van Dhoel-Hidjaa, gaat de pelgrim naar Mina.
  2. Op de ochtend van de negende dag stopt hij bij (de heuvel van) aa‚¬ËœArafat; waar de pelgrims de heuvel opklimmen roepende: aa‚¬Å“Labeek, Labeek (Hier kom ik naar U (Allaah)).aa‚¬?[3]
  3. Nadat de zon voorbij het hoogste punt is, daalt de leider (Imaam) van de bedevaart de heuvel van aa‚¬ËœArafat af, waar hij een preek houdt[4] en vrome smeekbeden reciteert temidden van grote ontroering (van de aanwezige mensen). Wanneer de zon onder gegaan is, begint de aa‚¬ËœIefféda. Dit is een snelle verplaatsing richting de Moezdalifa-vlakten waar de pelgrims hun nacht doorbrengen.
  4. Vroeg in de ochtend op de tiende dag wordt er een gezamelijk (fadjr) gebed gehouden, gevolgd door een preek, waarna de pelgrims zich naar Mina begeven. De dag wordt gekenmerkt door drie verschillende rituelen:

   a. Elke pelgrim draagt enkele stenen van Moezdalifah met zich mee. Wanneer men de bijeenkomst bereikt, gooit iedere pelgrim zijn stenen (Jamraat) op elke hoop met stenen van Mina (Jamrat al-Aqaba, al-Jamrat al-Wustat, al-Jamrat al-Sughra)[5]. Het gooien van de stenen is een lichamelijke beweging dat uitdrukking brengt aan het spirituele streven om satan te overwinnen en zijn kwaadaardige plannen af te weren.

   b. Elke pelgrim offert een offerdier[6] (in dit geval een geit)[7] dat geslacht wordt, en het vlees dient onder de armen verdeeld te worden. Tot slot scheert (of knipt) de pelgrim nog eens zijn haar. Hij is dan in een staat van semi-inwijding (Tahallul). Zijn volledige inwijding wordt bereikt nadat hij de rest van de heilige plaatsen van Mekka heeft bezocht


  [hr:27f93237d4]
  1. Het grootste gedeelte van de geleerden van Ahloes-Soennah zijn het er echter overeens dat zij haar gezicht bedekt met een over haar hoofd vallend stuk stof wanneer zij in het bijzijn van vreemde mannen is en er dus kans op fietnah bestaat.
  2. Indien mogelijk, en anders wijst men alleen naar de richting van de steen.
  3. Het beklimmen van de berg (ar-Rahmah) is echter geen soennah of een verplichting, want de profeet (salallaahoe aa‚¬Ëœalayhie wasellem) heeft ons duidelijk gemaakt dat de gehele oppervlakte van 'Arafat een plek voor het staan in aanbidding is. Hij (salallaahoe aa‚¬Ëœalayhie wasellem) heeft gezegd: "'Arafat is geheel en al een plek om te staan (in aanbidding)." En het is niet bekend dat hij opgedragen heeft aan alle pelgrims om de heuvel te beklimmen. Hij (salallaahoe aa‚¬Ëœalayhie wasellem) beklom echter de heuvel 'ar-Rahmah' om zo goed mogelijk gezien en gehoord te worden door de menigte pelgrims. Verder is deze heuvel in vergelijking tot de oppervlakte zo klein dat wanneer iedere pelgrim op de heuvel zou klimmen er een groot probleem van verknelling en verdrukking etc zou ontstaan. Moge Allaah ons het begrip van de authentieke Soennah onderwijzen! Amien!
  4. Tegenwoordig wordt de preek vanuit moskee an-Nimirah (in 'Arafat) aan de andere kant van de oppervlakte gehouden.
  5. Er wordt op deze dag echter alleen op de zogeheette 'Jamaraat al-'Aqabah' geworpen. De rest van de dagen van Mina wordt er wel op al deze Jamaraat geworpen.
  6. Niet elke pelgrim moet offeren! Alleen de zogeheette Moetamati' en Qaarin pelgrim slachten maar de zogeheette Moefrid pelgrim niet.
  7. Het is ook toegestaan om een schaap, koe of kameel te slachten.


  Bron

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 6. #6
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door »¤fãïtµ ¤Â«";p="42235
  [CENTER:14132d5928]O jullie die geloven! Vrees Allaah zoals hij gevreesd dient te worden, en sterf niet anders dan als moslims!

  [Surah Ali-aa‚¬ËœImraan, aya: 102]
  [/CENTER:14132d5928]

  [hr:14132d5928][CENTER:14132d5928]O mensheid! Vrees jullie Heer die jullie Schiep uit één enkele ziel (Adam) en die daaruit zijn echtgenote (Hawwa -Eva) Schiep en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allaah in Wiens Naam jullie elkaar (om rechten) vragen en (verbreek niet) de familiebanden. Voorwaar, Allaah Waakt eeuwig en altijd over jullie.

  [Surah An-Nisaa, aya: 1][/CENTER:14132d5928]

  [hr:14132d5928][CENTER:14132d5928] O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid! Hij (Allaah) zal jullie naar het doen van vrome daden leiden en zal jullie zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft werkelijk een geweldig succes bereikt (i.e. hij zal beschermd worden tegen het binnengaan van de Hel en naar het Paradijs gaan).

  [Surah Al-Ahzaab, aya: 70-71][/CENTER:14132d5928]
  :cry: :cry: Ya allah vergeef ons onze zonden!!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 7. #7
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="42365
  :cry: :cry: Ya allah vergeef ons onze zonden!!

  ALLAHUMA AMEEN YARAB EL3ALAMEEN :cry: :cry: :cry:

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Hadj verrichten
  Door Jamal in forum Hadj & Oemrah (Umrah)
  Reacties: 16
  Laatste Bericht: 05-02-10, 16:58
 2. De Hadj
  Door Oem_Nisa in forum Hadj & Oemrah (Umrah)
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 16-01-07, 05:57
 3. De Hadj tijdens zwangerschap
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Hadj & Oemrah (Umrah)
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 11-11-06, 13:37
 4. El Hadj
  Door Sweet*Lady* in forum Islam video's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 04-06-06, 10:05
 5. De Geschiedenis van de Hadj
  Door hassan in forum Hadj & Oemrah (Umrah)
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 13:18

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •