Resultaten 1 tot 9 van de 9

Onderwerp: Wat is het verschil tussen NABI en RASOELOELAH???

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Berichten
  9
  Reputatie Macht
  0

  Wat is het verschil tussen NABI en RASOELOELAH???

  Salaam o 3alekom broeders en zusters,

  Er schijnt een verschil te zijn tussen een nabi en rasoeloelah,
  Zou iemand mij dit kunnen uitleggen???
  Alvast djazak allaho gairen voor de moeite.

 2. #2
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31

  Re: Wat is het verschillen tussen NABI en RASOELOELAH???

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Zoon van Adam (a.s)";p="42660
  Salaam o 3alekom broeders en zusters,

  Er schijnt een verschil te zijn tussen een nabi en rasoeloelah,
  Zou iemand mij dit kunnen uitleggen???
  Alvast djazak allaho gairen voor de moeite.
  Ow dat wist ik niet :roll:

  Ik zou ook wel willen weten wat het verschil is :?:


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 3. #3
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Berichten
  9
  Reputatie Macht
  0
  Kan niemand voor mij deze vraag beantwoorden......... Subhanallah.
  Moge allah onze kennis vermeerderen inshallah

 4. #4
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Nederland
  Berichten
  644
  Reputatie Macht
  15
  Geloven in de boodschappers

  DOOR:UMM SADJAAD.

  In het Arabisch zeg je tegen Boodschapper: "Rasoel" en het meervoud daarvan is:
  "Rusul." of:"Mursal"( Boodschapper) en het meervoud voor Boodschappers is:
  "Mursalien."

  Een Boodschapper is degene die de Goddelijke wetten:"as-Shariah"ontvangt
  en door Allaah wordt bevolen om het door te geven.De eerste Boodschapper was Nuh;In soerah An Nisaa' 4:136 zegt Allaah:
  WAARLIJK, WIJ HEBBEN JOU GEINSPIREERD (O MUHAMMAD) ZOALS WIJ NUH INSPIREERDEN EN DE PROFETEN NA HEM.

  In Sahih Al-Bukhari ( deel 6 hadith nr: 236) is een Hadith verzameld overgeleverd door Anas Bin Maalik over Ash-Shafaa'ah waarin de Profeet zegt dat op de Dag des Oordeels de mensen naar Aadam zullen gaan om hem te vragen voor hen te bemiddelen bij Allaah, hij zal zich verontschuldigen en zeggen:
  "Ga naar Nuh; de eerste van Allaahs Boodschappers aan de mensen op aarde."
  (daarna gaan ze naar Ibrahiem, Isaa, en Musa -aleihum salaam)

  Allaah zegt in soerah Al Ahzaab 33: 40:
  MUHAMMAD IS NIET DE VADER VAN EEN VAN JULLIE MANNEN,
  MAAR HIJ IS DE BOODSCHAPPER EN DE LAATSTE VAN DE PROFETEN.

  En er was nooit een volk zonder een Boodschapper door Allaah gestuurd om een bepaalde Sharee'ah aan te geven of een Profeet die de openbaring van de aan hem voorafgaande profeet door gaf Allaah heeft in soerah An Nahl 16:36 gezegd:
  EN WAARLIJK, WIJ HEBBEN TEMIDDEN VAN IEDERE UMMAH EEN BOODSCHAPPER GESTUURD ZEGGENDE:AANBID ALLAAH ALLEEN EN VOORKOM AT-TAAGHOET (alle vormen van shirk)

  En in soerah Faathir 35:24:
  ER WAS GEEN UMMAH OF EEN WAARSCHUWER KWAM TEMIDDEN VAN HEN.

  En in Al Maa' idah 5:44:
  WAARLIJK, WIJ ZONDEN DE TORAH (AAN MUSA) NEER, DAARIN WAS LEIDING EN LICHT, WAARMEE DE PROFETEN DIE ZICH AAN ALLAAHS WIL OVERGAVEN OORDEELDEN.

  De Boodschappers zijn mensen die geen Ruboebiyyah of Uloehiyyah bevatten. Allaah heeft over de Profeet Muhammad , de meest nobele en de hoogste van alle Profeten gezegd:
  ZEG (O MUHAMMAD, TEGEN DE ONGELOVIGEN):
  "IK BEZIT GEEN KRACHT OF MIJZELF VOORDEEL TE VERSCHAFFEN OF MIJZELF TE SCHADEN TENZIJ ALLAAH HET WIL.
  ALS IK KENNIS ZOU HEBBEN VAN AL-GHAYB ZOU IK VOOR MIJZELF EEN HOEVEELHEID RIJKDOMMEN VEILIG HEBBEN GESTELD EN GEN KWAAD ZOU MIJ GERAAKT HEBBEN MAAR IK BEN SLECHTS EEN WAARSCHUWER EN EEN BRENGER VAN GOEDE TIJDINGEN VOOR DEGENEN DIE GELOVEN."

  En in soerah Al Jinn 72:21-22 staat:
  ZEG (O MUHAMMAD): "HET IS NIET BINNEN MIJN MACHT OM JULLIE TE SCHADEN OF JULLIE NAAR HET RECHTE PAD TE LEIDEN."
  ZEG:"NIEMAND KAN MIJ TEGEN ALLAAHS STRAF BESCHERMEN (WANNEER IK HEM ONGEHOORZAAM BEN), NOCH ZOU IK TOEVLUCHT VINDEN, BEHALVE BIJ HEM."

  Menselijke eigenschappen zoals ziektes, dood de behoefte aan voedsel en drinken etc. hebben zij ook. Allaah zegt over de Profeet Ibrahiem dat hij over Allaah zei in soerah As Sjoe'araa' 26:79-81:
  HIJ IS HET DIE MIJ VOEDT EN MIJ TE DRINKEN GEEFT EN WANNEER IK ZIEK BEN IS HIJ HET DIE ME GENEEST EN DIE MIJ ZAL LATEN STERVEN EN MIJ OPNIEUW TOT LEVEN ZAL WEKKEN.

  De Profeet zei:" Ik ben niet anders dan een mens zoals jullie; ik vergeet zoals jullie vergeten; dus als ik iets vergeet herinner mij er dan aan."
  Bukharie en Muslim.

  In soerah al-Israa'a vers 3 staat over de Profeet Nuh:
  WAARLIJK, HIJ WAS EEN DANKBARE DIENAAR (" 'abdan sjukuran.")

  En in soerah Al Foerqaan 25:1 staat over Muhammad :
  GEZEGEND IS DEGENE DIE DE FOERQAAN (DE QUR'AAN) HEEFT NEERGEZONDEN NAAR ZIJN DIENAAR, OPDAT HIJ EEN WAARSCHUWER VOOR DE WERELDEN ZAL ZIJN.


  Het volgende komt uit:"AL RUSULU WAL RISAALAAT" van 'Amr Soeleiman al Asjqar.

  TARIEF AN NABIE: BESCHRIJVING VAN EEN PROFEET.

  In de Arabische taal betekent "NABBAA" nieuws; dus an nabbie is degene die nieuws doorgeeft; d.w.z; dat een nabi (profeet) vertelt wat hem vertelt wordt of doorgegeven wordt; n.l. de Goddelijke openbaringen, ook wel "wahi"genoemd.
  Wanneer Allaah iemand gebiedt om te vertellen zegt Hij ook "Nabbi!"("agbir") dus: vertel! Zoals je kunt lezen in Soerah Al Hidjr 15 vers 51:
  WA NABBI-HOEM 'AN DAIFI IBRAHIEM
  EN BERICHT HUN OVER DE GASTEN VAN IBRAHIEM.
  .
  Of in Soerah an Nabaa 78:vers 1:
  'AMMAA YATASAA'ALOEN? 'AN IN NABAA'IL ADZIEM
  WAAROVER STELLEN ZIJ ELKAAR VRAGEN?
  OVER DE GEWELDIGE AANKONDIGING.

  Arabieren noemen ook een hoog gelegen plek "AL NABUWA" dus een heuvel bijvoorbeeld. Zo heeft een nabi ook een hoge plek temidden van alle schepselen zowel in de dunyaa als in de aagirah.


  TARIEF AR RASOEL.BESCHRIJVING VAN EEN BOODSCHAPPER.

  Wanneer iemand een taak voor iemand verricht is hij rasoel; er zijn vele ahadith waarin je leest dat Rasuulullaah al rasul (een boodschapper) naar iemand stuurt; in dat geval een man die een boodschap aan iemand moet doorgeven.
  Of engelen worden ook boodschappers genoemd.

  AL FARQ BAINA AR RUSUL WAL NABI
  (HET VERSCHIL TUSSEN NABI EN RASUL)


  Er is verschil tussen de anbiya en de mursalien in een betrouwbare overlevering van Abu Dzarr heeft Rasuulullaah ons laten weten hoeveel er van beiden geweest zijn, verzameld door Ahmad (Sahih verklaard door Al Albaani) zegt Rasuulullaah dat er 124.000 anbiya en 315 mursalien zijn geweest (en in een andere overlevering van Abu Dzarr verzameld door Abu Amaamah :313 tot 319)

  Dat laat zien dat ze beiden appart worden genoemd, bovendien noemt Allaah ze ook beiden in een aayat; zoals in soerah al-Haddj 22: vers 52:
  WA MAA ARSALNAA MIN QABLIKA MIN RASULIN WAL ANBIYIN ILAA....
  EN WIJ HEBBEN GEEN ENKELE BOODSCHAPPER OF PROFEET VOOR JOU GESTUURD ZONDER DAT........

  AL IMAAN BIL ANBIYAA WAR RUSUL MIN USUUL AL IMAAN.

  Het geloof in de anbiyaa en rusul behoort tot de fundamenten van imaan.

  In de Qur'aan in soerah Ali Imraan 3: vers 84 staat:
  ZEG: WIJ GELOVEN IN ALLAAH EN IN WAT ER TOT ONS NEERGEZONDEN IS EN IN WAT ER NEERGEZONDEN IS AAN IBRAHIEM EN ISMAIEL, ISHAAQ, YA'QOEB EN DE KINDEREN VAN YA'QOEB (AL ASBAATH) EN IN WAT ER AAN ISA EN DE PROFETEN VAN HUN HEER WERD GEGEVEN.
  WIJ MAKEN GEEN ONDERSCHEID TUSSEN WIE VAN HEN DAN OOK EN WIJ HEBBEN ONS AAN HEM OVERGEGEVEN.

  En in soerah An Nisaa 4:136:
  O JULLIE DIE GELOVEN! GELOOFT IN ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER EN IN DE SCHRIFT DIE HIJ AAN ZIJN BOODSCHAPPER OPENBAARDE EN IN DE SCHRIFT DIE HIJ VROEGER OPENBAARDE.
  EN WIE ONGELOVIG IS AAN ALLAAH EN ZIJN ENGELEN EN ZIJN BOEKEN EN ZIJN BOODSCHAPPERS EN DE LAATSTE DAG; HIJ IS WAARLIJK VER WEG GEDWAALD.

  Zowel boodschappers als profeten krijgen wahi, alleen een rasoel krijgt een nieuwe shariah geopenbaard en een nabi geeft de shariah van de vorige profeet door.
  Zoals de anbiyaa van Bani Israiel; waaronder bijvoorbeeld Dawud, Yahya, Zakariah en Soeleimaan gaven de shariah van de profeet Musa door!

  AS SILAATU BAINAL IIMAAN BILLAAH WAL IMAAN BIR RUSUL WAR RISAALAAT. HET VERBAND TUSSEN GELOVEN IN ALLAAH EN GELOVEN IN DE BOODSCHAPPEN.

  Veel mensen geven Allaah niet de waarde die Hem toekomt;

  In soerah Al-An'aam 6: 91 staat:
  EN ZIJ HEBBEN ALLAAH NIET WAARHEIDSGETROUW INGESCHAT TOEN ZIJ ZEIDEN:"ALLAAH HEEFT NIETS AAN DE MENS DOEN NEERDALEN."

  Deze mensen geloven wel in Allaah maar niet in Zijn boodschappers, terwijl geloven in Allaah ook geloven in Zijn Eigenschappen betekent en een van Zijn Eigenschappen is Zijn Rahmah waardoor Hij boodschappers heeft gestuurd om ons te leiden.
  Allaah zegt in soerah Al Qiyaamah 75: vers 36:
  DENKT DE MENS DAT HIJ ONGEMOEID ZAL WORDEN GELATEN?

  Allaah is rechtvaardig; Hij zal niemand straffen zonder dat "de huja" tot hem is gekomen; de huja is een helder, duidelijk bewijs zoals de wonderen van de profeten of de kleine huja zijn de daliel uit de hadith sahih of de verzen uit de Qur'aan!
  In soerah Al-Israa'17: vers 15 staat:
  EN WIJ BESTRAFFEN NIET VOORDAT WIJ EEN BOODSCHAPPER HEBBEN GESTUURD.

  En in soerah Faathir 35 vers 24:
  EN ER WAS GEEN VOLK OF ER VERKEERDE ONDER HEN EEN WAARSCHUWER.

  In soerah An Nisaa 4: 150 en 151 lezen we:
  VOORWAAR, DEGENEN DIE NIET IN ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER GELOVEN; ZIJ WILLEN ONDERSCHEID MAKEN (IN HET GELOVEN) TUSSEN ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPERS EN ZEGGEN:" WIJ GELOVEN IN SOMMIGEN EN VERWERPEN ANDEREN."EN ZIJ WILLEN DAARTUSSEN (TUSSEN GELOOF EN ONGELOOF) EEN WEG VINDEN.
  ZIJ ZIJN DEGENEN DIE WAARLIJK DE ONGELOVIGEN ZIJN.

  Wie dus niet in de anbiyaa maar wel in Allaah gelooft is bij Allaah een kaafir.
  Het is kufr omdat Allaah de mens heeft verplicht om Hem te aanbidden op de manier die Hij ons via Zijn profeten en boodschappers heeft geleerd. Wij kunnen geen "abd" worden als wij niet via hun leren hoe wij onze schepper moeten aanbidden!

  MIN AL ANBIYAA WAR RUSUL MIN LAM YAQSUSHOEM ALLAAH 'ALAINAA; VAN DE ANBIYAA EN RUSUL ZIJN ER VELEN WAARVAN WE HUN VERHALEN NIET KENNEN.

  In soerah An Nisaa 4: vers 164 staat:
  EN WIJ ZONDEN BOODSCHAPPERS OVER WIE WIJ JOU WAARLIJK REEDS VERHAALD HEBBEN EN BOODSCHAPPERS OVER WIE WIJ JOU NIET VERHAALD HEBBEN.

  En in soerah Ghaafir 40: vers 78:
  WIJ HEBBEN VOOR JOU BOODSCHAPPERS GEZONDEN. OVER SOMMIGEN VAN HEN HEBBEN WIJ JOU VERTELD EN OVER SOMMIGEN HEBBEN WIJ JOU NIET VERTELD.

  AL ANBIYAA WAR RUSUL AL MUDZAKUROEN FIL QUR'AAN.
  DE ANBIYAA EN RUSUL DIE WIJ UIT DE QUR'AAN KENNEN.

  In soerah Ali Imraan 3:vers 33 staat:
  ALLAAH VERKOOS ADAM EN NUH EN DE FAMILIE VAN IBRAHIEM EN DE FAMILIE VAN IMRAAN BOVEN DE ANDERE WERELD BEWONERS.

  En in soerah Hoed 11:vers 50 staat:
  EN TOT HET VOLK VAN 'AAD ZONDEN WIJ HUN BROEDER HOED.

  En in vers 84 van dezelfde soerah:
  EN TOT DE BEWONERS VAN MADYAN HUN BROEDER SJOE'AIB.

  En vers 61:
  EN TOT DE TSAMOED ZONDEN WIJ HUN BROEDER SAALIH.

  En in soerah al Anbiyaa 21: vers 85:
  EN GEDENKT ISMA'IEL EN IDRIES EN DZOELKIFL...

  En in soerah al An'aam 6: vers 82 en 83:
  EN DAT WAS ONS ARGUMENT DAT WIJ IBRAHIEM TEGEN ZIJN VOLK GAVEN. WIJ VERHEFFEN MET GRADEN WIE WIJ WILLEN; VOORWAAR JOUW HEER IS ALWIJS, ALWETEND.
  EN WIJ SCHONKEN HEM ISHAAQ EN YA'QOEB, ALLEN LEIDDEN WIJ, EN ERVOOR LEIDDEN WIJ NOEH EN VAN ZIJN NAGESLACHT DAWOED EN SOELAIMAAN EN AYYOEB EN YUUSUF EN MUSA EN HAROEN; EN ZO BELONEN WIJ DE WELDOENERS.
  EN ZAKARIYYAH EN YAHYA EN 'ISA EN ILYAS; ALLEN BEHOORDEN TOT DE SAALIHIEN (OPRECHTEN).
  EN ISMA'IEL EN AL YASA'EN YOENOES EN LOETH; ALLEN HEBBEN WIJ BOVEN DE WERELD BEWONERS BEVOORRECHT.

  VIER ZIJN VAN DE ARABIEREN;

  Van de 25 hiervoor genoemde profeten waren vier Arabieren, zoals blijkt uit de Hadith van Abu Dharr :"Temidden van hun zijn vier (afkomstig) van de Arabieren; Hoedh, Saaleh, Sju'aib en jouw nabi o Abu Dzarr."( d.w.z: Rasuulullaah
  Ibn Hibbaan in de Sahihah.

  AL ASBAATH.

  De anbiyaa die in de Qur'aan zonder naam genoemd worden, noem je al asbaath;
  Dat zijn bijvoorbeeld de 12 kinderen van Ya'coeb;een ervan kennen we bij naam dat is Yuusuf; de 11 anderen kennen we niet bij naam.Allaah zegt in soerah al Baqarah 2:vers 136:
  ZEG:" WIJ GELOVEN IN ALLAAH EN WAT ER AAN ONS IS NEERGEZONDEN EN WAT ER IS NEERGEZONDEN AAN IBRAHIEM EN ISMA'IEL EN ISHAAQ EN YA'QOEB EN DE KINDEREN VAN YA'QOEB (AL ASBAATH).

  ANBIYAA 'ARAFNAA HOEM MINAS SOENNAH.
  ANBIYAA DIE WE VANUIT DE SOENNAH KENNEN.

  SHIETS.

  Tot de profeten die we vanuit de soennah kennen behoort: Shiets. (sjien-yaa-tsaa)
  Ibn Kathier heeft gezegd:"uit de hadith van Ibn Hibbaan uit de sahihah van Abu Dzarr weten we dat aan hem 50 sahiefah (soort bladen) werden geopenbaard."
  Zie;"Al-bidajah wan-Nihajah.1/99"

  YUSJA' BIN NUN.

  Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:
  "Een profeet van onder de profeten ging een "razwa"; een oorlogstrijd voeren en zei tegen zijn volk:"er gaat geen man met mij mee die een vrouw beloofde om met haar te trouwen en daarom met haar naar bed ging maar zijn belofte vervolgens niet na kwam en geen ander die een huis heeft gebouwd zonder het plafond erin af te maken of een man die zwangere geiten of "galfaat" heeft gekocht."
  Hij streed in de razwa tot het de tijd van al-'asr werd en hij een dorp naderde en tegen de zon zei:"anti maamoerah, wa ana maamoer."(jij bent bevolen (om te schijnen), ik ben bevolen (om te vechten), Allaahoemma, laat haar een tijdje stil staan." Ahmad en Muslim.

  Het bewijs (daliel) dat deze profeet Yusja' bin Nun was vinden wij in de woorden van Rasuulullaah die zei:
  "De zon heeft nooit stil gestaan, behalve voor Yusja' in de nachten toen hij naar bait ul Maqdis ging." Ibn Kathir in Al-bidajah wan-Nihajah 1/323. (op het betrouwbare niveau van Bukhari)

  SAALIHOEN WAAROVER GETWIJFELD WORDT OF ZIJ TOT DE PROFETEN BEHOORDEN...

  DZOELQARNAIN.

  In soerah Al Kahf 18: vers 86 lezen we over Dzul Qarnain;
  WIJ ZEIDEN:"O DZOELQARNAIN; OF JIJ GEEFT HUN EEN BESTRAFFING, OF JIJ BEHANDELT HEN MET GOEDHEID."

  Sommige geleerden, zoals Ibn Hajr zegt dat hij tot de anbiyaa hoorde en anderen zoals de sahaabi Ali Ibn Abu Taalib zei van niet.

  TOEBBA'

  In soerah Ad Doekhaan 44: vers 37 staat:
  ZIJN ZIJ BETER OF HET VOLK VAN TOEBBA EN DEGENEN VOOR HEN? WIJ HEBBEN HEN VERNIETIGD; VOORWAAR ZIJ WAREN MISDADIGERS.

  En in soerah Qaaf 50: vers 12:
  VOOR HEN LOOCHENDE HET VOLK VAN NOEH EN DE BEWONERS VAN RASS EN DE TSAMOED EN DE 'AAD EN FIR'AUN EN DE BROEDERS VAN LOETH EN DE BEWONERS VAN AIKAH EN HET VOLK VAN TOEBBA

  Rasuulullaah heeft gezegd in een hadith Sahih verzameld door Haakim en Baihaaqi:"Ik weet niet of Toebba'tot de anbiyaa behoorde en ik weet niet of Dzulqarnain tot de anbiyaa behoorde....."

  AL GIDR.

  Gidr was "al 'abd as- saaleh"; een vrome dienaar, die bij Musa kwam en hem onderwees. En Allaah vertelt over hem in soerah al Kahf 18: vers 65:
  TOEN ZONDEN ZIJ EEN DIENAAR VAN ONDER ONZE DIENAREN (GIDR), AAN WIE WIJ RAHMAH VAN ONZE ZIJDE GEGEVEN HADDEN EN WIJ HADDEN HEM VAN ONZE ZIJDE KENNIS BIJGEBRACHT.

  In het 66 ste vers zegt Musa tegen hem
  "MAG IK JOU VOLGEN, OPDAT JIJ MIJ ONDERWIJST WAT AAN JOU VAN DE KENNIS GELEERD IS?"

  AL KUFR B RUSOEL WAHAD, KUFR BI JAMI'AH AR RUSUL
  ONGELOOF IN 1 PROFEET IS ONGELOOF IN ALLE PROFETEN.


  LAA NATSBIT AN NABUWAH LI AHAD ILAA BIDALIEL.

  BRON
  Meld u nu aan op:


 5. #5
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15
  Salaam aleikoum,

  Nabi aa‚¬“ Profeet
  Rasool - Boodschapper

  Een Profeet is ook een boodschapper, maar niet alle boodschappers zijn profeten.


  3.81 وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

  En toen Allah met de profeten een verbond sloot, zeide Hij: "Voorwaar, Ik heb u het Boek en de Wijsheid geschonken en daarna zal een boodschapper tot u komen, vervullend hetgeen bij u is, in hem zult gij geloven en hem zult gij helpen." En Hij zeide: "Hebt gij bekrachtigd en daarmede Mijn verbond aanvaard?" Zij antwoordden: "Wij bekrachtigen het." Hij zeide: "Getuigt dan en Ik ben met u onder de getuigen."

  Profeten kregen in tegenstelling tot boodschappers een wetgeving geopenbaard. Of zoals broeder Sayfoudien al aangaf:
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sayfoudien";p="43602
  Zowel boodschappers als profeten krijgen wahi, alleen een rasoel krijgt een nieuwe shariah geopenbaard en een nabi geeft de shariah van de vorige profeet door.
  Zoals de anbiyaa van Bani Israiel; waaronder bijvoorbeeld Dawud, Yahya, Zakariah en Soeleimaan gaven de shariah van de profeet Musa door!
  2.21381 كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

  De mensheid was één gemeenschap. Daarna verwekte Allah profeten als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te richten over datgene waarin zij verschilden. En niemand verschilde er over, dan degenen aan wie het (Boek) was gegeven, nadat duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, - uit afgunst jegens elkander. Dan heeft Allah door Zijn gebod de gelovigen geleid betreffende de waarheid, waarover zij hot oneens waren; en Allah leidt naar het rechte pad, wie Hij wil.

  Wa aleikoum a salaam,
  Kennis is datgene wat nut heeft, niet datgene wat onthouden wordt. - Ash-Shaafi’ie Rahimaho Allah

  اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين و ارحم شهداءهم أجمعين و الحمد لله رب العالمين

 6. #6
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Shokran voor jullie antw effe lezen!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 7. #7
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  814
  Reputatie Macht
  15
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Karima";p="43605
  Profeten kregen in tegenstelling tot boodschappers een wetgeving geopenbaard. Of zoals broeder Sayfoudien al aangaf:
  Wrong..
  Astaghfirullah.

 8. #8
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2006
  Locatie
  ....
  Berichten
  33
  Reputatie Macht
  0
  as salamoe alaikoem..

  de definitie van een boodschapper en een profeet.

  imaam ibn taymiyyah Moge Allaah barmhartig over hem zijn zei:<< En de juiste definitie is:de boodschapper is degene die naar een ongelovig en verloochend volk is gestuurd, en de profeet is degene die naar een gelovig volk is gestuurd met de wetgeving van een boodschapper die hem voor is geweest om dat aan de mensen te leren en onder hen daarmee te oordelen, zoals Allaah de verhevene zegt:

  "voorwaar, wij hebben de Tawrah neergezonden met daarin Leiding en Licht. De profeten, die zich ( aan Allaah) overgegevn hadden, oordeelden ermee over de JOden. En de rabbijnen en de schriftgeleerden (oordeeelde ook), met behulp van hetgeen hun van de schrift van Allaah was toevertrouwd, en zij waren daar getuigen van."

  Bronnen: Boek: uitleg van 200 vragen over geloofsleer/samenvatting van Subul a-Ssalaam Boek'de reiniging'

  vanuit lessen aqeedah en fiqh!


  as salamoe alaikoem wa rahmatulaaahi wa barakatoho
  Het verlaten van kleine en grote zondes is Taqwa!

 9. #9
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  6
  Reputatie Macht
  0
  Sallaam aleykoum lieve broeders en zusters,

  Het moet zijn: een Boodschapper (Rasoel) is automatisch ook een Profeet (Nabbi), maar een Profeet hoeft niet persé ook een Boodschapper te zijn.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Wat is het verschil tussen Islam en Geloof?
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 15-11-09, 14:16
 2. Het verschil tussen adviseren en veroordelen
  Door OegtNajat in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 14-11-09, 11:56
 3. Het verschil tussen adviseren en veroordelen.
  Door mOslima_Samira in forum Akhlaaq
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 05-01-08, 20:48
 4. Het verschil tussen de daad en de plaats.
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 21-11-07, 17:42
 5. Het verschil tussen de 'Aqiedah en de Manhadj
  Door hassan in forum Aqiedah
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-08-07, 11:43

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •