Resultaten 1 tot 5 van de 5

Onderwerp: wetenschap en koran:aarde, menselijke huid, wezen met 2benen

 1. #1
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2006
  Berichten
  35
  Reputatie Macht
  0

  wetenschap en koran:aarde, menselijke huid, wezen met 2benen

  Welke vorm heeft de aarde ?
  Zaterdag, Januari 20 @ 09:39:04 EST


  Vandaag de dag kunnen we naar de wereldbol kijken en weten we dat de aarde op een soort bal lijkt, (een bol). De Qoraa‚¬a„¢aan doet bepaalde uitspraken die er toe hebben geleid dat de Moslimgeleerden begrepen dat de aarde bolvormig is, dit begrip hadden ze lange tijd voor de Europese tegenhangers tot dit begrip kwamen.

  Toen Europa in zijn duistere tijdperk zat, denkende dat de aarde plat was, gebruikte Moslimstudenten bollen voor het bestuderen van de aarde op Islamitische universiteiten.

  Aangezien het niet de bedoeling van de Qoraa‚¬a„¢aan was om wetenschap te onderwijzen, was het voor de Qoraa‚¬a„¢aan niet nodig om de bolvormigheid (of nog preciezer) van de aarde expliciet te noemen. Maar sommige uitspraken van de Qoraa‚¬a„¢aan stimuleren je om de wereld als een bol te zien. Neem, als voorbeeld, de volgende vers: aa‚¬Å“Hebben jullie niet gezien dat God de nacht over laat gaan in de dag en de dag over laat gaan in de nacht?aa‚¬? (Qoraa‚¬a„¢aan 31:29).

  Een andere vers verteld ons dat God de dag met de nacht omwikkeld: aa‚¬Å“Hij wikkelt de nacht om de dag en de dag om de nachtaa‚¬? (Qoraa‚¬a„¢aan 39:5).


  Het woord aa‚¬Ëœomwikkelenaa‚¬a„¢ in de bovenstaande vers is de vertaling van het werkwoord kawwara, welke gebruikt wordt om de handeling aa‚¬Ëœhet wikkelen van een tulband rondom een hoofdaa‚¬a„¢ te omschrijven. Om deze uitspraak volledig te kunnen begrijpen, moesten de lezers van de Qoraa‚¬a„¢aan de aarde wel als een bol zien.

  Om de volledige waarde van de twee bovenstaande uitspraken uit de Qoraa‚¬a„¢aan te kunnen inzien, moet je thuis eens het volgende experiment uitproberen. Je hebt een zaklamp en een wereldbol nodig. Neem deze voorwerpen mee naar een donkere kamer. Gebruik de zaklamp om het licht van de zon na te bootsen, schijn het licht op de wereldbol. Merk op dat alleen maar één helft van de wereldbol belicht wordt. De andere helft bevind zich in het donker. De halve wereld heeft dag, de andere helft heeft nacht. Denk vervolgens aan het feit dat de aarde continue om zijn as roteert en in vierentwintig uur een volledige wenteling maakt. Draai de wereld bol nu langzaam rond om de rotatie na te bootsen. Merk op dat wanneer de wereldbol draait, de dag om de wereldbol draait om de andere helft van de wereld te belichten. De nacht gaat ook rond de wereldbol om rust aan de andere helft van de wereld te geven.

  De dag en nacht wikkelen zich eeuwigdurend om de aarde heen met een bepaalde graad van interpenetratie (bepaald tussenstuk/ tussenstuk van schemering). Dit is precies zoals de astronauten het blijken te zien tijdens hun ruimtevluchten.

  Dr. Bucaille maakt de volgende opmerking: aa‚¬Å“Dit proces van eeuwig wikkelen, daarbij inbegrepen de zone van interpenetratie van de ene sector door de ander, komt in de Qoraa‚¬a„¢aan tot uitdrukking alsof het concept, dat de aarde rond is, al in die tijd bestond aa‚¬“ wat duidelijk niet het geval was.aa‚¬?

  Hoe leggen we de aanwezigheid van deze kennis in de Qoraa‚¬a„¢aan uit? Dit is duidelijk geen weergave van de kennis in die tijd, maar was een hulpmiddel in het stimuleren van de Moslimwetenschappers om de aarde in zijn ware vorm te zien.

  aa‚¬Å“Hij (Qoraa‚¬a„¢aan) is niets dan een vermaning voor de werelden. En over een tijd zullen jullie zeker weten wat zijn boodschap was.aa‚¬? (Qoraa‚¬a„¢aan 38:87-88 ).

  Qoraa‚¬a„¢aan & de sensorische karakteristiek van de huid.
  vertaald door een broeder, uit www.islamway.com
  In naam van Allah, de Erbarmer, de Genadevolle
  Wetenschappelijke nauwkeurigheid verbaast Thaise wetenschapper.

  Toen professor Tajasen, voormalig hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie en het huidige hoofd van het College van Medicijnen aan de Universiteit van Chang-mi, Thailand, te gast was in Saoedi-Arabië, werden hem enkele Qoraan-ayaat en ahadieth getoond die gingen over zijn gebied van de wetenschap. De professor werd vervolgens gevraagd of hij bekend was met het werk van professor Keith Moore, een Canadese wetenschapper. Hij zei dat hij Keith Moore kende als een zeer vooraanstaand man op het gebied van embryologie. Professor Tajasen las een artikel van Dr.Keith Moore waarin professor Moore schrijft dat naar zijn mening veel van wat in de Qoraa‚¬a„¢aan is geopenbaard, verenigbaar is met de moderne wetenschap. Professor Tajasen was verbaasd toen hij dit artikel las en wilde er direct meer over weten. De volgende aya uit de Qoraa‚¬a„¢aan werd hem toen voorgelezen:

  "Degenen die niet geloven in Onze ayaat (bewijzen, ayaat, lessen, tekenen, openbaringen enz.) zullen Wij laten branden in het Vuur. Zo vaak als hun huiden helemaal geroosterd zijn, zullen Wij hen door andere huiden vervangen zodat zij de straf zullen proeven. Zeker, Allah is Al-Machtig, Al-Wijs." (Soerah An-Nissaa;56).

  Professor Tajasen benoemde dat dit een verwijzing was naar het dermatologische verschijnsel dat de moderne wetenschap zeer recentelijk heeft ontdekt. Namelijk dat alle zenuwuiteinden zich in de huid bevinden en dat bij diepe verbranding, waarbij de huid totaal verbrand is, de huid pijngevoel verliest en de gekwelde persoon voelt dan niets meer. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) weet dit en daarom laat Hij de ongelovigen in de Hel onafgebroken de pijn voelen, door de huid iedere keer te vervangen zodat de zenuwuiteinden vernieuwd worden. Professor Tajasen zei dat het onmogelijk was dat deze informatie vanuit een menselijke bron kwam, daarbij in beschouwing nemend dat de Qoraa‚¬a„¢aan meer dan 1400 jaar oud is: deze kennis was eenvoudigweg nog niet bekend in die tijd. Waar kwam deze informatie vandaan? Het antwoord is: van Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

  "Wie is Allah?" vraagt de professor. Er werd hem vervolgens verteld dat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) de Schepper is van Wie alle Ware kennis, Wijsheid, Perfectie en Genade komt. Professor Tajasen keerde terug naar Thailand en gaf een aantal lezingen over hetgeen hij had geleerd. Het directe resultaat van deze lezingen was dat vijf studenten van hem moeslim werden. Een korte tijd later keerde professor Tajasen terug naar Saoedi-Arabië om een conferentie in Riyadh bij te wonen. Tijdens deze conferentie sprak hij tegen de aanwezigen. Hij zei dat zijn studies hem ertoe hadden geleid dat hij gelooft dat alles in de Qoraa‚¬a„¢aan de waarheid is. Sommige van de tekenen werden 1400 jaar geleden geopenbaard en pas zeer recentelijk verklaard door de moderne wetenschap. De profeet Mohammed (Allahaa‚¬a„¢s vrede en zegen zij met hem) kon lezen noch schrijven, vervolgde de professor, daarom moet de waarheid door de Schepper, Allah (Geprezen en Verheven is Hij), zijn geopenbaard. De professor zei dat de tijd was aangekomen om te verklaren: "La ilaha ilaaha iella Allah, Mohammedoen Rasoeloellah." Professor Tajasen accepteerde de Tekenen en werd moeslim. Iedereen waaraan de Tekenen wordt verteld en die moedwillig de Tekenen ontkent en verwerpt en hardnekkig vasthoudt aan onwetendheid, zal hetgeen wat in bovenstaande aya wordt verklaard ondervinden.

  Moge Allah (Geprezen en Verheven is Hij) ons sterken in onze da'wah, die op zoveel verschillende manieren mogelijk is om zoveel mogelijk mensen te bereiken de Waarheid te accepteren.
  Een groep uit aarde en lichtelijk wat van Allah's geest. Het is de mens volgens de visie van de islam. Een greep uit aarde waarin zich allerlei materiele elementen bevinden zoals zuurstof , waterstof, koolstof, calcium en fosfor. Deze groep uit de aarde weerspiegelt de wereldlijke behoeften en aandriften.

  De mens heeft hiernaast ook iets goddelijks meegekregen, waarvan de zuivere geest, het krachtige bewustzijn en de wilskracht van een mens voortvloeien. Een mens bestaat dus uit twee elementen.

  De mens is niet alleen een greep uit aarde, die onderdanig is aan materiele behoeften zoals eten, drinken en seksuele gemeenschap, zodat hij geen greep meer heeft op zichzelf. Hij heeft in grote mate de mogelijkheid om keuzes te maken als het om het vervullen van deze behoeften gaat.

  De mens is ook niet alleen dat zuivere geest, vrij van alle beperkingen en niet onderdanig aan bepaalde noodzakelijkheden. Hij is onderhevig aan tijd en plaats verbonden beperkingen. De mens staat op niet boven zijn zwakheden, zijn bestaan kent een afloop en de zwaarte van het lichaam nijgt tot de oorsprong, de aarde.

  De mens is een mengeling tussen de dwingende noodzaak en de glansrijke en vrije geest. Ãa€°ÃƒÂ©n van de twee elementen kan wel eens overheersen. Bij het eerste geval wordt die overdreven noodzaak zichtbaar, terwijl bij het andere geval juist het doorzichtige licht meer zichtbaar wordt.

  De mens staat in elk geval nooit los van één van deze twee elementen. Als dat zou gebeuren dan zou hij zijn oorspronkelijke natuurlijkheid verlaten en is hij dan ook geen mens meer. Juist op zijn natuurlijke wijze, het feit dat hij uit aarde bestaat en uit een geest bestaat., is de mens wel gelukt veel goeds op deze aarde te realiseren en zijn boodschap te verwezenlijken.

  De conclusie die de islam uit deze mengeling trekt, is dat een mens zijn noodzakelijke behoeften op een menselijke manier dient te vervullen en niet als een dier. Ook dient de mens zijn spirituele verlangens als mens

  en niet als een engel ter vervullen.

  Het eten, drinken en seksuele omgang bijvoorbeeld zijn natuurlijke noodzakelijkheden die een dier op een directe manier vervult, een bepaalde manier die aangeboren is en waar een dier, qua omvang en tijdstip, niet zoveel keuze bij heeft.

  De mens vervult op zijn beurt deze behoeften op een menselijke wijze, hij creëert bepaalde regels eromheen die als doel hebben het regelen van de wijze waarop dit plaats kan vinden en het creëren van de keuzemogelijkheden.

  Een mens grijpt niet nar een stuk rouw vlees om die op te eten of daarmee weg te lopen. Integendeel, hij creëert allerlei regels hiervoor met als doel de afstand tussen de drang van de behoeften en het beantwoorden daarvan te vergroten.

  Uiteindelijk geeft de mens ook gehoor aan zijn behoeften, maar die afstand die hij gecreëerd heeft, waaruit allerlei normen en waarden voorvloeien, maakt het verschil tussen mens en dier juist zichtbaar. Het leert de mens hoe hij zijn dierlijke instincten op een menselijke wijze gehoor kan geven. Dit is de islamitische visie ten opzichte van de relatie tussen de menselijke en dierlijke behoeften aan de ene kant (lichaam), en aan de engelachtige kant in de mens (ziel). Deze laatste vereist dat hij zijn verheven spirituele behoeften vervult, maar dan wel als mens en niet als engel.

  De mens hoeft zich niet van de aarde te vervreemden maar dient wel een verband te houden met de hemel, dit is het evenwicht in de islam. Deze evenwicht is een zichtbaar kenmerk in het universum. Het menselijk leven dient volgens dit kenmerk plaats te vinden, waarbij alle elementen evenwichtige kracht kunnen vormen.

  Alle lof aan Allah de Alwetende, en vrede en genade met onze dierbare profeet Mohammed de vader van alqassiem.
  Irbad ibn sariyah zegt : de Profeet maande ons met een preek, die onze harten deed sidderen en onze ogen liet tranen. ‘O, Boodschapper van Allah! Het was als een afscheidspreek, dus adviseer ons !vroegen wij.\' Hij zei :

  \"Ik adviseer jullie Allah te vrezen en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs in het geval er een slaaf als leider over jullie wordt benoemd. Degenen die onder jullie leven zullen een groot aantal geschillen zien. Houdt dus stevig vast aan mijn Soenna en de Soenna van de rechtgeleide Kaliefen. Houdt jezelf afzijdig van vernieuwingen, want alle vernieuwingen zijn misleidingen.\"
  (Daarimi , ibn Majeh en Tirmidi)

 2. #2
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2006
  Berichten
  35
  Reputatie Macht
  0
  bestye broeders en zusters ik zal de volgende keer inshallah wat meer neerzetten.
  Irbad ibn sariyah zegt : de Profeet maande ons met een preek, die onze harten deed sidderen en onze ogen liet tranen. ‘O, Boodschapper van Allah! Het was als een afscheidspreek, dus adviseer ons !vroegen wij.\' Hij zei :

  \"Ik adviseer jullie Allah te vrezen en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs in het geval er een slaaf als leider over jullie wordt benoemd. Degenen die onder jullie leven zullen een groot aantal geschillen zien. Houdt dus stevig vast aan mijn Soenna en de Soenna van de rechtgeleide Kaliefen. Houdt jezelf afzijdig van vernieuwingen, want alle vernieuwingen zijn misleidingen.\"
  (Daarimi , ibn Majeh en Tirmidi)

 3. #3
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  mashallah lieve oeghtie!!
  voor het plaatsen van deze mooie stuk!!!


  moge allah je belonen lieve oeghtie,dat je dit mooie,interessante stuk met ons wilt delen amien!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 4. #4
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2006
  Berichten
  35
  Reputatie Macht
  0
  djazakallahoe gairan lieve lieve zusterv oor je antwoord, ik ga kijken of ik meer kan plaatsen.

  en moge allah soubhanna tahalla je ook belonen vor het lezen van het stuk oeghtie.
  Irbad ibn sariyah zegt : de Profeet maande ons met een preek, die onze harten deed sidderen en onze ogen liet tranen. ‘O, Boodschapper van Allah! Het was als een afscheidspreek, dus adviseer ons !vroegen wij.\' Hij zei :

  \"Ik adviseer jullie Allah te vrezen en om te luisteren en te gehoorzamen, zelfs in het geval er een slaaf als leider over jullie wordt benoemd. Degenen die onder jullie leven zullen een groot aantal geschillen zien. Houdt dus stevig vast aan mijn Soenna en de Soenna van de rechtgeleide Kaliefen. Houdt jezelf afzijdig van vernieuwingen, want alle vernieuwingen zijn misleidingen.\"
  (Daarimi , ibn Majeh en Tirmidi)

 5. #5
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door moslimafiislam";p="42856
  djazakallahoe gairan lieve lieve zusterv oor je antwoord, ik ga kijken of ik meer kan plaatsen.

  en moge allah soubhanna tahalla je ook belonen vor het lezen van het stuk oeghtie.
  wa ayaaki lieve oeghtie!!!
  amien oeghtie(Smile)!!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Hoe kan ik vragen van de wetenschap?
  Door Morad277 in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-11-09, 20:20
 2. Het Paradijs op aarde
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 02-02-07, 22:27
 3. Mijn geloof is mijn wetenschap.
  Door mOslima_Samira in forum Algemene discussies
  Reacties: 35
  Laatste Bericht: 05-11-06, 16:10
 4. wetenschap en geloof
  Door lievinie in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 12
  Laatste Bericht: 29-08-06, 23:32
 5. Qor'aan en de sensorische karakteristiek van de huid
  Door Jamal in forum Wetenschap en de Koran
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 12-01-06, 16:56

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •