Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: Sa’eed Ibn Amr al Jumahi, radiya Allahu ‘anhu

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35

  Sa’eed Ibn Amr al Jumahi, radiya Allahu ‘anhu

  Saaa‚¬a„¢eed Ibn Amr al Jumahi was één van al die duizenden mensen die uit het gebied van Tanaa‚¬a„¢eem, net buiten Makkah, kwam om op uitnodiging van de Quraysh-leiders getuige te zijn van het doden van Khubayb Ibn aa‚¬ËœAdiy, één van de metgezellen van de Profeet, salla Alahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, die door verraad gevangen was genomen.

  Met zijn jeugdige enthousiasme en kracht worstelde Saaa‚¬a„¢eed zich door de menigte tot hij bij de Quraysh-leiders was gekomen. Mannen zoals Abu Sufyaan ibn Harb en Safwaan Ibn Umayyah leidden de processie.

  Nu kon hij de gevangene van de Quraysh zien die in ketenen geboeid was. De vrouwen en kinderen duwden hem naar zijn terechtstellingsplaats. De dood van Khubayb, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, was een wraakactie van de Quraysh voor alle verliezen die zij in de Slag van Badr hadden geleden.

  Toen de menigte samen met de gevangene op de afgesproken plek gearriveerd was, zocht Saaa‚¬a„¢eed een plaatsje dat direct uitzicht had op Khubayb toen hij bij het houten kruis aankwam. Daar hoorde hij Khubaybaa‚¬a„¢s besliste maar zachte stem tussen het geschreeuw van de vrouwen en kinderen:

  aa‚¬Å“Als jullie mij toestaan, laat mij dan twee rakaa‚¬a„¢aat voor mijn dood bidden.aa‚¬?

  Dit stonden de Quraysh toe.

  Saaa‚¬a„¢eed keek naar Khubayb toen hij in de richting van de Kaaa‚¬a„¢bah stond en bad. Wat prachtig en wat mooi leken deze twee rakaa‚¬a„¢aat uitgevoerd.

  Toen zag hij dat Khubayb naar de Quraysh-leiders keek.

  aa‚¬Å“Bij Allah!, als jullie dachten dat ik uit angst voor de dood vroeg om te mogen bidden, dan was het hele gebed de moeite niet waard!aa‚¬?, zei hij.

  Saaa‚¬a„¢eed was er vervolgens getuige van dat zijn volk Khubaybaa‚¬a„¢s lichaam levend en wel in stukken hakte en hem tijdens dat proces treiterde.

  aa‚¬Å“Zou je niet willen dat Muhammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam) in jouw plaats was en dat jij vrij was?aa‚¬?

  Onder het stromende bloed zei hij: aa‚¬Å“Bij Allah!, ik zou niet veilig thuis bij mijn gezin willen zitten als zelfs maar een doorn Muhammad, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, zou verwonden!aa‚¬?

  De mensen schudden hun vuist in de lucht en het geschreeuw nam toe:aa‚¬Å“Dood hem!Dood hem!aa‚¬?

  Saaa‚¬a„¢eed keek toe hoe Khubayb zijn ogen opsloeg boven het houten kruis.

  aa‚¬Å“Tel ze allemaal! Oh Heer!aa‚¬?, zei hij. aa‚¬Å“Vernietig hen en laat er geen één ontsnappen!aa‚¬?

  Daarna was Saaa‚¬a„¢eed niet meer in staat om het aantal zwaarden en speren te tellen die Khubaybaa‚¬a„¢s lichaam doorboorden.

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  De Quraysh keerden terug naar Makkah en in de drukke dagen die daarop volgden vergaten zij de dood van Khubayb, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu. Maar Khubayb was altijd in de gedachten van Saaa‚¬a„¢eed, die nu volwassen werd, aanwezig. Saaa‚¬a„¢eed zag hem in zijn dromen als hij sliep en hij zag Khubayb voor zich toen hij kalm en tevreden zijn twee rakaa‚¬a„¢aat bad voor het houten kruis. En hij hoorde de echo van Khubaybaa‚¬a„¢s stem toen hij om de bestraffing van de Quraysh bad. Hij werd bang dat een bliksem uit de hemel of een andere ramp hem zou treffen.

  Khubayb, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, had door zijn dood Saaa‚¬a„¢eed iets geleerd waar hij zich nog nooit eerder bewust van was aa‚¬“ het echte leven was Geloof en overtuiging en de Strijd op het Pad van het Geloof, zelfs tot de dood. Hij leerde hem ook iets anders aa‚¬“ dat de man die zo geliefd bij zijn Metgezellen is als Muhammad, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, bij Khubayb, alleen maar een Profeet kon zijn met Goddelijke Ondersteuning.

  Dus werd Saaa‚¬a„¢eedaa‚¬a„¢s Hart voor de Islaam geopend. Hij stond bijde bijeenkomst van de Quraysh op en kondigde aan dat hij vrij van zijn zonden en lasten was. Hij verwierp hun afgoden en hun bijgeloof en verklaarde dat hij de Religie van Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal was binnen gegaan.

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Saaa‚¬a„¢eed Ibn Amr, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, verhuisde naar Madinah en verbond zichzelf met de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam. Hij nam samen met de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, deel aan de Slag van Khaybar en andere militaire veldtochten daarna. Nadat de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, in de Handen van zijn Heer was gekomen, bleef Saaa‚¬a„¢eed, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, onder zijn twee opvolgers Abu Bakr en aa‚¬ËœUmar, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhum, in actieve dienst. Hij had een uniek en voorbeeldig leven van de gelovige die het Hiernamaals met zijn wereldse leven had gekocht. Hij zocht liever het genoegen en de zegeningen van Allah Subhanahu wa Taaa‚¬a„¢ala dan de egoistische verlangens en lichamelijke pleziertjes.

  Zowel Abu Bakr als aa‚¬ËœUmar, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhum, kenden Saaa‚¬a„¢eed goed en wisten dat hij eerlijk en vroom was. Zij luisterden naar alles wat hij te zeggen had en volgden zijn adviezen op. Op een keer kwam Saaa‚¬a„¢eed, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, bij aa‚¬ËœUmar , radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, toen deze nog maar net Khaleef was geworden en hij zei:

  aa‚¬Å“Ik raad je aan om Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal te vrezen in je omgang met mensen en niet bang voor de mensen te zijn in je relatie met Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal. Doe wat je zegt want de beste uitspraken worden gevolgd door daden. Denk aan degenen, ver en dichtbij, die zijn aangewezen om zich over de zaken van de Moslims te bekommeren. Wens voor hen wat je voor jezelf en je gezin wenst en heb voor hen een afkeer voor hetgeen jij voor jezelf en voor je gezin een afkeer hebt. Overkom alle hindernissen om de waarheid te bereiken en wees niet bang voor de kritiek van degenen die kritiek op de zaken hebben die door Allah Subhanahu wa Taaa‚¬a„¢ala zijn voorgeschreven.aa‚¬?

  aa‚¬Å“Wie kan dit allemaal doen, Saaa‚¬a„¢eed?aa‚¬?
  , vroeg aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  aa‚¬Å“Een man zoals jij, van degenen die Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal heeft aangewezen om zich met de zaken van de Ummah van Muhammad salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam bezig te houden en die zich uitsluitend voor Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal verantwoordelijk voelenaa‚¬?, antwoordde Saaa‚¬a„¢eed.

  aa‚¬Å“Saaa‚¬a„¢eedaa‚¬?, zei hij, aa‚¬Å“ik wijs je aan om de gouverneur van Homs in Syrie te worden.aa‚¬?

  aa‚¬Å“aa‚¬a„¢Umar,aa‚¬?
  zei Saaa‚¬a„¢eed radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, aa‚¬Å“ik smeek je bij Allah Taaa‚¬a„¢ala om mij niet te laten dwalen door mij wereldse zaken op te leggen.aa‚¬?

  aa‚¬ËœUmar werd kwaad en hij zei: aa‚¬Å“Jij hebt mij de verantwoordelijkheid van het Khalifaat gegeven en nu laat je me aan mijn lot over.aa‚¬?

  aa‚¬Å“Bij Allah!, ik zal jou niet aan jouw lot overlaten!aa‚¬?
  , antwoordde Saaa‚¬a„¢eed vlug.

  aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu wees hem aan als gouverneur van Homs en kende hem een toelage toe.

  aa‚¬Å“Wat moet ik daarmee doen, oh Ameer al Mumineen?", vroeg Saaa‚¬a„¢eed, aa‚¬Å“De uitkering van Bayt al Maal zal meer dan voldoende zijn voor mijn onderhoud.aa‚¬? En hiermee ging hij naar Homs.

  Niet lang daarna maakte een delegatie uit Homs deel uit van de groep mensen die aa‚¬ËœUmar in Madinah kwam bezoeken. Hij vroeg van hen om de namen van de armen onder hen te noteren zodat hij hun noden kon verlichten. Zij maakten een lijst voor hem op waarop de naam van Saaa‚¬a„¢eed Ibn Amr stond.

  aa‚¬Å“Wie is deze Saaa‚¬a„¢eed Ibn Amr?", vroeg aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  aa‚¬Å“Onze ameer.aa‚¬?, antwoordden zij.

  aa‚¬Å“Jullie ameer is arm?aa‚¬?, vroeg aa‚¬ËœUmar verbaasd.

  aa‚¬Å“Jaaa‚¬?, bevestigden zij, aa‚¬Å“bij Allah!, er gaan verschillende dagen voorbij voordat in zijn huis een vuur wordt aangestoken.aa‚¬?

  aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu was diep geschokt en huilde. Hij nam duizend Dinar, stopte dat in een geldbuidel en zei: aa‚¬Å“Geef hem mijn groeten en vertel hem dat de Ameer al Mumineen dit geld heeft gestuurd om hem te helpen om voor zijn noden te zorgen.aa‚¬?

  De delegatie kwam met de gedlbuidel bij Saaa‚¬a„¢eed. Toen hij ontdekte dat het geld bevatte, duwde hij het weg en zei: aa‚¬Å“Wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij zeker terugkeren!aa‚¬?

  Hij zei het op zo een manier dat het leek dat hij door een ramp was getroffen. Zijn geschrokken vrouw rende naar hem toe en vroeg: aa‚¬Å“Wat is er aan de hand Saaa‚¬a„¢eed? Is de Khaleef gestorven?aa‚¬?

  aa‚¬Å“Het is erger dan dat!aa‚¬?

  aa‚¬Å“Zijn de Moslims in een gevecht verslagen?aa‚¬?

  aa‚¬Å“Het is erger dan dat! De wereld heeft zich op mij gestort om mijn hiernamaals te vernietigen en om wanorde in mijn huis te scheppen!aa‚¬?

  aa‚¬Å“Verwijder het!aa‚¬?
  , zei ze terwijl ze niets over het geld wist.

  aa‚¬Å“Wil je mij ermee helpen?aa‚¬?, vroeg hij.

  Ze stemde toe. Hij man het geld, stopte het in tassen en verdeelde het onder de arme Moslims.

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 4. #4
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Niet lang daarna ging aa‚¬ËœUmar Ibn al Khattaab, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, naar Syrie om de toestand daar te onderzoeken. Hij arriveerde in Homs, wat Klein Kuffah werd genoemd omdat de inwoners er, net als in Kuffah, klaagden over hun leiders. Hij vroeg hen hoe ze over hun ameer dachten. Ze klaagden over hem en noemden hierbij vier van zijn daden, waarvan de één nog ernstiger was dan de andere.

  aa‚¬Å“Ik zal jullie beiden horen,aa‚¬? beloofde aa‚¬ËœUmar. aa‚¬Å“En ik bid tot Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal dat mijn mening over hem geen schade zal ondervinden. Ik heb een groot vertrouwen in hem.aa‚¬?

  Toen de ontmoeting plaatsvond, vroeg aa‚¬ËœUmar naar de klachten die er over hem waren.

  aa‚¬Å“Hij komt pas naar buiten wanneer de zon al hoog staat,aa‚¬? zeiden zij.

  aa‚¬Å“Wat heb je daarop te zeggen Saaa‚¬a„¢eed?aa‚¬? vroeg aa‚¬ËœUmar. Saaa‚¬a„¢eed was een moment stil en zei toen: aa‚¬Å“Bij Allah!, ik wilde dit echt niet zeggen maar ik heb nu geen andere uitweg. Mijn familie heeft geen hulp in huis, dus sta ik elke ochtend vroeg op en maak het deeg voor het brood. Dan wacht ik een tijdje tot het gerezen is en dan bak ik het voor hen. Dan doe ik wuduu en ga naar buiten voor de mensen.aa‚¬?

  aa‚¬Å“Wat is jullie volgende klacht?aa‚¬?, vroeg aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  aa‚¬Å“Hij geeft ons in de avond geen antwoord,aa‚¬? zeiden zij.

  Hierop antwoordde Saaa‚¬a„¢eed, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, schoorvoetend: aa‚¬Å“Bij Allah!, ik werns dit allemaal niet te onthullen maar ik in de dag voor de mensen en in de nacht voor Allah, Groot en Verheven is Hij.aa‚¬?

  aa‚¬Å“En wat is jullie volgende klacht?aa‚¬?
  , vroeg aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  aa‚¬Å“Eén dag in de maand komt hij zelfs helemaal niet buiten!aa‚¬?

  Hierop antwoordde Saaa‚¬a„¢eed radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu: aa‚¬Å“Ik heb geen hulp in huis, oh Ameer al Mumineen, en ik heb geen kleren behalve hetgeen ik draag. Dit was ik eenmaal in de maand en ik wacht tot het droog is. Dan ga ik laat op de dag naar buiten.aa‚¬?

  aa‚¬Å“Nog een andere klacht over hem?",
  vroeg aa‚¬ËœUmar radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  aa‚¬Å“Eén keer in de zoveel tijd verliest hij het bewustzijn tijdens bijeenskomsten.aa‚¬?, zeiden zij.

  Hierop zei Saaa‚¬a„¢eed, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu: aa‚¬Å“Ik ben, toen ik een mushrik was, getuige geweest van de moord op Khubayb ibn aa‚¬ËœAdiy. Ik zag de Quraysh in hem snijden zeggende: aa‚¬Å“Zou je niet liever hebben dat Muhammad nu in jouw plaats was?aa‚¬? Waarop Khubayb reageerde: aa‚¬Å“Ik ben liever niet veilig en ongedeerd dan dat een doorn Muhammad zou verwonden.aa‚¬? Bij Allah!, wanneer ik mij die dag herinner en hoe ik faalde hem te helpen, kan ik alleen maar denken dat Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal mij dit niet zal vergeven en dan verlies ik mijn bewustzijn.aa‚¬?

  Daarop zei aa‚¬ËœUmar, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu: aa‚¬Å“Alle lof zij Allah! Mijn mening over hem is niet aangetast.aa‚¬?

  Later zond hij duizend Dinar naar Saaa‚¬a„¢eed, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu. Om hem te helpen. Toen diens vrouw de hoeveelheid ervan zag zei zij: aa‚¬Å“Alle lof zij Allah, Die ons verrijkt heeft vanwege jouw verdienste. Koop voorraad voor ons en hulp voor in huis.aa‚¬?

  aa‚¬Å“Is er een manier om het beter te besteden?aa‚¬?
  vroeg Saaa‚¬a„¢eed. aa‚¬Å“Laten we het geven aan degenen die naar ons komen en we krijgen er iets beters voor terug als we het uitgeven omwille van Allah Taaa‚¬a„¢ala.aa‚¬?

  aa‚¬Å“Dat is beter!aa‚¬?
  , beaamde zijn vrouw.

  Hij stopte de Dinars in een kleine zak en zei tegen een familielid: aa‚¬Å“Neem dit mee naar de weduwe van die en die en de wezen van die persoon, naar de behoeftigen in die familie en de armen van die en die.aa‚¬?

  Saaa‚¬a„¢eed Ibn Amr al Jumahi, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, was waarlijk één van de mensen die zichzelf wegcijferde zelfs wanneer extreme armoede hem overkwam.


  Uit: Sahaabah, de Metgezellen van de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam.
  Geschreven door: aa‚¬ËœAbdul-Waahid Hameed

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Allahu Akbar....Never heard like This !
  Door jassu in forum Audio Dua's (smeekbeden)
  Reacties: 4
  Laatste Bericht: 02-11-09, 12:08
 2. The death is his soedjoed. [Allahu Akbar]
  Door Nordin in forum Islam video's
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 13-10-07, 18:25
 3. Allahu Allahu - Zain Bhika
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Anasheed
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 08-09-07, 22:17
 4. Allahu akbar
  Door Amina in forum Gedichten
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 27-05-06, 11:15
 5. Hafiz Faical ... Allahu Akbar !!!
  Door Sayfoudien in forum Koran recitaties
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 10-03-06, 22:19

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •