Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: De Blinde Held; ‘Abd-Allah Ibn Oum Maktum (RA)

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35

  De Blinde Held; ‘Abd-Allah Ibn Oum Maktum (RA)

  aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, was een neef van Khadijah bint Khuwaylid, Moeder der Gelovigen, moge Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala tevreden over haar zijn. Zijn vader was Qays Ibn Zaaa‚¬a„¢id en zijn moeder was aa‚¬ËœAteeqah bint aa‚¬ËœAbd-Allah. Zijn moeder werd Oum Maktum (Moeder van het Verborgene) genoemd omdat ze een blind kind baarde.

  aa‚¬ËœAbd-Allah was getuige van de opkomst van de Islaam in Makkah. Hij behoorde tot degenen die als eerste Moslim werden. Hij maakte de vervolgingen van de Moslims mee en onderging hetzelfde als de andere Metgezellen, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhum, van de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, moesten ondergaan.

  Zijn houding was, net als die van hen, standvastig. Hij verzette zich ferm en hij moest veel opofferen.

  Noch zijn toewijding tot de Islam, noch zijn overtuiging verzwakten tijdens deze gewelddadigheden van de aanvallen van de Quraysh.

  Dat alles vergrootte zelfs zijn vastberadenheid om vast te houden aan de Religie van Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal en zijn toewijding voor Zijn Boodschapper, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam.

  aa‚¬ËœAbd-Allah, radiya Allahu anhu, was enorm aan de nobele Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, toegewijd en hij had zo een grote begeerte om de Quraan te leren dat hij geen enkele kans ontliep om zijn hartewens te vervullen. Waarlijk, zijn manier van haast en zijn aandringen konden gemakkelijk irritatie opleveren wanneer hij, onopzettelijk, alle aandacht van de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, opeiste.

  In deze periode concentreerde de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, zich vooral op de vooraanstaanden van de Quraysh-stam en hoopte met smart dat ook zij Moslims zouden worden. Op een zekere dag ontmoette hij aa‚¬ËœUtbah Ibn Rabeeaa‚¬a„¢ah en zijn broer Abu Jahl, Umayyah Ibn Khallaf en Waleed Ibn Mugheerah, de vader van Khaleed Ibn al-Waleed, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, die layer ook wel bekend stond als Sayfullah, of aa‚¬Å“het Zwaard van Allahaa‚¬? Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala.

  Hij was begonnen met hen over de Islaam te vertellen. Hij wenste dat zij zouden instemmen en de Islaam zouden aan zouden nemen of op zijn minst hun vervolgingen op zijn Metgezellen, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhum, wilden staken.

  Toen hij, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, zo door deze bezigheid ingenomen was, kwam aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum op hem af en zei: aa‚¬Å“Leer mij wat Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala jou heeft geleerd!aa‚¬?

  De Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, fronste zijn wenkbrauwen en keerde zijn rug naar hem toe. Zijn aandacht ging weer uit naar de invloedrijke groep van de Quraysh, hopende dat zij Moslims zouden worden en met hun acceptatie van de Islaam zouden ze deze Religie van Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala heel groot kunnen maken en zijn missie kunnen versterken. Direct nadat hij klaar was met hen en uit hun bijzijn was, werd hij gedeeltelijk verblind en begon zijn hoofd hevig te kloppen. Op dit moment werd hem, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, het volgende geopenbaard:


  [CENTER:a287fe4977][/CENTER:a287fe4977]

  [CENTER:a287fe4977]Hij (de profeet) fronste (zijn voorhoofd) en wendde zich af.
  Omdat er een blinde man tot hem kwam.
  Maar wie zou zeggen of hij misschien gekomen is om zich te reinigen.
  Of dat hij een vermaning mocht ontvangen,
  en hij kon met deze vermaning zijn voordeel doen? Maar voor hem, die denkt dat hij aan zichzelf genoeg heeft,
  Schenkt u uw aandacht,
  Hoewel u er niet voor aansprakelijk bent als hij niet rein wordt.
  Maar hij die zich tot u haast,
  En vreest (voor Allah en Zijn Bestraffing),
  Hem negeert u en u concentreert zich op de ander.
  Neen (doe dit niet)! Voorwaar, het (deze verzen van de Quraan)
  is een vermaning.
  Dus laat ieder die dit wil er lering uit trekken.
  (Dit is) in Eerzame en Heilige Geschriften,
  Uitmuntend (in waardigheid), Rein en Heilig gehouden,
  In de handen van de Engelen,
  Eerbaar en gehoorzaam.


  [Surrat aa‚¬ËœAbbasa; 1-16]


  Flash[/CENTER:a287fe4977]

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Dit zijn zestien verzen die aan de nobele Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, geopenbaard werden over aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu. Zestien verzen die tot op de dag van vandaag nog altijd gereciteerd worden. Vanaf die dag hoelde de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, niet meer op zich edelmoedig te gedragen jegens aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, door hem altijd te vragen hoe het met hem ging, door aan zijn behoeften te voorzien en door hem te allen tijde raad te geven wanneer hij hem benaderde.

  Dit is niet vreemd. Was hij, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, niet op een harde manier voor het belang van aa‚¬ËœAbd-Allah, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, berispt door Allah aa‚¬ËœAzza wa Jal? Zelfs jaren later, groette hij, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, met deze nederige woorden:

  aa‚¬Å“Welkom aan hem voor wiens belang mijn Onderhouder mij heeft berispt.aa‚¬?

  Toen de Quraysh hun vervolgingen van de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, en zijn aanhangers intensiveerden, stond Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala, hen toe te emigreren. aa‚¬ËœAbd-Allah, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, gaf er snel gehoor aan. Hij en Musaa‚¬a„¢ab Ibn aa‚¬ËœUmayr, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhum, waren de eersten van de Metgezellen die in Madinah arriveerden.

  Zodra zij in Jathrib (de oude naam voor Madinah) aankwamen, begonnen hij en Musaa‚¬a„¢ab met de mensen te discussieren, de Quraan voor te dragen en hen de Religie van Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala te onderwijzen. Toen de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, arriveerde in Madinah wees hij aa‚¬ËœAbd-Allah en Bilaal Ibn Rabbaah, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhum, aan als Muwadeens voor de Moslims, om de Eenheid van Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala vijfmaal per dag af te roepen, de mensen oproepend hun beste daden te verrichten en hen op te roepen tot succes.

  Bilaal deed dan de adhaan en aa‚¬ËœAbd-Allah deed de iqaamah voor het gebed. Soms wisselden zij elkaar hierin af. Tijdens de Ramadhaan hadden ze een speciale routine gecreeerd. Eén van hen riep dan de adhaan om de mensen wakker te maken om te eten voor het vasten. De ander deed dan de adhaan om het begin van het ochtendgloren en het vasten aan te geven.

  Eén van de verantwoordelijkheden van die de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, aan aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, gaf, was hem als leider aan te wijzen, tijdens zijn afwezigheid om Makkah te bevrijden.

  Kort na de Slag bij Badr kreeg de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, een openbaring van Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala, die de status van de Mujahideen boven de qaaaa‚¬a„¢ideen ( de thuiszittenden) plaatste. Dit was om de Mujaheed aan te moedigen en om de qaaaa‚¬a„¢eed nog meer aan te sporen hun passief gedrag achterwege te laten. Dit vers maakte grote indruk op Ibn Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu. Het maakte hem verdrietig deze status niet te kunnen behalen en hij zei: aa‚¬Å“Ooh Boodschapper van Allah Taaa‚¬a„¢ala, als ik op Jihaad kon gaan, zou ik dit zeker doen.aa‚¬? Daarna vroeg hij vurig aan Allah Subhaanahu wa Taaa‚¬a„¢ala om een openbaring neer te zenden over zijn bijzondere situatie en mensen die ook belet waren op militaire veldtochten te gaan door hun handicap.

  Deze smeekbede werd beantwoord. Een aanvullend vers werd aan de Profeet, salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam, geopenbaard, doelend op de vrijstelling van degenen met een handicap, aan de inhoud van de oorspronkelijke vers.

  De ayaa werd:


  [CENTER:12c3acc8b2][/CENTER:12c3acc8b2]

  [CENTER:12c3acc8b2]aa‚¬Å“Niet gelijk zijn de (thuis-)zittenden van de gelovigen,
  behalve de gebrekkigen,
  aan degenen die strijden op de Weg van Allah met
  hun eigendommen en hun zielen.
  Allah heeft de strijders met hun eigendommen en
  zielen een rang bevoorrecht boven de (thuis)zitters.
  Aan allen heeft Allah het goede beloofd.
  En Allah heeft de strijders boven de (thuis)zittenden
  bevoorrecht met een geweldige beloning.aa‚¬?


  [Surrat An-Nisaa; 95]
  [/CENTER:12c3acc8b2]

  Ondanks de vrijstelling van Jihaad weigerde aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, genoegen te nemen om onder de thuisblijvers te zijn wanneer er een veldtocht aan de gang was. Zulke grote zielen zijn niet tevreden als zij gescheiden zijn van zulke grote momenten. Hij was vastberaden om geen enkele veldslag meer te missen. Hij bepaalde een rol voor zichzelf op het slagveld. Toen zei hij: aa‚¬Å“Plaats mij tussen twee rijen en geef mij een vlag, ik zal het voor jullie dragen beschermen, want ik ben blind en kan niet wegrennen.aa‚¬?

  In de veertien jaar na de Hijrah, lukte het aa‚¬ËœUmar, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, een grootse aanval op de Perzen op te zetten, hun staat ten val te brengen en de weg voor de Moslimeenheden te openen.

  aa‚¬Å“Zend ieder met een wapen of een paard of wie mij ook maar tot hulp kan zijn. En haast je!aa‚¬? Een massa Moslims uit alle windrichtingen gaf gehoor aan de oproep van aa‚¬ËœUmar, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, en kwam bijeen in Madinah. Onder hen was de blinde aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  aa‚¬ËœUmar, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, wees Saaa‚¬a„¢d Ibn Abi Waqqaas, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, als commandant aan over het leger, gaf hem instructies en zei hem vaarwel. Toen het leger Qaadisiyyah bereikte, liep aa‚¬ËœAbd-Allah, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu, voorop en droeg een harnas en was er helemaal klaar voor. Hij had gezworen om de vlag van de Moslims vast te houden en te beschermen of te sterven in het gevecht van drie dagen. Dit gevecht was één van de hevigste en bitterste gevechten in de geschiedenis van de veroveringen van de Moslims.

  Op de derde dag verwierven de Moslims een grote overwinning toen één van de grootste rijken in de wereld viel als één van de meest beschermde tronen.

  De Vlag van de Tawheed werd gehesen in een afgoden-aanbiddend land. De prijs voor deze overwinning waren honderden martelaars. Onder hen was aa‚¬ËœAbd-Allah Ibn Oum Maktum, radiya Allahu aa‚¬Ëœanhu.

  Hij werd dood op het slagveld gevonden, met de Vlag van de Moslims stevig in zijn handen.

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Blinde jongen van 10 jaar kent koran uit zijn hoofd
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 16-09-09, 17:12
 2. Blinde moslima verkiest pony boven hond
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Opmerkelijk nieuws
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 30-07-09, 11:55
 3. Blinde man reciteerd Soerah Ar-Rahman (Subhana Allah)
  Door Sayfoudien in forum Islam video's
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 13-03-07, 19:25
 4. La ilaha ila Allah mohammedan rasoel Allah
  Door abdelhaq in forum Gedichten
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 02-02-07, 20:02
 5. Blinde amerikaan Wordt Moslim
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Islam video's
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 26-09-06, 01:32

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •