Pagina 2 van de 2 EersteEerste 12
Resultaten 11 tot 17 van de 17

Onderwerp: Smeekbeden/Ad'iya

 1. #11
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  DE RAMADAAN ZEGT ONS VAARWEL.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Lof zij Allah. Verheerlijkt zij U, de Eigenaar van de lofprijzing. De Ene, waar het hart naar verlangt. O Schepper van de hemelen en de aarde, Eigenaar van de majesteit en de eer. O Levende, O Eeuwige, U bent vol lofprijzing, het meest verheerlijkt. Aan U is het rijk en aan U is de lofbetuiging en U bent tot alles in staat. O Allah, er is niemand die ons kan onthouden van wat U ons gegeven heeft en niemand kan ons geven wat U ons onthouden heeft. En U bent tot alles in staat. De Ramadaan is gekomen en jammer genoeg zal de Ramadaan weer gaan. De Ramadaan, een gezegende maand van genade, vergeving en de verlossing van de Hel. Een maand met een nacht, beter dan duizend maanden. Ya Allah, aanvaard onze vasten in deze maand, aanvaard dat wat we voor U hebben opgegeven. Ya Allah, laat het vasten voor ons van voorspraak zijn op Yawma-al-Qiyamma. Laat het voor ons van voorspraak zijn, in ons voordeel. Ya Allah, aanvaard de dagen die we in 'ibadah hebben doorgebracht. Aanvaard onze daden van 'ibadah, aanvaard onze gebeden, zowel de verplichte als de vrijwillige. Ya Allah, ik vraag U om onze smeekbeden te aanvaarden. Ya Allah, verhoor onze smeekbeden, verhoor de smeekbeden van onze vastende broeders en zusters, en de smeekbede van onze broeders en zusters in nood, en verhoor de smeekbeden van onze broeders en zusters die op de proef worden gesteld. Ya Allah, aanvaard de keren dat we de Qur'an hebben gelezen, aanvaard de keren dat we naar Uw Heilige Woorden hebben geluisterd en aanvaard de keren dat we het Heilige Boek gereciteerd hebben in en buiten onze gebeden. Ya Allah, aanvaard onze goede daden en vergeef ons onze slechte daden. Aanvaard de tranen die we gelaten hebben uit vrees en liefde voor U. Ya Allah, ik vraag U om de tranen te aanvaarden die onze harten gelaten hebben, bij het nadenken over Uw woorden en het leven, zowel dit wereldse leven als het Hiernamaals. Ya Allah, ik vraag U om het van ons te aanvaarden. Ya Allah, aanvaard onze goede daden en vergeef ons onze slechte daden. Vergeef ons onze slechte daden, vergeef ons onze zonden. Ik vraag U om vergeving voor zowel de kleine als de grote zonden. Ik vraag U om vergeving voor zowel de bewuste als de onbewuste zonden. Ik vraag U om vergeving voor zowel de zonden van het verleden als die van de toekomst. Ya Allah, vergeef ons, want wie anders dan U kan ons vergeven. Vergeef ons, want we hebben Uw vergeving nodig. Allahumma, U houdt ervan om te vergeven dus ik vraag U om ons te vergeven. U houdt ervan om te vergeven dus ik vraag U om ons te vergeven. Ya Allah, ik vraag U om deze Ramadaan van ons te aanvaarden, en ik vraag U om de Ramadaans daarvoor van ons te aanvaarden. Ya Allah, ik vraag U om al onze goede daden te aanvaarden en al onze smeekbeden te verhoren. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Allahumma ameen.

 2. #12
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  ONZE DWALENDE ZUSTERS EN BROEDERS.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Lof zij Allah, Onderhouder van de zeven hemelen. O Heer van de Grootste Troon, onze Heer en de Heer van alles, Splijter van het graan en de dadelpit, Degene die de Torah, de Evangeliën en de Qur'an geopenbaard heeft. Verheerlijkt is de Meester, de Heilige. Heer van de engelen en de Geest. Er is geen god dan Allah, de Machtige, de Geduldige. Er is geen god dan Allah, de Heer van de verheven Troon. Er is geen god dan Allah, Heer van de hemelen en Heer van de aarde en Heer van de edele Troon. O Allah, onze broeders in het geloof zijn hun geloof vergeten en onze zusters in het geloof zijn hun geloof vergeten. O Allah, onze broeders en zusters in het geloof weten niet wat hun geloof is en wij gaan veel te weinig naar hen toe om hen te vertellen over het geloof. Ik vraag U om ieder van ons te leiden, ik vraag U om de gelovige moslims te leiden naar het Pad van degenen aan wie U Uw gunsten heeft geschonken. En ik vraag U om de moslims, die hun geloof niet kennen, te leiden op het Pad dat naar Uw prachtige tuinen van het Paradijs leidt. O Allah, ik vraag U om de ongelovigen te leiden naar het Pad van genade en vergeving, ik vraag U om leiding voor ons allen. Want wie anders dan U kan ons leiden? O Allah, leidt ons op het goede pad, leidt ons op het pad van goede daden, goede woorden, goede intenties en goed gedrag. Leidt ons op het pad van oprechtheid en zuiverheid in daden en geloof. O Allah, leidt ons want velen onder ons zijn afgedwaald van dit Pad. O Allah, de Ummah van Moh'ammad (salla Alahu 'alayhi wa salaam) is niet meer wat het was. Veel in aantal, maar weinig in godsvrees. Onze broeders in het geloof streven dit wereldse leven na en zijn het Hiernamaals vergeten. Onze zusters in het geloof voelen grote liefde voor de versieringen en verleidingen van deze wereld maar de liefde voor U en Uw boodschap is uit de harten verdwenen. O Allah, leidt ons, leidt deze Ummah, leidt de vaders en zonen van deze Ummah en leidt de moeders en dochters van deze Ummah. Leidt de broeder die het wereldse verkiest boven al het andere, leidt de broeder die tot laat in de nacht in discotheken te vinden is maar veel te moe is voor het ochtendgebed. O Allah, leidt de zuster die zoveel houdt van de listen van wereldlijke plezier, die liever de mensen om haar heen behaagt dan Degene die haar geschapen heeft. Leidt hen die het "praktiseren" uitstellen tot hun dood, leidt hen die afwachten op de bestraffing van hun Heer. Leidt hen, die schaamte voelen voor de mensen, maar geen greintje van schaamte voor Degene die hen altijd ziet en hoort en de Alwetende is. O Allah, zo vaak sluiten we onze ogen voor datgene wat we zien. In plaats van te adviseren, doen we alsof we niets gehoord hebben. In plaats van het slechte af te keuren, keren wij ons van hen af. O Allah, wat is er met ons dat we zwijgen als we onze zuster het verkeerde zien doen? O Allah, wat is er met ons dat we verdergaan als we onze broeder het verkeerde zien doen? Willen wij zijn zoals de derde groep van het volk van Sabbath, deze daden afkeuren met onze hart maar lui zijn met onze ledematen? Hoe willen wij één Ummah vormen als wij niet geven om onze broeders en zusters, hoe willen wij samenwerken als wij geen medelijden voor de andere voelen? O Allah, herinner ons aan de plichten die we hebben tegenover onze medemoslims en medemoslima's. O Allah, vergeef ons voor de momenten dat wij vergeten en vergeef ons voor onze gebreken. O Allah, versterk deze Ummah, en verzacht onze harten en verhoog onze godsvrees en godsvruchtigheid. U bent Degene die vergeeft en houdt ervan om te vergeven, dus vraag ik U om ons te vergeven. O Allah, vergeef ons, vergeef ons, vergeef ons. Want wie anders dan U kan ons vergeven? En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Allahumma ameen. Ya Rabbil 'aalamin.

 3. #13
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  'EID-UL-ADHA.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Lof zij Allah, Onderhouder van de zeven hemelen. O Heer van de Grootste Troon, onze Heer en de Heer van alles, Splijter van het graan en de dadelpit, Degene die de Torah, de Evangeliën en de Qur'an geopenbaard heeft. Verheerlijkt is de Meester, de Heilige. Heer van de engelen en de Geest. Er is geen god dan Allah, de Machtige, de Geduldige. Er is geen god dan Allah, de Heer van de verheven Troon. Er is geen god dan Allah, Heer van de hemelen en Heer van de aarde en Heer van de edele Troon. O Allah, ik vraag U om deze dag te zegenen, een dag van plezier en blijheid. Ik vraag U om deze dag te zegenen, één van de twee feesten in de islam. Ik vraag U om deze dag te zegenen en onze daden op deze dag te zegenen. Ik vraag U om het gebed van ons te aanvaarden, die we verrichten wanneer we in onze mooie kleren naar de moskee toe lopen. Ik vraag U om onze lofprijzing en dhikr te aanvaarden die wij luidop of fluisterend opzeggen. O Allah, ik vraag U om de goede daden van ons te aanvaarden. Ik vraag U om het slachten van het offerdier te aanvaarden. En om het bijeenkomen van familie te aanvaarden. O Allah, ik vraag U om deze dag te zegenen en alles wat er op deze dag gebeurt. O Allah, zovele gezinnen vieren blij aa‚¬ËœEid-ul-Adha, maar ook zovele gezinnen leven in armoede en verdriet. Ik vraag U om hen te voorzien van voedsel en geluk. Ik vraag U om hun gezichten te doen oplichten van blijdschap en vreugde. Ik vraag U om hun buikjes te vullen met gezegend voedsel en drank. O Allah, ik vraag U dat de moslims samen zullen komen en in solidariteit met elkaar zullen delen. Ik vraag U dat de rijken en de armen, de jongeren en de ouderen, ik vraag U dat ze allen samenkomen en elkaar toewensen wat zij zichzelf toewensen. O Allah, laat deze dag een dag zijn van zegeningen en gunsten. Laat het een dag zijn waarop wij bezig zijn met goede daden jegens U en anderen. Laat het een dag zijn waarop wij nadenken over ons bestaan en over de verhalen in de Quraa‚¬a„¢an. Laat het een dag zijn waarop onze harten zullen nadenken over het wereldse leven en het leven dat erna komt. Laat het een dag zijn waarop wij nadenken zullen over de liefde van Ibrahim (aa‚¬Ëœalayhi salaam) voor zijn Heer toen hij op het punt stond om zijn zoon te offeren. Een dag waarop wij nadenken over de beproevingen in het leven, waarop wij nadenken over het volhouden in geduld en standvastigheid. Laat het een dag zijn die nuttig voor ons zal zijn. O Allah, ik vraag U, zegen deze dag en zegen datgene wat er op deze dag gebeuren zal. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Allahumma ameen.

 4. #14
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  DANKBAARHEID.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Allahumma, geprezen zij U. U bent het Licht van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten. U bent de Onderhouder van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten. Geprezen zij U, U bent de Heer van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten. Geprezen zij U, aan U is het rijk van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten. Geprezen zij U, U bent de Bezitter van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten. O Allah, al hetgene dat geschapen is, daar bent U de Schepper van. Al hetgene dat mij geschonken is, is van U afkomstig. O Allah, hoe vaak beseffen wij welke geschenken ons begunstigd zijn en met welke zegeningen wij begiftigd zijn? Hoe vaak beseffen wij hoe rijk wij zijn aan zegeningen en gunsten, hoe vaak beseffen wij wat U ons allen geschonken heeft? O Allah, vergeef ons. Vergeef ons voor het feit dat wij U zo weinig danken voor dit alles, vergeef ons dat wij zo vaak vergeten wat ons geschonken is. Alles lijkt doodgewoon en normaal te zijn totdat wij het verliezen. Vergeef ons dat wij zo weinig dankbaarheid vertonen en vergeef ons dat wij niet beseffen dat alles van U afkomstig is. Zijn wij Uw woorden in de Quraa‚¬a„¢an dan vergeten: "En Hij gaf u al hetgeen je van Hem vraagt en als je de gunsten van God telt, zul je ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar." (QS14:34.) O Allah, U bent de Schenker van rizq, U bent degene die ons onderhoudt. Als wij in de ochtenden opstaan, krijgen wij de kans om te ontbijten en onze dag te beginnen met onze maagjes gevuld. O Allah, beseffen wij wel dat dit een grote zegening is, beseffen wij wel dat er anderen zijn die dit niet kennen? Hoe komt het dat wij dit als normaal beschouwen terwijl dit een van de grootste zegeningen is. Hoe komt het dat wij niet tevreden zijn met datgene wat onze honger stilt? O Allah, ik dank U voor het voedsel en drank dat U ons geschonken heeft en ik vraag U om kracht zodat wij onze geschenken zouden delen met de behoeftigen. O Allah, U hebt ons al datgene geschonken waar wij nood aan hebben en toch beseffen wij het niet. U heeft ons kleding geschonken die ons beschermt tegen de kou en de warmte en waarmee wij onszelf kunnen bedekken. Hoe komt het dat wij dan toch niet tevreden zijn en telkens nog meer willen? Zijn wij de woorden van de Boodschapper van Allah (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) vergeten, die zei: "De zoon van Adam (aa‚¬Ëœalayhi salaam) kent geen groter recht dan deze drie dingen: een huis waarin hij mag verblijven, een stuk kleed waarmee hij zijn naaktheid mag bedekken, en een stuk brood en water." (At-Tirmidhi.) U heeft Adam (aa‚¬Ëœalayhi salaam) zijn echtgenote Hawaa geschonken, U heeft de mens zijn medemens geschonken. O Allah, U heeft ons mensen geschonken rondom ons heen. Familieleden en naasten, geliefden die ons vergezellen en bij ons zijn. U heeft ons gegeven wat wij nodig hebben en inderdaad hebben wij liefde en genegenheid nodig. Hoe vaak beseffen wij wat we gekregen hebben? Hoe vaak danken wij U voor datgene dat U ons geschonken heeft. O Allah, ik wil U nu bedanken voor de prachtige familie die U mij geschonken heeft. Ik wil U bedanken voor de broeders en zusters in het geloof die U mij geschonken heeft. Ik wil U bedanken voor al die mensen die U mij geschonken heeft en mij dierbaar zijn. Er zijn mensen die hun dierbaren verliezen en kwijtraken. Kinderen die geen ouders hebben, ouders die geen kinderen meer hebben. Liefdes die verloren gaan en verdriet die eruit voortvloeit. O Allah, ik vraag U om deze mensen te helpen en hen bij te staan. Ik vraag U om hen te doen beseffen dat ieder van ons zal terugkeren naar U en dat wij allen van U gekomen zijn. Help hen en sta hen bij en laat hen beseffen dat U zovele zegeningen en gunsten geschonken heeft. O Allah, ik vraag U, als troost voor de gelovige mensen om Uw liefde en barmhartigheid. En herinner degenen die hun geliefden verloren zijn: aa‚¬Å“Allah houdt van hen die geduldig volharden.aa‚¬? (QS3:146.) O Allah, hoe kan ik U danken zonder de grootste gunst te vermelden. Wat is mooier en beter dan het geloof dat U in onze harten geplaatst heeft. Alle lof aan Degene die ons het geloof geschonken heeft en Zijn boeken en boodschappers naar de mensheid geschonken heeft. O Allah, ik dank U voor het gevoel van rust dat U in onze harten geplaatst heeft wanneer wij het gebed verrichten. Ik dank U voor het gevoel van troost wanneer wij Uw woorden lezingen in de Edele Quraa‚¬a„¢an. Ik dank U voor het gevoel van liefde wanneer ik U in mijn smeekbeden gedenk. O Allah, ik dank U voor het geloof dat U in mijn hart hebt gevestigd en ik vraag U om het te verstevigen en ons standvastig te maken in het geloof. Ik vraag U om ons te leiden op het goede en juiste pad, het pad dat naar Uw tevredenheid en vergeving leidt. Het pad dat naar Uw liefde en barmhartigheid leidt. O Allah, ik dank U voor dit gevoel dat wij verkregen hebben door het geloof. Het gevoel dat onze harten verblijd en onze leven verlicht. Ik dank U en ik vraag U om ons op het rechte pad te behouden. O Allah, leid ons en leid degenen die wij liefhebben. Leid onze ouders en familieleden, leid onze geliefden en naasten, leid ieder die op zoek is naar leiding. O Allah, ik dank U voor dit alles en ik dank U voor deze dankbaarheid. Zelfs het feit dat wij U danken is een gunst van onze Schepper. Wat is mooier om af te sluiten met de woorden die U neergedaald hebt: aa‚¬Å“Mijn Heer, doe mij dankbaar zijn voor Uw gunst, die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en laat mij het goede doen dat U behaagt en laat mij door Uw barmhartigheid tot Uw rechtvaardige dienaren behoren.aa‚¬? (QS27:19.) En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen.

 5. #15
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  IK TOON BEROUW.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Volmaakt bent U, O Allah! En U komt lof toe en gezegend is Uw naam en verheven is Uw majesteit en buiten U is er niets of niemand waard aanbeden te worden. O Allah, U bent de Eigenaar (van de schepping), er is geen god dan U. U bent mijn Rabb en ik ben Uw dienaar. Ik sta voor U en ik smeek U. Alle goedheid is in Uw handen, kwaad kan U niet raken. Ik besta door U en ik zal tot U keren. U bent meest gezegend, meest Verheven. O Allah, ik vraag U. O Allah, U bent de Enigste, de Enige, Onafhankelijk van de schepping, Die niet verwekt heeft en niet verwekt is, niet één is aan Hem gelijkwaardig. Vergeef mijn zonden, voorzeker, U bent de Vergevensgezinde, Genadevolle. O Allah, ik heb mijzelf onrecht aangedaan, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik vraag U om mij daarvoor te vergeven. Ik vraag om Uw vergeving en vergiffenis, ik vraag om Uw genade en barmhartigheid, ik vraag om Uw liefde en tevredenheid. Ik heb mijzelf onrecht aangedaan en U bent de enige die mij hierbij kan helpen. O Allah, U houdt ervan om te vergeven en daarom vraag ik U om mij te vergeven. Ik vraag U om ieder van ons te vergeven, want ieder kind van Adam maakt fouten en begaat vergissingen. Ik weet dat U openstaat voor degenen die berouw tonen en zich beteren willen, ik weet dat U vergeving toont aan degenen die naar Uw tevredenheid verlangen en zich naar Uw tevredenheid gedragen. Ik weet dat U de Vergevensgezinde bent, dat U de Vergevende bent en daarom vraag ik U om ieder van ons te vergeven. O Allah, vergeef ons voor de fouten die wij gemaakt hebben, vergeef ons voor de zonden die wij gepleegd hebben. Ik smeek U om vergeving voor de zonden, de bewuste en de onbewuste, de kleine en de grote, de vroegere en de latere. Ik vraag U om elke zonde te vergeven en onze harten te zuiveren van deze onreinheden. Ik vraag U om onze boeken te reinigen van deze slechte daden, het slechte dat wij gedaan, gezegd of gedacht hebben. Ik vraag U om vergeving want wie anders dan U kan ons vergeven? O Allah, wat is sneller dan de tong. Wat is gevaarlijker dan de tong, de tong die zichzelf niet in bedwang kan houden. Hoe vaak laten wij onze tong begaan in plaats van het te controleren. Hoe vaak laten we onze tong een eigen leventje leiden waarop ons leven vernietigd wordt. O Allah, ik vraag U om vergeving voor al die keren dat ik gezegd heb wat ik niet zeggen moest. Ik vraag U om vergeving indien ik mensen gekwetst heb met woorden, ik vraag U om vergeving indien ik mensen beledigd heb met datgene wat ik heb gezegd. Ik vraag U om vergeving voor die keren dat ik negatieve nieuws heb geopenbaard, ik vraag U om vergeving indien ik gelasterd of geroddeld heb. O Allah, vergeef mij indien ik het vlees heb gegeten van mijn broeder of zuster, bewust of onbewust. Vergeef mij indien ik hen in een slecht daglicht heb geplaatst door de woorden die ik uitgesproken heb. Vergeef mij indien ik de geheimen heb doorverteld die aan mij toevertrouwd waren. Zoveel kwaad en onheil kan onze tong oprichten en toch beseffen wij het niet. Ik smeek U om vergeving indien ik gelogen heb of niet de volledige waarheid heb verteld. Ik smeek U om vergeving indien ik uit onwetendheid de verkeerde boodschap heb overgebracht of mijn mening als een feit heb beschouwd. Ik smeek U om vergeving indien ik iets gezegd heb over de Quraa‚¬a„¢an of de sunnah dat niet op de waarheid berust. O Allah, vergeef mij, vergeef mij, vergeef mij. Vergeef mij voor al het slechte dat ik gezegd heb, vergeef mij voor al de woorden die als zonden zijn opgeschreven. Ik vraag U om deze woorden te wissen en mij er lering uit te doen trekken. Ik vraag U om vergeving want wie anders dan U kan mij vergeven? O Allah, wat is erger dan toe te geven aan de verleidingen van het wereldse leven. Hoe naïef is de persoon die het wereldse boven het hiernamaals verkiest, die het materiële boven de aanbidding verkiest, die de uitnodiging naar de zonden boven de uitnodiging naar Uw tevredenheid verkiest. O Allah, ik vraag U om vergeving voor die keren dat ik in onwetendheid mij schuldig heb gemaakt aan zonden. Ik vraag U om vergeving voor die keren dat ik het te druk had voor het verrichten van het gebed. Ik vraag U om vergeving voor die keren dat ik uitstelde en uitstelde en hier niet mee ophield. Ik vraag U om vergeving voor die keren dat ik toegaf aan mijn zwaktes in plaats van U gehoorzaam te zijn. Ik vraag U om vergeving voor die keren dat ik toegaf aan de influisteringen van shaytan en Uw uitnodiging verliet. Vergeef mij voor de keren dat ik luiheid verkoos boven het verrichten van goede daden, dat ik slaap verkoos boven het opstaan voor het ochtendgebed, dat ik onzin uitkramen verkoos boven het benuttigen van mijn vrije tijd. Vergeef mij, vergeef mij voor de waarde en plaats die ik aan het wereldse leven schonk. Vergeef mij voor de momenten dat ik het hiernamaals vergat, vergeef mij voor de momenten dat ik mijn doel in het leven vergat, vergeef mij voor de momenten dat ik mijn Schepper vergat. Hoe erg is de toestand van degene die van het wereldse houdt. Hoe erg is de toestand van degene die zonden pleegt maar hier geen berouw voor toont. Hoe erg is de toestand van degene die sterft voordat hij zich hierop heeft voorbereid. O Allah, ik vraag U om ons te reinigen van het slechte, ik vraag U om ons te reinigen opdat wij naar U komen met een rein hart. Voorwaar, van U komen wij en naar U keren wij terug. Daarom, O Allah, vergeef ons, vergeef ons, vergeef ons. Ik smeek U om vergeving want wie anders dan U kan ons vergeven? O Allah, ik roep U aan met al de schone namen die U bezit. De namen waarbij U Uzelf genoemd heeft en de namen die U in Uw boek heeft geopenbaard. Ik roep U aan bij de namen die U kenbaar heeft gemaakt en de namen die ons onbekend zijn, de namen waarover slechts U weet want waarlijk U bent de Alwetende. O Allah, ik roep U aan bij de meest beste namen die U bezit. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Allahumma ameen.

 6. #16
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  DE DOOD.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Verheerlijkt zij U, Meester van de macht. Van het rijk. Van de majesteit. En van de grootsheid. Onze Heer, geprezen bent U, overvloedige goede en gezegende lofprijzing. De hemelen en de aarde en wat daartussen ligt zijn gevuld (met Uw lofprijzing). Mensen van de lofprijzing en majesteit, verkondig wat de slaaf gezegd heeft - wij zijn allen Uw dienaren. O Allah, er is niemand die ons kan onthouden wat U ons gegeven heeft en niemand kan ons geven wat U ons onthouden heeft. O Allah, dagelijks worden zielen weggenomen uit het lichaam, dagelijks komt er een einde aan dit wereldse leven. O Allah, dagelijks horen en zien wij dat mensen komen en mensen gaan, dagelijks ervaren wij dat iedere ziel de dood zal proeven. Hoe komt het dat wij na al deze gebeurtenissen en tekenen niet bezig zijn met de voorbereiding op de dood? O Allah, hoe komt het dat wij ons niet voorbereiden op het eeuwige leven maar eerder onze tijd besteden aan de zaken van het wereldse en vergankelijke leven? Hoe komt het dat onze dagen zo snel voorbij gaan, maar we vullen ze niet met dhikr of doe'a. Wij vullen ze niet met het reciteren van de Qur'an en vrijwillige gebeden. Hoe komt het dat onze dagen leeg zijn, onze harten zwak zijn en onze geloof en taqwa erg laag staan. O Allah, waarom stellen we altijd alles uit tot later zonder aan later te denken. Ik vraag U om ons te helpen om echt besef te hebben, besef van het belang van de tijd die ons geschonken is. Ik vraag U om ons wakker te schudden opdat wij niet dit leven verlaten na geslapen en gedut te hebben. Ik vraag U om ons te doen inzien zodat wij niet met een lege koffer van goede daden onze reis zullen moeten doorgaan. Oh Allah, wat is de toestand van degene die na jaren van uitstel en afstel geroepen wordt tot Zijn Heer. Wat is de toestand van degene die onverwachts bezocht wordt door de engel des doods. Wat is de toestand van degene die nog zovele plannen had maar nooit de tijd genomen heeft om ze in praktijk te brengen. Wat is de toestand van degene die zijn naasten ziet sterven en weggaan maar er geen lering uit trekt. Wat is de toestand van degene die leeft op deze wereld alsof dit het eeuwige leven is. Wat is de toestand van degene die zich niet heeft voorbereid op de dood. O Allah, laat ons niet tot deze personen behoren, laat ons niet tot de onachtzamen en dwalenden behoren. Laat ons niet behoren tot degenen die sterven in spijt en verdriet maar voor wie geen heenweg mogelijk is. Laat ons niet behoren tot degene van wie het leven gevuld is met zonden en het graf met verschrikkingen. O Allah, hoe vaak gedenken wij de dood? Hoe vaak zijn we bezig met datgene wat iedere dag nadert en dichterbij komt? Ik vraag U om ons geloof te versterken, onze harten te verzachten en onze ogen te sieren met oprechte en zoete tranen. Opdat onze levens vruchtbaar en gezegend worden en niet verspild en weggegooid aan onbelangrijke zaken. Want hoe vaak zijn we bezig met nutteloze en zinloze zaken, niet wetend dat onze kostbare tijd wegtikt en onze vrije tijd verwaarloosd wordt. Het leven is als een zandloper, maar wij beseffen het niet. O Allah, ik vraag U om degenen die reeds zijn heengegaan genadig te zijn en hen te behoeden voor de bestraffingen en kwellingen van het graf. Ik vraag U om bescherming en vergeving, tevredenheid en genade, liefde en barmhartigheid. Ik vraag U, ik smeek U, want zonder U is ieder van ons verloren. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Allahumma ameen.

 7. #17
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  15
  DE DAG DER OPSTANDING.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  Verheerlijkt zij Allah en geprezen zij Hij. O Allah, ik getuig dat er geen god ik behalve U, ik zoek Uw vergiffenis en keer berouwvol tot U. O Allah, voor U kniel ik neer en in U geloof ik. Aan U heb ik mijzelf onderworpen. Mijn gezicht heeft zich neergeworpen voor de Ene die het geschapen heeft en het gevormd heeft en het gehoor en gezicht heeft gegeven. Gezegend is Allah, de Uitmuntende Schepper. Verheerlijkt bent U, Bezitter van de Macht, van de Heerschappij, van de Majesteit en Grootsheid. O Allah, ik zoek bescherming bij Uw genoegen tegen Uw ontevredenheid en ik zoek bescherming bij Uw vergiffenis tegen Uw bestraffing. Ik zoek bescherming bij U tegen U. Ik kan Uw lofprijzingen niet tellen. U bent zoals U Uzelf prijst. O Allah, bij iedere dag die er voorbij gaat, besef ik dat er één dag nadert. De dag der vergelding lijkt ver, maar is zo dichtbij. Het lijkt ver van ons verwijderd, maar het nadert ons iedere dag. Hoe komt het dat wij - ondanks de kennis die we erover hebben - ons niet naar die kennis gedragen? Hoe komt het dat wij ons niet voorbereiden op de dag dat ieder van ons beoordeeld zal worden, hoe komt het dat wij niet vrezen voor de dag dat wij voor onze Rechter zullen staan. Zijn wij dan zeker dat het goed aflopen zal? O Allah, ik vraag U om ons kracht te schenken om ons voor te bereiden op die verschrikkingen die zich zullen afspelen, ik vraag U om ons ware besef te schenken van de berechting die ons allen te wachten staat. De dag waarop men niet zal omkijken naar een ander, de dag waarop onze weegschalen gewogen zullen worden, de dag waarop de mensen en de djinns verzameld zullen worden. O Allah, red ons van de verschrikkingen van deze dag. Red ons van de zon die de mensen zal doen zweten en verdrinken in hun eigen zweet. Red ons van de hitte en de chaos, de zorgen en onrust, de kwellingen en verschrikkingen. Ik vraag U en smeek U om ons te beschermen op die dag, om ons van Uw redding en genade te schenken op de dag dat de mensen uit hun graven zullen gewekt worden. O Allah, schenk ons van Uw genade en vergeving, ik vraag U om tevreden te zijn met ons. Ik vraag om Uw tevredenheid, want zonder Uw genoegen zijn we verloren. O Allah, tijdens het gebed voel ik schaamte opkomen, schaamte wanneer ik voor mijn Schepper sta. Ik voel me beschaamd omwille van de fouten die ik heb gemaakt, verlangend naar vergeving en smekend om genade. O Allah, hoe zal het zijn wanneer ik op die dag voor U zal staan? Hoeveel schaamte zal ik dan voelen? O Allah, ik vraag en ik smeek U dat tevredenheid op die dag zich in mijn hart zal vestigen, ik vraag U dat ik niet met neergeslagen hoofd mijn boek zal moeten ontvangen. O Allah, het spijt me voor de fouten die ik heb gemaakt en ik toon berouw voor de zonden die ik heb gepleegd. O Allah, ik vraag U om vergeving want wie anders dan U kan mij vergeven. Laat het geen dag zijn van spijt en wrok, laat het geen dag zijn van bittere en zure tranen, laat het geen dag zijn van bestraffing en vergelding, laat het geen dag zijn waarop ik zal verlangen naar het wereldse leven. Laat het geen dag zijn waarop ik verlangen zal naar een tweede kans, een kans om het anders te doen, om het beter te doen. O Allah, ik vraag U om ons niet te laten behoren tot diegenen die enkel verdriet en droevenis zullen kennen op zo'n zware dag. Ik vraag U om Uw genietingen en genade, Uw beloning en vergeving, Uw tevredenheid en liefde. Ik vraag U om ons die dag te laten behoren tot degenen die het Paradijs zullen binnentreden. Maar vooral vraag ik U om ons te laten behoren tot degenen die Uw aangezicht mogen aanschouwen. En alle lof is aan Allah, de Heer der werelden, en zend vrede en zegeningen over de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Allahumma ameen.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Doe'aa-e | Smeekbeden
  Door Moe'tasima in forum Dua's
  Reacties: 12
  Laatste Bericht: 12-02-10, 10:04
 2. Smeekbeden...
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Dua's
  Reacties: 54
  Laatste Bericht: 28-01-08, 21:56
 3. Verschillende Smeekbeden.
  Door hassan in forum Islam video's
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 17-11-07, 23:28
 4. Smeekbeden ...
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Dua's
  Reacties: 16
  Laatste Bericht: 02-10-06, 00:25
 5. Doe3a’s(Smeekbeden)
  Door Jamal in forum Dua's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 24-01-06, 19:33

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •