Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: Anasheed met instrumenten Hallal/Haram?

 1. #1
  Enshadnl
  Risala gast

  Anasheed met instrumenten Hallal/Haram?

  Tegenwoordig word ik vaak benaderd door broeders en zusters die na een bezoekje op onze site met een reactie komen die als volgt luidt:

  In Anasheed mogen er geen instrumenten worden gebruikt.
  Is dit nou onwetendheid (informatie halen van 1 bron) of hebben deze broeders, zusters gelijk???

  Wa Salaam,
  Enshad.nl

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2006
  Berichten
  240
  Reputatie Macht
  15
  Uit de Qoraa‚¬a„¢aan:

  1. Allah de Verheven zegt in soerat Loeqman: "En er zijn er onder de mensen die onzinnige praat kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis, en die het (de Islam) bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is. (6) En wanneer Onze Verzen aan hem worden voorgedragen, dan wendt hij zich er hoogmoedig van af, alsof hij ze niet hoort. He is alsof er in zijn oren doofheid is. Verkondig hem daarom een pijnlijke bestraffing"(7).

  Al wahiedie en andere geleerden hebben in hun tafsier (uitleg van de Qoraa‚¬a„¢aan) gezegd: De onzinnige praat die in aya 6 van soerat loeqman is verteld, is muziek. Dit hebben de volgende metgezellen (Allahaa‚¬a„¢s welbehagen zij met hen) gezegd: Ibn aa‚¬ËœAbbas en ibn Mas'oed en Moedjahied en 3iekriemah. Er is overgeleverd dat ibn Mas'ood heeft gezegd:"ik zweer bij Allah, waar er geen andere god is dan hem, het is muziek (dit slaat op de aya 6 uit Loeqman aa‚¬“ aa‚¬Å“onzinnige praataa‚¬?)"

  Uit de Hadith:

  2. hadith: De profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met) hem heeft gezegd:" er zal een volk dat de moslims behoort komen, die zijden (al aa‚¬Ëœharier) ontucht (aa‚¬Ëœhiera - letterlijk vertaald de geslachtsdeel van de vrouw), bedwelmend drank (al khamr) en muziekinstrument zullen toestaan" overgeleverd door boekharie.

  3. Abou hoerayra (Allahaa‚¬a„¢s welbehagen zij met hem) heeft gezegd dat de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met) gezegd heeft: "Aan het einde van de wereld zal een volk komen die in apen en zwijnen veranderd zal worden, ze zeiden (de metgezellen). Getuigen ze niet in de eenheid van Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah? Hij (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met) zei: "jawel, en ze vasten, bidden en bezoeken het huis (Hadj). Ze zeiden: "Maar wat doen ze dan verkeerd?" Hij (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met) zei: aa‚¬Å“ze gebruiken muziekinstrumenten, trommels en zangeressen, ze brengen hun nachten door in het drinken van bedwelmende dranken en onzinnige handelingen hierdoor zullen ze gestald worden en veranderd worden naar apen en zwijnen" (ighaatat allahafaan blz 262 boek1)

  4. Tijdens huwelijksfeesten en andere islamitische feestelijke gelegenheden is het toegestaan om gebruik te maken van trommels (ddef) met normale zang die verboden woorden (liefde, benoemen van het menselijk lichaam...) niet bevat en wel alleen voor de vrouwen. Dit gebaseerd op een hadith van de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met) (zie fiqh assoenah; hoofdstuk: Huwelijk) dat de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en genade zij met) de vrouwen toestond om gebruik te maken van deff tijdens huwelijksfeesten.

  En Allah weet het het beste.
  Assalamualikum en welkom bij Sirat El Mustakiem dit is een islam group. Zoek en deel hier je kennis met je broeders en zusters en ontwikkel jezelf meer in je geloof wassalamu 3alaikum wa rahmatu Allahi wa Barakatuh.

  http://groups.msn.com/SiratElMustakiem

 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2006
  Berichten
  240
  Reputatie Macht
  15
  Vraag: Salam alaikoem
  Wat zijn de regels met betrekking tot Islamitische anasheed, die geen muziek bevatten?
  Moge Allah u belonen.

  Antwoord:

  Sheikh Mohammed Saalihaa‚¬a„¢ Al-Moenadjjid antwoordde op deze vraag met het volgende: verschillende authentieke overleveringen tonen aan dat het toegestaan is om gedichten te reciteren en om ernaar te luisteren.
  v Het is overgeleverd in authentieke overleveringen dat de profeet (Allahaa‚¬a„¢s vrede en zegen zij met hem) en zijn nobele metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) naar rijm luisterden, het reciteerden en anderen vroegen anderen om het te reciteren (in de vorm van anasheed). Het luisteren en reciteren van anasheed gebeurde bijvoorbeeld tijdens het reizen, tijdens het thuisblijven, of tijdens het werken. Dit gebeurde zowel in individueel verband, of net als in het geval van Haa‚¬a„¢assaan Ibn Thaabiet, aa‚¬ËœAamir Ibn al-Akwaaa‚¬a„¢ en Andjashah (moge Allah tevreden met hen zijn), in gemeenschap (koor).

  In een hadieth, overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn), wordt het graven van een greppel (Al-khandaq) beschreven. Anas zei: "Als de boodschapper van Allah zag hoe uitgeput en hongerig wij waren, zei hij (Allahaa‚¬a„¢s vrede en zegen zij met hem) (in versvorm): aa‚¬Å“O Allah, er is geen leven, behalve het leven in het Hiernamaals, vergeef dus de Ansaar en de Moehaadjirienaa‚¬? En zij (de metgezellen) antwoorden vervolgens: "Wij zijn degenen die trouw hebben beloofd aan Mohammad om djihaad te voeren zolang ons leven duurtaa‚¬? (Overgeleverd door Al Boekhaari, 3/1043)

  In bijeenkomsten werden ook anasheed gereciteerd: Ibn Abi Shaybah heeft overgeleverd, met een goede keten, dat Aboe Salaamah Ibn aa‚¬ËœAbd r-rahmaan zei: aa‚¬Å“de metgezellen van de Boodschapper van Allah spraken niet op sluwe tonen of op een zachte manier. Zij reciteerden verzen in hun bijeenkomsten en hekelden de zaken van hun Djaahielieyyah, maar als het ging om een religieuze zaak, dan werden ze heel serieus en voorzichtigaa‚¬? (8/711).

  Dit bewijs duidt aan dat anasheed toegestaan zijn, of ze nou individueel of in koor gereciteerd worden. Het woord nasheed, betekent in het Arabisch: het verheffen van de stem voor het reciteren van een vers, en de stem mooi en aangenaam laten klinken. Er zijn echter een aantal zaken waarop gelet moet worden:


  Er mogen geen verboden instrumenten gebruikt worden in anasheed.
  Men dient niet te veel anasheed te reciteren of de anasheed het brandpunt in de moslims gedachten laten zijn, of het verwaarlozen van verplichte zaken hierdoor.
  De anasheed behoren niet gereciteerd te worden door vrouwen, of verboden en onzedelijke uitspraken te bevatten.
  De anasheed moeten niet lijken op de tonen van de mensen van onzedelijkheid en prostitutie.
  De anasheed moeten vrij zijn van (vocale) tonen die lijken op geluiden van muziekinstrumenten.
  De anasheed behoren geen tonen te bevatten, die de luisteraar aa‚¬Ëœhighaa‚¬a„¢ laten voelen, zoals gebeurd bij mensen die naar muziek luisteren. Dit is namelijk het geval bij de meeste anasheed van tegenwoordig: de luisteraars letten niet meer op de betekenis van de woorden, maar zijn helemaal in de ban van de tonen.
  En Allah weet het beste.
  Assalamualikum en welkom bij Sirat El Mustakiem dit is een islam group. Zoek en deel hier je kennis met je broeders en zusters en ontwikkel jezelf meer in je geloof wassalamu 3alaikum wa rahmatu Allahi wa Barakatuh.

  http://groups.msn.com/SiratElMustakiem

 4. #4
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2006
  Berichten
  240
  Reputatie Macht
  15
  Vele verzen uit de Koran en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) duiden op de verwerpelijkheid van muziekinstrumenten en waarschuwen daartegen. De Koran leert ons dat het gebruik (bespelen of beluisteren) van deze instrumenten een middel is dat tot dwaling en het bespotten van de Tekenen van Allah leidt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

  aa‚¬Å“En onder de mensen zijn er die Lahwoel-hadieth (ijdele praat) verkopen om (anderen) te doen dwalen van het pad van Allah zonder kennis en er (de Tekenen van Allah) spot mee te drijven. Zij zijn het voor wie een vernederende voltering zal zijn.aa‚¬? (Soerat Loeqmaan: 6)

  De meeste geleerden hebben de term aa‚¬Å“lahwoel-hadiethaa‚¬? (ijdele praat) uit dit vers uitgelegd als zijnde gezang, muziekinstrumenten en elk ander geluid (gesproken of op andere wijze) dat van de waarheid afleidt.

  Mudjaahid zei over de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

  (Allah zei tegen shaitan) En rui van hen op wie je maar kunt met je stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel met hen in bezittingen en kinderen en doe hen beloften.aa‚¬a„¢ En de shaitan doet hen niets dan bedriegelijke beloften. aa‚¬? (Soerat al-Israaaa‚¬a„¢: 64)
  aa‚¬Å“Hier wordt gezang en (het geluid van) de fluit bedoeld.aa‚¬?

  Al-Hasan al-Basri zei:aa‚¬Å“Zijn stem (die van de shaitan) is de tamboerijn.aa‚¬?

  Ibn al-Qayyim heeft hierover gezegd: aa‚¬Å“Een ieder die praat over iets anders dan het gehoorzamen van Allah of een fluit, een panfluit of trommel bespeelt, al deze zaken zijn de stem van shaitanaa‚¬?

  Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: aa‚¬Å“De Profeet nam cAbd ar-Rahmaan bnoe cAuwf bij de hand en vertrok met hem naar zijn zoon Ibrahiem. Hij (de Profeet) trof hem aan terwijl hij zijn laatste levensadem uitblies. De Profeet nam hem (zijn zoon Ibrahiem) op zijn schoot en huilde. cAbd ar-Rahmaan zei: aa‚¬Å“Huilt u, terwijl u het huilen verbood? Hij zei: aa‚¬Å“Nee, wat ik verbood waren twee achterlijke verdorven geluiden; een geluid ten tijde van een rampspoed (waarbij sprake is van) het openkrabben van het gezicht, het openscheuren van de kleding en het geluid (ter vermaak) van de shaitan.aa‚¬? (Sahih Soenan Tirmidhi)

  Imaam an-Nawawi zei: aa‚¬Å“Wat hier (met het geluid van de shaitan) bedoeld wordt, is gezang en muziekinstrumenten.aa‚¬?

  De Profeet (vrede zij met hem) zei: aa‚¬Å“In mijn Oemmah (gemeenschap) zullen er mensen zijn die zedenloosheid (hier wordt het openlijk plegen van overspel mee bedoeld) en zijde (voor de mannen) en wijn en Macaazif (letterlijk: muziekinstrumenten) zullen toestaan.aa‚¬? (Boechari)

  Wij kunnen dus uit deze overlevering opmaken dat alle soorten muziekinstrumenten haraam zijn, dit aan de hand van de volgende zaken:

  1. Het moge duidelijk zijn dat de mensen in de voorgenoemde overlevering de genoemde zaken (waaronder muziekinstrumenten) toestaan, terwijl deze verboden zijn in de Shariecah.

  2. De Profeet (vrede zij met hem) plaatste muziekinstrumenten naast zaken die bekend staan om het feit dat ze verboden zijn, namelijk overspel en alcohol. Muziek is dan ook haraam en vooral het soort muziek dat we vandaag de dag kennen, waarin alles draait om obscene en verdorven teksten, die ondersteund worden door allerlei muziekinstrumenten zoals gitaren, drums, fluiten, blaasinstrumenten, violen, orgels, pianoaa‚¬a„¢s enzovoort.

  Sheich Ibn Baaz zegt: aa‚¬Å“Macaazif verwijst naar zang en muziekinstrumenten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat er aan het einde der tijden mensen zullen zijn (binnen de moslimgemeenschap) die deze zaken zullen toestaan evenals dat ze alcohol, overspel en zijde zullen toestaan. Dit is ook nog eens een bewijs van zijn profeetschap, aangezien wij al deze zaken zien gebeuren. Deze overlevering leert ons dat gezang in combinatie met muziekinstrumen haraam is, net als alcohol en overspel.

  Er zijn vele overleveringen en koranverzen die ons waarschuwen tegen zang en muziekinstrumenten. Eenieder die beweert dat Allah deze zaken toestaat, liegt en maakt zich schuldig aan een groot onrecht. Wij vragen Allah ons te behoeden tegen het volgen van onze eigen verlangens en de shaitan.

  Wat overigens wel toegestaan is, is het slaan op de Doeff tijdens bepaalde feestelijkheden. Dit is toegestaan voor de vrouwen om bijvoorbeeld bekendheid te geven aan het huwelijk. Er is niets op tegen dat vrouwen onderling zingen onder begeleiding van de doeff, zolang de teksten geen kwaad aanmoedigen, of mensen afleiden van hun plichten (tegenover Allah). Ook geldt als voorwaarde dat dit gebeurt op een plaats waar zich alleen vrouwen bevinden. Verder dienen zij bij zulke gelegenheden rekening te houden met de buren en de omgeving. Het is voor vrouwen niet toegestaan om andere instrumenten dan de doeff te bespelen, of dit nou tijdens bruiloften is of bij een andere gelegenheid.  Gedeeltelijk gebaseerd op een fatwa van Sheich bin Baaz
  Assalamualikum en welkom bij Sirat El Mustakiem dit is een islam group. Zoek en deel hier je kennis met je broeders en zusters en ontwikkel jezelf meer in je geloof wassalamu 3alaikum wa rahmatu Allahi wa Barakatuh.

  http://groups.msn.com/SiratElMustakiem

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Is Musk Haram?
  Door Saadia in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 15-09-11, 20:36
 2. Anasheed downloaden en Anasheed verzoeken
  Door Jamal in forum Anasheed
  Reacties: 36
  Laatste Bericht: 02-02-10, 17:34
 3. The Haram Police - Ummah Films - Season 2
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-08-07, 16:14
 4. Muziek, Halal of Haram - Shaikh Yusuf Estes
  Door Sayfoudien in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-06-07, 17:24
 5. Anasheed :D
  Door muslim_1 in forum Anasheed
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 11-11-06, 21:57

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •