[CENTER:0a385fa519]

:assal:

De `Aqiedah van Tauwhied

En een verduidelijking van wat ertegenover staat en het schaadt of tenietdoet van grote en kleine Shirk, Taaa‚¬a„¢tiel en Bidaa‚¬a„¢ah

Door de weledele Shaych,
Dr. Saalih bin Fauwzaan bin `Abdoellah al-Fauwzaan
Een lid van het comité van de grote geleerden

Vertaald door `Abdelhafiedh Mekran
Nagekeken door Aboe `Oebaydillaah


[/CENTER:0a385fa519]