Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: Onze Tong

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Onze Tong

  Onze Tong

  Grove woorden.

  Volgens Ibn Mas'ud (Radia Allahu 3anhu)heeft de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "De gelovige is nooit iemand die de mensen aanvalt, die ze beledigd, die grof is of grove woorden gebruikt" (Athentieke hadeeth, overgevelerd door Al-Bukhari in "al adabal mufrad" -312, 332, At-Thirmidhi -nr. 1977, Ahmad in "al munsad" -1/405-, Al-Hakim in "al mustadrak" -1/12, Al-Bayhaqi in de sunan -10/193, 243-, Ibn Hibban in zijn saheeh, Ibn Abi-d-Dunya in "kitab as-samt" -nr. 324-. At-Thirmidhi heeft gezegd: Tamelijk goede hadeeth -gharib-, authentieke gekwalificeerd door Al-Hakim, bevestigd door Adh-Dhahabi en Al-Baani in "sahih el adab", zie ook "sahih al jami'" -nr. 5381-)

  Volgens Usama Ibn Zayd (Radia Allahu 3anhu)heeft de boodschapper van Allah gezegd (Salla Allahu 3alayhi wa Salam): "Allah houdt niet van degene die grove woorden gebruikt en van degene die grof is" (Hadeeth hassan, overgeleverd door Ahmad in "al musnad" -5/202-. Al-Hakim in "al mustadrak" -1/75-, hassan verklaard door Al-Baani in "sahih al jami'" -1850-)


  De armoelijder.

  Volgens Abu Huraiyra (Radia Allahu 3anhu)heeft de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "weten jullie wie de grootste armoelijder is?" Ze zeiden: "Wie van ons geen geld of voorzieningen heeft, die beschouwen we als armoelijder" Hij zei: "De armoelijder van mijn gemeenschap is degene die op de dag van de opstanding als goede het gebed, het vasten en de zakaat kan voorleggen, maar die ene heeft uitgescholden, de ander heeft zwartgemaakt, de bezittingen van de ene heeft opgegeten, het bloed van de ander heeft doen vloeien, de ene heeft geslagen, wat maakt dat het ene slachtoffer van zijn goede daden zal nemen en het andere van zijn goede daden zal nemen. Als hij geen goede daden meer heeft om de schulden tegenover zijn slachtoffers af te betalen, zal er van hun zonden genomen worden om ze op hem te gooien, waarna hij in de hel geworpen wordt" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Muslim -nr. 2581- en At-Thirmidhi -nr. 2418-)

  De leidende tong.

  Volgens Abu Sa'eed Al-Khudri (Radia Allahu 3anhu)heeft de profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Elke keer als de zoon van Adam 's morgens opstaat, waarschuwen al zijn organen zijn tong op een strenge wijze en zeggen ze hem: "Vrees Allah voor ons, Want wij hangen van jou af: als jij op de weg van rehtsgeschapenheid blijft, zullen wij hetzelfde doen en als jij afwijkt, zullen wij samen met jou afwijken" (Hadeeth hassan, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 2407-, hassan gekwalificeerd door Al-Baani in "sahih at-taghrib" -nr. 2871-)

  Je broeder bekritiseren.

  Abu Barza (Radia Allahu 3anhu)overlevert: de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)hield voor ons een preek (op zo'n sterkte toon) dat hij kon gehoord worden door de jonge meisjes die in hun huizen gehouden werden. Hij zei: "O jullie die het geloof enkel met hun tong belijden zonder dat jullie harten beroert, spreek geen kwaad over de moslims en benadruk hun gebreken niet. Als je op zoek gaat naar de onvolmaaktheden van je broeder, zal Allah op zoek gaan naar de jouwe en je met schande overladen, zelfs als je je zo diep mogelijk in je huis verstopt" (Overgeleverd door Abu Dawood met een goede keten).

  Een bedoeïen zei tegen de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam): "Geef mij een goede raad". Hij zei hem: "Vrees Allah, als iemand je naar beneden haalt door een fout te vernoemen die hij bij jou kent, haal hem dan niet naar beneden, door een fout te vernoemen die jij bij hem kent. Zo zal hij er de gevolgen van dragen en zal jij ervoor beloond worden. En beledig helemaal niets". De bedoeïen heeft gezegd: "Ik heb sindsdien niets meer beledigd" (Overgeleverd door Ahmad, At-Tabarani met een goede keten van overleveraars. Zie de herziening van 'al Iraqi' van de 'ihya' -nr. 1563-).


  Een garantie op een huis in het paradijs.

  Volgens Abu Umama (Radia Allahu 3anhu)heeft de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Ik garandeer een huis in de buitenwijken van het paradijs voor diegene die zich heeft onthouden van elke discussie, zelfs al had hij gelijk. Ik garandeer een huis in het centrum van het paradijs voor degene die zich heeft onthouden van leugens, zelfs niet gewoon om te lachen. Ik garandeer een huis in de hoogste gedeelte van het paradijs voor degene met een edelmoedig karakter" (Overgeleverd door Abu Dawood, authentiek gekwalificeerd door An-Nawawi. Hassan gekwalificeerd door Al-Baani in "as-sahiha" -nr. 273- en "sahih al jami' -nr. 5136-).

  Wat een enkel woord kan doen.

  Volgens Abu Hurayrah (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Zeker, de mens zegt een woord dat de volmaakte tevredenheid van Allah waard is, zonder er goed over na te denken en Allah zal hem door dit woord enkele graden hoger brengen. Zeker, de mens zegt een woord dat de woede van Allah de Verhevene veroorzaakt, zonder er goed over na te denken, en hij zal met dit woord in de Hel geworpen worden" (Unaniem overeengekomen, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 6478-. Muslim -nr. 2988-, Malik in "al muwatta").


  Het vloeken.

  Volgens Ibn Umar (Radia Allahu 3anhu)heeft de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "De gelovige is nooit iemand die geneigd is om een vloek uit te spreken" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 2019-, Al-Bukhari in "al adab al mufrad" -nr. 309-, Al-Hakim in "al mustadrak" -1/12- die haar authentiek gekwalificeerd heeft, bevestigd door Adh-dhahabi, authentiek gekwalificeerd door Al-Baani in zijn herziening van de overlveringen van het werk "as-sunna" van Ibn abi 'Asim -nr. 1014-).

  Volgens Samura Ibn Jundub (Radia Allahu 3anhu)heeft de profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Vervloek elkaar niet door over elkaar de vloek van Allah of zijn woede of de Hel uit te spreken" (Hadeeth hassan, overgeleverd door Al-Bukhari in "al adab al mufrad" -nr. 320-, Abu Dawood -nr. 4906-, At-Thirmidhi -nr. 1976-, Al-Hakim in "al mustadrak" -nr. 1/48- die haar authentiek gekwalificeerd heeft, bevestigd door Adh-Dahabi en Al-Baani in "as-sahiha" -nr. 893-).

  Imraan Ibn Husayn (Radia Allahu 3anhu)overlevert: Terwijl de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)vertrok voor een van zijn reizen, kreeg een vrouw van de Ansaar die een kamelin beklom genoeg van haar gedrag en begon ze het dier te vervloeken. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Neem hetgeen deze kamelin op haar rug draagt en laat haar achter want ze is nu vervloekt" Imraan zei: "Het leek me dat ik de kamlin nog zag ronddwalen tussen de mensen zonder dat iemand haar durfde vast te nemen" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Muslim -nr. 2595-).

  Anas (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: Toen een man naast de Boodschapper van Allah(Salla Allahu 3alayhi wa Salam) op weg ging, had hij zijn kameel vervloekt. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei toen: "O dienaar van Allah, vergezel ons niet op een vervloekte kameel" (Al 'Iraqi heeft gezegd: Hadeeth overgeleverd door Ibn abi-d-Dunya met een goede keten van overleveraars. Zie annotaties van de Ihyaa -nr. 1264-).

  Volgens Adu-d-Darda (Radia Allahu 3anhu)heeft de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Degenen die geneigd zijn om een vloek uit te spreken zullen op de Dag van de Opstanding geen bemiddelaars, noch getuigen zijn" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Muslim -nr. 2598-).

  Volgens Thabit Ibn Ad-Dahhak (Radia Allahu 3anhu) heeft de profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Een gelovige vervloeken is net als hem doden" (Unaniem overeengekomen, Al-Bukhari -nr. 6047-, Muslim -nr. 110-).

  Op een dag werd een man gebracht bij de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam), om hem de straf die geldt voor het gebruik van wijn toe te passen, terwijl hij voordien al verschillende keren zweepslagen gekregen had voor hetzelfde misdrijf. Een van de metgezellen zei: "Moge Allah hem vervloeken! Hoeveel keer brengen we hem nu al hierheen voor hetzelfde misdrijf? De profeet (vrede zij met hem) zei: "Help satan niet tegen hem" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. Abu Dawud -nr. 4477-).

  In een andere versie: "Wees geen helpers van satan tegen jullie broeder" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 6781-).

  In een andere versie: "Vervloek hem niet, want bij Allah ik ken hem slechts als iemand die houdt van Allah en Zijn Boodschapper" (Authentieke hadeeth, Al-Bukhari -nr. 1393-, An-Nasa'i -nr. 4152-, Abu Dawud -nr. 4899-)

  kwaadsprekerij.

  Abu Musa Al-Ash'ari (Radia Allahu 3anhu)overlevert dat hij de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)heeft horen zeggen: "wie is de beste van onder de Moslims?" Hij heeft geantwoord: "De echte Moslim is diegene van wiens tong of hand de Moslims niets te vrezen hebben" (Unananiem overeengekomen, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 11-, Muslim -nr. 42-).

  Volgens 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "De echte Moslim is degene van wiens tong of hand de gelovige niets te vrezen hebben. De echte emigrant is degene die heeft achtergelaten wat Allah verboden heeft" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 10-).

  Volgens Abu Hurayrah (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Het is uitdrukkelijk verboden voor een Moslim om schade toe te brengen aan iets dat een andere Moslim aanbelangt: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Muslim -nr. 2564-).

  Volgens Abu bakra (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Jullie bloed, jullie bezittingen en jullie eer zijn voor jullie zoals deze dag (de Offerdag) heilig is, in deze stad (Mekka) en deze maand (Dhu-l-Hijja). Heb ik de boodschap goed doorgegeven?" (Unaniem overeengekomen, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 1741-, Muslim -nr. 1218-).

  Imam Malik (Radia Allahu 3anhu)overlevert dat Jezus, zoon van Maria (vrede zij met hem) gezegd heeft: "Praat niet veel, behalve als het gaat om het gedenken van Allah, want jullie harten kunnen hard worden en een hard hart is ver verwijdert van Allah, maar jullie weten niet! Kijk niet naar de zonden van de mensen alsof jullie meesters zijn, maar kijk naar jullie eigen zonden alsof jullie eenvoudige dienaren zijn. De mens is ofwel iemand die beproefd word ofwel iemand die gezond is. Wees dus barmhartig tegenover diegene die beproeft worden en bedank Allah dat hij jullie een goede gezondheid gegeven heeft" ("Al muwatta -nr. 2/986).

  Er werd overgeleverd dat een man tegen Al-Hasan Al-Basri (Radia Allahu 3anhu)gezegd heeft: "Dinges heeft kwaadgesproken over jou" Toen stuurde Al-Hasan hem een bord vol dadels met daarbij de volgende boodschap: "Ik heb gehoord dat je mij van je goede daden cadeau hebt gedaan. Zelf had ik je ook willen belonen, maar verontschuldig mij dat ik dit niet kan doen zoals het hoort!".

  Op een dag vroeg de boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)aan zijn metgezellen. "Weten jullie wat kwaadsprekerij is?" Allah en zijn boodschapper zijn beter geïnformeerd dan wij, antwoordden ze. "Kwaadsprekerij, (zei de profeet -(Salla Allahu 3alayhi wa Salam)-) is iets zeggen over je broeder wat hij verafschuwt te horen". Maar als hetgeen we over hem zeggen waar is? Vroegen de metgezellen. "Als hetgeen jullie zeggen waar is, (zei de profeet -vrede zij met hem-) is het kwaadsprekerij, maar als het niet waar is, dan is het een afgrijselijke leugen (albuhtaan)!" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Muslim -nr. 2589-, Abu Dawud -nr. 4874-, At-Thirmidhi -nr. 1934-)

  Grappen maken.

  Volgens Abu Hurayrah (Radia Allahu 3anhu)hebben de metgezellen gezegd: 'Boodschapper van Allah, je hebt altijd de gewoonte grapjes te maken met ons". De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)heeft gezegd: "Zeker, maar zelfs als ik grapjes maak met jullie, zeg ik nog steeds enkel de waarheid" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 1990-, Al-Bukhari in "al adab al-mufrad"-nr. 265-, Ahmad in "al musnad" -nr. 2/2360-. Zie as-sahiha -nr. 1726-)

  Abu-l-Hasan Al-Mawrudi (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Weet dat grapjes maken een belemmering is voor de rechten en kan eindigen in breuk. Het onteert de grappenmaker en het doet de persoon waarmee gelachen wordt pijn. De grappenmaker is onteerd omdat hij zijn achtenwaardigheid en zijn charme verliest en de gemene en gekke mensen aantrekt".

  Umar (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Van degene die geregeld lacht, vermindert de achtenswaardigheid. Op degene die vaak grapjes maakt zal vlug neergekeken worden. iemand die iets op een buitensporige manier doet zal daaraan herkend worden. Wie veel praat zal veel dwaasheden zeggen. Wie veel dwaasheden verteld zal van zijn schaamtegevoel verliezen. Wie van zijn schaamtegevoel verliest zal een tekort aan vroomheid hebben. En wie een tekort aan vroomheid heeft, zal zijn hart sterven".

  Sa'eed Ibn Al-'As (Radia Allahu 3anhu)heeft tegen zijn zoon gezegd: "Mijn zoon, maak geen grapjes met een edele man, want hij zal je verafschuwen. maak geen grapjes met een gemene man, want hij zal zich dingen permitteren tegenover jou".

  Er word gezegd: Alles heeft een kiem en de kiem van vijandigheid is grappenmakerij.

  Abu-l-Hasan Al-Mawrudi heeft gezegd: "Als lachen een gewoonte wordt, leidt het de geest af van belangrijke zaken en het veroorzaakt onoplettendheden bij het proberen herinneren van de situatie. Niemand van degene die overdrijven in het lachen geniet van achtenswaardigheden of eerbaarheid" (Adab ad-dunya wa-d-din -nr. 285-)  Abu-l-Layth As-Samarqandi heeft gezegd: "Maak niet vaak grapjes, want daarin schuilt verlies van je eerbaarheid. Ze maken je afkeurenswaardig bij de deugdzame mensen, ze laten de gemene mensen achter je lopen en je zal tot de lichtzinnige gerekend worden. Maak geen grapjes met iemand waarmee je nog niet vertrouwd bent en van wie je de deugden niet kent. Het kan daarentegen geen kwaad om grapjes te maken met je vertrouwde vrienden, zonder zonden of buitensporigheden te begaan, want het beste is altijd de gulden middenweg. Zo zal men je geen zwaar of lichtzinnig karakter toeschrijven" (Bustan al-'arifin -nr. 419).

  Sa'id Ibn Al-'As heeft tegen zijn zoon gezegd: "Wees gematigd in je grappenmakerij, want buitensporigheid doet je charme verdwijnen en geeft gemene mensen de moed om jou aan te vallen. Als je dit verwaarloost, jaag je daarmee je vertrouwelingen op de vlucht en maak je jezelf antipathiek in de ogen van je metgezellen".


  Minachting en nijd.

  De profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)heeft gezegd: "Om slecht te zijn, volstaat het dat de mens zijn moslimbroeder minacht" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Muslim -nr. 2563-, Abu Dawud -nr. 4882-, At-Thirmidhi -nr. 1927-).

  'AbdAllah Ibn 'Amr Ibn al-'As (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)werd ondervraagd over de beste van de mensen. Hij heeft geantwoord: "Elke mens die een gezond hart (makhmum) heeft en die waarachtig is in wat hij zegt". De metgezellen vroegen hem: "We begrijpen wat het betekend om waarachtig te zijn in wat je zegt, maar wat is 'een gezond hart (makhmum) hebben'?" Hij (vrede zij met hem) heeft geantwoord: "Elk vroom, zuiver hart, waarin geen zonde, geen gevoel van opstandigheid, geen vijandigheid of nijd is" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Ibn Maja -2/1409- -nr. 4216-)

  Het liegen.

  Volgens Ibn Mas'ud (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Wees waarachtig! Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het paradijs. De mens blijft de waarheid vertellen en zichzelf verplichten waarachtig te zijn tot hij bij Allah ingeschreven word bij de waarachtigen. Wees op jullie hoede voor leugens! De leugen leidt tot misdadigheid en misdadigheid leidt naar de hel. De mens blijft maar liegen en op zoek gaan naar leugens tot hij bij Allah ingeschreven word bij de leugenaars" (Unaniem overeengekomen, Al-Bukhari -nr. 6094-, Muslim -nr. 2607-).

  Al hasan Ibn 'Ali (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: Ik heb van de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)de volgende woorden onthouden: "Neem afstand van hetgeen twijfelachtig is voor hetgeen niet twijfelachtig is, want waarachtigheid brengt sereniteit met zich mee en leugens zijn een bron van ongerustheid" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 2518-, An-Nasa'i -8/327, 328-, Ahmad in "al musnad" -1/101).

  De Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)zei: "Wee degene die een betoog houdt om de mensen te doen lachen en die liegt in zijn betoog! Wee hem! Wee hem!" (Hadeeth hasan, Abu Dawud -nr. 4490-, At-Thirmidhi -nr. 2315-, Ahmad in "al musnad" -5/3, 5, 7-, Al-Hakim in "al mustadrak" -1/46- die haar authentiek verklaard heeft, bevestigd door Adh-Dhahabi en Al-Baani in "sahih al jami'" -nr. 7136-).

  Schijnheiligheid, verraad en onthullen van geheimen.

  Volgens Abu Hurayrah (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Drie kenmerken wijzen erop dat iemand schijnheilig is: hij liegt als hij spreekt, hij houdt zich niet aan zijn beloftes, en hij schaadt het vertrouwen dat hem gegeven wordt" (Unaniem overeengekomen, Al-Bukhari -nr. 33-, Muslim -nr. 59-).

  Volgens 'Ammar Ibn Yasir (Radia Allahu 3anhu)heeft de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Degene die tijdens dit aardse leven twee gezichten had, zal op de Dag van de Opstanding twee tongen van vuur hebben" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door Al-Bukhari in "al adab al mufrad" -nr. 1310-, Abu Dawud -nr. 4873-, authentiek gekwalificeerd door Al-Baani in "as-sahiha" -4873-, zie "sahieh al jami'" -nr. 6496-).

  Volgens Abu Hurayra (Radia Allahu 3anhu)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "De ergste mensen zijn die met twee gezichten. Je ziet hoe ze bij de ene een bepaald gezicht hebben en bij de andere een ander gezicht" (Unaniem overeengekomen, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 3494-, Muslim -nr. 2526-).

  Hudayfa (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: De Boodschapper van Allah ((Salla Allahu 3alayhi wa Salam) heeft gezegd: "Geen enkele verklikker zal het paradijs binnentreden" (Unaniem overeengekomen, Al-Bukhari -nr. 6056-, Muslim -nr. 105-, Abu Dawud -4871-, At-Thirmidhi -2026-)

  'Ali Ibn Talib (Radia Allahu 3anhu) heeft gezegd: "Je geheim is je gevangene, en als je erover praat, ben jij het die zijn gevangene wordt".

  Een van de wijzen heeft tegen zijn zoon gezegd: "Mijn kind! Wees vrijgevig in het uitgeven van geld voor de rechtvaardige zaken en wees de bewaarder van geheimen van iedereen. De meest lovenswaardige vrijgevigheid is het uitgeven op het gebied van vroomheid en de (lovenswaardige) gierigheid bestaat erin geheimen te bewaren".


  Zaken die ons niet aangaan.

  De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)heeft gezegd: "Uit de volmaakte onderwerping van de mens komt voort dat hij zich onthoudt van alles wat hem niet aanbelangt" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 2317-, Abin Maja -nr. 3976-, Malik in "al muwatta" -1/347-, Ahmad in "al musnad" -1/201-, Ahmad Shakir heeft haar keten authentiek verklaard, net als Al-Baani in de sahih van Ibn Maja).

  De Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)heeft gezegd: "Degene die zwijgt zal zeker gered worden" (Authentieke hadeeth, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 2501-, ahmad in "al musnad" -2/159, 177-, Ad-Darimi -2/299-. Zie "as-silsila as-sahiha" -nr. 536-).

  Aan Luqman de wijze werd gevraagd: "Wat is jouw wijsheid?" Hij heeft geantwoord: "Ik vraag niets meer dan het noodzakelijke en ik steek geen energie in zaken die me niet aanbelangen".

  Umar (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Bemoei je niet met zaken die je niet aangaan; neem afstand van je vijand; wees op je hoede voor je vriend onder de mensen, behalve voor degene die te vertrouwen is, en enkel degene die Allah de Verhevene vreest, is te vertrouwen; houd een misdadiger geen gezelschap, want je riskeert zijn misdadigheid te leren; onthul je geheim niet; vraag raad aan mensen die Allah de Verhevene vrezen".

  Muwarraq Al-'Ajli heeft gezegd: "Er is een doel dat ik sinds twintig jaar probeer te bereiken zonder dat ik er tot nog toe in geslaagd ben, en toch zal ik nooit de moed verliezen om te proberen het te bereiken." "Welk doel" Vroegen ze hem. Hij antwoordde: "Erin slagen niet te spreken over zaken die mij niet aanbelangen".

  Teveel spreken.

  Ibn Mas'ud (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Wees op jullie hoede voor het overbodige in jullie taalgebruik. Voor de mens volstaat het aantal woorden dat hem laat bereiken wat hij nodig heeft".

  Ibrahim At-Taymi heeft gezegd: "Voor hij begint te spreken, denkt de gelovige na. Als zijn woorden voordelig zijn voor hem, spreekt hij, zoniet, onthoudt hij zich ervan. Terwijl de misdadiger woorden uitspreekt zonder na te denken".

  Discussies.

  Ibn Mas'ud (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Laat de discussie links liggen, want je kan haar wijsheid niet begrijpen en je kan niet veilig zijn voor haar verleiding".

  Volgens Abu Umama (Radia Allahu 3anhu)heeft de Profeet (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "Geen enkel volk is afgedwaald nadat ze leiding gekregen hadden, enkel nadat ze zich hadden overgegeven aan discussies" (Hadeeth hasan, overgeleverd door At-Thirmidhi -nr. 3253-, Ibn Maja -nr. 48-, Ahmad in "al musnad" -5/252-, Al-Hakim in "al mustadrak" die haar authentiek gekwalificeerd heeft, bevestigd door Adh-Dhahabi, hasan gekwalificeerd door Al-Baani in de sahih van Ibn Maja).

  Umar (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Verzamel geen kennis voor die drie zaken en verlaat de kennis niet omwille van drie zaken. Verzamel geen kennis om het te gebruiken om te discussiëren, noch om erover op te scheppen, noch om ermee te koop te lopen. Verlaat daarentegen de kennis niet omdat je schaamte om ernaar op zoek te gaan je ervan weerhoudt, of omdat je geen enkel verlangen hebt om iets te leren, of omdat je er voldoening in vindt onwetend te zijn".

  Volgens A'isha (Radia Allahu 3anha)heeft de Boodschapper van Allah (Salla Allahu 3alayhi wa Salam)gezegd: "De meest verafschuwde mens bij Allah is de ruziemaker, de betwister" (Unaniem overeengekomen, overgeleverd door Al-Bukhari -nr. 2457-, Muslim -nr. 2668-).
  Al Ghazali (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Ruzie is het begin van alle kwaad, en hetzelfde voor twistgesprekken en discussies. Het is dus beter deze deur slechts in noodgevallen te openen, en in noodgevallen is het ook beter om de tong en het hart te beschermen tegen de gevolgen van ruzie, en dat is bijna onmogelijk" (Al ihya -nr. 1558-)

  Volgens Abu Yasar (Radia Allahu 3anhu)die gezegd heeft: "Wees op je hoede voor discussies: het is het uur van de onwetendheid voor de wijze en het is het ideale moment voor satan om zijn mistap af te wachten".

  Imam Malik (Radia Allahu 3anhu)heeft gezegd: "Discussie maakt het hart hard en veroorzaakt conflicten".

  Bilal Ibn Sa'd (Radia Allahu 3anhu) heeft gezegd: "Als je ziet hoe de mens neigingen heeft om ruzie te maken en te discussiëren, betoverd door zijn eigen mening, weet dan dat hij reeds verlies geleden heeft".
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-15 om 17:42.

 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Assalaam oe'leikoem

  Ik wil je bedanken voor deze leerzame post. Barak Allahoe fiek aghy voor het plaatsen. De tong is een ledemaat waar we voor moeten 'uitkijken' en vóóral op sommige momenten (denk aan conflicten, discussies enz). Zo heb ik een erge spijt van mijn woorden in de topic van Anasheed&instrumenten, ghair insha Allah.
  Moge Allah ons vergeven voor onze verspillde,nutteloze woorden, en onze harten doen zuiveren, Amien ya Rabb.

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20


  Wa fieki Baraka Allah,en Amien op uw smeekbede,moge Allah al onze misstappen en tekortkomingen en fouten en zonden in woorden en daden vergeven.

 4. #4
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2006
  Berichten
  421
  Reputatie Macht
  14
  Allahoema amien Ya Rab Al 3alamien.

  Wa djazak Allahoe gairan broeder voor het plaatsten van deze belangrijke info.

  W Allahoema gair.

  Walsalam alaikom wara'mat Allah wabarkatoeh
  ألابذكرالله تطمئن القلوب

 5. #5
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  - - - - - -

  سلامة الإنسان في حلاوة اللسان

  The safety of a human is in the sweetness of his tongue.


  - - - - - -


  Dit kwam ik in de middag tegen. Een mooi quote die ik er bij wilde plaatsen.
  Amien op de doe'a, amien ya Rabb.

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 6. #6
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2009
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0
  up...

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. De Tong ...
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 10-01-08, 15:25
 2. Onze moslimkleintjes!
  Door Oem_Nisa in forum Gedichten
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 13-11-07, 21:24
 3. De Bescherming van de Tong
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Hadith
  Reacties: 14
  Laatste Bericht: 12-10-06, 15:58
 4. De Tong Bewaken en Enkel het Goede Spreken
  Door Soerah Mariam in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 02-03-06, 18:48
 5. De Tong Bewaken en Enkel het Goede Spreken
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 14:01

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •