Moeslims en de Koran

بسم الله الرحمن الرحيم

HOE GAAN VELE MOESLIMS OM MET DE KORAN

Moeslims zijn de enige fortuinlijke mensen in de wereld vandaag die het Woord van Allah compleet bewaard bij zich hebben, vrij van iedere tussenvoeging en precies in dezelfde bewoordingen als waarin het aan de profeet Mohammed

geopenbaard werd. En dezelfde moeslims zijn die onfortuinlijke mensen in de wereld die het Woord van Allah bij zich hebben en toch beroofd zijn van de zegeningen en de ontelbare gunsten ervan. De Koran werd op hen nedergezonden zodat ze hem zouden lezen, begrijpen en ernaar handelen, en met behulp ervan een oemmah (gemeenschap) zouden vestigen op de aarde, die zou functioneren volgens Allahs wet. De Koran kwam hen waardigheid en macht verzekeren.

ONEERBIEDIGHEID EN MISBRUIK

Tegenwoordig is het enige nut van de Koran voor veel moeslims beperkt tot het in huis bewaren ervan om bijvoorbeeld djinns en geesten mee uit te drijven, om zijn ayaat op papier te schrijven en dat om de nek te hangen, of de inhoud ervan zonder begrijpen te lezen om enige zegeningen te krijgen. Nu halen ze er vaak geen leiding uit voor hun doen en laten in dit leven. Ze raadplegen het vaak niet om te weten wat hun overtuigingen zouden moeten zijn, wat zij moeten doen, hoe zij transacties moeten afhandelen, welke regels zij moeten volgen in het sluiten van vriendschap, wat hun rechten op de medemensen zijn en op hen zelf, wat waar is voor hen en wat leugens zijn, wie zij moeten gehoorzamen en wie niet, met wie zij relaties moeten onderhouden en met wie niet, wie hun vriend is en wie hun vijand, waarin eer, welzijn en profijt voor hen is en waarin voor hen schande, mislukking en verlies ligt.
Vele moeslims hebben het opgegeven om zich te vergewissen van al deze waarheden uit de Koraan. Daarom gebeurde met hen ook, wat onomstotelijk gebeurt als men Allah negeert en andermans voorschriften volgt.

ONBEGRIJPELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN

De afschuwelijke grappen die sommige moeslims maken over het Boek van Allah zijn zo belachelijk, dat als zijzelf iemand anders zulke bokkensprongen zagen maken in enige andere zaak, zij hem zouden uitlachen en hem zelfs voor gek zouden uitmaken. Als iemand een recept kreeg van een dokter en het om zijn nek hing na het in een doekje gewikkeld te hebben, of het in water waste en het water dan opdronk;wat zouden wij dan zeggen? Zouden wij er niet om lachen en hem dwaas noemen? Maar dezelfde behandelingen worden voor onze ogen toegepast op het onvergelijkbare recept dat de woorden zijn van Allah voor de genadevolle genezing van al onze kwalen en niemand lacht erom! Niemand probeert te begrijpen dat een recept geen artikel is dat men om zijn nek hangt of dat in water geweekt wordt en opgedronken, maar dat het doel ervan is om de medicijnen te gebruiken zoals er op voorgeschreven is. Als iemand die ziek is een boek over medicijnen pakt, met de gedachte dat hij, door het te lezen, zijn kwaal kwijt raakt, wat zouden wij zeggen over zo iemand? Zouden wij niet zeggen dat hij niet goed bij zijn hoofd is? Maar vele doen hetzelfde met het Boek dat de Opperste Genezer gezonden heeft ter genezing van onze kwalen. Men leest het en denkt dat door het te reciteren alle kwalen zullen verdwijnen en dat het niet noodzakelijk is de richtlijnen die het geeft te volgen, noch dat het essentieel is zich van dingen te onthouden die het als schadelijk verklaart. Waarom velt men dan niet hetzelfde oordeel over zichzelf als dat men velt over die man die het louter lezen van een boek over medicijnen als voldoende medicijn beschouwt voor zijn kwaal? Als wij een brief krijgen in een taal die wij niet kennen, gaan wij naar iemand toe die die taal wel kent om de inhoud ervan te weten te komen. We voelen ons rusteloos tot wij de inhoud ervan kennen. Zo behandelen wij zakelijke brieven die ons vaak een armzalige winst kunnen opbrengen. Maar het Boek dat Allah ons gezonden heeft, dat alle voordelen voor ons in dit leven en het leven hierna beschrijft, wordt zonder het te begrijpen, onverschillig aan de kant gezet. Men toont geen enkele interesse om zijn strekking te begrijpen. Als wij over deze feiten nadenken zal ons hart getuigen dat dit Boek van Allah het grootst mogelijke onrecht van deze wereld aangedaan wordt en dat de onderdrukkers juist de mensen zijn die beweren dat zij erin geloven en bereid zijn er hun leven voor te geven maar vervolgens niet volgens de Koran leven.

Wij moeten heel goed begrijpen dat Allahs Woord niet op de mens nedergezonden is om hen in ongeluk, in misère en lijden te storten. Allah heeft gezegd ; مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىaa‚¬Å“Wij hebben u de Qoraan niet nedergezonden om dat gij (erdoor) ongelukkig zoudt worden.aa‚¬? Taha-2