Vraag en AntwoordGeen Adhaan of Iqamah

:arrow: Vraag: Is het toegestaan voor vrouwen om de Adhaan en de Iqaamah voor het gebed te verrichten of niet?

:arrow: Antwoord: Nee. Het is voor de vrouw niet wettig gemaakt om de Adhaan noch de Iqaamah om te roepen, betreffende haar gebed. Dit (de Adhaan & Iqaamah) behoort alleen tot de zaken van de mannen. Wat betreft de vrouwen, dan is er geen enkel voorschrift voor hen om de Adhaan noch de Iqaamah om te roepen. Veeleer, bidt zij zonder de Adhaan noch de Iqaamah. Ook is het aan haar dat zij let op de tijd (van het gebed) en dat zij khushu' (nederigheid) heeft en (dat zij) zich onthoudt van het friemelen tijdens het gebed, hetzelfde geldt voor de man. Dan is het aan de vrouw om vrees/eerbied te hebben en haar zicht te richten op de plek waar zij zal neerknielen. Daarenboven moet het friemelen vermeden worden in het gebed, noch met de handen noch met iets anders dan dat. Aldus is dit de manier van de Soennah voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En bij Allaah ligt het succes.

Al-Jaami'u lifataawa Al-Mar'aatul-Muslimah

[B]De intentie zit in het hart[/B]

:arrow: Vraag: Wat is het oordeel met betrekking tot het uitspreken van de intentie voor de sallaah (het gebed), de wudhoo (rituele wassing voor het gebed), de tawaaf (het rondgaan om de Ka'bah) en de sa'ee (7 maal heen en weer lopen tussen de bergen Safaa en Marwaa tijdens de Hadj of 'Umraa)?

:arrow: Antwoord: De regelgeving daarvan is dat het een innovatie is omdat het niet overgebracht is van de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam en ook niet van zijn Metgezellen, het is dus verplicht om dit te laten. De plaats van de intentie is in het hart, dus is er absoluut geen noodzaak voor het uitspreken van de intentie.

En Allaah is de Uiteenzetter van Succes.

Al-Bid'u wal-Muhdathaat wa maa laa Asla lahu - Pagina 635; Kitaab ad-Da'wah - Volume 1, Pagina 51.

Shaykh'Abdul-'Azeez bin 'Abdillaah bin Baaz


Tawheed in vogelvlucht

:arrow: Vraag: Wat wordt er bedoelt met Tawheed ar-Roeboebiyah, Tawheed al-'Oeloe-iyah en Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat?

:arrow: Antwoord: Tawheed ar-Roeboebiyah is de tawheed van Allaah met betrekking tot Zijn Handelingen, zoals scheppen, voorzien, het geven van leven en veroorzaken van dood enz. Tawheed al-'Oeloe-iyah ('Ibaadah) is de eenmaking van Allaah in aanbidding zoals het gebed, vasten, bedevaart, liefdadigheid, het zweren van eden, slachten enz. Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat is dat je Allaah beschrijft met hetgeen Hij Zichzelf heeft beschreven en met wat Zijn Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam Hem mee heeft beschreven, en dat je Hem noemt waarmee Hij Zichzelf noemt of waarmee Zijn Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam Hem noemt, zonder vergelijking (met de schepping), of verdraaiing (door valse interpretatie), of ontkenning.

Permanente Comité voor Onderzoek en Oordelen
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz
Shaykh `Abdullah bin Ghudayaan
Shaykh `Abdur-Razzaaq al-`Afeefee

Fataawaa al-Lajnah ad-Daa'imah, Vol. 1 pag. 20, Fatwa No. 8772, samengesteld door Shaykh Ahmad ad-Duwaish.


Begraven of verbranden

:arrow: Vraag: Wij zien dat sommige verzen uit de Qor-aan gedrukt zijn in kranten en schrijfsels, alsook "in de naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle", aan het begin van sommige documenten en brieven. Wat doen we met zulke verzen nadat we klaar zijn met het lezen van de krant of brief? Moeten wij het verscheuren, verbranden of wat?

:arrow: Antwoord: Het is een vereiste dat wanneer iemand klaar is met de documenten of pagina's die de Naam van Allaah bevatten, de documenten te waarborgen, door ze te verbranden of door ze te begraven in schoon grond. Zodat de verzen uit de Qor-aan en de Namen van Allaah beschermt worden van degradering. Het is niet toegestaan om ze in prullebakken of op de straten te gooien, of om ze te gebruiken als verschillende soorten vellen, zoals tafellakens. Anders degradeerd men de namen en verzen en stelt ze niet in bewaring.