Resultaten 1 tot 8 van de 8

Onderwerp: De Natuurwetten

 1. #1
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18

  De Natuurwetten

  Geloof in Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala als Rabb van het heelal en Rabb van alle zaken is een kwestie van het hart: een begrip waarin iemand gelooft en wat men opneemt in z'n eigen hart.

  Maar geloof (imaan) in Allah als de Ene en Enige Ilaah en Rabb beperkt zich niet alleen tot de handeling van geloof alleen, het strekt zich uit tot het gebied van gedrag en houding. Het vraagt uitvoeren van ibaadah (aanbidding) aan Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala alleen. Als iemand geen aanbidding doet of deelgenoten in aanbidding naast Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala neemt zal hij niet als gelovige beoordeeld worden, ook al bezit hij waar geloof in Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala als de Rabb van alle scheppingen en alle aangelegenheden. We weten dat in algemene zin aanbidding het zich herinneren van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala betekent, het doen van salaah, het vasten, het reciteren van de Qoraan en het doen van alle andere handelingen om ons dichter tot Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala te brengen. Deze definitie van aanbidding is zonder twijfel correct. Maar het is niet beperkt tot deze dingen alleen. Integendeel, iedere zinvolle handeling, die niet verboden is door de Shariah, en door een gelovige uitgevoerd wordt met de intentie om de beloning van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala te verkrijgen, is aanbidding. Een persoon nuttigt voedsel om lichamelijk gezond te zijn, en tegelijkertijd gehoorzaam aan Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala te zijn. Aldus is zijn handeling van eten voor dit doel aanbidding. Iemand trouwt om zich te vergewissen van een deugdzaam leven voor zichzelf en zijn echtgenote. Zijn huwelijk is daarom een handeling van aanbidding. Op dezelfde manier is zijn geld verdienen en geld uitgeven voor zijn familie een daad van aanbidding. Het zoeken naar kennis en het verwerven van graden en getuigschriften in studies is ook ibaadah/ aanbidding. Ook de dagelijkse werkzaamheden van een huisvrouw en de liefde en zorg voor haar echtgenoot zijn aanbidding. ledere wettige handeling verricht met de intentie de Tevredenheid van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala te verkrijgen is aanbidding. Het is misschien om deze betekenis aan te duiden dat Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala in de Qoraan zegt:

  Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

  En ik (Allah) heb de djinn en de mens geschapen slechts dat zij mij zullen aanbidden. (Soerah adh-Dhariyat: 56)
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 2. #2
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  Aanbidding heeft twee aspecten : geestelijk en lichamelijk. Het geestelijke aspect betreft het geloof dat als motivatie en als een leiding dient. Het lichamelijke aspect betreft de handelingen van onze ledematen. Salaah bijvoorbeeld, behelst spreken en bewegen: staan, zitten, knielen, en het reciteren van Qoraan. Maar al deze lichamelijke handelingen zijn zonder waarde of betekenis als ze niet ondersteund worden door de kracht van waar geloof in de Ãa€°ÃƒÂ©nheid van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala.


  De basis voor de Eenheid van Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala

  Het geloof dat Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala alleen de Schepper van alles is, is de basis voor de Eenheid van Goddelijkheid; de Eenheid van Allah. Het kan verder uitgelegd worden door te verklaren dat Hij Soebhanahoe Wa Ta'ala deze werelden heeft geschapen en alle vormen van de schepselen en dingen heeft gemaakt zodat zij goed daarin gedijen. Hij heeft ons de macht van intelligentie gegeven zodat we kunnen nadenken en al Zijn scheppingen kunnen overpeinzen. Als we naar de hemel, de aarde en de vele verschillende elementen van de natuur kijken, zien we dat sommige van deze krachten elkaar kunnen tegenwerken. Het vuur bijvoorbeeld kan een droge boom verbranden als het daarmee in aanraking komt en water kan het vuur weer doven als het erover wordt gegooid. Als een mug iemand prikt kan deze besmet raken met malaria. En de schors van de kinaboom kan hem genezen van de koortsstuipen (malaria). Ook zien we dat Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala schadelijke stoffen samen heeft gebracht en zo bruikbare, nuttige producten laat ontstaan. Tafelzout is bijvoorbeeld, gemaakt van twee schadelijke stoffen; chloor en sodium. Door het samenvoegen van deze twee stoffen in bepaalde hoeveelheden ontstaat het gewone zout voor ons dagelijkse voedsel.


  Wij zien ook dat:

  1) De wisselwerkingen en samensmelting tussen verschillende dingen worden door een aantal regels en methoden bestuurd. Zij zijn constant en staan geen enkele verandering toe en zij zijn de beginselen en voorschriften door Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala neergeschreven welke wij beschrijven als "natuurwetten".

  2) Deze natuurwetten of de relatie tussen materiële dingen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar, zoals de reactie tussen vuur en hout en vuur en water. Vele wisselwerkingen zijn erg klein, diep en verborgen voor ons zicht. Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft voor iedere ziekte een genezing geschapen. Maar Hij Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft het niet zichtbaar en begrijpelijk gemaakt, noch heeft Hij Soebhanahoe Wa Ta'ala het aan ons gegeven als "klaar voor gebruik" product. Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft deze genezingen integendeel juist in plaatsen en situaties verborgen die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Penicilline bijvoorbeeld wordt gevonden in rottende aarde en lijkt op een dodelijk gif. De beste parfums met de heerlijkste geuren en de mooiste en schitterendste kleurstoffen worden gevonden in het meest smerig-ruikende en lelijkste materiaal; namelijk teer.
  Deze bronnen liggen niet makkelijk binnen ons bereik. Onze Rabb heeft ze vermengd. Het meest effectieve en meest gewilde materiaal kan zich in een zeer moeilijke vorm bevinden, vermengd met vele andere materialen en het kan vreselijk moeilijk zijn het eruit te halen.

  3) Tot nu hebben we maar zeer weinig van de wetten en regels door Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala neergelegd, ontdekt. Wat wij hebben ontdekt is als een druppel in de oceaan. En zelfs met deze ontdekkingen vonden we het wonder der wonderen.
  Wij noemen deze begrensde kennis "Wetenschap" en hebben het onderverdeeld in onder andere biologie, scheikunde, medicijnen, psychologie, enz.
  Elk van deze wetenschappen heeft geleerden die gespecialiseerd zijn op hun vakgebied. Zij zoeken in de diepte van hun vakgebied om meer kennis te vergaren over de Wetten en Regels door Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala gemaakt.

  4) Wij zijn van mening dat zekere dingen van dit heelal nuttig zijn voor ons en andere dingen schadelijk zijn. We zien ook dat er twee soorten nuttige en schadelijke dingen zijn:
  We weten bijvoorbeeld dat het tot zich nemen van gif de dood als gevolg heeft. Deze kennis hebben we verkregen door de toepassing van de natuurwetten, die we hebben opgenomen in onze wetenschappen.
  De tweede soort van nuttige of schadelijke dingen kunnen dit zijn zonder duidelijke en aanwijsbare redenen; het is niet gebaseerd op enige bekende natuurwet. Bijvoorbeeld een lichamelijk sterke persoon met een goede gezondheid kan plotseling sterven aan een hartstilstand. Wij kennen de reden voor zo'n hartstilstand niet. Beide verschijnselen worden door Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala veroorzaakt.

  5) Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft in de mens de innerlijke kwaliteiten van liefde voor het goede en afkeer van het slechte geschapen. Daarom spant de mens zich in om te bereiken wat goed en nuttig voor hem is en hij doet zijn best alles wat schadelijk en slecht is weg te houden. Hij zoekt hierbij hulp van iedere mogelijke bron van kracht en macht. Sommige middelen zijn toegestaan in de islaam en andere niet.

  Welke zijn de middelen die toegestaan zijn en welke zijn verboden? Laten we ons voorstellen dat ons kind ziek is. In zo'n situatie laatje een dokter komen en 'verzoekt' hem je kind te behandelen. Hij zal dit doen en een recept uitschrijven. Dit is een wettige manier om genezing voor je kind te zoeken. Het is toegestaan door Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala
  Je zocht hulp bij een 'wetenschapper' die gestudeerd heeft en kennis heeft over de natuurwetten bepaald door Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala op het gebied van medicijnen. Maar als je in plaats van een dokter een magiër haalt, en we weten allemaal dat vele moeslims deze weg bewandelen, om je kind te behandelen, zoek je hulp op verboden gebied. De magiër of bedrieger zal je kind niet behandelen op de wijze die wettig is in de islaam. Hij zal je kind behandelen door de hulp in te roepen van bepaalde onzichtbare krachten waarmee hij zegt contact te hebben (djinn). Als je het graf van de dokter na zijn dood zou bezoeken en daar hem om hulp zou smeken voor je kind, zou je opnieuw een verboden middel toepassen. De dokter kan je nu niet meer helpen. De enige die wij om hulp mogen smeken is Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala. Hij Soebhanahoe Wa Ta'ala is de Enige die ons kan helpen. En tussenpersonen plaatsen naast Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala is shirk (afgoderij).
  Het is toegestaan de medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven te gebruiken en zo genezing te zoeken. Maar het is verboden om een talisman van deze medicijnen of van Qoraan teksten of iets anders te maken en om de nek van de zieke te hangen en te geloven dat hij zo zal genezen. Het is duidelijk dat het is toegestaan de natuurwetten te gebruiken en wetenschappers die deze wetten hebben bestudeerd om raad te vragen. Het is toegestaan om de normale methoden toe te passen om wat goed en nuttig is te bereiken. Maar we moeten ons echter altijd herinneren dat Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala alleen en niemand anders dan Hij het goede schenkt en dat het niet toegestaan is, en tegen de islaam is, hulp te zoeken bij een onzichtbare kracht, niet ondersteund door pragmatische wetenschap en niet is bevestigd door de Qoraan of de Soennah van de profeet Mohammed Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam.


  bron:www.eltawheed.n
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 3. #3
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Oef..Soubhan'allah kreeg flashback naar Mijn Fysica lessen...

  :djazak:


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 4. #4
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  soebhanallah oeghtie...

  wa ayaaki
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 5. #5
  Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2007
  Locatie
  Belgie
  Berichten
  41
  Reputatie Macht
  0
  salam zuster ,

  masha'allah die verhaal echt prachtig ,
  ik lees opnieuw en opnieuw , om goed begrijpen
  dus ik begrijp het beetje :wink:
  je kan echt goed schrijven , masha'allah
  Moge allah je beloond geven incha'allah amin
  Vertrouw op Allah (swt) en Moge Allah jullie goeie pad volgen incha\'allah amien. !!!!

 6. #6
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  allahoema amien op je du3a mijn lieve oeghtie!
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 7. #7
  Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2007
  Locatie
  Belgie
  Berichten
  41
  Reputatie Macht
  0
  amien zuster ,
  Vertrouw op Allah (swt) en Moge Allah jullie goeie pad volgen incha\'allah amien. !!!!

 8. #8
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Soundous_girl";p="52734
  salam zuster ,

  masha'allah die verhaal echt prachtig ,
  ik lees opnieuw en opnieuw , om goed begrijpen
  dus ik begrijp het beetje :wink:
  je kan echt goed schrijven , masha'allah
  Moge allah je beloond geven incha'allah amin
  Allahoema Amien!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •