Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Het belang van goede karakter.

 1. #1
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16

  Het belang van goede karakter.

  Het belang van goede karakter.
  Door Yasir Qadhi.

  :arrow: Klik hier.

  Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

  DEEL I.

  Het onderwerp "goede akhlaaq" is een zeer belangrijk onderwerp. Aangezien de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." (Bukhari) Allah (Subhana wa Ta'ala) begint bij Surah Al-Qalam, een vroege Mekkaanse Surah, die neergedaald is om de status en eer van de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) te verdedigen door te zeggen: "En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." (68:4) Dit is een voorbeeld van hoge akhlaaq. Een van de dingen waarvoor Allah (Subhana wa Ta'ala) de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salam) prees is dat hij goede akhlaaq had, dat hij een goed gedrag had. Dit toont ons het belang van goede akhlaaq; in verdediging van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), vermeldt Allah als een van de eerste dingen zijn goede akhlaaq.

  Er zijn verscheidene Qur'anische verzen die verwijzen naar het hebben van een goed gedrag. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt: "En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief." (4:36) Dus goede akhlaaq is voor iedereen, inclusief je ouders, je verwanten, de armen, de wezen, de gehele mensheid. Zelfs als je op reis gaat en je hebt een metgezel naast je, moet je goed tegenover hem zijn. Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt in een andere vers: "En zeg tot Mijn dienaren dat zij spreken wat het beste is." (17:53) Zeg datgene wat goed is. Allah (Subhana wa Ta'ala) beschrijft de Ibaad-ar-Rahman, de dienaren van Allah, als degenen die met ootmoed en nederigheid op deze aarde wandelen. Zij zijn niet arrogant. Dit is wat betreft de karaktereigenschappen van de gelovigen. Allah (Subhana wa Ta'ala) haar arrogantie in al z'n vormen. Allah haat hoogmoed en trots in al z'n vormen.

  Er zijn vele zegeningen en voordelen van het hebben van een goede
  akhlaaq. Het bevat sommige van de zegeningen van het hebben van goede akhlaaq en de voordelen ervan volgens de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en de Qur'an. Ik zal acht van deze zegingen vermelden, hoewel er natuurlijk meer zijn.

  Zegening #1:
  Het hebben van een goede akhlaaq is een van de hoofdthema's in de Qur'an en de Sunnah en dit is het eerste aspect dat het belang van goede akhlaaq bewijst. Goede akhlaaq is een deel van het veelomvattende advies dat de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) gaf. In één h'adith zegt hij tegen Muhadh: "Vrees Allah waar je ook bent, en reageer op een ondeugdzame handeling met een deugdzame daad want zo neem je het kwaad weg en wees aardig tegen je medemens." (Tirmidhi) Drie zinnen, maar zo mooi en veelomvattend.

  In een andere h'adith kwam een persoon naar de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) en vroeg hem om advies. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) antwoordde: "Wees sterk, wees volhardend, wees recht in het volgen van de siratul mustaqeem. Laat jouw akhlaaq goed zijn jegens de mensen." De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei ook: "Vrees Allah en en bagatelliseer niets van het goedheid, zelfs al is het van jouw emmer water nemen en het gieten in de emmer van je broeder." In die dagen moesten zij water gaan halen uit de put, en dit was een zeer alledaagse zaak. Iedereen van het huishouden zou misschien meer dan eens per dag water uit de emmer halen. Het was een kleine zaak; iedereen deed het. Dus de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei dat men geen enkel goedheid als onbelangrijk moest voorstellen, zelfs al is het nemen van water in jouw emmer en het in jouw broeders emmer gieten wanneer je ziet dat hij ook is gekomen om water te halen. En hij zei: "Zelfs het glimlachen naar je broeder als je hem tegenkomt, onderschat het niet."

  De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei ook: "Als iemand jou vervloekt of probeert schuld bij jou te vinden, in een zaak die niet bij jou bestaat," of met andere woorden, hij beschuldigt jou van een fout die je niet hebt, dan, "probeer geen schuld bij hem te vinden in een zaak die hij wel heeft." Dus zelfs als hij liegt over jou en jou beledigt, ga niet zijn fouten te kennen geven. Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ging verder en zei: "Laat hem, want het slechte van die daad zal tegen hem zijn, en het goede zal voor jou zijn." Op een andere plaats zei hij: "Vervloek nooit een persoon."

  Zegening #2:
  Niets is een grotere zegening, na natuurlijk het hebben van imaan. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "De grootste zegeningen dat een persoon kan gegeven worden in dit leven is akhlaaq." De beste zegening dat een persoon kan gegeven worden, veel beter en groter dan geld, welvaart, status, familie en kinderen, van alles in deze wereld, is dat van een goede akhlaaq. In een andere h'adith zegt hij: "De mensheid is niets beter gegeven dan goede akhlaaq." In nog een andere h'adith zegt hij: "Ik beveel jullie om een goede akhlaaq te hebben." Betekende, goede manieren en karaktereigenschappen. "En ook, blijf stil voor lange tijdperioden, want bij Hem in wiens hand mijn ziel is, de schepping kan zichzelf niet mooier maken met iets beter dan dit." Je kunt jezelf niet mooier maken met iets beter dan goede akhlaaq.

  Zegening #3:
  De beloningen voor het hebben van goede akhlaaq zijn groter, of minstens gelijk aan de beloningen van extra en blijvende aanbidding. De beloningen dat een persoon ontvangt door goede akhlaaq kunnen niet worden ontvangen door aanbidding van Allah. Of zelfs als ze worden ontvangen door aanbidding van Allah, zullen ze ontvangen worden tegen een zeer zware prijs. Door middel van akhlaaq kan een persoon heel wat zegeningen bezitten die hij op een andere manier niet in staat zou zijn te bezitten. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Een persoon kan het niveau van een persoon die alle nachten bidt en alle dagen vast bereiken slechts omwille van zijn goede akhlaaq." Wie onder ons vast iedere dag en bid iedere nacht? Niemand. Doch, als we goede akhlaaq hebben kunnen we dat niveau van de persoon die dit doet bereiken.

  In een andere h'adith vermeldt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de beloning voor iemand die een musaddat is, degene die altijd probeert de gaten te vullen tussen de moslims door sociaal, vriendelijk te zijn en een goede akhlaaq te hebben. Hij zegt: "De moslim die een musaddat is bereikt de darajat as-sawwam al-qawwam." Sawwam is degene die continu vast en de qawwam is degene die continu in het gebed staat. Dus de moslim die erg sociaal is, goede akhlaaq heeft en de rechten van zijn broeder vervult, bereikt het niveau van degene die voortdurend vast en bidt omwille van zijn goede akhlaaq. Dit is de manier waarop we extra thawwab kunnen verdienen. Hoe weinigen van ons bidden tahajjud en vasten vrijwillig? Doch, als we willen behoren tot hen die goede daden verrichten, is al hetgeen dat we moeten doen tot hen behoren die goede akhlaaq hebben.

  Zegening #4:
  Het hebben van goede akhlaaq is een teken van iemands sterke imaan. Akhlaaq is dat het een teken is van de perfectie van iemands imaan. Dit is een erg belangrijke punt dat niet moet worden onderschat. Een persoon die geen goede akhlaaq heeft, heeft geen sterke imaan. Zo simpel is het. Het doet er niet toe wat voor etiket of status hij aan zichzelf toekent. Het doet er niet wat hij zegt of wat hij pocht over zichzelf; als een persoon grof, arrogant en ijdel, dan is deze persoon geen goede moslim. Zelfs als hij vast en bidt, hij heeft zijn imaan niet geperfectioniseerd noch is zijn imaan sterk. Terwijl de persoon die de minimum wajibaat verricht, of datgene wat hem verplicht is, en hij heeft goede akhlaaq, dan is hij veel beter dan een persoon die meer bidt en meer vast dan hem maar zijn akhlaaq is slecht. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "De mensen (of de moslims) die hun imaan hebben geperfectioniseerd zijn degene die het best zijn in hun ahklaaq." En in een andere overlevering: "De besten van de mu'mineen zijn degenen die het best zijn in hun akhlaaq." En hij zei ook in dezelfde h'adith: "De besten onder jullie zijn degenen die het best zijn tegenover hun echtgenotes."

  Dit is een belangrijke punt om over na te denken, waarom is het zo dat de besten onder jullie degenen zijn die het best tegenover hun vrouwen? Het is omdat het erg gemakkelijk is om goede akhlaaq te tonen tegenover je buur die je een keer per dag ontmoet, of tegenover je collega met wie je enkele uren van de dag doorbrengt, of tegenover jouw familieleden die je enkele keren per jaar ontmoet, of tegen wie dan ook die je op gelegenheden tegenkomt. Het is erg gemakkelijk om goede akhlaaq te tonen tegenover zulke mensen. Maar wanneer je goede akhlaaq toont tegenover je echtgenote, degene let wie je eet, drinkt, slaapt en wakker wordt, dan heb je echt het niveau van perfectie van goede akhlaaq bereikt. Jouw echtgenote is je levenspartner; zij deelt alles met jou. De man is degene die belast is met de zorg voor de vrouw zoals Allah (Subhana wa Ta'ala) heeft gezegd. Dus wanneer de man goede akhlaaq kan vertonen jegens zijn gezinsleden, zijn familie en kinderen, zijn echtgenote en kinderen, dan toont dit dat hij het niveau van akhlaaq heeft bereikt.

  In een andere
  h'adith zegt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "De beste mu'mins zijn degene die het beste zijn in hun akhlaaq, zij wiens schouders zijn platgetreden." Wat betekent dit? Het is een uitdrukking in het Arabisch, betekende dat zij nederig zijn. Eenieder kan komen en stappen over hen maar zijn blijven stil en nederigd. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei dat zij degenen zijn die vriendelijk zijn en vriendelijkheid beantwoorden. Zij zijn degene die ulfa bereiken, betekende een gevoel van broederschap en vriendschap. En dan zei dat er geen goed is in degene die dit concept van ulfa niet toont, noch ontvangt hij het van anderen. Dus de mu'min is degene die vriendelijk is jegens andere mensen. En wanneer anderen vriendelijkheid tonen tegenover hem, beantwoordt hij hen ook met vriendelijkheid. Hij antwoordt niet in arrogantie, sarcasme of in het neerkijken op hen of het testen van hen. Dit is niet de weg van de mu'min. De mu'min is degene die oprecht vriendelijk is vanuit zijn hart, oprecht het goede wilt en verlang naar het beste voor zichzelf en zijn moslim broeders.

  Zegening #5:
  Akhlaaq is erg geliefd bij Allah; Hij houdt van goede karaktereigenschappen en haat slechte karaktereigenschappen. In een h'adith zegt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "Allah is mooi en houdt van schoonheid, en Hij houdt van edele akhlaaq (ma'ali akhlaaq) en Hij haat, hij veracht lage karaktereigenschappen." Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei ook: "Allah (Subhana wa Ta'ala) heeft kisten(?) op het gezicht van deze aarde en de kisten van jouw Heer zijn de harten van Zijn dienaren." De harten van Zijn dienaren zijn als kisten van Allah, betekende dat zij gevuld worden met de genade, liefde en kennis van Allah. Deze dienaren van Allah gedragen zich zoals kisten naar de genade van Allah. "De meest geliefde van deze kisten zijn degene die het zachtst zijn en degenen die het mildst zijn." De mensen met zachte harten en milde aard zijn degenen van wie Allah (Subhana wa Ta'ala) het meeste houdt.

  Dat is waarom het tegenovergestelde ook waar is. Wanneer een persoon een groffe hart krijgt, van een ruwe aard, altijd bekritiserend, altijd arrogant, altijd sarcastisch bezig, altijd neerkijkend op de mensen, een persoon wenst niet in zijn buurt te zijn. Deze zijn de mensen die Allah (Subhana wa Ta'ala) haat, hoe zij zichzelf ook noemen, het doet er niet hoeveel zij vasten en bidden.

  Zegening #6:
  Goede akhlaaq is de zwaarste zaak op de Dag des Oordeels op de weegschalen. Goede akhlaaq is de zwaarste zaak dat een gelovige zal helpen op de Dag des Oordeels wanneer de weegschalen gewogen zullen worden. De goede daden van elke persoon zullen geplaatst worden op de rechterzijde van zijn weegschaal en zijn slechte daden zullen op de linkerzijde van zijn weegschaal geplaatst worden. En zoals de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) ons heeft verteld: "Het zwaarste aspect, de zwaarste zaak (dat een gelovige zal helpen) dat in de meezaan zal zijn, op de weegschalen op de Dag des Oordeels is goede akhlaaq." Je kunt niets beter krijgen dan goede akhlaaq. Daarom, zelfs als een persoon niet vrijwillig heeft gevast, of veel nafl of sunnah gebeden heeft verricht, of veel goeds heeft achtergelaten dat hij heeft gedaan, dan is er een manier om dat goed te maken op de Dag des Oordeels - door het hebben van goede akhlaaq. Dit is een grote zegening die niet moet worden onderschat.

  Zegening #7:
  Goede aklaaq verzekert dat iemand dichtbij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zal zijn op de Dag des Oordeels en in jannah. Hoe beter iemands akhlaaq, hoe dichter hij bij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zal zijn op de Dag des Oordeels en ook in het paradijs. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Degenen onder jullie die het dichtst bij mij zullen zijn op de Dag des Oordeels zullen diegenen zijn met de beste akhlaaq." Dus als je wenst dichtbij de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) te zijn en in zijn gezelschap te zijn op de Dag des Oordeels en in het paradijs, dan is een van de manieren om dit te bereiken door het hebben van goede akhlaaq. In een andere h'adith zei de Profeet (salla Alahu 'alayhi wa salaam): "Zij die mij het meest geliefd zijn en die het dichtst bij mij zijn in het Hiernamaals, zijn degenen die het beste akhlaaq hebben onder jullie." Deze zijn de mensen die "de zetels het dichts bij mij" zullen hebben.

  En het tegenovergestelde ervan is ook waar. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "En de mensen de het meest gehaat zijn door mij en degenen die het verst van mij zullen zijn in het Hiernamaals zijn degenen die het slechtste akhlaaq hebben." De mensen met de slechtste akhlaaq zullen het verst verwijderd zijn van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam). En hij beschreef hen door te zeggen: "Atharta'oon, al mutabayhaqun, al mutashaddaqoon." Deze drie woorden hebben deelfde karaktereigenschappen in dat zij hardvochtig, ruw en grof zijn in hun manier van praten. Zij zijn arrogant en kijken neer op mensen. Zij hebben een slechte akhlaaq en zij tonen het aan andere mensen. Dit soort (van) mensen zullen de ergsten en meest gehate zijn door Allah en de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), en zullen het verst van hem zijn op de Dag des Oordeels.

  Zegening #8:
  Goede akhlaaq is zo krachtig dat dit, samen met taqwa voor Allah, de voornaamste factor is dat mensen zal leiden naar het binnentreden van jannah; taqwallahi, wa husnal khuluq. Akhlaaq is een van de primaire factoren dat mensen zal leiden tot jannah. Iemand vroeg aan de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam), "Wat zijn de karaktereigenschappen die het grootst aantal van mensen zal brengen naar jannah?" De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) antwoordde: "Het hebben van taqwa voor Allah en het hebben van goede akhlaaq." Deze twee komen samen - tawheed en akhlaaq; aanbid Allah op de juiste manier en behandel de mensen op de juiste manier. Wanneer taqwa voor Allah en husnal khuluq gecombineerd worden, dan wordt dat het karaktereigenschap dat voornamelijk zal zorgen voor de meesten van de mensheid om jannah te binnentreden.

  Deze zijn de acht zegeningen en eigenschappen die ik heb vermeld, en natuurlijk is er veel meer dan dit alleen.


  ..wordt vervolgd insja-Allah.

 2. #2
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16
  DEEL II.

  Het hebben van goede akhlaaq is gemakkelijk en moeilijke op hetzelfde moment. Enerzijds is het gemakkelijk omdat je er niet veel tijd of geld aan moet benutten, maar anderzijds is het moeilijk want je moet controle hebben over jezelf; jezelf nachecken en over jezelf waken. In het vinden van de gulden middenweg naar goede akhlaaq is het erg belangrijk om twee extremen te vermijden. Sommige mensen, en al-hamdulilah is dit heel zelden onder de moslims, maar bekend onder de niet-moslims en andere religies, benadrukken akhlaaq meer dan de aanbidding van Allah. Je zult zien dat Christenen zeggen, "Oh, zolang ik goed ben tegenover hen, zolang ik vrede toon en harmonie tegenover de gemeenschap en cultuur en natuur, dan doet het er niet toe, zelfs als ik grote zonden bega of shirk, zolang ik goed ben tegenover anderen."

  Dus deze persoon heeft de akhlaaq genomen jegens de mensheid en heeft het voorrang gegeven voor de aanbidding van Allah. Als een persoon de wajibaat verlaat, bijvoorbeeld de vijf gebden, denk dan niet dat deze persoon jannah gaat binnentreden slechts omwille van het feit dat hij glimlachte naar zijn broeder. Het feit is dat het verlaten van het gebed een grote zonde is en het is in feite een daad van kufr om de gebeden te verlaten. Doch, een persoon zou het kunnen onderschatten onder het voorwendsel van, "O, ik ben goed tegenover andere mensen en dat is het meest belangrijke." Nee, je moet de wajibaat verrichten. Al deze ah'adith gelden enkel als je minstens de wajibaat hebt gedaan. Verricht de vijf gebeden, vast tijdens de maand Ramadaan, geef de zakah en toon dan goede akhlaaq. Dan zul je nog meer beloond worden dan degene die vast en bidt maar een slechte akhlaaq heeft. Maar verkaat niet wat verplich is met het smoesje van goed zijn tegenover anderen.

  Het andere extreme geval is dat iemand akhlaaq volledig negeert. En spijtig genoeg is dit meer bekend onder de moslims, vooral degenen die tot de juiste methodologie en juiste geloof roepen, het geloof van Ahlul Sunnah Wal Jam'a. Degenen van dit extreme denken dat zij enkel omdat ze het juiste geloof in Allah hebben bereikt, het juiste geloof van de Qur'an en sunnah en de juiste methodologie van aanbidding van Allah en het roepen naar de aanbidding, dat zij dan de aayaat en ahadith kunnen negeren. Dit veroorzaakt dat zij arrogant zijn, neerkijken op anderen, onderschatten, roddelen en anderen een mes in de rug steken. Dut is niet de weg van de gelovige. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) had niet zulke gedrag. Dus deze segmenten van de samenleving, hoewel zij belang gaven aan tawheed en aqeedah, verwaarlozen en negeren op hetzelfde moment geheel het goede gedrag en het hebben van ware broederschap. In werkelijkheid is dit een teken van zwakte in eman.

  Het doet er niet toe wat zij zeggen of hoe zij zichzelf benoemen. Als een persoon slechte akhlaaq heeft, als hij arrogant, vulgair is en een grote mond heeft, dan is dit niet de persoon met sterke eman. Als mensen niet rondom hem willen zijn, en hij is altijd anderen aan het bekritiseren, dan is deze persoon niet een met sterke eman. En dit is het andere extreme. Je moet beiden vermijden. De middenweg is dat we Allah aanbidden, op de manier dat Hij aanbeden dient te worden en ook dat we goede akhlaaq hebben met alle moslims.

  Dat is waarom het belangrijk is dat het hebben van akhlaaq samengaat met kennis, want kennis vertelt jou wat je moet doen en wanneer. Zonder kennis weet een persoon niet hoe hij reageren moet bij elke situatie. Overeenkomstig met de woorden van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam): "De beste van jullie in islaam, de beste van jullie die zich tot de islaam hebben bekeerd, zijn de besten van jullie in akhlaaq zolang zij kennis hebben." Zonder kennis is akhlaaq niet krachtig. Maar wanneer een persoon kennis combineert met akhlaaq, dan bereikt hij de hoogte van eman. En dat is waarom de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) beiden combineerde tot hun perfectie, hij had de meeste kennis van Allah, hij had de meeste vrees voor Allah en hij had ook het beste akhlaaq.

  Allah (Subhana wa Ta'ala) beschrijft de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) in de Qur'an: "Als gij ruw en hardvochtig waart geweest zouden zij (de sahaba) zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd." (3:159) Dus Allah (Subhana wa Ta'ala) vertelt de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) dat zelfs als hij de Profeet van Allah is en de sahaba de beste van alle gemeenschappen zijn, als hij slechte akhlaaq zou hebben, zouden de sahaba hem verlaten hebben. Stel je voor dat een da'ee, een roeper tot de weg van de islaam, een slechte akhlaaq heeft. Niemand zal iets van hem aannemen. Zelfs niet zijn familie en naasten zullen iets van hem aannemen en noch minder de gemeenschap als hij slechte akhlaaq heeft. En dit toont dat perfectie ontstaat wanneer een persoon akhlaaq combineert met kennis. Wanneer een bestaat zonder de ander, is dit een teken van imperfectie, een teken van tekortkoming.

  We moeten de twee extremen vermijden. Het eerste is om akhlaaq tegenover de mensheid te benadrukken en aanbidding van Allah te veronachtzamen. Het andere extreme is "vermoedelijk" de aanbidding van Allah volmaken maar een slechte akhlaaq te hebben met de mensheid. Dit scenario kan niet.

  ..wordt vervolgd insja-Allah.

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Leeftijd
  29
  Berichten
  1.764
  Reputatie Macht
  16
  DEEL III.
  Vertaald door Abu Saalim.

  Akhlaaq bestaat uit drie soorten. De eerste soort is de belangrijkste en dat is jouw akhlaaq ten aanzien van Allah (Subhana wa Ta'ala), je karakter en manieren ten aanzien van Allah. Wat denk je van Allah? Welke hoop heb je op Allah gevestigd? In welke mate vrees jij Allah? Hou jij van Allah? Liefde, vrees en hoop zijn drie fundamentele componenten van tawheed. Je liefde voor Allah, je vrees voor zijn bestraffing en je hoop op Allah's genade. Op welke wijze zijn deze drie vervat in jou? In hoeverre ben je beschaamd en verlegen voor Allah? In welke mate verlang je naar zijn beloning? Hoeveel hou jij van Alah? Wat is jouw akhlaaq ten aanzien van Allah? Dit heeft het grootste belang.

  Het tweede soort is je akhlaaq ten aanzien van de schepping, akhlaaq ten aanzien van de moslims, akhlaaq ten aanzien van de niet-moslims en zelfs akhlaaq inzake dieren. Een ieder beschikt over diens eigen gedragsvoorschriften. Hoe ga jij ermee om in hun afzonderlijke situaties en omstandigheden? Deze tweede soort akhlaaq is minder belangrijk als de eerste. De eerste is het belangrijkst. Nadat men de eerste soort toepast, vergezeld van tawheed en het aanbidden van Allah op de wijze die hem toekomt, gaat men door met de tweede soort welke globaal bestaat uit de akhlaaq ten aanzien van de gehele schepping om hem heen.

  De derde soort bestaat uit de akhlaaq ten aanzien van jezelf, jazeker, je dient zelfs over akhlaaq ten aanzien van jezelf te beschikken. Je lichaam heeft rechten over jouw, je spirituele lichaam, je ziel, en je fysieke lichaam hebben beiden rechten over je. Je dient derhalve zowel lichaam als ziel de rechten te geven die hen toekomen. De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salam) zei Salman al-Farsi eens het volgende te zeggen tegen één van de metgezellen. "Zeg hem dat: jouw lichaam heeft recht op jou, jouw ziel recht op je heeft en jouw gezin en vrouw hebben recht op jou, dus geef een ieder wat hem rechtens toekomt." Geef alles z'n rechten. Dus de derde soort akhlaaq is die ten aanzien van het eigen persoon.

  Wanneer we deze drie soorten akhlaaq begrijpen, akhlaaq ten aanzien van Allah, akhlaaq ten aanzien van de schepping en akhlaaq ten aanzien van de eigen persoon, dan zullen we de h'adith van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salam) waarderen: "Voorzeker, ik ben slechts gestuurd" Bedoelende, de enige reden waarom Allah mij gezonden heeft is, "om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." Akhlaaq ten aanzien van Allah, akhlaaq ten aanzien van de schepping en akhlaaq ten aanzien van de eigen persoon. We bidden dat Allah (Subhana wa Ta'ala) ons kennis schenkt, ons akhlaaq schenkt om uit te nodigen en te handelen naar deze kennis, ons opwekt samen met de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salam) en ons zijn shifaa'a toestaat en ons het paradijs schenkt omwille van onze daden en met zijn genade. Allahumma ameen.

  En Allah
  (Subhana wa Ta'ala) weet het best.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Het belang van goede karakter
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 8
  Laatste Bericht: 04-05-10, 16:49
 2. Uw waarde wordt bepaald door uw geloof en karakter.
  Door mOslima_Samira in forum Biografieën
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 08-10-06, 00:15
 3. Het belang van de Quran
  Door hassan in forum Islam video's
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 22-09-06, 16:31
 4. "En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter
  Door mOslima_Samira in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 19-07-06, 12:42
 5. De goede karakter..
  Door muslim_1 in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-06-06, 17:11

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •