Ik kwam terug van een lange reis, en Allah oordeelde dat mijn zitplaats op het vliegtuig naast een groep zorgeloze jonge mannen zou zijn, wiens luid gelach en luide stemmen te veel voor mij waren, en de lucht was gevuld met wolken van rook afkomstig van hun sigaretten. Door de wijsheid van Allah was het vliegtuig compleet vol en kon ik mijn zitplaats niet veranderen.

Ik probeerde van het probleem te ontsnappen door te gaan slapen, maar dat was onmogelijkaa‚¬Â¦ Toen ik hun herrie helemaal zat was, pakte ik mijn Moes-haa‚¬a„¢af (Qoraa‚¬a„¢aan), en begon op een zachte toon zoveel mogelijk Qoraa‚¬a„¢aan te lezen. Snel hierna begonnen de jonge mannen rustiger te worden. Sommige begonnen een krant te lezen en sommige vielen in slaap.

Plotseling zei een van hen met een harde stem, terwijl hij naast me zat, aa‚¬Å“Genoeg! Genoeg!aa‚¬?

Ik dacht dat ik hem stoorde doordat mijn stem te hard was, dus ik verontschuldigde me en ging verder met lezen op een fluistertoon die alleen ik kon horen. Ik zag hem zijn hoofd met zijn handen vasthouden, toen onrustig op zijn zitplaats zitten en veel bewegen. Toen hief hij zijn hoofd en zei boos tegen mij, aa‚¬Å“Alstublieft, hou ermee op, ik kan er niet tegen!!aa‚¬?

Toen stond hij op van zijn zitplaats en bleef een tijdje weg, toen kwam hij terug, groette mij met de salaam en verontschuldigde zich. Hij viel stil, en ik begreep niet wat er aan de hand was. Maar na verloop van tijd richtte hij zich naar mij met zijn ogen gevuld met tranen en zei op een fluistertoon, aa‚¬Å“Drie jaar lang of meer heb ik mijn voorhoofd niet op de grond geplaatst, en ik heb niet eens één aya gelezen!

Ik ben nu al een hele maand bezig met deze reis, en er is niet één slechte daad die ik niet deed. Toen ik jou Qoraa‚¬a„¢aan zag lezen, werd mijn hele wereld zwart en mijn hart vulde zich met wanhoop. Ik voelde me alsof iemand me wurgdeaa‚¬Â¦ Ik voelde elke aya, die je las, op mijn lichaam neer komen als een zweep.

Ik zei tegen mijzelf, hoe lang zal deze verwaarlozing nog doorgaan? Waar zal dit pad je naar toe leiden? Wat zal er gebeuren na al dit dwaze gespeel? Toen ging ik naar de toilet, weet je waarom?

Ik had een sterke behoefte om te huilen, en ik kon geen andere plaats vinden om te vluchten van de blikken van de mensen, die hier aanwezig zijn!aa‚¬?


Ik sprak met hem in algemene termen over tawbah (berouw) en terug te komen tot Allah, daarna viel hij stil.

Toen het vliegtuig geland was, hield hij me aan, en het leek alsof hij weg wou blijven van zijn vrienden. Hij vroeg me, met een serieuze uitdrukking op zijn gezicht; aa‚¬Å“Denk je dat Allah mijn berouw zal accepteren?aa‚¬? Ik zei, aa‚¬Å“Als je oprecht en serieus in jou berouw bent, dan zal Allah je vergeven voor al jou zonden.aa‚¬?

Hij zei: aa‚¬Å“Maar ik heb verschrikkelijke dingen gedaan, heel verschrikkelijk.aa‚¬?

Ik zei: aa‚¬Å“Heb je niet gehoord dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


[CENTER:69ccabecab]aa‚¬ËœZeg: O mijn dienaren wie tegen zichzelf
zondig is geweest

(door slecht daden en zonden te begaan)!
Wanhoop niet over de barmhartigheid van Allah,
waarlijk, Allah vergeeft alle zonden.
Hij is de Vergevensgezinde,
Meest Barmhartigeaa‚¬a„¢

(Az-Zoemar 39:53)
[/CENTER:69ccabecab]

Ik zag hem glimlachen van pret, met zijn ogen gevuld met tranen, toen zei hij vaarwel en vertrok. Soebhaan Allaah Al-aa‚¬Ëœdheem!

Het maakt niet uit hoe groot het kwaad en zonde is van een persoon, in zijn hart is een zaad van goedheid aanwezig. Als we het alleen maar kunnen bereiken en het laten groeien, zal het zijn vruchten dragen, in sha Allah.

Dit zaad van goedheid is altijd aan het vechten in het hart van mensen, ook al is het bedekt met lagen van grilligheid en verlangens. Wanneer Allah het goede wil voor Zijn dienaar, Hij laat een licht van leiding schijnen in zijn hart en leidt hem naar het pad van diegene die geleid zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


[CENTER:69ccabecab]aa‚¬Å“En als God iemand op het goede pad
wenst te brengen, dan stelt Hij diens hart open voor
de Islaam en als Hij iemand tot dwaling wil brengen
dan maakt Hij diens borst zo nauw en beklemd
dat het is alsof hij moeizaam naar
de hemel opklimtaa‚¬?

(Al-Anaa‚¬a„¢aam 6:125)
[/CENTER:69ccabecab]