De Koran is het Woord van Allaah

door Het Permanente Comité

Vraag: Ik heb een aantal geleerden horen zeggen: "Wat is beter: de Koran of 'Iesaa de zoon van Maryam?

Antwoord: De Koran is het Woord van Allaah en niet geschapen, en 'Iesaa is een mens, geschapen en gebaard door Maryam de dochter van 'Imraan. Dus de Koran is beter!
En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daaaa‚¬a„¢imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaaaa‚¬a„¢ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 3 van Fatwa Nummer 6793 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 10)

Vraag: Is de Koran het Woord van Allaah of is het een smeekbede zoals een aantal mensen beweren?

Antwoord: De Koran is het Woord van Allaah, Djibriel 'Alayhis-Salaam heeft het gehoord van de Heer der werelden en is hiermee op Mohammed (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) neergezonden. Hij (Djiebriel) heeft Het voor hem voorgelezen en Het bevat smeekbeden: ((O onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar U bent de Schenker.)) [Ali 'Imraan: 8] en dit is een Vers van de Woorden van Allaah!

En bij Allaah is het Succes. En moge de Zegeningen en Vrede van Allaah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Geven van Wettelijke Opinies

`Abd Allaah bin Qoe`oed (Lid)
`Abd Allaah bin Ghoedayyaan (Lid)
`Abd ar-Razzaaq `Afiefie (Vice-voorzitter)
`Abd al-`Aziez bin Baaz (Voorzitter)

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daaaa‚¬a„¢imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Iftaaaa‚¬a„¢ bis-Sa`oediyyah (Vraag Nummer 4 van Fatwa Nummer 7482 van het Vierde Boekdeel, Bladzijde 11)


http://www.dekoran.net/index.php?opt...id=78&Itemid=1