Vraag:
Wat wordt er bedoelt met Tawheed ar-Roeboebiyah, Tawheed al-'Oeloe-iyah en Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat?

Antwoord:
Tawheed ar-Roeboebiyah is de tawheed van Allaah met betrekking tot Zijn Handelingen, zoals scheppen, voorzien, het geven van leven en veroorzaken van dood enz.

Tawheed al-'Oeloe-iyah ('Ibaadah) is de eenmaking van Allaah in aanbidding zoals het gebed, vasten, bedevaart, liefdadigheid, het zweren van eden, slachten enz.

Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat is dat je Allaah beschrijft met hetgeen Hij Zichzelf heeft beschreven en met wat Zijn Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam Hem mee heeft beschreven, en dat je Hem noemt waarmee Hij Zichzelf noemt of waarmee Zijn Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam Hem noemt, zonder vergelijking (met de schepping), of verdraaiing (door valse interpretatie), of ontkenning.

Permanente Comité voor Onderzoek en Oordelen
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz
Shaykh `Abdullah bin Ghudayaan
Shaykh `Abdur-Razzaaq al-`Afeefee

Fataawaa al-Lajnah ad-Daa'imah, Vol. 1 pag. 20, Fatwa No. 8772, samengesteld door Shaykh Ahmad ad-Duwaish.