Wat was de reden waarom Ibn Hazm begon met zijn zoektocht naar kennis?
Vertaald vanuit het Arabisch door Abu Sabaayaa.
Vertaald vanuit het Engels door
Abdel-'Aziz Ezhar.

:arrow: Klik hier.

In Siyar A'lam an-Nubala (13/547) overleverde adh-Dhahabi dat Abu Muhammad 'Abdullah bin Muhammad (de vader van de bekende Spaanse geleerde Ibn al-'Arabi) zei, "Ibn Hazm vertelde mij de reden waarom hij begon met fiqh studie. Hij was een keer aanwezig bij een janazah gebed, hij kwam de moskee binnen en ging zitten zonder eerst te bidden. Een man zei tegen hem: "Sta op en doe het tahiyyat al-masjid gebed!" Hij was zesentwintig jaar op dat moment. Ibn Hazm zei zelf: "Dus stond ik op en ging bidden. Toen we terug kwamen van de janazah (het begraven), kwam ik de moskee binnen en ging bidden voordat ik ging zitten. Toen zei er iemand tegen mij: "Ga zitten! Ga zitten! Dit is niet het tijdstip om te bidden." Want het was net na 'Asr. Dus liep ik weg en ik was heel erg droevig. Ik ging naar mijn leraar die mij les gaf, en zei tegen hem: "Stuur mij naar het huis van de geleerde Abu 'Abdillah bin Dahhun." Dus ik ging naar hem en vertelde wat er was gebeurd, en hij leidde me door de al-Muwatta' van Imam Malik. Dus begon ik te studeren in zijn aanwezigheid, en bleef daarin studeren met hem en anderen voor een periode van drie jaar. Na dit begon ik te debatteren met de mensen." Na het vermelden van dit verhaal, noemt adh-Dhahabi een lijst op van ongeveer tachtigie Ibn Hazm heeft geschreven in zijn leven, het dikste boek is al-Isal ila Fahm Kitab al-Khisal, welke dikker is dan het beter bekende boek al-Muhalla en het dikste boek is meer dan vijftienduizend pagina's lang! We kunnen ervan uit gaan dat Ibn Hazm islam begon te studeren op zijn 26ste, en hij overleed op zijn 71ste, dit betekent dat hij gemiddeld twee boeken per jaar schreef (en dit is alleen een gemiddelde, zonder de boeken op te noemen waarvan we de titels niet kennen, want hij had meer dan 300 andere boeken geschreven maar die werden verbrand door de leider van die tijd, al-Mu'tadid). Dit is heel erg interessant dat zo een enorme grote geleerde, met zoveel mooie, leerzame en briljante werken werd gedreven om kennis op te doen door een enkel incident.