:salaam:

Aicha, bron van Goddelijke gunsten voor de moslimgemeenschap.

Het vers betreffende de Tayammun of de droge wassing werd geopenbaard tijdens een voorval waarbij Aicha nogmaals het hoofdpersonage was: gedurende een van de veltochten verloor Aicha haar halssnoer. De Profeet vzmh liet een kamp opzetten om de nacht door te brengen, opdat hij bvzmh het kon zoeken samen met de andere leden van de veldtocht. Maar er was geen waterop die plek en sommige metgezellen gingen klagen bij Abu Bakr over de verstrooiheid van Aicha, die hen verplichtte om zonder rituele wassing te blijven voor het verrichten van hun gebeden, Abu Bakr was heel boos en berispte zijn dochter lang voor haar onbezonnen daad door haar te verwijten dat ze tekens weer voor problemen zorgde. Maar, het blijk dat de Profeet vzmh hen voor het einde van de avond kwam informerenn over de recente goddelijke Openbaring die de droge wassing of Tayammun instelde in het geval het moeilijk was om water te vinden. De moslims van deze veldtocht verheugden zich ove dit nieuws en gaven toe:

'aa‚¬a„¢Voorzekker, het is niet de eerste gift van de familie van Abu Bakr aan de islam!aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢

Abu Bakr ging zich verontschuldigen bij zijn dochter in deze bewoordingen:

aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ Ik kon me niet inbeelden dat je de bron kon zijn van zoaa‚¬a„¢n zegening voor de moslimgemeenschap!aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢

De lotsbestemming, door God swt gewild, als een lering voor de gehele moslimgemeenschap, bewijst dat Zachtheid van God swt en zijn mildheid tegenover Zijn gelovigen, die deze verlichting hebben gekregen in geval er geen water is, men ziek is of op reis is. Het was nogmaals Aicha die de aanzet was tot gunstige gebeurtenis voor de moslims...

Ten slotte werd het Paradijs voor Aicha voorspeld in een Hadith overgeleverd door imam Ahmad. In verband hiermee heeft de Profeet vzmh gezegt:

Wat mij gelukkig maakt is dat ik een voet van Aicha gezien heb in het Paradijs.aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢


bronvergetypt uit de boek; Aicha echtgenote van de Profeet

en allah weet het beter

:wasalam: