Een korte schets van 'Uthman ibn Affan (radya Allahu 'anhu).

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

aa‚¬ËœUthman ibn Affan (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) was zes jaar na de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) geboren. Hij leerde schrijven en lezen op vroege leeftijd, en werd een succesvolle, bekende zakenman. aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) was bekend om zijn eerlijkheid en openhartigheid, zelfs voordat hij de islam omarmde. Hij was erg goed bevriend met Abu Bakr as-Siddiq (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) waardoor hij ook één van de eerste bekeerlingen was. aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) was niet lang noch kort, maar wel langer dan de gemiddelde man. Hij was erg knap. Hij had brede schouders en een dikke baard, die hij geel verfde, en lang haar tot aan zijn schouders. aa‚¬ËœAbdullah ibn Hazm zei: aa‚¬Å“Ik zag aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) en ik heb nooit een man noch een vrouw gezien, knapper van gezicht dan hij.aa‚¬?

Ibn aa‚¬ËœUmar (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) heeft overgeleverd: aa‚¬Å“Tijdens het leven van de Profeet (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) vergeleken we de mensen wie er beter was. We beschouwden Abu Bakr (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) als de beste, en daarna aa‚¬ËœUmar (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) en daarna aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu).aa‚¬? Hij had de bijnaam, aa‚¬Å“Dhu al-Nûraynaa‚¬?, wat betekent aa‚¬Å“Twee Lichten bezittendaa‚¬?. Deze bijnaam kreeg hij omdat hij (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) met twee dochters van de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) was getrouwd, namelijk Ruqayyah (radya Allahu aa‚¬Ëœanha) en daarna Umm Kalthoum (radya Allahu aa‚¬Ëœanha). De Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) zei tegen aa‚¬ËœUthman ibn Affan (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu): aa‚¬Å“Als ik veertig dochters had, had ik ze allemaal aan jou gegeven.aa‚¬? aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) was erg rijk en vrijgevig. Hij had de moskee van de Profeet (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) uitgebreid door land bij te kopen. Toen hij de Boodschapper van Allah (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) hoorde zeggen: aa‚¬Å“Degene die het leger van al-Oesra uitrust, zal het Paradijs krijgenaa‚¬?, bracht hij duizend gouden dinars, die hij uit zijn schoot stortte. De Profeet (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) raapte het op met zijn hand en zei herhaaldelijk: aa‚¬Å“Niets zal aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) schaden na wat hij vandaag gedaan heeft.aa‚¬? En toen de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) zei, aa‚¬Å“Degene die de bron van Roema graaft, zal het Paradijs krijgenaa‚¬?, was het aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) die het groef.

aa‚¬ËœUthman
(radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) was de meest verlegen persoon van alle metgezellen. De Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) zei dat aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) het meest op hem gelijkt betreffende karakter. Hij was een groot geleerde en een hafiz. Het is overgeleverd door verschillende overleveringsketenen dat aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) de Quaa‚¬a„¢ran reciteerde in één enkele rakaaa‚¬a„¢a. Ibn aa‚¬ËœUmar (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) zei dat met het volgende vers aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) werd bedoeld, aa‚¬Å“Is hij, die God vereert in de uren der nacht, nederknielende en staande, die voor het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van zijn Heer...aa‚¬? (39:9) aa‚¬ËœUthman ibn Affan (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) is ook degene die de Quraa‚¬a„¢an heeft bijeenverzameld, die hij ook volledig voor de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) heeft gereciteerd. aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) heeft 146 overleveringen van de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) overgeleverd en hij is de derde persoon, van de tien aan wie het Paradijs reeds beloofd was. Toch, was een uitspraak van hem: aa‚¬Å“Als ik tussen het Paradijs en de Hel zou zijn, onzeker waar ik naartoe gezonden zal worden, zou ik ervoor kiezen om in as veranderd te worden voordat ik ondervonden zou hebben waar ik eindig.aa‚¬? Zijn dienaar Haniaa‚¬a„¢ vertelde: aa‚¬Å“Wanneer aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) voor een graf stond, huilde hij totdat zijn baard nat werd. Hem werd gevraagd: aa‚¬Å“Je hebt slag en dood gezien zonder een traan, en hiervoor huil jij?aa‚¬? Hij (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) zei: aa‚¬Å“Het graf is de eerste verblijfplaats van het Hiernamaals. Wie ervan is gered, wat erop volgt is gemakkelijker, wie er niet van is gered, wat erop volgt is moeilijker.aa‚¬? Hij (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) overleverde ook van de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam): aa‚¬Å“Ik heb niets angstaanjagender gezien dan de bestraffing in het graf.aa‚¬?

aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) was de derde opvolger van de Profeet Mohaa‚¬a„¢ammad (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) en hij was gestorven als martelaar. Het is overgeleverd door Anas (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) dat de Boodschapper van Allah (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) van de berg Uhud afdaalde met Abu Bakr, aa‚¬ËœUmar en aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhum) en de berg schudde. Allahaa‚¬a„¢s Boodschapper (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) zei: aa‚¬Å“Wees kalm, o Uhud!aa‚¬? Ik denk dat hij hem met zijn voet raakte en zei: aa‚¬Å“Er is niemand op jou behalve een Profeet, een siddieq (betrouwbaar) en twee shahied (gestorven t.b.v. Allahaa‚¬a„¢s zaak in djihâd).aa‚¬? En de Profeet (salla Allahu aa‚¬Ëœalayhi wa salaam) voorspelde dit reeds (met de wil van Allah) in verschillende overleveringen. Zoals in de overlevering waarin wordt gezegd dat Abu Bakr (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu), aa‚¬ËœUmar (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) en aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) het Paradijs zullen binnentreden, wordt er tegen aa‚¬ËœUthman (radya Allahu aa‚¬Ëœanhu) gezegd: aa‚¬Å“Open de poort voor hem en informeer hem over de blijde tijdingen van het binnengaan van het Paradijs met een rampspoed die hem zal overkomen.aa‚¬?

En Allah (Subhana wa Taaa‚¬a„¢ala) weet het best.

* Moge Allah mij vergeven indien deze kennis niet betrouwbaar is.