assalamoe alikoem wrhmatoe allhi wbrkatoeh ,
inshallah verkern jullie in goed gezondhied ,innerlijk staat en sterke iman..
In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Een les van Suleymaan ibn Haroen op dinsdag 25 mei 2005 gebaseerd op het werk van Shaych Musa Nasr [Hafdhehullaah].

Ten eerste: Vrees Allaah, ook al ziet niemand jou, waar je ook bent. Wees je ervan bewust dat Allaah jou overal ziet, ook al ben je alleen. Wanneer er geen mensen om je heen zijn, gedraag jij je hetzelfde als wanneer je met niemand bent?

Ten tweede: Blijf weg van zaken die twijfelachtig zijn. Zorg ervoor dat je geld volledig hallaal is. Jouw eten. Het werk waar je verkeert, school...

Ten derde: Je bent op de hoogte van de verderfelijke tijd waarin je leeft.

Ten vierde: Bemoei je alleen met zaken die jou aangaan en maak je zorgen om jouw eigen toestand. Wees geen koning, maar wees een dienaar van die koning. Probeer je minstens één keer per dag terug te trekken, om bij jezelf na te gaan welke zondes je hebt gepleegd en wat je aan jezelf kan verbeteren.

Ten vijfde: Hou je tong bij je en zet jouw tong gevangen. Omdat jouw eigen tong een grotere vijand is dan jouw grootste vijand. Zwijg wanneer dat nodig is en praat alleen wanneer dat nodig is. Praat alleen om Allaah te verblijden.

Ten zesde: Lach weinig, omdat lachen het hart doodt. Degene die zich met de Qur'aan bezig houdt, lacht weinig, puur om 't feit omdat je je dan met Ayaa's wordt geconfronteerd over het vuur, de dood. Wanneer je blij bent, glimlach dan alleen, omdat de Profeet [aleyhie sallaatu wassallam] altijd glimlachte.

Ten zevende: Eer jouw gasten. Wanneer je ze uitnodigt zeg je: "Eer mij door bij mij te komen eten."

Ten achtste: Je roddelt niet en bent nooit jaloers.

Ten negende: Je vloekt niet omwille van een rampspoed die jou overkomt.

Ten tiende: Je denkt niet negatief over anderen, behalve over jezelf.

Ten elfde: Je blijft weg van hetgeen wat verboden is.

Ten twaalfde: Wanneer je zit, zit je met kennis. Wanneer je loopt, loop je met kennis. Dat wil zeggen dat je zit en loopt op de manier van onze geliefde Profeet ['aleyhie sallaatu wassallaam].

Ten dertiende: Wanneer de mensen jou kwaad doen, doe jij het goede terug. Wanneer iemand kwaad over jou praat, praat jij goed over deze persoon. Je laat je niet meeslepen door het slechte van de mensheid, maar jij bent als een lichtstraal in het duister. Jij blijft goed, ook al doen de mensen slecht, omdat je op de hoogte bent van de overlevering: "En wanneer de meeste mensen op de aarde gehoorzaam bent, zullen zij je van de weg van Allah doen afdwalen." En hij weet dat er een overlevering is: "En Tawbaah (boom in het Paradijs) voor de vreemden, zij die het goede verrichten terwijl de mensen het slechte verrichten."

Ten viertiende: Wanneer het slechte jou overkomt ben je geduldig en ben je Allaah dankbaar voor het goede dat je nog bezit. Omdat je weet dat er een overlevering is: "En degene die zijn kwaadheid inhoudt wanneer hij in staat is deze te uiten. Diens hart zal met tevredenheid gevuld worden op de dag van de opstanding." [hasan]

Ten vijftiende: Je word niet kwaad omwille van het wereldlijke en je bent triest wanneer hasanaat jou ontglippen; niet wanneer geld jou ontgaat. Je bent meer blij met hasanaat dan dat je tevreden bent met geld

O beste moeslim oemmah, denken wij dan niet na... Jullie houden zéér veel van geld! Jullie verkiezen het leven van deze wereld, en het hiernamaals is beter en voor altijd.

Ten zestiende: Je bent nederig en aanvaardt kritiek ongeacht van wie deze komt van iemand met minder of meer kennis dan jij.

Ten zeventiende: Je bent goed voor zijn ouders en je verheft je stem niet boven de stem van jouw ouders. Je bent nederig en vraagt Allah steeds om hen van een goed leven te voorzien en een lang leven, en hoopt nooit dat zij zouden sterven. Het geld dat je extra hebt, gebruik je om hen te verblijden, omdat je weet dat dit is wat Allaah hem opgedragen heeft. Wanneer zij van jou verwachten iets te doen wat verboden is, ben je hen niet gehoorzaam. Maar dit neemt niet weg dat je beleefd met hen omgaat en hen op de beste manier blijft verzorgen.

Ten achtiende: Je onderhoudt je familiebanden, ook al verbreekt men de banden met jou.

Ten negentiende: Je gaat zacht om met iedereen en bent geduldig wanneer je mensen onderwijst.

De Shaych sluit af met...

En de zorg van de student van de Koran is niet: "Wanneer zal ik dit hoofdstuk nu eindelijk afhebben." Maar... "Wanneer zal ik dit nu eindelijk in praktijk brengen!" Zijn zorg is niet: "Wanneer zal ik nu eindelijk meer weten..." maar wel... "Wanneer zal ik nu eindelijk behoren tot degenen die hun kennis in praktijk brengen?"

Dit waren enkele eigenschappen. Degenen die dit opgeschreven hebben, hebben al werk voor de rest van hun leven en degene die dit typt ook. Zodoende geef ik mezelf en jullie de raad om dit in praktijk te brengen en een lichtstraal te zijn in de duisternis die nu over de wereld heerst. Want geloof mij... Het zijn moeilijke tijden en de mensen zijn in nood aan de echte student van de kennis; niet de student van de kennis die dit doet omwille van een mode die heerst, maar omwille van de praktijk en omwille van het Paradijs.

De Profeet ['aleyhie sallaatu wassallaam] heeft gezegd in een overlevering die goed werd verklaard door Shaych al-Albanie [rahimahoellah]: "De geleerde die niet met zijn kennis te werk gaat is zoals een kaars die licht geeft aan anderen en zichzelf opbrandt."
wassalmoe likoem wrhmatoe allhi wbrakteoh ...