assalamoe alikoemwrhmatoe allhi wbrakteoh ;
inshallh verkeren jullie in goed gezondheid , innerlijk staat en sterke iman ..
je khosoo zal sterker worden als je weet dat wanneer je Surah al-Fatiha leest in het gebed dat je dan reactie terug krijgt op elke vers die je reciteert.

Overgeleverd door Abu Hurairah (radiallaahu anhu)

Ik heb de Profeet (sallallaahu 'alayhi wasallam) horen zeggen, "Allaah subhanahu wa ta3ala heeft gezegd; Ik heb het gebed (bayni wa bayna 'abdi) tussen mij en mijn dienaar verdeeld in twee delen, en mijn ('abdi) dienaar zal krijgen waar hij om vraagt. wanneer de dienaar zegt; Alhamdoe lillahi rabbi al3alameen (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.) dan zegt Allaah subhanahu wa ta3ala; "Hamiedani 'abdi" (mijn dienaar heeft me geprezen)

en wanneer de dienaar zegt; Alrrahmaan alrraheem
(De Barmhartige, de Genadevolle.) dan zegt Allaah subhanahu wa ta3ala; "Atsnaa alayya 'abdi" (mijn dienaar heeft mij verheerlijkt)

en wanneer de dienaar zegt; Maliki yawmi alddeen (Koning van de Dag des Oordeels.) dan zegt Allaah subhanahu wa ta3ala; "Majjadani 'abdi" (mijn dienaar heeft mij verheerlijkt) (zich onderworpen aan mijn macht) en wanneer de dienaar zegt; I yyaka na3budu wa-iyyaka nasta3een (U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.)

dan zegt Allaah subhanahu wa ta3ala; "Hada bayni wa bayna 'abdi, wa li 'abdi ma saala"(dit is tussen mij en mijn dienaar, en mijn dienaar zal krijgen waar hij om vraagt.) en wanneer de dienaar zegt;Ihdina alssirata almustaqeem Sirata allatheena an3amta 3alayhim ghayri almaghdoobi 3alayhim wala alddalleen (Leid ons op het rechte pad, Het pad van diegenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.)

dan zegt Allaah subhanahu wa ta3ala; "Hada bayni wa bayna 'abdi, wa li 'abdi ma saala" (dit is tussen mij en mijn dienaar, en mijn dienaar zal krijgen waar hij om vraagt.)

[geregistreerd door Muslim, Boek 004, Nummer 0775:, at-Tirmidhee,Abu Daawood, an-Nasaa'i en Ibn Maajah]