[CENTER:8126b0a266]Hygiëne & Innerlijke Reiniging[/CENTER:8126b0a266]

[CENTER:8126b0a266][/CENTER:8126b0a266]

Het is een van de belangrijkste zaken die Allah (Ta'ala) ons via onze profeet :salah: heeft aanbevolen. De eerste openbaring die aan onze profeet :salah: kwam begon met 'Iqra' (lees) en in de tweede openbaring werd gezegd:

[CENTER:8126b0a266]"O jij ommantelde! Sta op en waarschuw.
En prijs de Grootheid van jouw Heer.
En reinig jouw kleding."

(Surah Al-Moeddattsir, ayât 1 t/m 4)
[/CENTER:8126b0a266]

Volgens de Qor'aan is de bron van de innerlijke reniging gelovig zijn of met andere woorden, geloven in Allah (Ta'ala) en zijn éénheid en dat Mohammed :salah: de Boodschapper is van Allah (Ta'ala). In het algemeen betekent innerlijke reiniging, goede gewoontes hebben.

Onze Religie heeft al de geestelijke onreinheden verboden en heeft de opdracht gegeven om ze te reinigen. Allah (Ta'ala) heeft het aanbidden van beelden als een grote zonde beschouwd. Tevens is haat, vijandigheid en jaloezie verboden. Want deze geestelijke onreinheden maken het geloof en de gevoelens van een mens zwakker, ze geven de mens onrust en last.

Onze Schepper (Ta'ala) wil dat wij de slechte gedachten en gevoelens overwinnen, dat wij in Hem geloven, ons met Hem verbinden en alleen Hem dienen. Hij (Ta'ala) heeft ons de opdracht gegeven om ons te ontdoen van slechte daden en gedachten.

Hij (Ta'ala) wil dat wij in ons binnenste goede gevoelens dragen zoals liefde, genegenheid en bereidwilligheid tot hulp.

Wanneer de mensen op deze manier innerlijk rein zijn hebben ze ook een mooie glimlach. Hun uitstraling en manier van praten zijn mooi. ze denken niet slecht over anderen. Ze beledigen de anderen niet. Ze maken de anderen niet belachelijk en vloeken niet.


[CENTER:8126b0a266]"Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen."
(Surah Al-Baqarah, aya 222)
[/CENTER:8126b0a266]

De reiniging van het lichaam, de kleren en de leefomgeving is het gevolg van de innerlijke reniging en vervolledigt de reniging over het algemeen. Het lichaam en het milieu zuiveren helpt onze gezondheid. Iemand die zich houdt aan de voorschriften voorkomt lichamelijke ziekten. Wij weten allemaal dat de oorzaak van ziekten meestal de vervuiling is en omdat men niet let op de voorschriften. Doordat hygiëne zo belangrijk is, behoort deze ook tot de basisfunamenten van de Islam. Zo moeten wij ons eerst reinigen (Woedoe) voordat we bidden. Wanneer we geen rituele wassing hebben gedaan, telt het gebed niet.

We moeten de plaats waar we bidden ook schoon houden. Ook onze kleren dienen schoon te zijn. Onze intentie dienen wij ook zuiver te houden. we dienen onze handen te wassen vóór en ná het eten.

Wanneer we 's morgens opstaan dienen we tenminste onze handen en gezicht te wassen, geregeld te baden, ons hele lichaam te reinigen, onze nagels te knippen, ook de behaarde plekken van ons lichaam te scheren.

Het is niet voldoende om alleen ons lichaam en onze kleren schoon te houden. We dienen onze leefomgeving ook zuiver te houden. Het zuiverhouden van de omgeving hoort bij de aanbidding, maar vervuiling en het toebrengen van schade aan de omgeving wordt verboden.