Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: Rechte rijen

 1. #1
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18

  Rechte rijen

  Rechte rijen en de voeten laten aaneengrenzen in het gezamenlijke gebed

  Sheich Mohammed Naasir oed-Dien al-Albaanie
  - Vertaald door Oways al-Haashimie -


  Een verlaten Soennah die moet herleven:
  Er zijn vele authentieke ahadieth van de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam over het bevel om de rijen recht te zetten (voor het gezamenlijke gebed). Aldus is dit zelden onbekend voor één van de studenten van (islamitische) kennis, laat staan voor hun leraren. Echter, het blijft onbekend voor velen, dat het recht zetten van de rijen ook het rechtzetten van de voeten vereist, niet alleen de schouders. We hebben inderdaad dikwijls sommige imaams van de masaadjid (moskeeën) horen uitleggen - wanneer zij de mensen bevolen de rijen recht te maken - dat het van de Soennah is het ook te doen met de schouders met als uitzondering van de voeten!
  Aangezien dit tegengesteld is aan wat in de authentieke Soennah is gevestigd, achtte ik het noodzakelijk enige ahadieth te noemen die over dit onderwerp gaan, als een herinnering voor een ieder die wenst te handelen volgens de authentieke Soennah en niet afgedwaald is door de wijdverspreide gewoontes tegenwoordig, die in de oemmah heersen.

  Er zijn twee authentieke ahadieth over dit onderwerp:
  De eerste is de hadieth overgeleverd door Anas en de tweede is overgeleverd door an-Noe’maan ibn Bashier Radia Allahoe Anhoe/Anha .

  Anas ibn Maalik Radia Allahoe Anhoe/Anha heeft overgeleverd:  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
  “Maak de rijen recht en kom dicht bij elkaar, want voorzeker ik zie jullie achter mijn rug.”


  De hadieth is overgeleverd door al-Boechaarie, Ahmed en al-Moekhallis in al-Fawaa’id, allen overgeleverd via een aantal wegen van overlevering van Hoemaid at-Tawiel die zei dat Anas ibn Maalik Radia Allahoe Anhoe/Anha aan ons heeft overgeleverd:

  “De oproep voor het begin van de salaah werd gedaan, de boodschapper van Allah Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam keerde zich naar ons en zei....(vervolgens noemde hij de hierbovenstaande hadieth).”

  Al-Boechaarie voegt in een overlevering van deze hadieth toe:
  “(Hij keerde zich naar ons toe en zei) voor het uitspreken van de openings-takbier...”

  Hij voegde ook aan het einde toe:
  “...ieder van ons grensde zijn schouder aaneen met die van zijn metgezel (degene naast hem) en zijn voet met die van zijn metgezel.”

  Deze toevoeging wordt ook vermeld in het verslag van al-Moekhallis en Ibn Abie Shaybah met de volgende woorden: Anas Radia Allahoe Anhoe/Anha zei:
  “...Dus zag ik ieder van ons onze schouders aaneengrenzen met die van onze metgezellen en ook (onze voeten aaneengrenzen) met die van onze metgezellen, maar als jullie dat vandaag de dag zouden uitoefenen zou een persoon vluchten (van jullie) zoals een rusteloze ezel.” (Sahih volgens al-Boechaarie & Moeslim)

  an-Noe’man ibn Basier Radia Allahoe Anhoe/Anha:


  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
  “Maak jullie rijen recht (hij zei het drie keer), bij Allah, ofwel jullie maken jullie rijen recht of Allah zal onenigheid tussen jullie harten veroorzaken.”
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 2. #2
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  Aboe Dawoed, Ibn Hibbaan, Ahmed en ad-Doelaabie in al-Koenaa van Abil-Qaasim al-Djadalie Hoesayn ibnil Haarith die zei: "Ik hoorde an-Noe’maan ibn Basier Radia Allahoe Anhoe/Anha zeggen: "De boodschapper van Allah Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam keerde zich naar ons en zei: ...[vervolgens noemde hij de hierbovenstaande hadieth]." Daarna voegde an-Noe’maan ibn Basier toe: "...dus zag ik iedere man zijn schouder aaneengrenzen; knie en enkel met die van zijn metgezel.” (Sahih al-Boechaarie)

  De fiqh (wetsleer) van deze ahadieth:
  In deze twee ahadieth zijn een aantal belangrijke punten van voordeel en fiqh.
  1) De verplichting de rijen recht te zetten voor het gebed en samen er dicht bij elkaar in te staan, zie het bevel in de ahadieth genoemd.
  De regel betreft zulke bevelen, dat ze een verplichting (woedjoeb) inhouden, behalve als er een samengaand bewijs is dat anders bewijst, als het gevestigd is in de wetenschap van fiqh-principes.
  De qarienah (samengaand bewijs) hier benadrukt in feite de verplichting en dat is de uitspraak van de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam :“...of Allah zal onenigheid tussen jullie harten veroorzaken.”, aangezien zo’n waarschuwing nooit wordt gegeven voor datgene dat niet verplicht is zoals duidelijk is.
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 3. #3
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  -----------------------------------------------------
  Opmerking van de vertaler:
  Dichtbij elkaar in de rij staan, de gaten opvullen en de rij recht zetten brengt een grote beloning met zich mee en evenzo deugdzaamheid, aangezien het verplicht is. Dit is vermeld in een aantal ahadieth waaronder:


  De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
  “De besten van jullie zijn degenen die met hun schouders dicht (tegen degene naast hem) in de salaah staan en er is geen stap groter in beloning dan dat die door een man wordt genomen naar een gat in de rij en het opvult.” (at-Tabaraanie in al-Aswat)
  En in een andere hadieth zegt de Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam:
  "Een ieder die een gat in de rij opvult; Allah verheft hem daardoor een rang en bouwt voor hem een huis in al-Djennah."
  (at-Tabaraanie in al-Aswat en al-Asbahaanie in at-Targhieb, hadieth Sahih)
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 4. #4
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  Einde opmerking vertaler.
  -----------------------------------------------------

  2) Het vormen en rechtmaken van de rijen genoemd in de hadieth wordt enkel bereikt door de schouder en de zijkant van de voet met de schouder en voet van de persoon naast hem aaneen te laten grenzen. Dit is wat de metgezellen deden toen hen werd bevolen de rijen recht te maken en er dicht bij elkaar in te staan.
  Vandaar dat al-Haafidh (ibn Hadjar) in al-Fath zei, na de uitspraak van Anas in de eerste hadieth te hebben genoemd, die ik hierboven heb geciteerd:
  “Dit is een expliciete uitleg dat de genoemde handeling (van de metgezellen) in de tijd van de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam werd gedaan.
  Met dit in gedachten wordt het nut van deze handeling als een voorwendsel (excuus) voor wat het rechtmaken van de rijen betekent compleet.”


  Het is betreurenswaardig dat vele moeslims deze Soennah van de rijen rechtmaken hebben verwaarloosd, of liever gezegd, ze hebben het allemaal samen verloren, behalve enkele. Want ik heb dit niet door enige groepen onder hen zien doen, behalve door ahl-oel hadieth (de mensen van de ahadieth). Ik zag ze in Mekka in het jaar 1368 AH enthousiast en bezig met zich vast te houden aan de Soennah zoals met andere Soennahs van al-Moestafa (Mohammed Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam ). Dit in tegenstelling tot anderen van de volgelingen van de Madhaabib - en ik sluit niet de Hanaabilah (Hanbalis) uit, want deze Soennah is totaal door hen vergeten. In feite hebben zij het daaropvolgend verlaten en zich ervan afgekeerd.
  Dit is omdat de meeste van hun Madhaahib (wetscholen) verklaren dat de Soennah met betrekking hiertoe is dat een ruimte van vier vingers breedte tussen de voeten moet worden gehouden en meer dan dit wordt afgekeurd zoals wordt uitgelegd in al-Fiqh alal-Madhaahib al-Arba’ah.
  Deze ruimte heeft geen basis in de Soennah: het is gebaseerd op puur een mening. Als het correct was, dan had het noodzakelijk geweest deze praktijk tot de imaam te beperken en tot degene die alleen bidt, zodat de authentieke Soennah (van het dicht bij elkaar in de rijen staan) niet tegengesteld aan deze praktijk zou zijn, zoals de fundamentele principes van fiqh (alQawaa’id al-Oesoelieyah) noodzakelijk maken.

  In het kort spreek ik de moeslims aan - speciaal de imaams van de moskeeën - degenen die geïnteresseerd zijn de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam te volgen en de deugdzaamheid te verkrijgen om zijn Soennah te laten herleven. Ik verzoek hen naar deze Soennah te handelen en de mensen ertoe op te roepen totdat zij zich erin verenigen en waardoor zij gered zullen worden van die waarschuwing:
  “...of Allah zal onenigheid tussen jullie harten veroorzaken.”

  3) In de eerste hadieth is er een bevestiging van een duidelijk wonder (moe’djizah) aan de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam gegeven en dat was zijn vermogen achter zich te kunnen kijken zonder zijn hoofd om te draaien. Echter, men moet weten dat dit alleen voor de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam was toen hij in de salaah was, aangezien niets in de Soennah bestaat dat verklaart dat hij Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam gewoonlijk achter zich kon zien zonder zijn hoofd uit de salaah om te draaien. En Allah weet het ‘t best.

  4) In de twee ahadieth is een duidelijk bewijs voor iets waar vele mensen niet over weten, hoewel het erkend wordt op het gebied van psychologie. En dat is het feit dat uiterlijke (ogenschijnlijk) slechtheid en corruptie, innerlijke slechtheid en corruptie aantast en vise versa. Er zijn hierover vele ahadieth, misschien zullen we bij een andere gelegenheid ze verzamelen als Allah, de Allerhoogste dat wenst.

  5) De opening van de imaam in de openings-takbier voor het gebed wanneer de moe’addhin zegt: “Het gebed gaat beginnen” (Qad qaamatie-salaah) is een bid’ah (toevoeging, vernieuwing) doordat het de authentieke Soennah tegenspreekt, zoals deze ahadieth bewijzen- speciaal de eerste.
  De ahadieth laten ons zien dat nadat de iqaamah is uitgesproken, er een plicht op de imaam rust welke hij moet vervullen en dat is de mensen te bevelen de rijen recht te maken. Hij moet het hen herinneren, want hij is verantwoordelijk voor hen en zal worden ondervraagd: De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd:
  “...En allen van jullie zijn herders en allen van jullie zullen over jullie kudde ondervraagd worden.”


  Uit: Silsilatoel ahadieth Sahihah
  door Mohammed Naasir oed-dien al-Albaanie (vol.I, Blz. 70-74)
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Reacties: 1
  Laatste Bericht: 16-01-09, 00:21
 2. "Maak jullie rijen recht en hecht"
  Door hassan in forum Het gebed
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 28-06-06, 14:54

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •