Nadat het verhaal van Moesa en Haroen vermeld er in de soerah as-saffat, zei Allah, de Verhevene: "En waarlijk Elias was één van de boodschappers Toen hij tot zijn volk zei: "Vrezen jullie Allah niet?"Roepen jullie Ba'l aan en verzaken jullie de beste schepper, Allah, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen?" Maar zij verloochenden hem, dus zullen zij zeker (naar de bestraffing) worden gebracht. Behalve de uitverkoren slaven van Allah. En Wij lieten aan hem (een goede herinnering) onder de generaties in latere tijden. "Vrede voor Ilyasin!" Waarlijk, aldus belonen Wij de weldoeners. Waarlijk, hij was één van Onze gelovende slaven." (Qoeran 37:123-132)

Geslachtkundigen zeiden, dat de volledige naam van de profeet Elyas: Elyas, de zoon van Yanis, de zoon van Finhas, de zoon van Al-'Izar, de zoon van Haroen, de zoon van 'Imraan was. Anderen zeggen dat zijn naam als volgt was: Elyas, de zoon van Al-'Azir, de zoon van Al-'Izar, de zoon van Haroen, de zoon van 'Imraan. Er wordt verteld, dat hij gezonden werd naar het volk van Baalbek, in het westen van Damascus. Hij nodigde hen uit Allah te aanbidden en de aanbidding van Baal, een afgod, te
herroepen. Zij verklaarden hem voor een leugenaar en probeerden hem te doden. Er wordt ook verteld, dat hij voor hen vluchtte en op een geheimzinnige wijze verdween.

Ibn Kathir zei:"het Qoeraan-vers 37:127: Maar zij loochden hem, dus zullen zij zeker (naar de bestraffing) worden gebracht. Betekent, dat zij een bestraffing zullen ondergaan, zowel in deze wereld als het hiernamaals. In het vers: Behalve de uitverkoren slaven van Allah.(Qoeran 37:138 ) is de uitzondering voor diegenen in zijn volk die in hem (Elyas) geloofden. Dus zegt Allah in het volgende vers:"En we lieten aan hem (een goede herinnering) onder de generaties in latere tijden."
(Qoeraan 37:129). Hetgeen betekent, Dat Allah hem goedheid schonk en een gerespecteerde positie onder de laatste generaties. Dus werd hij altijd vermeld als een goede en eerbare man. Dat is de reden waarom Allah zei: "vrede voor Ilyasin!"(Qoeraan 37:130.)

Bron: Geschiedenis van de Profeten, Ibn Kathir

Het is best een kort stukje in het boek. Ik vroeg me af of iemand mij misschien wat meer kon vertellen over de profeet Elyas (met de bijbehorende bronnen)