Tafsir Ibn Kathir
Surah Luqman Ayah 12

-- En Wij schonken wijsheid aan Loqmaan, zeggende:
"Wees Allah dankbaar, want hij die dankbaar is, is dankbaar voor zichzelf, en die ondankbaar is: Allah is Zichzelf-genoeg, Geprezen."
-- [31:12].

--Walaqad atayna luqmana alhikmata ani oshkoer lillahi waman yashkoer fa-innama yashkoeroe linafsihi waman kafara fa-inna Allaha ghaniyyun hameedoen --

De Salaf (vrome voorgangers) verschilden van mening over de identiteit van Luqman; er zijn twee meningen; Was hij een profeet of gewoon een rechtvaardige dienaar van Allah zonder profeetschap. De meerderheid kiest voor de laatstgenoemde, dat hij een rechtvaardige dienaar van Allah was zonder profeetschap.Sufyan Ath-Thawri zei, overgeleverd van Al-Ash`ath, van `Ikrimah, van Ibn `Abbas, "Luqman was een Ethiopische slaaf die een timmerman was."Abdullah bin Az-Zubayr zei, "ik zei tegen Jabir bin `Abdullah: "Wat heb je gehoord betreffende Luqman." Hij zei, "Hij was een kleine man met een platte neus, en hij kwam van Nubia."

Yahya bin Sa`id Al-Ansari overleverde van Sa`id bin Al-Musayyib dat "Luqman was van de zwarte mensen van (het zuiden) van Egypte, en hij had dikke lippen. Allahgaf hem Hikmah (Wijsheid) maar geen profeetschap." Al-`Awza`i zei, "Abdur-Rahman bin Harmalah vertelde mij; "Een zwarte man kwam naar Sa`id bin Al-Musayyib om hem een vraag te stellen, en Sa`id bin Al-Musayyib zei tegen hem, "Wees niet verstoord doordat je zwart ben, want onder de beste mensen waren er drie zwart; Bilal, Mahja` de vrijgelaten slaaf van `Umar bin Al-Khattab, en Luqman de wijze, die een zwarte Nubian was met dikke lippen."

Ibn Jarir registreerde dat Khalid Ar-Raba`i zei; Luqman was een Ethiopische slaaf die een timmerman was, zijn meester zei tegen hem, "Slacht dit schaap voor ons,' Hij slachtte het schaap. Zijn meester zei, "Breng me de beste twee delen van het schaap." Hij bracht de tong en het hart (van het schaap). Toen na een tijdje, zei zijn meester, "Slacht dit schaap voor ons. Hij slachtte het schaap. Zijn meester zei, "Breng me de slechtste delen van het schaap." Hij bracht de tong en het hart van het schaap. Zijn meester zei tegen hem, "Ik vroeg jou om de twee beste delen, toen bracht je deze (de tong en het hart), toen vroeg ik jou om de twee slechtste delen, en je bracht deze (de tong en het hart)!" Luqman zei, "Er is niets beter dan deze als ze goed zijn, en er is niets slechter dan deze als ze slecht zijn."

Shu`bah overleverde van Al-Hakam van Mujahid, "Luqman was een rechtvaardige dienaar, maar hij was geen profeet."

-- En Wij schonken wijsheid (Al-Hikmah) aan Loqmaan, -- betekent, begrip, kennis en welsprekendheid.

-- zeggende: "Wees Allah dankbaar, -- betekent, "Wij gaven bevel aan hem om Allah te bedanken voor de zegeningen en gunsten die Allah had gegeven aan hem alleen onder zijn mensen en tijdgenoten."

Dan zegt Allah;

-- want hij die dankbaar is, is dankbaar voor zichzelf, -- betekent, het
voordeel dat terug zal komen naar hem, en Allah zijn beloning is voor degenen die bedanken, zoals Hij zegt;

"en zij die goede daden verrichten, bereiden dit voor hun eigen ziel".
(30:44)

-- en die ondankbaar is: Allah is Zichzelf-genoeg, Geprezen. --
[31:12]
Hij heeft zijn dienaren niet nodig en zal niet geschaad worden door hen, zelfs als waren alle mensen op aarde ongelovig, want Hij is niet afhankelijk van iets. La ilaha illAllah, en wij aanbidden niemand anders dan Allah.