Vermijd discussies.
Uit: "Broederschap in de islam". (p.234-236)

Indien het raadgeven zou omslaan in een discussie, dan moet men dit uit de weg gaan en zich er niet toe laten verleiden. Want zelfs al zou men je raad opvolgen, dan zal er toch altijd een gevoel van wrevel blijven hangen. Moe'aadh ibn Djabal (radya Allahu 'anhu) heeft gezegd: "Discussieer niet met je broeder!" In de Qur'an wordt discussie enkel geprezen indien deze op de beste manier gevoerd wordt, zoals Allah ons in de Qur'an zegt: "En ga met hen op de beste manier in discussie." (QS16:125.)

Aan imam Maalik werd gevraagd: "Moet een geleerde in de kennis van de overleveringen van de boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zich tot een discussie laten verleiden?" Hij antwoordde: "Neen, hij geeft uitleg over de sunnah en wanneer de mensen dit niet willen aanvaarden, dan zwijgt hij!" Wanneer men zich tot een discussie laat verleiden, is men al bij voorbaat verloren, en de mensen zullen zich stilaan van je wegkeren, en dat is het laatste wat men wenst.

De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Leg het goede op en verbied het slechte! En wanneer je merkt dat vrekkigheid de bovenhand heeft gehaald, dat verlangens gevolgd worden, dat men de voorkeur geeft aan de zaken van deze wereld en dat iedereen tevreden is met zijn eigen opinie. Hou je dan met je eigen zaken bezig en laat de anderen voor wat ze zijn." (At-Tirmidhi.)* En de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Ik sta garant voor een huis in het onderste van het Paradijs voor degene die ophoudt met discussiëren, ook al zou hij zich op de waarheid bevinden." (Abu Dawud.)

* Zwak verklaard door Al-Albani in At-Tirmidhi, Abu Dawud en Ibn Majah.

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.