De ongeoorloofdheid om in opstand te komen tegen de regeringsleiders, ook al zijn zij onrechtvaardig

Geschreven door Shaych Mohammed Nassiroed-Dien Al-AlbaanieIemaam at-Tahawie (rahiemahoellaah) zegt:


“En wij (Ahloes-Soennah wal Djama'ah) zien het niet als geoorloofd om in opstand te komen tegen onze Iemaams en zij die de autoriteit over ons hebben, ook al zijn ze onrechtvaardig.”

Al-Albaanie (rahiemahoellaah) zegt:“De uitlegger – Ibn Abiel ‘Iezz – heeft hierbij vele ahadieth vermeld, waarvan de authenticiteit is nagegaan in zijn boek. Hij zegt hierna: “Voor wat betreft de verplichting om hen (de hoekaam of regeringsleiders) te gehoorzamen, ook al zijn ze onrechtvaardig, (dan is de reden daarvoor) dat het onder het gezag uittreden bij hen, consequenties met zich meebrengt die vele malen groter zijn, dan dat hun onrechtvaardigheid met zich meebrengt. Sterker nog, bij het geduldig verdragen van hun onrechtvaardigheid, worden de zondes gewist. Immers, Allaah heeft hen slechts wegens de verdorvenheid van onze handelingen, over ons in autoriteit gesteld. En de verrekening is op basis van de soort handeling. Het is daarom aan ons, om ons best te doen in het zoeken van vergiffenis, berouw, en het corrigeren van ons handelen.


Hij, de Meest Verhevene, zegt:


“En wat voor een rampspoed jullie ook treft, het is door wat jullie eigen handen ervan gemaakt hebben.” “En zo zullen wij enkele onrechtplegers elkaar laten zien wat zij deden.”Als een groep zich dus vrij wil maken van het onrecht van hun leider, dan moeten zij (zelf) het onrecht achterwege laten.”


Ik zeg hierop:


“Hierin is een verduidelijking van de weg om zich vrij te maken van het onrecht van een regeringsleider, die “van onze soort zijn en onze eigen taal spreken” en dat is dat de moslims tauwbah maken naar hun Heer en zij hun ‘aqiedah corrigeren, en zichzelf en hun families opvoeden met de correcte Islaam, waarbij zij de uitspraak van de Meest Verhevene tot uiting brengen:


“Waarlijk, Allaah verandert de toestand van een volk niet totdat zij datgene in henzelf veranderen.”En de weg om zichzelf vrij te maken, is niet zoals sommige mensen denken, om in opstand te komen met wapens tegen de regeringsleiders, of door middel van een militaire coup de macht te grijpen. En, naast het feit dat het behoort tot de bid’ah van deze tijd, is het ook tegenstrijdig aan de teksten van de Sharie’ah, waarin het bevel staat om datgene wat in onszelf is te veranderen. En zo ook is het noodzakelijk om een fundament neer te leggen, waarop gebouwd kan worden:


“En Allaah zal zeker diegenen helpen die Hem (Zijn Religie) helpen. Voorzeker! Allaah is Meest Krachtig, Meest Machtig.”Einde van zijn woorden (rahiemahoellaah).

Bron: Aqiedat at-Tahawieyah.


http://www.ahloelhadieth.com/index.p...d=109&Itemid=1