Het verschil tussen de 'Aqiedah en de Manhadj


Vraag:

"Is er een verschil tussen de 'Aqiedah en de Manhadj?"

Antwoord:

De manhadj is meer algemeen (en breder) dan de 'Aqiedah; de manhadj is in de 'Aqiedah (geloofsovertuigingen) en in de Soeloek (gedragingen) en in de Achlaaq (manieren) en in de moe'amalaat (onderlinge betrekkingen en zakelijke transacties) in het leven van elke Moslim en in elk gebied waarop de Moslim zich begeeft wordt de Manhadj genoemd. Wat 'Aqiedah betreft, dan is hetgeen wat ermee bedoeld wordt, het fundament van Iemaan (waarin de moslim gelooft) en de betekenis van de Shahadateen (twee getuigenissen) en hetgeen wat het omvat, en dit is wat er met 'Aqiedah bedoeld wordt.

Shaych Saalih al-Fauwzaan

Vertaald door: Amin Aboe Nouhad
Bron: Al-Adjwibah al-Moefidah,
samengesteld door Djamal bin Farayhaan al-Haarithie, blz.75