De Angst voor Allah, die wij niet hebben


Het volgende komt uit het boek mukhtasar minhajul qaasideen van Al Imam Ibn Qudamah (Moge Allah Barmhartig met hem zijn), pagina 319-329

De Angst van de Engelen, voor Allah.


Allaah de Verhevene beschrijft hen in zijn Quran, zeggende:

Zij vrezen hun Heer boven hen en doen wat hun bevolen wordt.


[ Surat An-Nahl: 50 ]
1 - De Profeet vrede zij met hem zei: "Waarlijk, Allah heeft Engelen die beven uit angst voor Hem."

[al-Bayhaqi in al-Shu'ab #914, al-Khateeb in Taareekh Baghdad 12/307]
2 - Het is ons overgeleverd dat de dragers van de Troon [engelen] zijn wiens tranen stromen als rivieren. Als een van hen zijn hoofd opheft zegt hij: "Alle Glorie is aan U, U word niet gevreesd zoals U gevreesd zou moeten worden." Allah Zegt dan: "Maar degenen die zweren bij Mijn Naam, zijn leugenaars en weten het niet."
3 - Op gezag van Jaabir dat de Boodschapper van Allah [Salla Allahu 3alaihi wa Sallam] zei: "Op de nacht van de Nachtelijke Reis (al Israa Wal Miraaj), zag ik Jibreel (aleihi salaam). Hij zag eruit als een te vaak gedragen vod, uit angst voor Allah."

[Ahmad in al-Musnad 4/25-26]
4 - Het is overgeleverd dat Jibreel[3alaihi Asalaam] naar de Profeet[Salla Allahu 3alaihi wa Sallam] toe kwam terwijl hij huilde. De Profeet[Salla Allahu 3alaihi wa Sallam] vroeg hem: "Wat doet jou huilen?" Dus zegt hij: "Mijn ogen zijn niet droog geweest sinds Allah Jahannam(de Hel) geschapen heeft, uit angst dat ik Hem ongehoorzaam zal zijn en Hij mij erin gooit."

[al-Bayhaqi in al-Shu'ab #915]
5 - Yazeed al-Ruqaashi zei: "Allah heeft Engelen rondom de Troon, hun ogen huilen [tranen] als rivieren tot de Dag der Opstanding. Zij slingeren alsof de wind hen schudt, uit angst voor Allah Ta'ala. Dus zegt Allah ,de Machtige en Verhevene, tegen hen: 'O Mijn engelen, wat maakt jullie bang als jullie met Mij zijn?' Zij zullen zeggen: 'O Heer, als de mensen van aarde wisten van U Eer en Glorie zoals wij dat weten, dan zouden zij geen eten of drinken kunnen doorslikken, noch zullen zij in hun bedden kunnen liggen."
6 - Muhammad bin al-Munkadir zei: "Toen het Vuur geschapen was, vlogen de harten van de engelen weg van hun plek, toen Adam geschapen was keerden ze terug."


http://selefieforum.nl/vb/showthread.php?t=2366
-------------------------------------------------------------------
Ps: Broeder rachid abou rawaaha vermeld het volgende:

As-salaamoe alaikoem warahmatoe Allaah,

Na'am het is mooi, moest het allemaal waar zijn. Ik heb een nagekeken versie van Sheikh 'Alie hassan al halabie en zegt dat alles zwak is, behalve de vers natuurlijk.

Wa salaam

Ps; het is aanbevolen om uit nagekeken boeken te vertalen.