As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,

Velen hebben geen idee hoe belangrijk de sahaaba (metgezellen) zijn in onze deen. En velen weten ook niet wat de 'aqeedah (geloofsleer) van ahl al-sunnah wa al-djamaa'a is als het gaat om de sahaaba. Dit is helaas een grote, diepe en lelijke verminking voor elke Moslim, want de sahaaba hebben ons de deen overgebracht. Allaah koos hen uit voor Zijn Boodschapper (salla Allaahu 'alayhi wassalam) om de Boodschap verder over te brengen aan de komende generaties. Hun rechtvaardigheid, eerlijkheid en oprechtheid in twijfel brengen is het breken, vernietigen en kapot maken van de Islaam vanuit de fundamenten. Zij droegen de shari'a over naar ons, en als zij niet oprecht zouden zijn, dan betekent dit dat de shari'a ook niet oprecht overgebracht en dus onbetrouwbaar is. Het geloof hierin, is een geloof dat bestaat uit nifaaq (hypocrisie) en kufr (ongeloof) zoals de jood 'Abdullaah ibn Sabaa dit gif heeft ingespoten, en dat zich later ontwikkelde tot de rawaafidh, de shi'a.

Hier heb ik een zeer educatieve khutbah van shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahu Allaah) over onze 'aqeedah in de sahaaba. Allereerst legt hij uit wat het belang hiervan is en hoe de Profeet (salla Allaahu 'alayhi wassalam) zich opstelde als het ging om zijn sahaaba. Vervolgens legt hij de leugens bloot van de rawaafidh, hun kufr en nifaaq. Hierna geeft hij voorbeelden van dichters die ketterij hebben uitgesproken inzake de sahaaba en op basis daarvan ter dood zijn veroordeeld. Uiteindelijk spreekt hij over rechtvaardigheid als het om dit onderwerp gaat, met name om de laster over de sahaaba niet te gedogen! Vandaar dat zijn khutbah is genoemd يا سلفيون .. اعدلوا en dat betekent "O selefiyyun.. wees rechtvaardig".

Hier kun je het zowel in audio als video bestand downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.