As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,

De titel luidt لحوم العلماء مسمومة يا سيد en dit betekent "Het vlees van de geleerden is giftig O sayyid". Een ieder die deze titel leest zal het eens zijn met het feit dat de geleerden een status genieten die gewaardeerd moet worden. Het slecht spreken over hen is een kwaad dat alleen een onwetende of een leugenaar kan begaan.

Als we het daarover eens zijn, hoe zit het dan met hem die kwaad spreekt over de sahaaba? Zij die boven de geleerden staan en waarvan bekend is dat dankzij hen de geleerden beschikken over de kennis die ze bezitten. En om specifiek te zijn, zij die slecht spreken over 'Uthmaan ibn 'Affaan (radiya Allaahu 'anhu) en 'Amr ibn al-'Aas (radiya Allaahu 'anhu). Sterker nog, wat te vinden van hen die slecht spreken over een Profeet, waarvan een ieder het eens is dat Profeten hoger in rang staan dan de sahaaba. Laatstaan als deze Profeet nog eens behoort tot één van de vijf Boodschappers (rusul) van de ulul 'azm; namelijk Musa ('alayhi assalaam). Dit kan slechts een onwetende of een leugenaar zijn.

De khutbah die ik hier heb geplaatst is van shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahu Allaah). Hij begint eerst met citaten en uitingen van sayyid Qutb waarin hij de sahaaba beschuldigd en gelasterd heeft; en daarmee legt de shaykh het verband met de rawaafidh, de shi'a (wiens boeken sayyid Qutb herhaaldelijk uit refereert). Vervolgens weerlegt de shaykh deze aan de hand van ahadeeth saheeha over de status en positie die Allaah deze sahaaba zowel in het algemeen als specifiek geschonken heeft. Hiermee verduidelijkt hij de 'aqeedah van ahl as-sunnah wa al-djamaa'a.

Tenslotte doet hij hetzelfde inzake Musa ('alayhi assalaam), waarvan bekend is dat sayyid Qutb deze nobele kaleem al-Allaah gelasterd heeft. Vervolgens een kleine vermaning voor hen die zich in de positie van Allaah begeven door een persoon als shaheed (martelaar) te bestempelen (zo zeggen velen "shaheed sayyid Qutb") zonder burhaan (bewijs) van Allaah en Zijn Boodschapper (salla Allaahu 'alayhi wassalam). Hier heerst een verbod op in de sharee'ah, aangezien het behoort tot 'ilm al-ghayb (kennis van het ongekende/ongeziene).

Hier kun je deze khutbah zowel in audio als video bestand downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.