As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,

Tot de 'aqeedah van ahl as-sunnah wa al-djamaa'a is het bevestigen en geloven dat het Boek van Allaah, al-Qur'aan, het Woord van Allaah (Kalaamu Allaah) is en geen schepping (khalq) of ontwerp (sun'). Een ieder die dit ontkent begaat volgens de consensus van de selef ongeloof (kufr) en is een mubtadi' (innoveerder).

Nu is het best vreemd dat velen die al-Haakimiyyah claimen, en de Qur'aan en de sunnah als rechter willen opstellen, over het hoofd hebben gezien dat hun leraar sayyid Qutb omtrent dit onderwerp een jahmiyy was; m.a.w. hij erkende, bevestigde en geloofde dat al-Qur'aan behoorde tot sun'i Allaah (het ontwerp van Allaah; een schepping). Hiermee gng hij lijnrecht tegen de 'aqeedah in van de selef. Waar blijft hier de hukm van Allaah?

Insha Allaah zal elke student van kennis grote profijt halen uit deze khutbah van shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahu Allaah). Eerst bevestigt hij een grote opsomming van bewijzen uit de Kitaab en athaar (uitspraken) van de selef dat al-Qur'aan het Woord van Allaah is in de letterlijke zin van het woord, en geen schepping of ontwerp van Hem. Hiermee verduidelijkt hij de positie van ahl as-sunnah hierover.

Hierna citeert hij de vier a-imma (Abu Hanifa, Maalik, Shaafi'i en Ahmad - rahimahum Allaah) over hun standpunt tegen taqleed en voor ittibaa'; waarna hij alle fouten van sayyid Qutb inzake zijn geloof in de schepping van al-Qur'aan citeert en blootlegt.

Tenslotte eindigt de shaykh door het opsommen van enkele grote diffamatie, eerroof, lasterpraat van sayyid Qutb tegen Profeet Sulaymaan ('alayhi assalaam); waarbij deze nobele Profeet wordt afgebeeld als perverse man en andere grote uitingen van schrikbare kufr uitlatingen, wa al-'iyaadhu billaah. Vanwege deze afsluiting is deze khutbah genoemd ويلكم .. لا تسبوا الأنبياء en dat betekent "O wee jullie.. Bespot de Profeten niet".

Voor wie deze khutbah wil zien/beluisteren kan dat hier downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.