As-salamu ‘alaikum wa rahmatu Allaah,

Deze khutbah heet مع سيد قطب رحمه الله en dat betekent “Over sayyid Qutb (rahimahu Allaah)”. Dit is één van de krachtigste khutbah van shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahu Allaah) over sayyid Qutb. Een sterke aanrader voor elke Moslim.

De shaykh bespreekt eerst het belang van het zwijgen over hetgeen dat plaats vond tussen de sahaaba na de dood van de Profeet (salla Allaahu ‘alayhi wassalam); en dit behoort tot de grondslagen van de ‘aqeedah van ahl al-sunnah. Hierbij noemt de shaykh een hadeeth saheeh die dit bevestigt en vervolgens een reeks van athaar (overleveringen) van de selef met een aantal namen van de grote muhaditheen (hadeeth-geleerden) van deze ummah. En degene die tevreden is met de laster over de sahaaba en dit accepteert is geen sunni noch een selefi!

Subhaana Allaah, hoe kunnen wij nog twijfelen over het bekritiseren van een persoon (sayyid Qutb) terwijl hij de sahaaba en de Profeten ('alayhim assalaam) bekritiseerde? Sterker nog, hij is de grootste mujarrih (bekritiseerder) van de laatste tijden. Is er een grotere jarh (kritiek) dan het uitspreken van takfeer over de leiders en hun volk? Het is Allaah tot wie alle lof toekomt en daarna ‘Amr ibn al-‘Aas (radiya Allaahu 'anhu) en zijn leger voor het openen (islamiseren) van misr (Egypte). Dankzij deze nobele sahaabi waren de voorouderen van sayyid Qutb Moslims, terwijl sayyid Qutb deze sahaabi lastert. Is dat zijn dank voor hem? Laa hawla walaa quwatta illa billaah. Elke goede daad die sayyid Qutb heeft verricht, of het Egyptische volk, komt ook op de conto van ‘Amr ibn al-‘Aas (radiya Allaahu 'anhu), als zij dat maar wisten!

Het belang van al-jarh (het bekritiseren van innoveerders) is zeer groot, zolang dit gebeurt zonder jahl (onwetendheid) en/of dhulm (onrechtvaardigheid). Zonder jarh vervuilt deze deen en is op den duur de waarheid niet meer te onderscheiden van valsheid; want al-fasaad (verderf) die ontstaat door ahl al-bid’ah (innoveerders) is groter dan al-fasaad die ontstaat door ahl al-harb (zij met wie de ummah in een staat van oorlog verkeert)!

Hoe kunnen wij zwijgen over deze grote fouten van sayyid Qutb terwijl zijn boeken nog worden gedrukt en bestudeerd? Hoe kunnen wij nog twijfelen over de jarh jegens hem, terwijl hij de grootste mujarrih was? Waar is al-'adl (rachtvaardigheid) gebleven O jullie die al-Haakimiyyah claimen!

Zie deze krachtige khutbah, moge Allaah jullie barmhartig zijn. Het is hier zowel in audio als video bestand te downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.